Fraflytningsopgørelse – Hvad er reglerne egentlig?

DIGURAs artikel om flytteopgørelse

Har du fået en for stor flytteopgørelse? Du er ikke alene. Læs med her og få et indblik i de vigtigste regler, og vær sikker på, at udlejer ikke snyder dig.

Hvad er en flytteopgørelse?​

Flytteopgørelsen er det krav, som udlejer kan rette vedrørende istandsættelse, når du fraflytter dit lejemål. I flytteopgørelsen skal således indgå udgifterne til istandsættelsen. Der gælder forskellige formalia til denne, som gennemgås herunder.

Fraflytningssyn- og rapport

Pligten til at afholde fraflytningssyn gælder for udlejere, som udlejer mere en end én beboelseslejlighed på det tidspunkt, hvor fraflytningssynet skal afholdes.

Læs også: Flyttesynet

Frister
Hvis din udlejer lejer mere end én lejlighed ud, skal han/hun afholde fraflytningssyn inden for 2 uger efter, at udlejer er blevet bekendt med, at lejer er fraflyttet. Udlejer skal indkalde dig til fraflytningssyn med 1 uges varsel. Hvis fraflytningssynet ikke er afholdt inden for de ovennævnte 2 uger, eller du ikke er indkaldt med 1 uges varsel, mister udlejer retten til at kræve betaling af for istandsættelse af lejemålet ved fraflytning.

OBS: der kan dog aftales et mindre varsel. Hvis du som lejer vælger at møde op til fraflytningssynet uden at være blevet indkaldt med 1 uges varsel, anses det som, at du har accepteret, at der er aftalt et mindre varsel.

Hvis din udlejer kun lejer én lejlighed ud, har udlejer en frist på 2 uger til at give dig besked om, hvad der skal udbedres, og hvad prisen for dette er. Fristen starter fra det tidspunkt, lejer afleverer nøglerne. Hvis udlejer ikke meddeler dette inden for 2 uger, kan udlejer som udgangspunkt ikke kræve betaling for mangler i lejemålet.

Udlejer har ikke afholdt fraflytningssyn- og rapport – hvilken betydning har det?


Pligten til at afholde fraflytningssyn og udarbejde fraflytningsrapport gælder for udlejere, som udlejer mere en end én beboelseslejlighed på det tidspunkt, hvor fraflytningssynet skal afholdes.

Hvis udlejer ikke iagttager de ovennævnte regler om at afholde fraflytningssyn- og rapport, mister udlejer som udgangspunkt retten til at kræve udgifterne til istandsættelse dækket af dig som lejer. Det betyder for dig som lejer, at du som udgangspunkt har ret til at få hele dit depositum tilbagebetalt, såfremt du ikke har misligholdt det lejede.

 

 

Formalia ved flytteopgørelsen​

Der gælder et specifikationskrav til flytteopgørelsen. Det skal efter dette krav fremgå klart og tydeligt af flytteopgørelsen, hvor mange penge, der er brugt til hver istandsættelse af lejemålet.

Hvis både komfur er udskiftet, og der er blevet nymalet, skal udgiften til hver af disse istandsættelser altså fremgå separat i flytteopgørelsen. Hvis du modtager en flytteopgørelse, hvor der blot står ”istandsættelser: 10.000 kr.”, lever flytteopgørelsen således ikke op til specifikationskravet.

Læs også: Få styr på fraflytningsrapporten og undgå at blive snydt

Hvilke udgifter må udlejer medtage?

I fraflytningsrapporten fremgår det hvilke dele af det lejede, der skal istandsættes. Udlejer kan som udgangspunkt kun medtage udgifter til istandsættelse af dette. Udlejer kan således ikke kræve, at du skal betale istandsættelse af noget, der ikke var angivet i fraflytningsrapporten, medmindre der er tale om en såkaldt skjult mangel.
Derudover må udlejer generelt kun kræve istandsættelse af de dele af det lejede, hvor istandsættelsespligten påhviler dig som lejer. Har du kun den indvendige vedligeholdelse, kan udlejer således ikke kræve, at du skal betale for istandsættelse af dele af det lejede, der vedrører den udvendige vedligeholdelse.

Læs også: Vedligeholdelse – Alt du skal vide som lejer

Hvor meget kan jeg hæfte for ved fraflytningen?

Når du flytter ind, betaler du som regel et depositum. Dette er udlejers sikkerhedsstillelse ved fraflytning. Du hæfter således som udgangspunkt med dit depositum. Hvis udgifterne til istandsættelse er større end dit depositum, kan udlejer dog kræve, at du betaler differencen. Hvis udgifterne derimod er mindre end dit depositum, har du krav på at få det resterende af dit depositum tilbage.
Du hæfter således for selve istandsættelsen samt eventuel misligholdelse af det lejede. Udlejer kan dog ikke kræve urimelige istandsættelsesudgifter. Hvis udgifterne til f.eks. maling er uproportionelt høje, har udlejer ikke ret til at kræve det fulde beløb. Der kan dog vanskeligt gives et nøjagtigt estimat på, hvad der er rimelige istandsættelsesudgifter, eftersom dette afhænger af det konkrete lejemåls stand, størrelse osv. 

Frister vedrørende flytteopgørelsen

Skal jeg modtage den økonomiske opgørelse 14 dage efter flyttesynet?
Udlejere, der udlejer mere end ét lejemål, skal efter lejelovens bestemmelser have gjort sine krav gældende senest 2 uger efter fraflytningssynet. Udlejere, der kun udlejer ét lejemål, skal have gjort sine krav gældende senest 2 uger efter fraflytningsdagen. Kravene, der henvises til, er altså hvilke dele af det lejede, udlejer ønsker istandsat. Dette indebærer ikke den økonomiske opgørelse.

Endelig flytteopgørelse
Lejeloven indeholder dog ingen bestemmelser om, hvornår udlejer senest skal have fremsat selve flytteopgørelsen, altså det økonomiske krav. Det følger dog af retspraksis, at lejere i almene boliger som udgangspunkt skal have modtaget flytteopgørelsen 4-6 uger efter fraflytning. Ansvaret for at få indsamlet regninger fra eksterne håndværkere inden for denne periode påhviler udlejer. Der kan dog være mange faktorer, der spiller ind på dette, hvorfor det ikke gælder i alle tilfælde. Det er dog en god tommelfingerregel, at udlejer har 4-6 uger. Det samme gælder dog ikke for private boliger.

 

Flytteopgørelsen er for høj – Hvad gør jeg?

 

De fleste konflikter sker ved fraflytning, og en af grundene er bl.a. uenighed mellem udlejer og lejer vedrørende flytteopgørelsens størrelse. Men hvad gør man så som lejer, hvis man har indvendinger imod flytteopgørelsen?

Du bør selvfølgelig fortælle udlejer, at du ikke er enig i kravet og forsøge at løse problemet gennem dialog. Står udlejer fast, kan huslejenævnet afgøre sagen. Ønsker du hjælp til en af delene eller begge, hjælper Digura selvfølgelig gerne. Du kan få din sag vurderet gratis her: Meld dit krav 

Læs også: Hvordan foregår en sag ved huslejenævnet

Vil du have testet din sag gratis?

Det tager kun 5 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
med udgangspunkt i 4.500 afgørelser og gældende lov. Du har endda svar samme dag.

DEL INDLÆGGET

Del på facebook
Del på google
Del på linkedin
Del på print
Del på email
Luk menu
×
×

Kurv

Vil du ikke gerne undgå at blive snydt eller få kompensation som du er berettiget til?

Gør ligesom 1000 andre lejere og tilmeld dig vores nyhedsbrev – Det kan potentielt spare dig for mange tusinde af kroner. Vi vil give dig gratis råd omkring indflytning, mens du bor til leje og ved din fraflytning.

new-element.svg

Vi anvender cookies for at sikre, at vi giver dig den bedst mulige oplevelse på vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site, vil vi antage, at du er indforstået med dette.