Kapitel 9

Udlejers adgang til det lejede

§ 54

Udlejeren eller dennes stedfortræder har ret til at få eller skaffe sig adgang til det lejede, når forholdene kræver det.

Hvornår må din udlejer egentlig få adgang til det lejede? Læs mere her

Hvad står der egentlig?

§ 54
Udlejer eller udlejers stedfortræder (fx administrator, vicevært) har kun ret til at skaffe sig adgang til lejemålet, hvis omstændighederne kræver det.

§ 55

Udlejeren kan med 6 ugers varsel iværksætte arbejder i det lejede, når udførelsen ikke er til væsentlig ulempe for lejeren.

Stk. 2. Inden iværksættelse af andre arbejder har lejeren krav på 3 måneders varsel.

Stk. 3. Udlejeren kan dog altid uden varsel foretage uopsættelige reparationer i det lejede.

§ 55
Udlejer kan med minimum 6 ugers varsel igangsætte arbejde i lejemålet, hvis det ikke er af større karakter.

Stk. 2:
Ved større arbejde har lejer krav på 3 måneders varsel.

Stk. 3:
Ved presserende reparationer i det lejede kan udlejer foretage reparation uden varsel. 

Må din udlejer have en nøgle til lejemålet?

Mange er faktisk i tvivl om, hvorvidt udlejer må have en nøgle til lejemålet eller ej.

§ 56

Ethvert arbejde, der iværksættes af udlejeren, skal udføres uden afbrydelse og med den størst mulige hensyntagen til lejeren. Udlejeren skal straks foretage efterreparationer.

§ 56
Arbejderne og reparationerne skal altid ordnes hurtigst muligt og til mindst mulig gene for lejer.

§ 57

Reglerne i §§ 55 og 56 kan ikke ved aftale fraviges til skade for lejeren.

§ 57
Reglerne i §§ 55 og 56 kan ikke fraviges ved aftale, uanset at det måtte fremgå af lejekontrakten. 

Luk menu