Guide: Få mest muligt depositum tilbage

DIGURAs article about foreign tenants

Mange tvister angår spørgsmål om depositum. Læs med her, hvor DIGURA giver dig nogle gode råd til at få mest muligt af dit depositum tilbage.

Hvad kan din udlejer kræve ved fraflytning?​

Som udgangspunkt kan din udlejer kun kræve, at du afleverer lejemålet i vedligeholdt stand. Dette betyder, at du skal aflevere lejemålet i den stand, som lejemålet var i, da du overtog det, bortset fra almindeligt slid og ælde. Dette gælder dog ikke lejeboliger, der er udlejet før 1. juli 2015. I disse tilfælde kan udlejer kræve, at du afleverer lejemålet som nyistandsat, hvis det var nyistandsat, da du flyttede ind.

Hvad kan du så gøre for at få mest muligt depositum tilbage ved fraflytningen?

Læs også: Få styr på fraflytningsrapporten og undgå at blive snydt

Få lavet en indflytningsrapport samt mangelliste ved indflytningen​

Vores første trick til at få mest muligt depositum tilbage, er ved indflytningen. Når du flytter ind i lejemålet skal din udlejer indkalde dig til indflytningssyn, i hvilken forbindelse han skal udfærdige en indflytningsrapport. I denne skal lejemålets stand ved indflytningen noteres – samt eventuelle mangler. Dette er dog udlejers syn på standen af lejemålet. Du bør derfor tillige lave en detaljeret liste over fejl og mangler i lejemålet, som du sender til din udlejer inden 14 dage efter at have overtaget lejemålet. Denne vil få stor betydning ved din fraflytning af lejemålet, da den kan bevise din reklamation over eventuelle mangler i lejemålet, som du ikke skal hæfte for. Det er derfor vigtigt, at du er meget grundig, og noterer selv den mindste ting ned.

Se hvordan en mangelliste kan se ud her:

.

Tag billeder af lejemålets stand​

Hvis du har en ambition om at få mest muligt depositum tilbage, kan du med fordel tage billeder af lejemålet, navnlig i de enkelte rum og af de konkrete mangler, hvis du finder sådanne. Du kan således dokumentere, hvordan lejemålet så ud, da du overtog det. Det er en fordel at datere samt at sende dem til udlejer snarest – gerne senest 14 dage efter, at du overtog lejemålet. Du kan med fordel tage billeder af standen ved fraflytning, således at du kan sammenligne billederne. Hvis der kun er sket forringelse i form af slid og ælde, har du en rigtig god sag.

Læs også: Flyttesynet; Det her skal du være opmærksom på

Få mest muligt depositum tilbage: vedligehold løbende lejemålet​

Sidste, men mindst lige så effektive, trick til at få mest muligt depositum tilbage er, at du med stor fordel kan vedligeholde lejemålet løbende. Det forholder sig nemlig således, at en stor del af de penge, som bliver fratrukket ved opgørelse af depositum ved fraflytning skyldes manglende vedligeholdelse af lejemålet. I de fleste lejeaftaler er lejer ansvarlig for den indvendige vedligeholdelse. Den indvendige vedligeholdelse indebærer hvidtning, maling, tapetsering og lakering af gulve. De udgifter til istandsættelse, som lejer er ansvarlig for, må ikke overstige, hvad der er rimeligt og sædvanligt. Lejer vil ofte skulle betale udlejers udgifter i anledning af, at lejer ikke har opfyldt sin pligt til at vedligeholde eller at behandle det lejede forsvarligt.

 

Indflytningsrapport og fraflytningsrapport

Der gælder forskellige regler vedrørende ind- og fraflytningsrapporten, afhængig af om din udlejer er karakteriseret som værende en ”amatør” eller professionel udlejer. Udlejere, der udlejer mere end ét lejemål, er professionelle udlejere. Udlejere, der kun udlejer ét lejemål, er således ”amatør”-udlejer. Reglerne for ”amatør”-udlejere er noget lempeligere end for professionelle udlejere.

”Amatør”-udlejere
Til ”amatør”-udlejere stilles ikke i lejeloven krav om at afholde ind- og fraflytningssyn med lejer. Udlejeren skal dog senest 14 dage efter, at lejer fraflytter lejemålet, have sendt eller afleveret en fraflytningsrapport til lejer samt opgørelse over, hvad prisen for istandsættelserne vil være. Hvis udlejer ikke overholder denne frist, kan udlejer miste sit krav på istandsættelse.

Professionelle udlejere
Professionelle udlejere skal derimod i henhold til lejeloven afholde ind- og fraflytningssyn. I forbindelse hermed skal udlejer udarbejde en ind- og fraflytningsrapport.
Når lejer skal fraflytte, skal udlejer senest afholde fraflytningssyn 14 dage efter at være blevet bekendt med, at du er fraflyttet lejemålet. Endvidere skal lejer varsles om afholdelsen af fraflytningssynet senest 1 uge før. Fraflytningsrapporten skal udleveres til lejer enten fysisk eller elektronisk. Dette skal ske på stedet. Lejer skal kvittere med underskrift eller ved elektronisk at bekræfte at have modtaget rapporten. Hvis lejer ikke er til stede til fraflytningssynet eller er uenig med dens indhold, skal udlejer senest 14 dage efter synet sende fraflytningsrapporten til lejer. Herefter kan lejer gøre indsigelse.

Hvis du ikke har modtaget en indflytningsrapport ved overtagelsen af lejemålet, eller hvis du ikke har modtaget en fraflytningsrapport i forbindelse med opsigelse af lejemålet, så er du berettiget til at få dit fulde depositum tilbage. Dette er også tilfældet, selvom der er opstået mangler i lejemålet. Fordi tilstanden af lejemålet ved din overtagelse ikke kan dokumenteres, så har udlejeren ingen ret til istandsættelse for dine penge.

Læs også: Flytteopgørelse; Hvad er reglerne egentlig?

Tvist om depositum​

Typisk ser vi, at udlejer og lejer ikke er enige om, hvad der skal udbedres i lejemålet, eller prisen på disse udbedringer. Udlejer tilbageholder således det beløb af depositummet (eller hele depositummet), som denne mener, skal bruges til istandsættelsen ved fraflytning. Hvis du vinder sagen i huslejenævnet, tvinges udlejer altså til at tilbagebetale dele af eller hele depositummet afhængig af sagens omstændigheder. Indtil dette tidspunkt, kan udlejer tilbageholde dit depositum. Det er selvfølgelig ikke en sjov situation, hvis du f.eks. skal flytte i en ny lejlighed, hvor du kunne bruge hele eller dele af dit ”gamle” depositum til at betale det ”nye” depositum.


Såfremt der måtte opstå en tvist ved den endelige opgørelse ved fraflytningen af lejemålet, kan du indbringe sagen til os, så fører vi sagen for dig ved huslejenævnet. Det er her vigtigt, at du har gjort brug af dine rettigheder, herunder at sende din udlejer en mangelliste ved indflytningen af lejemålet samt dokumenteret standen af lejligheden. Det vil gøre din sag stærkere.

Vil du have testet din sag gratis?

Det tager kun 5 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
med udgangspunkt i 4.500 afgørelser og gældende lov. Du har endda svar samme dag.

Del indlægget

Luk menu

Vil du ikke gerne undgå at blive snydt eller få kompensation som du er berettiget til?

Gør ligesom 1000 andre lejere og tilmeld dig vores nyhedsbrev – Det kan potentielt spare dig for mange tusinde af kroner. Vi vil give dig gratis råd omkring indflytning, mens du bor til leje og ved din fraflytning.