Flytteopgørelse – Hvad er reglerne egentlig?

DIGURAs artikel om flytteopgørelse

Har du fået en for stor flytteopgørelse? Du er ikke alene. Læs med her og få et indblik i de vigtigste regler, og vær sikker på, at udlejer ikke snyder dig.

Hvad er en flytteopgørelse?​

Flytteopgørelsen er det krav, som udlejer kan rette vedrørende istandsættelse, når du fraflytter dit lejemål. I flytteopgørelsen skal således indgå udgifterne til istandsættelsen. Der gælder forskellige formalia til denne, som gennemgås herunder.

Fraflytningssyn- og rapport

Pligten til at afholde fraflytningssyn gælder for udlejere, som udlejer mere en end én beboelseslejlighed på det tidspunkt, hvor fraflytningssynet afholdes.

Læs også: Flyttesynet

Frister
Hvis din udlejer lejer mere end én lejlighed ud, skal han/hun afholde fraflytningssyn inden for 2 uger efter, at udlejer er blevet bekendt med, at lejer er fraflyttet. Udlejer skal indkalde dig til fraflytningssyn med 1 uges varsel. Hvis fraflytningssynet ikke er afholdt inden for de ovennævnte 2 uger, mister udlejer retten til at kræve betaling af for istandsættelse af lejemålet ved fraflytning.

Hvis din udlejer kun lejer én lejlighed ud, har udlejer en frist på 2 uger til at give dig besked om, hvad der skal udbedres, og hvad prisen for dette er. Fristen starter fra det tidspunkt, lejer afleverer nøglerne. Hvis udlejer ikke meddeler dette inden for 2 uger, kan udlejer som udgangspunkt ikke kræve betaling for mangler i lejemålet.

Indhold
Pligten til at afholde fraflytningssyn gælder for udlejere, som udlejer mere en end én beboelseslejlighed på det tidspunkt, hvor fraflytningssynet afholdes.

Formalia ved flytteopgørelsen​

Der er i lejeloven ikke fastsat regler om frister vedrørende flytteopgørelsen. Det følger dog af retspraksis, at lejer som udgangspunkt skal have modtaget flytteopgørelsen 4-6 uger efter fraflytning. Ansvaret for at få indsamlet regninger fra eksterne håndværkere inden for denne periode påhviler udlejer. Der kan dog være mange faktorer, der spiller ind på dette, hvorfor det ikke gælder i alle tilfælde. Det er dog en god tommelfingerregel, at udlejer har 4-6 uger.

Frister vedrørende flytteopgørelsen​

Der er i lejeloven ikke fastsat regler om frister vedrørende flytteopgørelsen. Det følger dog af retspraksis, at lejer som udgangspunkt skal have modtaget flytteopgørelsen 4-6 uger efter fraflytning. Ansvaret for at få indsamlet regninger fra eksterne håndværkere inden for denne periode påhviler udlejer. Der kan dog være mange faktorer, der spiller ind på dette, hvorfor det ikke gælder i alle tilfælde. Det er dog en god tommelfingerregel, at udlejer har 4-6 uger.

Snyder din udlejer dig med flytteopgørelsen? Få gratis tjek nu ​

Det tager kun 5 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling med udgangspunkt i 4.500 afgørelser og gældende lov. Du har endda svar samme dag.

Del indlægget