Kapitel 9: udlejers adgang til det lejede

Lejelovens kapitel 9

§ 54

Udlejeren eller dennes stedfortræder har ret til at få eller skaffe sig adgang til det lejede, når forholdene kræver det.

Hvornår må din udlejer egentlig få adgang til det lejede? Læs mere her

§ 55

Udlejeren kan med 6 ugers varsel iværksætte arbejder i det lejede, når udførelsen ikke er til væsentlig ulempe for lejeren.

Stk. 2 – Inden iværksættelse af andre arbejder har lejeren krav på 3 måneders varsel.

Stk. 3 – Udlejeren kan dog altid uden varsel foretage uopsættelige reparationer i det lejede.

§ 56

Ethvert arbejde, der iværksættes af udlejeren, skal udføres uden afbrydelse og med den størst mulige hensyntagen til lejeren. Udlejeren skal straks foretage efterreparationer.

§ 57

Reglerne i §§ 55 og 56 kan ikke ved aftale fraviges til skade for lejeren.

Vil du have testet din sag gratis?

Det tager kun 5 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
med udgangspunkt i 4.500 afgørelser og gældende lov. Du har endda svar samme dag.

Del indlægget

Luk menu

Vil du ikke gerne undgå at blive snydt eller få kompensation som du er berettiget til?

Gør ligesom 1000 andre lejere og tilmeld dig vores nyhedsbrev – Det kan potentielt spare dig for mange tusinde af kroner. Vi vil give dig gratis råd omkring indflytning, mens du bor til leje og ved din fraflytning.