Hvordan fungerer en sag ved Huslejenævnet?

Hvordan fungerer en sag ved huslejenævnet

Hvordan fungerer det egentlig hos huslejenævnet, og hvad er et nævn helt præcist? Læs med her og få dine svar.

Hvad er huslejenævnet?

Et nævn er en sammenslutning af en gruppe særligt udvalgte mennesker, som i fællesskab varetager en specifik opgave. Huslejenævnet er således sammensat af personer, som er særligt dygtige inden for lejeretten, sådan at disse har kompetence til at træffe afgørelser i lejeretlige tvister.

Huslejenævnet minder således på mange måder om domstolene i deres funktion og sammensætning. Hos de almindelige domstole behandles dog alle typer af sager, mens der ved huslejenævnet kun behandles lejeretlige spørgsmål.

Hvem sidder i Huslejenævnet?

Boligreguleringsloven bestemmer, at huslejenævnet skal bestå af 3 fagkyndige personer. Blandt disse 3 er der en formand, som er juridisk uddannet. Det er et krav, at formanden er uafhængig.

Formanden må således ikke have tilknytning til grundejer- eller lejeorganisationer eller have kommerciel interesse i ejendomshandler. Herudover skal de to andre være bekendt med huslejeforhold. Disse vælges af de større lejer- og udlejerforeninger i de til pågældende Huslejenævn tilknyttede kommuner. 

Med denne sammensætning sikres således, at alle parters interesser varetages, og formanden kan på baggrund af dette i fællesskab med de to andre medlemmer træffe en juridisk uafhængig afgørelse af sagerne. Ved sager om overtrædelse af ejendommens regler om god skik og husorden tilknyttes et fjerde medlem. Det fjerde medlem er en socialt sagkyndig, som er valgt af kommunalbestyrelsen. Den socialt sagkyndiges opgave er at sikre, at der tages de nødvendige sociale hensyn i denne type af sager.

Læs også: Lejemålet er ikke klar ved indflytning: Hvad gør jeg?

Hvorfor skal man vælge DIGURA?

Vi hjælper hundredvis af lejere hver måned, både via vores medlemsløsning og vores sagsbehandling. Når vi fører sagerne, så har vi opnået en gevinst for lejeren i over 90 % af tilfældene. Vi er her for at hjælpe dig, som potentielt bliver snydt af din udlejer og som faktisk gerne vil beholde dine egne penge. 

 • Gratis vurdering af sagen
 • Risikofrit og uden besvær
 • No Cure No Pay

Er der forskellige Huslejenævn?

Alle danske kommuner har et tilknyttet Huslejenævn, hvor op til flere kommuner deler disse. Hver enkelt Huslejenævn behandler således kun sager, der vedrører en tvist om et lejemål i de til huslejenævnet tilknyttede kommuner. Som ovenfor anført er det kun lejeretlige tvister, der behandles hos et huslejenævn. Huslejenævnene er således specialiserede inden for lige præcis det lejeretlige område. Dette er både praktisk i forhold til at aflaste det almindelige domstolssystem samt at individer ved Huslejenævnet bliver så specialiserede i lejeretten, at de må anses som yderst kompetente til at træffe afgørelser i lejeretlige tvister.

Huslejenævnet minder således på mange måder om domstolene i deres funktion og sammensætning. Hos de almindelige domstole behandles dog alle typer af sager, mens der ved Huslejenævnet kun behandles lejeretlige spørgsmål.

Pro tip

At indgive en sag ved Huslejenævnet koster 312 kroner (2019-pris). Det er en udgift som du ikke får tilbage. Hvis du får din sag ført af DIGURA, så dækker vi denne udgift for dig. 

Hvad er forskellen mellem Huslejenævnet og Beboerklagenævnet?

Huslejenævnet beskæftiger sig med private boliger, hvorimod Beboerklagenævnet beskæftiger sig med almene boliger, men også hvor der er opstået tvister mellem udlejer og lejer. Proceduren for en sag ved Beboerklagenævnet er den samme som hos Huslejenævnet.

Læs også: Kan jeg kræve huslejen nedsat med tilbagevirkende kraft?

Hvilke sager kan tages i Huslejenævnet?

De typer sager der behandles ved Huslejenævnet angår blandt andet følgende forhold (og mange flere):

 • Vilkår i lejeaftalen
 • Husleje
 • Opgør om fraflytning og depositum
 • Huslejestigning
 • A conto
 • God skik og orden

Læs også: Hvorfor skal du vælge lige netop DIGURA til at hjælpe dig?

Hvilke sager kan ikke tage i Huslejenævnet? … Og hvad gør jeg så?

Det er desværre ikke alle sager, som Huslejenævnet kan tage stilling til, og det er typisk sager, hvor der skal løftes en bevismæssig byrde. Det kan eksempelvis være ved større mangler, hvor der kræves dokumentation af skimmelsvamp og lignende. Det kan også være sager omhandlende uenighed mellem udlejer og lejer om opsigelse eller ophævelse af et lejemål.

Hvis du har en problemstilling, som Huslejenævnet ikke tager sig af, så er det blot vigtig at du får noget juridisk rådgivning, som kan hjælpe dig igennem situationen, så du har dit på det rene. 

Hvordan klager jeg til Huslejenævnet?

Du kan sagtens selv klage til Huslejenævnet via deres hjemmeside. Men her er det dog vigtig at huske på, at Huslejenævnet er upartisk, hvilket betyder at de ikke i højere eller mindre grad holder med udlejer eller lejer. De ser på de hårde fakta, som bliver sendt ind med en klage. Derfor kan det ofte være en fordel at klage til Huslejenævnet ved hjælp af DIGURA, eftersom vi kan samle alle de relevante fakta og præsentere dem på korrekt vis, så Huslejenævnet kan tage den rette beslutning.

Læs også: Fremleje: Hvad er reglerne for istandsættelse og vedligeholdelse?

Bliv juridisk sikret i dit lejeforhold fra 49 kroner.

Er du bange for at blive snydt i dit lejeforhold eller er du allerede blevet det?

I DIGURA kan du blive medlem af vores medlemsklub, hvor du kan få hjælp til din situation og opnå tryghed og opbakning fra 49 kroner om måneden.

Fordele ved medlemskab

 • Juridisk rådgivning
 • Hjælp til opsigelse og ophævelse
 • Løbende tjek af din lejekontrakt
 • Løbende tjek af din husleje
 • Og meget mere..

Hvad koster det?

At indgive en sag ved Huslejenævnet koster 312 kroner (2019-pris). Det er en udgift som du ikke får tilbage uanset som du vinder eller taber. Hvis du får din sag ført af DIGURA, så dækker vi denne udgift for dig.

Hvor lang tid tager en sag i Huslejenævnet?

Det er meget individuelt hvor lang tid en sag tager. Der vil her blive gennemgået de overordnede regler for hvorledes sagsbehandlingen foregår, så du ved hvad du ca. kan forvente.

Selve sagsbehandlingen starter først, når der er betalt det obligatoriske beløb på 312 kr. (2019-pris) for at få oprettet en sag ved Huslejenævnet. Når klager har indsendt sin klage, har modparten som udgangspunkt 2 uger til at svare. Herefter har klager 2 uger til at komme med yderligere til modpartens svar samt tilkendegive om sagen ønskes at fortsætte. Herefter skal sagsbehandler vurdere, om der er behov for at indhente yderligere information. Dette kan bl.a. være vidneafhøringer eller besigtigelse af lejemålet. Herefter skal Huslejenævnet træffe afgørelse. Afgørelsen får du og udlejer tilsendt med begrundelse og klagevejledning.

Hvis du ønsker at klage, skal dette ske til boligretten inden for 4 uger efter du modtog afgørelsen. Boligretten vil på ny tage stilling til sagen. Borgere i Københavns Kommune skal dog som udgangspunkt først klage til Ankenævnet for Københavnske Huslejenævn, før sagen indbringes for boligretten.

Da der er mange frister, kan en sag godt trække ud. Især hvis denne også skal til boligretten. En sag kan dog også blive afgjort meget hurtigt, såfremt udlejer svarer hurtigt.

Hos DIGURA bestræber vi os på, at en sag ikke trækker ud på grund af os. Derudover vil vi altid søge at løse tvisten gennem dialog med udlejer før vi tager den til Huslejenævnet, da det vil være nemmest og hurtigt for alle parter.

Læs også: Hvad sker der når ens udlejer vil sælge lejlighed / hus?

Se kort over den generelle ventid i din kommune

Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, indberettede huslejenævnsafgørelser i perioden 2016 til 2018.

Hvad gør jeg, hvis jeg taber min sag i Huslejenævnet?

Hvis du som udlejer er utilfreds med resultatet fra Huslejenævnet, så er der mulighed for at anke til Boligretten inden 8 uger. Hvis du har haft en sag med DIGURA i Huslejenævnet og vi ligeledes er uenig i afgørelsen, så tager vi også gerne sagen i Boligretten.

Du kan læse mere om Boligretten her

Få juridisk hjælp, så du undgår at blive snydt

Emnet med huslejenævn- og klagesager kan være meget kompliceret som lejer. Overstående skal ses som en generel vejledning og ikke som decideret juridisk rådgivning. Vi anbefaler derfor altid, at du tager fat i os, således du kan få den rette og nødvendige rådgivning, som passer konkret til din sag.  

Det kan både være omkring huslejenævnet, som i dette tilfælde, men det kan også være alt fra fraflytningssynet til den økonomiske rapport. Vi ser desværre mange lejere, som bliver snydt i disse tilfælde. Det er ofte rigtig mange penge, du som lejer går glip af, alt fra nogle tusind kroner til 30-40.000 kroner. Tænk hvad du ellers kunne bruge disse penge til? 

Lad os hjælpe dig

Ved DIGURA kan du altid få fat på os, du har din egen sagsbehandler og bedst af alt: Du betaler kun, hvis vi vinder din sag. Det er derfor risikofrit for dig, at vi hjælper dig. 

Vi har opnået et fordelsagtig resultat for lejere i over 90 % af alle sager, som vi har haft behandlet. Vi har 9,4 i score på Trustpilot, 5 stjerner på Facebook og vi har hjulpet mere end 5000 lejere. Og vi vil rigtig gerne hjælpe dig også. 

Er du i tvivl om noget i artiklen, så sidder vores team klar til at hjælpe dig i chatten. Den kan du finde nederst i højre hjørne.  

Hvis du har brug for juridisk hjælp, så kan du får testet din sag nedenfor. Det er gratis og vores dygtige juridiske team vil lave en uforpligtende vurdering af sagen.  

Vil du have testet din sag gratis?

Det tager kun 5 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
med udgangspunkt i 4.500 afgørelser og gældende lov. Du har endda svar samme dag.

DEL INDLÆGGET

Del på facebook
Del på google
Del på linkedin
Del på print
Del på email