Vedligeholdelse

Vedligholdelse i lejemålet er sikkert noget, vi alle har hørt om. Men hvad er vedligeholdespligt, og hvad indebærer det? Det vil vi gerne gøre dig klogere på.

DIGURAs artikel om vedligeholdelse af lejemålet

Hvad indebærer vedligeholdelsespligten?

Både lejer og udlejer har pligt til at opretholde det lejede i den aftalte stand. Den aftalte stand afhænger af, hvad der er aftalt i lejekontrakten, standen ved overtagelse m.m.

Den, der har vedligeholdelsespligten, bestemmer egenhændigt, hvorledes vedligeholdelsesarbejdet skal udføres. 

Det eneste krav er, at vedligeholdelsesarbejdet er udført håndværksmæssigt forsvarligt.

Læs også: Hvad må du ændre – og hvad må du ikke ændre i lejemålet?

Hvem har vedligeholdelsespligten?

Efter lejelovens regler har udlejer som udgangspunkt vedligeholdelsespligten, navnlig den indvendige og udvendige vedligeholdelsespligt.

Lejer har dog pligt til at foretage vedligeholdelse af låse og nøgler, samt forny disse hvis nødvendigt.

Der kan i lejekontrakten aftales andet, hvorfor du som lejer bør forholde dig til, hvad der er aftalt i denne. De ovenstående regler gælder kun, såfremt intet andet er aftalt.

Indvendig vedligeholdelse

Den indvendige vedligeholdelse er defineret i lejeloven. Indvendig vedligeholdelse vedrører hvidtning, maling, tapetsering og lakering af gulve.

Læs mere: Vigtigheden i at dokumentere alt

Udvendig vedligeholdelse

Den udvendige vedligeholdelse er ligeledes defineret i lejeloven. Af denne fremgår det, at udlejer skal holde det lejede forsvarligt ved lige mht. bl.a. indretninger til afløb, forsyning med lys, vand, varme og kulde, samt sørge for renholdelse og belysning af ejendommen og adgangsvejene hertil, fortov, gård m.m.

Undtagelser til vedligeholdelsespligten

Der er en række undtagelser, der ikke indgår i vedligeholdelsespligten.

Disse er oplistet her:

  • Almindelig slid og ælde i lejemålet.
  • Andre hændelige forringelser i lejemålet.
  • Skader i lejemålet, der er forårsaget ved en uagtsom eller forsætlig handling foretaget af udlejer eller lejer, eller under en af disses ansvar (f.eks. lejers forkerte brug af komfur, mærker i mur m.m., eller udlejer, der uagtsomt ødelægger noget i forbindelse med udførsel af reparation eller andet i lejemålet)

Andet er aftalt

Som ovenfor anført er det vigtigt, at du som lejer tjekker, hvad der helt konkret er aftalt i din lejekontrakt. 

De to afsnit du skal være opmærksom på er ”vedligeholdelse” og ”særlige vilkår”. Det ses typisk, at der under ”vedligeholdelse” er aftalt, at du som lejer står for den indvendige vedligeholdelse. Særlige aftaler, f.eks. at lejer står for dele af den udvendige vedligeholdelse, vil være angivet i afsnittet ”særlige vilkår”. 

Det er et krav, at det fremgår tydeligt i lejekontrakten, hvad lejer overtager vedligeholdelsespligten for. 

Hvis din udlejer mener, at du har vedligeholdelsespligten for dele af ejendommen, som du ikke synes fremgår tydeligt af lejekontrakten, kan du med fordel sende din lejekontrakt til DIGURA, så hjælper vi dig med glæde.

Læs mere: 10 ting hvor din udlejer måske snyder dig

Det fremgår nemlig af lejeloven, at din udlejer ikke kan forlange istandsættelse af andet end, hvad der er omfattet af din vedligeholdelsespligt.

DEL INDLÆGGET

Få adgang til hemmeligt indhold

Tilmeld dig nyhedsbrevet som 1.000+ andre lejere og få gratis råd og vejledning til dit lejeforhold direkte til din mail. 

Luk menu