Tjeklejekontrakt.dk og Tjekhusleje.dk

DIGURAs artikel om forslag og ideer til virksomheden

DIGURA lancerede i slutningen af sidste uge 2 nye koncepter: Tjekhusleje.dk og Tjeklejekontrakt.dk. Du kan her læse mere om de 2 gratis serviceydelser samt tankerne bag.

Tjekhusleje.dk

Inde på hjemmesiden tjekhusleje.dk kan du som lejer få vurderet, hvad den gennemsnitlige husleje er i dit område. Du får derved mulighed for at få sammenlignet din egen husleje med det gennemsnitlige huslejeniveau i netop dit eget område.

Tjekhusleje.dk klarer det hele for dig. Det eneste brugeren skal gøre er at udfylde formularen på www.tjekhusleje.dk, hvorefter en af Tjekhuslejes behandlere vurderer og sammenligner huslejeniveauet i brugerens område og brugerens husleje.

Hvor skal du tjekke huslejen?

Det er estimeret, at mere end 100.000 lejere i Danmark betaler for meget i husleje. Måske er flere af lejerne godt klar over, at huslejen virker høj, men måske har de ikke kendskab til huslejeniveauet i deres område.

Det kan betale sig

Hvis din husleje er for høj, så kan du være berettiget til at få en huslejenedsættelse – endda med tilbagevirkende kraft i op til 1 år. Du kan med fordel tage kontakt til DIGURA, hvis du gerne vil have en nærmere vurdering af din husleje. Hvis vi vurderer, at din husleje er for høj, så er vi dig gerne behjælpelig med at indgå i en dialog med udlejer eller føre sagen for huslejenævnet.  

Tjeklejekontrakt.dk

Det er vores erfaring, at der i et mere eller mindre omfang er fejl i mere end halvdelen af alle lejekontrakter i Danmark. Vi har derfor valgt at udvikle denne service, hvor vi manuelt kigger lejernes lejekontrakter igennem – gratis.

Hvorfor er det vigtigt?

Lejekontrakten danner den juridiske ramme for lejeaftalen, og derfor er det naturligvis vigtigt, at du som lejer har sat dig ind i, hvad du skriver under på. Det kan få stor betydning for hele lejeforholdet, herunder for lejeforholdets begyndelse, men også lejeforholdets afslutning.

Er jeg ikke beskyttet af lejeloven?

Du er som udgangspunkt beskyttet af lejelovens almindelige regler, men i lejekontrakten har din udlejer adgang til at fravige visse fravigelige regleri lejeloven. Med andre ord, så risikerer du som lejer at stå ringere end lejelovens almindelige regler. Dette vil vi med www.tjeklejekontrakt.dk gerne gøre lejerne opmærksomme på, da vi netop har en enorm erfaring i at læse lejekontrakter og derved være vågen over for visse ”fælder”.

Hvorfor tilbyder DIGURA disse ydelser gratis?

Hele ambitionen med DIGURA er at gøre lejeretten tilgængelig og forståelig for lejere. Som lejer uden kendskab til lejeloven, så kan det være uoverskueligt at overveje om huslejen er for høj eller om lejekontrakten er mere bebyrdende end andre lejekontrakter.

Det er for os vores fornemmeste opgave at stille serviceydelser som disse til rådighed for lejerne, så de netop får muligheden for at få en risikofri vurdering af forholdene. Derudover gøres juridisk bistand og hjælp tilgængelig for alle i hele landet – uanset demografiske og geografiske forhold. 

Hvis det viser sig, at forholdene urimelige, så er vi parate til at være behjælpelige med at tage de næste skridt, så du som lejer får mulighed for at gøre dine mindste krav gældende.

Få vurderet din sag 100% gratis

Det tager kun 5 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling med udgangspunkt i 4.500 afgørelser og gældende lov.
Du har svar samme dag.

Del indlægget