Få svar på dine spørgsmål her

Dine rettigheder som lejer

Indsendelse af din sag

Gebyr og udbetaling

Dokumenter og fortrolighed

Om DIGURA og hvad vi kan

FAQ

DE 15 OFTEST STILLEDE SPØRGSMÅL

Indsend din sag her og få en professionel vurdering inden for 24 timer.

Vi behandler som udgangspunkt alle sager, hvis vi vurderer, at det er en reel mulighed, at sagen måtte falde ud til gunst for lejeren.
Vi behandler bl.a. følgende sager:
– Urimelige istandsættelseskrav
– Økonomisk opgørelse ved fraflytning
– For høj huslejebetaling
– Fejlagtige forbrugsregnskaber
 

For at gøre det simpelt har vi lavet en nem oversigt til dig. Vi kører med en 100 % gennemsigtig betalingsmodel, hvor du altid ved, hvad det vil koste dig – og vores variable betalingsmodel gør, at du aldrig vil komme til at betale mere end 25% af det, vi besparer dig for (vi tager ikke engang betaling ud fra hele kravets størrelse, men kun besparelsen). Se prislisten her. 

Vores platform er en ny digital løsning, hvor sagsbehandlingsprocessen effektiviseres og optimeres. Vi har skabt et avanceret system, hvori sagen vurderes gennem en digital proces. Herefter sammenholdes sagsforløbet med relevant lovgivning samt retspraksis. Vi vurderer din sag ud fra 4500 tidligere domme og afgørelser ved de danske domstole, samt husleje- og beboerklagenævn. Vi har simpelthen digitaliseret hele lejeretten, så din sag køres vurderes i henhold til samtlige relevante juridiske aspekter automatisk. På den måde kan vi vurdere din sag samme dag, som vi modtager den. 

Vores system kan selv sammensætte sagsmapper, hvilket gør, at vores interne arbejdsprocesser er utroligt hurtige. Det vil derfor aldrig være os, der er skyld i hængepartier, da vi altid responderer på enhver henvendelse fra udlejere og huslejenævn inden for 24 timer. Det vil oftest være udlejere, som trækker tiden. Dog holder vi konstant øje med sagens udvikling og rykker, hvis vi ikke hører noget fra dem.

Hvis sagen skal til husleje- eller beboerklagenævn, så vil sagen ofte tage mellem 6 og 9 måneder, da det er den gennemsnitlige sagsbehandling tid for den proces. 

Vi gør altid vores for, at sagen kan blive afsluttet så hurtigt som muligt – og vi skal nok holde dig opdateret løbende. 

Er vi ikke alle ved at være lidt trætte af påtvungne årskontingenter og dyre advokater? Det vil vi gøre op med nu, og derfor har vi udviklet vores egen digitale platform. Vi bruger teknologi på en helt ny måde, hvor vores sagsbehandling er baseret på resultaterne af 4500 sager, der bruges som data i et digitalt framework. På den måde har vi effektiviseret hele processen. Når vi sparer intern arbejdstid, kommer det dig til gode. Derfor kan vi også behandle en sag helt ned til 200 DKK (i helt forløb!). Bare tjek vores prisliste her.

Det gælder om at klarlægge og bevise, at man har et krav i første omgang – det kan man gøre her. Herefter afhænger det af den konkrete sag: Om hvor meget man skal have tilbage, eller om vi kan formindske det krav, udlejer har stillet dig. Det, du har ret til, kan både være et par hundrede kroner eller mange tusinde. 

Vi har gjort det utrolig let for dig ved at du sender sagen ind her. Du skal igennem 7-11 spørgsmål og herefter sende dine dokumenter ind. Vi vil herefter vurdere sagen. Hvis sagen bliver godkendt, så vil vi løbende holde dig opdateret og føre sagen på dine vegne. Du vil altid kunne følge med på sidelinjen og hver gang vi modtager nyt information, så går du det straks af vide. Konceptet er lavet til, at du slapper af derhjemme, mens vi knokler for dig.

Udlejere og deres advokater ved godt, at vi er ret dygtige til det, vi gør. Derfor vil de kontakte dig direkte, selvom de ved, at vi fører sagen for dig for at overtale dig til at acceptere mindre end det, du har ret til – og tilbuddet kan umiddelbart virke fristende. I alle tilfælde, hvor vi har overtaget dit krav, skal du kontakte DIGURA med det samme.

Vi gør processen nem og overbærende for dig ved, at du ikke selv skal tage dialog med udlejer. Vi gør, at du kan tage det roligt derhjemme, mens vi ordner din sag. Men vigtigst af alt er vi specialiseret i lejeret, og vi behandler kun sager for lejere. Vi har højteknologiske løsninger, hvor din sag bliver vurderet ud fra præcedensen af 4500 sager. Via denne automatiske digitale løsning kan vi med det samme se, om sagen har potentiale – og det kommer dig til gode i sidste ende. 

Sagtens! DIGURA er vant til at høre historier om, at udlejere siger til lejere, at de ikke har ret til noget eller forsøger at spise dem af med dårlige undskyldninger – hvorefter lejere accepterre. Det vil vi ikke finde os i ved DIGURA, og derfor vil vi stadig gerne hjælpe dig og føre sagen imod dine udlejere, hvis der er noget at komme efter, og du er berettiget til kompensation.

For at gennemgå dit krav, lave en konkret vurdering og eventuelt føre sagen for dig, så skal vi vide en række ting. Det har to primære formål: 

1) Så vi kan føre en sag, hvor vi har alle nødvendige fakta på det rene

2) Så det er nemt for dig som bruger ved, at du ikke skal igennem telefonopkald, fysiske møder og i konstant kontakt med os, hvis vi bliver i tvivl om ting

Vi vil give dig den bedste sag som muligt og den bedste brugeroplevelse som muligt

Loven foreskriver, at vi indgår en skriftlig aftale med vores klienter. Vi fremlægger altid alle dokumenter med, hvad de indeholder, så du ikke er i tvivl om, hvad du underskriver. Vi slipper desværre ikke uden om underskriften, så i stedet har vi valgt at gøre brug af en overdragelsesformular, så du føler dig tryg hele vejen igennem.  

Vi kunne aldrig drømme om at dele dine informationer med tredjeparter uden at have indhentet din tilladelse. Vi værner om dit privatliv, og derfor hverken videregiver eller sælger vi dine informationer. Uanset hvad de indeholder. Vi respekterer dit privatliv og overholder EU’s persondataforordning.

Læs mere om dette her – persondatapolitik

Det kan du også sagtens. Alle kan selv tage dialogen op med udlejer eller føre sagen ved nævnene. Dog ses det ofte, at udlejere og deres advokater overmatcher lejeren i høj grad, hvor man ikke får det, man er berettiget til, eller sågar ender med ingenting overhovedet. Vi har brugt mange tusinde timer på at dygtiggøre os inden for lejeretten og gennemgået alt retspraksis, der er i Danmark, og på den måde ved vi præcis, hvilke argumenter vi skal bruge, hvilke sager som kan vindes, og hvordan vi vinder dem.

Luk menu