Tillægsydelser​

Det ses at udlejer pålægger lejer at betale for ydelser, der lægger udover huslejen og a-conto betaling. 
Men er det egentlig lovligt, kan man få sine penge tilbage, hvis man har betalt for sådanne ydelser m.m.? 
Disse spørgsmål vil blive besvaret herunder. Hvis du betaler for tillægsydelser, bør
du helt sikkert læse med her.

DIGURAs nye artikel om tillægsydelser

Tillægsydelser​

Tillægsydelser er betaling for diverse ydelser udover huslejen og betaling af vand, el og varme. Tillægsydelser kan bl.a. være betaling for trappevask, vinduespudsning, og snerydning.

Er det lovligt efter lejeloven?

Lejeloven tager ikke direkte stilling til dette. Det kan således ikke vurderes ud fra denne, om det er tilladt, at udlejer opkræver betalinger for diverse ydelser – hvad der i lejeretten som anført kaldes tillægsydelser. Det er derfor ofte set, at udlejer har krævet betalinger udover huslejen for ydelser som oprydning, snerydning, trappevask, pudsning af vinduer m.m.

Er det så lovligt at kræve særskilt betaling for disse tillægsydelser?
Dette må efter dansk retspraksis besvares negativt. Tillægsydelser er ikke tilladt i dansk lejeret. Lejeloven skal fortolkes indskrænkende i den forstand, at når lejeloven ikke hjemler en tilladelse til at udlejer må opkræve tillægsydelser, er dette ikke tilladt.

Hvis der i din lejekontrakt står i § 11, at du skal betale for tillægsydelser, vil dette vilkår således være ugyldigt.

Læs også: 10 ting hvor udlejer måske snyder dig

Indeholdt i huslejen?

Har udlejer så ikke krav på betalinger for udgifter til f.eks. trappevask og snerydning? Jo. Udlejer har mulighed for at få dækket omkostningerne til driften af ejendommen, som udlejer varetager. 

Men dette skal ske igennem huslejen. Det er ikke tilladt at opkræve penge for disse ydelser udover huslejen. Hvis din udlejer ukorrekt opkræver tillægsydelser særskilt udover huslejen, har du faktisk krav på at få stoppet betalingen af disse ydelser – og i visse tilfælde med tilbagevirkende kraft. Disse udgifter vil nemlig blive anset som dækket igennem huslejen.

Læs også: Udlejers adgang til at hæve huslejen

Eksempler fra Højesteret​

U 2016.3356 H – PBS-gebyr
Udlejer pålagde lejer at betale PBS-gebyrer i forbindelse med lejers betaling via PBS. I denne sag fandt højesteret, at lejelovens regler ikke kan fraviges på en sådan måde. Udlejeren kunne således ikke kræve, at lejeren skulle dække udlejers driftsudgifter.

U 2003.2066 H – gebyr for fraflytningssyn
Udlejer og lejer havde aftalt, at lejeren skulle betale et gebyr i forbindelse med fraflytningssynet. Højesteret fandt, at gebyr for et fraflytningssyn ikke kan anses som betaling for en ydelse, og derfor måtte anses som ulovlig dusør.

Eksempler fra by- og landsretten

TBB 2016.311 – trappevask
Udlejer havde opkrævet betaling for trappevask i ejendommen. Da lejeren skulle flytte ud, blev lejeren opmærksom på, at denne opkrævning for trappevask var ulovlig, og krævede derfor betalingen herfor tilbage. Landsretten påpegede, at der ikke var hjemmel til en sådan særskilt
opkrævning i lejeloven. På denne baggrund gav landsretten lejeren medhold, så denne fik de betalte penge tilbage.

U 2015.1986 V – Renovation
Udlejer havde opkrævet særskilt betaling for renovation af ejendommen. Lejer påpegede, at lejeloven indeholder ufravigelige regler om betaling for tillægsydelser, og der derfor ikke kan kræves sådan tillægsbetaling, såfremt lejeloven ikke hjemler dette. Da lejeloven ikke indeholder en sådan hjemmel, fandt landsretten, at udlejer ikke kan opkræve et sådant beløb.

Hvis du betaler for særskilte tillægsydelser, så tøv ikke med at kontakte DIGURA her, så vi kan få tilbagekrævet de penge, som retmæssigt tilhører dig.

Undgå at blive snydt, og få et gratis gennemtjek af din lejekontrakt nu

DEL INDLÆGGET

Få adgang til hemmeligt indhold

Tilmeld dig nyhedsbrevet som 1.000+ andre lejere og få gratis råd og vejledning til dit lejeforhold direkte til din mail. 

Luk menu