Free legal tenancy advice for displaced Ukrainians 🇺🇦

Gratis lejeretsrådgivning for ukrainske flygtninge – vi er klar til at hjælpe. Læs vores udtalelse på dansk nedenfor.

In what is being called one of the biggest attacks since the Second World War, our support is with Ukraine and the Ukrainian citizens.

It is heart-breaking to see Ukrainian families fleeing from their country and home, and the United Nations Refugees Agency has already reported that more than 100,000 Ukrainian citizens are internally displaced after fleeing their homes following the attack by Russia.

The Danish Minister of Foreign Affairs has already said that Denmark is open for refugees from Ukraine.

This means we must anticipate that Denmark will receive refugees, and therefore it is important that we are ready to help our guests from east with open arms.

Refugees will always be in a particularly vulnerable situation, and therefore we all have a responsibility to help them in the best possible way, including providing them with a temporary home – in many situations a rental agreement.

According to the Integration Act, the municipalities have an obligation to assign a newly arrived refugee a permanent home as soon as possible. the municipalities can implement their obligation to allocate permanent housing by either allocating housing in the public sector or in the private rental sector.

In addition, private landlords can make their rentals available, and at DIGURA we hope that the landlords will be ready to help the Ukrainian refugees.

👉 Free legal aid to landlords and refugees

At DIGURA we have decided to provide free legal aid for both landlords and tenants (displaced Ukrainians), also including drafting of lease contracts. 

This applies regardless of whether it is a matter of renting an entire apartment, room or other rental unit, as well as we help regardless of the tenancy is between family members, professionals or in any other way.

We want to make sure, that both landlords and tenants are fully aware of their legal obligations and rights in a lease agreement.

It is the epitome of our mission at DIGURA; we want to make legal advice accessible for everyone, and in particular the vulnerable.

Our thoughts and prayers are with you, Ukraine 🇺🇦❤️

Below you can download a copy of the standard Danish rent contract. Original is on Danish (we always recommend to use that one) but you can download a translated version to English for reference and clarification of all paragaraphs. 

Get in touch with our legal team

I en af de største angreb siden anden verdenskrig, er vores tanker hos Ukraine og de ukrainske folk.

Det er hjerteskærende at se ukrainske familier flygte fra deres hjemland og deres bopæl, og FN’s flygtningeorganisation har allerede rapporteret, at flere end 100.000 ukrainske statsborgere er fordrevet fra deres hjem efter de har flygtet fra deres hjem efter de russiske angreb.

Den danske udlændingeminister har allerede sagt, at Danmarks døre er åbne for ukrainske flygtninge.

Det betyder også, at vi må forvente, at der kommer flygtninge til Danmark, og det er vigtigt, at vi står klar til at hjælpe vores gæster fra øst med åbne arme.

Flygtninge vil altid være en særlig sårbar situation, og vi har derfor alle et ansvar for at hjælpe dem bedst muligt, herunder med at få et midlertidigt hjem – i mange situationer en lejebolig.

Ifølge Integrationsloven har kommunerne en forpligtelse til at anvise en nyankommet flygtning en permanent bolig så hurtigt som muligt. Kommunerne kan udmønte sin forpligtelse til at anvise en permanent bolig ved enten at anvise bolig i den almene sektor eller i den private udlejningssektor.

Herudover har private udlejere mulighed for at stille deres udlejningsboliger til rådighed, og vi håber på, at udlejere vil stå klar til at hjælpe de ukrainske flygtninge.

👉 Gratis juridisk rådgivning til udlejere og flygtninge

Hos DIGURA har vi valgt midlertidigt at tilbyde gratis rådgivning til såvel udlejere og lejere (Ukrainske flygtninge) vedrørende lejeret, herunder udarbejdelse af lejekontrakt.

Dette gælder uanset om der er tale om leje af hel lejlighed, værelse eller lignende, samt uanset om lejeforholdet sker mellem familiemedlemmer, professionelle eller på anden måde.

Vi vil sikre at både udlejere og lejere har fuld indsigt i deres juridiske forpligtelser og rettigheder i lejeforholdet.

Hos DIGURA er det vores kernemission at gøre juridisk rådgivning tilgængelig for alle, og særdeles for udsatte og sårbare lejere i samfundet.

Vores tanker er hos jer, Ukraine 🇺🇦❤️