Hvem dækker vandskade i lejebolig?

Hvem dækker vandskade i lejebolig?

Picture of Hugay Safi

Hugay Safi

Legal Advisor

De typiske vandskader opstår akut, og når det sker, så er det en rigtig ubehagelig situation at befinde sig i uanset om vandskaderne er små eller store. Det er vigtigt at reagere på vandskader hurtigt, da det kan medføre store skader på boligen som eksempelvis fugtskader, men også på dit indbo.

Hvordan opstår en vandskade?

Der kan være mange grunde til, hvorfor der opstår vandskader. Nogle af årsagerne kan skyldes manglende vedligeholdelse, mens andre sker helt uforudsigelige.

Der kan ske vandskader, hvis der ikke sker vedligeholdelse af afløbet, da det ellers kan medføre til en stoppet afløb. Når afløbet er stoppet så kan vandet blive presset op gennem det forstoppet afløb. Det kan medføre til en ubehagelig vandskade. Det er derfor vigtigt, at vedligeholde afløbet og rense det jævnligt.

De uforudsigelige og akutte situationer kan være forårsaget af voldsomme skybrud. Her er det ikke nogens skyld. Når der sker skybrud kan de lokale kloaksystemer blive overbelastet, hvor vandet presses tilbage og op i kælderen, eller at vandet løber gennem sprækker ved døre og vinduer. Vand fra kloak kan være fyldt med bakterier, så derfor er det vigtigt at være påpasselig med håndteringen af det.

Nogen vandskader er svære at opdage, som hvis der skete skybrud. Det kan være, hvis der er mindre lækager i rør, som løbende kan danne fugtskader. Disse er svære at opdage, og derfor kan det være en god ide, at holde øje med misfarvninger i loftet, på gulvet eller vægge.

Læs også: Kan udlejer forlange, at man har en indboforsikring?

Hvorfor skal man vælge DIGURA?

Vi hjælper hundredvis af lejere hver måned, både via vores medlemsløsning og vores sagsbehandling. Når vi fører sagerne, så har vi opnået en gevinst for lejeren i over 90 % af tilfældene. Vi er her for at hjælpe dig, som potentielt bliver snydt af din udlejer og som faktisk gerne vil beholde dine egne penge.

Forskellen på vandskade og fugtskade

Som beskrevet, så kan vanskader opstå som følge af, at kloakvand der trænges op gennem afløbet eller ved voldsomme skybrud, hvor vandet løber gennem sprækker ved døre og vinduer.

En fugtskade kan opstå, hvis bygningsdelene eller indbo løbende har været ramt af fugt. Det kunne være som følge af mindre lækager i rør. Fugt kan også ske som følge af dug, kodens eller fugt fra jorden.

Det er rigtig vigtigt, at du kontakter din kommune, hvis du mistænker at der er skimmelsvamp i lejemålet. Her kan du som lejer rette henvendelse til kommunen, som vil komme ud og lave en besigtigelse af lejemålet, og hvor de vil tage prøver og udarbejde en rapport. Det er gratis for dig at få udarbejdet, når du bor i lejemålet. Rapporten er væsentlig for din sag, da den vil klarlægge forholdet om skimmelsvampen. Når man har denne rapport, så vil der heraf fremgå, hvorvidt udlejer skal bekæmpe det, om lejemålet er ubeboeligt og andet. Såfremt der skal foretages arbejde, så vil kommunen pålægge udlejer dette. Dine interesser varetager kommunen ikke, hvorfor du skal bruge en juridisk rådgiver hertil.

Hvad skal udlejer dække?

En vandskade i lejemålet er en uopsættelig mangel. Når der er tale om uopsættelige mangler i lejemålet, så er udlejer forpligtet til at udbedre manglen straks. Det er derfor udlejers ansvar at udbedre manglerne i lejemålet som følge af vandskaderne. Det er vigtigt, at udlejer reagerer straks for at undgå yderligere skader, som eksempelvis skimmelsvamp i lejemålet.

Udlejer skal dog ikke dække for ødelagt indbo som følge af vandskaderne. Her skal man i stedet tage kontakt til sin forsikringsselskab, som derefter kan rette et krav mod udlejer.

Læs også: Sådan tager du en dialog med din udlejer om mangler

Bliv juridisk sikret i dit lejeforhold fra 79 kroner.

Er du bange for at blive snydt i dit lejeforhold eller er du allerede blevet det?

I DIGURA kan du blive medlem af vores medlemsklub, hvor du kan få hjælp til din situation og opnå tryghed og opbakning fra 79 kroner om måneden.

Hvad kan du som lejer gøre gældende ved vandskader i lejemålet?

Når lejemålet er mangelfuldt, har man som lejer flere muligheder i forhold til lejeloven. Det følger af lejeloven, at udlejer skal stille det lejede til rådighed i god og forsvarlig stand fra det aftalte tidspunkt for lejeforholdets begyndelse og i hele lejeperioden. Såfremt det lejede ikke ved overtagelsen og under lejeforholdets bestående er i en sådan stand, er udlejer pligtig til at udbedre manglen.  Der er flere muligheder, man som lejer kan gøre brug af:

Mulighed 1:

Hvis din udlejer ikke straks udbedrer problemet, så kan du som lejer selv udbedre problemet for din udlejers regning. Hertil kræves dog, at du sikrer dig bevis for, at der foreligger en mangel ved det lejede, at du forgæves har rettet henvendelse til udlejeren om, at rette manglen, og at du selv derefter har rettet den på behørig måde og uden en unødvendig udgift. Efter denne bestemmelse handler en lejer på eget ansvar, og derfor bor en lejer være forsigtig med at benytte sig af denne mulighed.

Dette er ikke normalt en mulighed, som vi vil anbefale, da det kan få store økonomiske konsekvenser for lejer, hvis lejer udbedre manglen, men derefter ikke kan bevise, at lejer har opfyldt kravene.

Mulighed 2:

Du kan som lejer kræve et forholdsmæssigt afslag i din husleje, så længe manglen forringer det lejedes værdi for dig som lejer. Her er det udlejer, og ikke din husforsikring, som skal give dig afslag i huslejen.

Mulighed 3:

Såfremt du ønsker, at lejemålet skal ophøre med det samme, kan du også ophæve lejemålet. En lejer kan ophæve lejeaftalen, hvis lejemålet er mangelfuldt som angivet efter lovens regler, samt hvis manglen må anses for væsentlig, eller en udlejer handlet svigagtigt. 

Er det lejede mangelfuldt, og afhjælper udlejeren ikke straks manglen, eller kan den ikke afhjælpes inden for rimelig tid, så kan en lejer hæve lejeaftalen.

Mulighed 4:

En lejer kan kræve erstatning, hvis lejemålet ved aftalens indgåelse savner egenskaber, der må anses som tilsikrede, eller hvis udlejer handler svigagtigt

Hvis udlejer ikke reagerer på dine henvendelser eller ikke vil samarbejde med dig

Hvis du efter flere forsøg hverken kan komme i kontakt med din udlejer, eller finde en fælles løsning i samarbejde med din udlejer, så skal sådanne tvister behandles og indbringes for Huslejenævnet eller Boligretten (alt afhængig af hvilken mulighed man vil gøre brug af), hvor de kan træffe afgørelse herom.  Vi anbefaler derfor at man altid tjekker med sin juridiske rådgiver inden man gør brug af nogle af mulighederne, således man er sikret bedst muligt i sin sag.

Få juridisk hjælp, så du undgår at blive snydt

Emnet med vandskader kan være meget kompliceret som lejer. Overstående skal ses som en generel vejledning og ikke som decideret juridisk rådgivning. Vi anbefaler derfor altid, at du tager fat i os, således du kan få den rette og nødvendige rådgivning, som passer konkret til din sag.  

Det kan både være omkring vandskade, som i dette tilfælde, men det kan også være alt fra fraflytningssynet til den økonomiske rapport. Vi ser desværre mange lejere, som bliver snydt i disse tilfælde. Det er ofte rigtig mange penge, du som lejer går glip af, alt fra nogle tusind kroner til 30-40.000 kroner. Tænk hvad du ellers kunne bruge disse penge til? 

Lad os hjælpe dig

Ved DIGURA kan du altid få fat på os, du har din egen sagsbehandler og bedst af alt: Du betaler kun, hvis vi vinder din sag. Det er derfor risikofrit for dig, at vi hjælper dig. 

Vi har opnået et fordelsagtig resultat for lejere i over 90 % af alle sager, som vi har haft behandlet. Vi har 9,4 i score på Trustpilot, 5 stjerner på Facebook og vi har hjulpet mere end 5000 lejere. Og vi vil rigtig gerne hjælpe dig også. 

Er du i tvivl om noget i artiklen, så sidder vores team klar til at hjælpe dig i chatten. Den kan du finde nederst i højre hjørne.  

Hvis du har brug for juridisk hjælp, så kan du får testet din sag nedenfor. Det er gratis og vores dygtige juridiske team vil lave en uforpligtende vurdering af sagen.  

Del indlægget​

Vil du have vurderet din sag gratis?

Det tager kun 2 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
helt gratis. Du har endda svar inden 24 timer!

Gør som
+6000 andre​

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de bedste tips og tricks direkte i indbakken

Det Store Fællesskab for Lejere