Hvordan fungerer en sag ved Huslejenævnet?

Hvordan fungerer en sag ved huslejenævnet

Hvordan fungerer det egentlig hos huslejenævnet, og hvad er et nævn helt præcist? Læs med her og få dine svar.

Hvad er et nævn?

Et nævn er en sammenslutning af en gruppe særligt udvalgte mennesker, som i fællesskab varetager en specifik opgave. Huslejenævnet er således sammensat af personer, som er særligt dygtige inden for lejeretten, sådan at disse har kompetence til at træffe afgørelser i lejeretlige tvister.

Huslejenævnet minder således på mange måder om domstolene i deres funktion og sammensætning. Hos de almindelige domstole behandles dog alle typer af sager, mens der ved huslejenævnet kun behandles lejeretlige spørgsmål.

Pro tip

At indgive en sag ved Huslejenævnet koster 312 kroner (2019-pris). Det er en udgift som du ikke får tilbage. Hvis du får din sag ført af DIGURA, så dækker vi denne udgift for dig. 

Hvilke sager behandles ved Huslejenævnet?

Alle danske kommuner har et tilknyttet huslejenævn, hvor op til flere kommuner deler disse. Hver enkelt huslejenævn behandler således kun sager, der vedrører en tvist om et lejemål i de til huslejenævnet tilknyttede kommuner. Som ovenfor anført er det kun lejeretlige tvister, der
behandles hos et huslejenævn. Huslejenævnene er således specialiserede inden for lige præcis det lejeretlige område. Dette er både praktisk i forhold til at aflaste det almindelige domstolssystem samt at individer ved huslejenævnet bliver så specialiserede i lejeretten, at de må anses som yderst kompetente til at træffe afgørelser i lejeretlige tvister.

De typer sager der behandles ved huslejenævnet angår bl.a. følgende forhold (og mange flere):

  • Vilkår i lejeaftalen
  • Vedligeholdelse 
  • Huslejestigning
  • Depositum og forudbetalt leje
  • A conto 
  • god skik og orden 

Hvorfor skal man vælge DIGURA?

Vil det ikke være rart, hvis du kun skulle betale, hvis du faktisk vinder? Vi påtager os al risiko, hvor lejerforeninger tager et fast kontigent, ligemeget om de vil hjælpe dig eller ej. Vi er her for at hjælpe de lejere, som ikke har tid, er usikre på deres rettigheder eller ikke ved, hvordan deres sag skal håndteres. 

  • Gratis vurdering af sagen
  • Risikofrit og uden besvær
  • No Cure No Pay

Hvem sidder i Huslejenævnet?

Boligreguleringsloven bestemmer, at huslejenævnet skal bestå af 3 fagkyndige personer. Blandt disse 3 er der en formand, som er juridisk uddannet. Det er et krav, at formanden er uafhængig. 

Formanden må således ikke have tilknytning til grundejer- eller lejeorganisationer eller have kommerciel interesse i ejendomshandler. Herudover skal de to andre være bekendt med huslejeforhold. Disse vælges af de større lejer- og udlejerforeninger i de til pågældende huslejenævn tilknyttede kommuner. Med denne sammensætning sikres således, at alle parters interesser varetages, og formanden kan på baggrund af dette i fællesskab med de to andre medlemmer træffe en juridisk uafhængig afgørelse af sagerne. Ved sager om overtrædelse af ejendommens regler om god skik og husorden tilknyttes et fjerde medlem. Det fjerde medlem er en socialt sagkyndig, som er valgt af kommunalbestyrelsen. Den socialt sagkyndiges opgave er at sikre, at der tages de nødvendige sociale hensyn i denne type af sager.

Læs også: Opsigelse af et lejemål: Sådan gøres det​

Pro tip

Hvis man er uenig i afgørelsen fra Huslejenævnet, så kan man føre sagen videre til Boligretten. Her vil det ofte være en god ide, at man har en repræsentant med juridiske evner. 

Hvor lang tid tager en sag?

Det er meget individuelt hvor lang tid en sag tager. Der vil her blive gennemgået de overordnede regler for hvorledes sagsbehandlingen foregår, så du ved hvad du ca. kan forvente.

Selve sagsbehandlingen starter først, når der er betalt det obligatoriske beløb på 312 kr. (2019) for at få oprettet en sag ved huslejenævnet. Når klager har indsendt sin klage, har modparten som udgangspunkt 2 uger til at svare. Herefter har klager 2 uger til at komme med yderligere bemærkninger til modpartens svar samt tilkendegive om sagen ønskes at fortsætte. Herefter skal sagsbehandler vurdere, om der er behov for at indhente yderligere information. Dette kan bl.a. være vidneafhøringer eller besigtigelse af lejemålet. Herefter skal huslejenævnet træffe afgørelse.
Afgørelsen får du og udlejer tilsendt med begrundelse og klagevejledning.

Hvis du ønsker at klage, skal dette ske til boligretten inden for 4 uger efter du modtog afgørelsen. Boligretten vil på ny tage stilling til sagen. Borgere i Københavns Kommune skal dog som udgangspunkt først klage til Ankenævnet for Københavnske Huslejenævn, før sagen indbringes for boligretten.

Da der er mange frister, kan en sag godt trække ud. Især hvis denne også skal til boligretten. En sag kan dog også blive afgjort meget hurtigt, såfremt udlejer svarer hurtigt.

Hos DIGURA bestræber vi os på, at en sag ikke trækker ud på grund af os. Derudover vil vi altid søge at løse tvisten gennem dialog med udlejer før vi tager den til huslejenævnet, da det vil være nemmest og hurtigt for alle parter. 

Læs også: Hvorfor skal du vælge lige netop DIGURA til at hjælpe dig?

Få juridisk hjælp, så du undgår at blive snydt​

Emnet med Huslejenævnet kan være meget kompliceret som lejer. Det kan både være omkring opsigelser, depositum, forbrug eller noget helt fjerde. Vi ser desværre mange lejere, som bliver snydt i disse tilfælde, hvor lejere ikke har ordentlig juridisk hjælp. 

Det er ofte rigtig mange penge, du som lejer går glip af, alt fra nogle tusind kroner til 30-40.000 kroner. Tænkt hvad du ellers kunne bruge disse penge til? 

Lad os hjælpe dig

DIGURA er meget anderledes end de danske lejerforeninger, som man har kendskab til som lejer. De har ofte kun en åbningsdag om ugen, du kan ikke komme igennem på deres telefon og det er ikke sikkert de vil hjælpe dig, når det kommer til stykket. Selvom du endda har betalt dertil i mange år. 

Ved DIGURA kan du altid få fat på os, du har din egen sagsbehandler og bedst af alt: Du betaler kun, hvis vi vinder din sag. Det er derfor risikofrit for dig, at vi hjælper dig. 

Er du i tvivl om noget i artiklen, så sidder vores team klar til at hjælpe dig i chatten. Den kan du finde nederst i højre hjørne.  Vi kan godt forstå, at du synes det kan være kompliceret stof at forstå og derfor har vi gjort det bedste for at hjælpe dig med artiklen. 

Hvis du har brug for juridisk hjælp, så kan du får testet din sag nedenfor. Det er gratis og vores dygtige juridiske team vil lave en uforpligtende vurdering af sagen.  

Vil du have testet din sag gratis?

Det tager kun 5 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
med udgangspunkt i 4.500 afgørelser og gældende lov. Du har endda svar samme dag.

DEL INDLÆGGET

Del på facebook
Del på google
Del på linkedin
Del på print
Del på email
Luk menu
×
×

Kurv

Kurv

Vil du ikke gerne undgå at blive snydt eller få kompensation som du er berettiget til?

Gør ligesom 1000 andre lejere og tilmeld dig vores nyhedsbrev – Det kan potentielt spare dig for mange tusinde af kroner. Vi vil give dig gratis råd omkring indflytning, mens du bor til leje og ved din fraflytning.

new-element.svg

Vi anvender cookies for at sikre, at vi giver dig den bedst mulige oplevelse på vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site, vil vi antage, at du er indforstået med dette.