Kapitel 9: udlejers adgang til det lejede

Lejelovens kapitel 9

Mads Klokkerholm

Juridisk chef, partner

Lejelovens § 54

Udlejeren eller dennes stedfortræder har ret til at få eller skaffe sig adgang til det lejede, når forholdene kræver det.

Læs også: Må udlejer have nøgle til lejemålet?​

Lejelovens § 55

Udlejeren kan med 6 ugers varsel iværksætte arbejder i det lejede, når udførelsen ikke er til væsentlig ulempe for lejeren.

Stk. 2 – Inden iværksættelse af andre arbejder har lejeren krav på 3 måneders varsel.

Stk. 3 – Udlejeren kan dog altid uden varsel foretage uopsættelige reparationer i det lejede.

Hvornår må din udlejer egentlig få adgang til det lejede? Læs mere her

Lejelovens § 56

Ethvert arbejde, der iværksættes af udlejeren, skal udføres uden afbrydelse og med den størst mulige hensyntagen til lejeren. Udlejeren skal straks foretage efterreparationer.

Lejelovens § 57

Reglerne i §§ 55 og 56 kan ikke ved aftale fraviges til skade for lejeren.

Se andre kapitler i lejeloven

Vil du have testet din sag gratis?

Det tager kun 2 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
helt gratis. Du har endda svar inden 24 timer!

DEL INDLÆGGET

Del på facebook
Del på google
Del på linkedin
Del på print
Del på email