No Cure, No Pay

Du betaler kun, hvis du selv sparer penge

Det er egentlig ganske nemt at beskrive vores pris: Hvis vi vinder din sag, tager vi maksimalt 30% af din endelige besparelse i henhold til vores prisliste. Hvis vi, mod forventning, ikke opnår en gevinst, er det gratis for dig. Det kalder vi No Cure, No pay. 

I praksis betyder det, at vi kan føre sagen for dig – både dialog med udlejer eller en eventuel sag ved Huslejenævnet. Vi har vundet +90 % af vores sager, så det er sjældent, at man som lejer ikke får noget ud af at lade os føre den. Det er altså både risikofrit og nemt for dig.

DIGURA fører din sag

Du får DIGURAs hjælp til at føre din sag og gøre krav på kompensation eller tilbagebetaling.

Du modtager penge

Du modtager penge som et resultat af DIGURAs service.

DIGURA modtager servicegebyr

Du betaler DIGURAs servicegebyr i henhold til den endelige besparelse.

Eksempel på et sagsforløb

1. Udlejer tager hele dit depositum

Du skal fraflytte og din udlejer kræver hele dit depositum på 15.000 DKK til istandsættelse af lejemålet.

2. Du kontakter DIGURA

Du kontakter herefter DIGURA, hvor vi overtager sagen. Gennem dialog med udlejer, hvor vi henviser til lovgivning, retspraksis mv., opnår vi dig en tilbagebetaling af dit fulde depositum.

Du får derfor 11.250 DKK udbetalt og DIGURA får 3.750 DKK i servicegebyr. Hvis DIGURA ikke ville have opnået dig en besparelse, så havde DIGURAs arbejde været helt gratis. 

Delvis tilbagebetaling

Lad os sige, at DIGURA besparede dig for 10.000 kr., men at du så stadig skulle betale 5.000 kr. til udlejer, hvordan beregner vi så vores pris? 

Der tager vi selvfølgelig kun for det, vi har besparet dig for og ikke af det samlede krav. Det vil sige, at DIGURAs servicegebyr vil afregnes i henhold til de 10.000 kr. og ikke af de 15.000 kr.

Priserne er selvfølgelig inklusiv moms.