Huslejenævnet: Sådan fungerer en sag

Huslejenævnet: Sådan fungerer en sag

Picture of Sebastian Juhl

Sebastian Juhl

Senior legal advisor

Hvad er Huslejenævnet egentlig, og hvordan fungerer det, hvis jeg ønsker at få ført en sag i Huslejenævnet? Bliv klogere på det – og meget mere – lige her. 

Hvad er Huslejenævnet?

Et nævn er en sammenslutning af en gruppe særligt udvalgte mennesker, som i fællesskab varetager en specifik opgave. Huslejenævnet er således sammensat af personer, som er særligt dygtige inden for lejeretten, sådan at disse har kompetencer til at træffe afgørelser i lejeretlige tvister.

Huslejenævnet minder således på mange måder om domstolene i deres funktion og sammensætning. Hos de almindelige domstole behandles dog alle typer af sager, mens der ved Huslejenævnet kun behandles lejeretlige spørgsmål.

Hvem sidder i Huslejenævnet?

Boligreguleringsloven bestemmer, at Huslejenævnet skal bestå af tre fagkyndige personer. Blandt disse tre er der en formand, som er juridisk uddannet. Det er et krav, at formanden er uafhængig.

Formanden må således ikke have tilknytning til grundejer- eller lejeorganisationer eller have kommerciel interesse i ejendomshandler. Herudover skal de to andre være bekendt med huslejeforhold. Disse vælges af de større lejer- og udlejerforeninger i de til pågældende Huslejenævns tilknyttede kommuner. 

Med denne sammensætning sikres således, at alle parters interesser varetages, og formanden kan på baggrund af dette i fællesskab med de to andre medlemmer træffe en juridisk uafhængig afgørelse af sagerne. Ved sager om overtrædelse af ejendommens regler om god skik og husorden tilknyttes et fjerde medlem. Det fjerde medlem er en social sagkyndig, som er valgt af kommunalbestyrelsen. Den social sagkyndiges opgave er at sikre, at der tages de nødvendige sociale hensyn i denne type af sager.

Hvorfor skal man vælge DIGURA?

Vi hjælper hundredvis af lejere hver måned, både via vores medlemsløsning og vores sagsbehandling. Når vi fører sagerne, så har vi opnået en gevinst for lejeren i over 90 % af tilfældene. Vi er her for at hjælpe dig, som potentielt bliver snydt af din udlejer og som faktisk gerne vil beholde dine egne penge.

Er der forskellige Huslejenævn?

Alle danske kommuner har et tilknyttet Huslejenævn. I nogle kommuner deler man ét Huslejenævn. Hver enkelt Huslejenævn behandler således kun sager, der vedrører en tvist om lejemål i de til Huslejenævnet tilknyttede kommuner. Som ovenfor anført er det kun lejeretlige tvister, der behandles hos et Huslejenævn. Huslejenævnene er således specialiserede inden for lige præcis det lejeretlige område. Dette er både praktisk i forhold til at aflaste det almindelige domstolssystem samt at individer ved Huslejenævnet bliver så specialiserede i lejeretten, at de må anses som yderst kompetente til at træffe afgørelser i lejeretlige tvister.

Huslejenævnet minder således på mange måder om domstolene i deres funktion og sammensætning. Hos de almindelige domstole behandles dog alle typer af sager, mens der ved Huslejenævnet kun behandles lejeretlige spørgsmål.

TIP

Det koster 312 kroner (2019-pris) at indgive en sag ved Huslejenævnet. Den udgift får du ikke tilbage uanset om du vinder eller taber. Hvis du får din sag ført af DIGURA gennem no, cure – no, pay, så dækker vi denne udgift for dig. 

Hvad er forskellen på Huslejenævnet og Beboerklagenævnet?

Huslejenævnet beskæftiger sig med private boliger, hvorimod Beboerklagenævnet beskæftiger sig med almene boliger, men også hvor der er opstået tvister mellem udlejer og lejer. Proceduren for en sag ved Beboerklagenævnet er den samme som hos Huslejenævnet.

Hvilke sager kan tages i Huslejenævnet?

De typer sager, der behandles ved Huslejenævnet, angår blandt andet følgende forhold (og mange flere):

  • Vilkår i lejeaftalen
  • Husleje
  • Opgør om fraflytning og depositum
  • Huslejestigning
  • A conto
  • God skik og orden

Hvilke sager kan ikke tage i Huslejenævnet? … Og hvad gør jeg så?

Det er desværre ikke alle sager, som Huslejenævnet kan tage stilling til, og det er typisk sager, hvor der skal løftes en bevismæssig byrde. Det kan eksempelvis være ved større mangler, hvor der kræves dokumentation af eksempelvis skimmelsvamp. Det kan også være sager omhandlende uenighed mellem udlejer og lejer om opsigelse eller ophævelse af et lejemål.

Hvis du har en problemstilling, som Huslejenævnet ikke tager sig af, så er det vigtig at du får juridisk rådgivning, som kan hjælpe dig igennem situationen, så du har dit på det rene. 

Hvordan klager jeg til Huslejenævnet?

Du kan sagtens selv klage til Huslejenævnet via deres hjemmeside. Her er det dog vigtig at huske på, at Huslejenævnet er upartisk, hvilket betyder at de ikke i højere eller mindre grad holder med udlejer eller lejer. De ser på de hårde fakta, som bliver sendt ind med en klage. Derfor kan det ofte være en fordel at klage til Huslejenævnet igennem DIGURA, eftersom vi kan samle alle de relevante fakta og præsentere dem på korrekt vis, så Huslejenævnet kan tage den rette beslutning.

Bliv juridisk sikret i dit lejeforhold fra 79 kroner.

Er du bange for at blive snydt i dit lejeforhold eller er du allerede blevet det?

I DIGURA kan du blive medlem af vores medlemsklub, hvor du kan få hjælp til din situation og opnå tryghed og opbakning fra 79 kroner om måneden.

Del indlægget​

Vil du have vurderet din sag gratis?

Det tager kun 2 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
helt gratis. Du har endda svar inden 24 timer!

Gør som
+6000 andre​

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de bedste tips og tricks direkte i indbakken

Det Store Fællesskab for Lejere