No Cure, No Pay

Prisliste

1. Definitioner

Prislisten skal forstås i forlængelse med vores almindelige vilkår og betingelser, hvor du ligeledes finder alle øvrige definitioner, der anvendes i denne prisliste.

2. Ingen besparelse - Ingen betaling (No, Cure - No, Pay)

2.1.
DIGURA opkræver ikke nogen betaling for vores service, hvis vi ikke opnår dig nogen besparelse.

2.2.
DIGURA servicehonorar, jf. punkt 3, kan aldrig overstige 30% af kompensationsbeløbet.

3. Servicehonorar

Hvis DIGURA med succes opnår Klienten kompensation som en service, har DIGURA ret til et Servicehonorar, herunder som fastat i følgende prisliste: 

Gældende prisliste:

I tilfælde af at Klienten modtager en kompensation på 10.000 DKK eller mindre, vil Klienten betale et Servicegebyr på 3.000 DKK, inklusiv gældende moms.

I tilfælde af at Klienten modtager en kompensation på 10.001-20.000 DKK, vil Klienten betale et Servicegebyr på 5.000 DKK, inklusiv gældende moms.

I tilfælde af at Klienten modtager en kompensation på 20.001-30.000 DKK, vil Klienten betale et Servicegebyr på 8.000 DKK, inklusiv gældende moms.

I tilfælde af at Klienten modtager en kompensation på 30.001-50.000 DKK, vil Klienten betale et Servicegebyr på 12.000 DKK, inklusiv gældende moms.

I tilfælde af at Klienten modtager en kompensation på 50.001-60.000 DKK, vil Klienten betale et Servicegebyr på 16.000 DKK, inklusiv gældende moms.

I tilfælde af at Klienten modtager en kompensation på 60.001-70.000 DKK, vil Klienten betale et Servicegebyr på 20.000 DKK, inklusiv gældende moms.

I tilfælde af at Klienten modtager en kompensation på 70.001-80.000 DKK, vil Klienten betale et Servicegebyr på 25.000 DKK, inklusiv gældende moms.

I tilfælde af at Klienten modtager en kompensation på 80.001-100.000 DKK, vil Klienten betale et Servicegebyr på 30.000 DKK, inklusiv gældende moms.

I tilfælde af at Klienten modtager en kompensation på 100.000-150.000 DKK, vil Klienten betale et Servicegebyr på 45.000 DKK, inklusiv gældende moms.

I tilfælde af at Klienten modtager en kompensation på 150.000 DKK eller et højere beløb, vil Klienten betale et Servicegebyr på 50.000 DKK, inklusiv gældende moms.

4. Gebyr for sagsanlæg ved Civilretten

Såfremt sagen indbringes for Civilretten, vil DIGURA kræve en yderligere betaling på 1.500,00 DKK til dækning af sagens omkostninger. Klienten skal altid give sit udtrykkelige samtykke på sagens videre behandling, før DIGURA går videre med sagen til Fogedretten eller Boligretten. DIGURA modtager ikke betaling, hvis Klienten ikke opnår en kompensation.

5. DIGURAs udlæg

Administrationsgebyrer, retsafgifter og øvrige udgifter til retslige skridt, som DIGURA har betalt på vegne af Klienten i forbindelse med sagens behandling, vil blive opkrævet hos Klienten. DIGURA afholder udgifterne, såfremt sagen tabes, medmindre der er bevilget retshjælpsdækning eller fri proces. 

6. Moms

Alle beløb oplyst i denne Prisliste er inklusive gældende moms, medmindre andet er anført.