Hvad er en husorden?

Hvad er en husorden?

Picture of Hugay Safi

Hugay Safi

Legal Advisor

En husorden indeholder regler, der gælder for den ejendom, man bor til leje i. Reglerne gælder for alle beboere i ejendommen, og derfor er det vigtigt at læse din husorden grundigt igennem, så du som lejer sikrer, at du overholder reglerne fra den.

Hvorfor er der en husorden?

En husorden eksisterer for at sikre ro og orden i ejendommen. Alle beboere er underlagt reglerne fra husordenen, og det gælder også for besøgende gæster. En husorden sikrer, at ejendommen og dens udendørsarealer bliver passet på. Den sikrer også, at de der bor til leje ikke bliver generet af hinanden.

Der er ikke noget krav om, at have en husorden. Det er dog fordelagtigt at have denne, så der gælder faste regler for det, som bliver udlejet. Hvis ikke der er en husorden, så vil reglerne i lejeloven i stedet for gælde. Det betyder derfor, at hvis der ikke eksisterer en husorden til dit lejemål, så vil du stadig være forpligtet af regler fra lejeloven om husorden, som du skal efterleve.

Hvorfor skal man vælge DIGURA?

Vi hjælper hundredvis af lejere hver måned, både via vores medlemsløsning og vores sagsbehandling. Når vi fører sagerne, så har vi opnået en gevinst for lejeren i over 90 % af tilfældene. Vi er her for at hjælpe dig, som potentielt bliver snydt af din udlejer og som faktisk gerne vil beholde dine egne penge.

Hvem står for at udforme en husorden?

Udgangspunktet er, at det er udlejer, der er ansvarlig for at lave en husorden. Hvis der er en beboerrepræsentation i ejendommen, så kan beboerrepræsentanterne få indflydelse i, hvad husordenen skal indeholde. Her kan beboerrepræsentationen udarbejde en husorden både i samarbejde med udlejer, men det kan også være, at beboerrepræsentationen har fået tildelt ansvaret herfor alene. Det er dog udlejer der i sidste ende bestemmer husordensreglementet. Udlejer kan derfor godt foretage ændringer i husordenen, som beboerrepræsentationen kan være uenig i.

Læs også: Ret til beboerrepræsentation

Hvad kan en husorden indeholde?

Der er ingen faste regler om, hvad en husorden skal indeholde. Husordenen er derfor ikke ens for alle boliger, da de ikke indeholder de samme regler. Det er udlejer, eller beboerrepræsentationen, der fastsætter reglerne for adfærden i den pågældende ejendom og på fællesområder uden for lejligheden. I det følgende vil der blive gennemgået nogle eksempler på, hvad en husorden kan indeholde.

Husdyr

Det kan være angivet i din lejekontrakt, at det ikke er tilladt at have husdyr. Derfor kan der stå i husordenen, at der er et forbud mod at holde alle former for husdyr og smådyr i lejemålet, men at smådyr som eksempelvis fisk og fugl vil være en undtagelse. Der kan også stå, at der skal søges om tilladelse fra udlejer for at have holde husdyr. Hvis udlejer ændrer husordenen om husdyr fra at være tilladt, til ikke at være tilladt, så vil de lejere der allerede har husdyr, som udgangspunkt ikke blive omfattet af ændringen, og dermed ikke blive tvunget til at skille sig af med husdyrene. Ændringen vil i stedet gælde for anskaffelse af nye husdyr, og for fremtidige lejere i ejendommen.

Rygning

Forbud mod rygning er noget, der oftest fremtræder i en husorden. Her kan det være angivet et totalforbud mod rygning i lejemålet, gangarealer og ejendommens udendørsarealer. Det kan også være et forbud mod, at der ryges på bestemte arealer eller andet, der vil indskrænke denne mulighed.

Fest og støj

Dette punkt er rigtig vigtigt at kende som lejer. I dette punkt kan der være fastsat regler om, hvornår en fest senest skal varsles. Der kan også stå, at der slet ikke må holdes fester i hverdagene. Derudover kan der være fastsat tidspunkter for både hverdage og weekender, hvor der ikke må larmes. Der kan eksempelvis i ældre lydte bygninger være fastsat tidsrumme, hvor det ikke er tilladt at bade, have vaskemaskine kørende eller lignende, for at sikre, at der ikke sker støj igennem vandrørene.

Læs også: Min nabo er generende; hvad gør jeg ved nabogener?

Bliv juridisk sikret i dit lejeforhold fra 79 kroner

Er du bange for at blive snydt i dit lejeforhold eller er du allerede blevet det?

I DIGURA kan du blive medlem af vores medlemsklub, hvor du kan få hjælp til din situation og opnå tryghed og opbakning fra 79 kroner om måneden.

Konsekvenserne ved at overtræde husordenen for dig

Konsekvenser for overtrædelse af reglerne fra husordenen kan være meget forskellige fra foreninger og ejendomme, da det afhænger af, hvad der er skrevet i din husorden. Det er derfor en god idé, at læse din husorden grundigt igennem, så du er opmærksom på konsekvenserne for, ikke at overholde reglerne fra husordenen.

Det er helt op til udlejer at bestemme, hvad der skal ske, når en husorden ikke bliver overholdt. Udlejer kan dog ikke bare smide dig ud fra den ene dag til den anden, hvis du som lejer bryder husordenen. Udlejer har pligt til først at give lejer en advarsel, så lejer kan forsøge at rette op på fejlen. Hvis du som lejer ikke indordner dig efter advarslen, så kan det blive en byrdefuld konsekvens, hvor udlejer kan opsige lejeforholdet. Hvis udlejer vælger at opsige lejemålet, så skal du som lejer have tre måneders varsel, så der er mulighed for at finde et andet lejemål. Hvis du er uenig i udlejers opsigelse, så har du også muligheden for at gøre en skriftlig indsigelse imod udlejers opsigelse. Indsigelsesfristen er på seks uger fra opsigelsestidspunktet.

Hvad hvis en nabo bryder husordenens regler?

Hvis du derimod er generet af en nabo, der gentagende gange bryder reglerne fra husordenen, så kan du klage over vedkommende. Klagen skal indgives til din udlejer, og her er det en god ide, at klagen er skriftlig. I klagen kan du oplyse, hvem du klager over, hvorfor du klager, og hvor længe, eller hvornår, vedkommende har brudt husordenen.

Hvis der er flere af dine naboer, som deler samme opfattelse som din, så kan I udforme en samlet klage, hvor I underskriver på klagen. Det er derfor tilladt at lave en samlet klage fra flere personer mod en. Når klagen er indberettet til udlejer, så er det udlejers ansvar at gøre vedkommende opmærksom på klagen, så personen kan forsøge at indordne sig reglerne. Hvis vedkommende ikke indordner sig efter klagen, så vil der være tale om en grov overtrædelse af husordenen, og det kan give anledning til en opsigelse af lejeforholdet.

Få juridisk hjælp, så du undgår at blive snydt

Emnet med husorden kan være meget kompliceret som lejer. Overstående skal ses som en generel vejledning og ikke som decideret juridisk rådgivning. Vi anbefaler derfor altid, at du tager fat i os, således du kan få den rette og nødvendige rådgivning, som passer konkret til din sag.  

Det kan både være omkring din husorden, som i dette tilfælde, men det kan også være alt fra fraflytningssynet til den økonomiske rapport. Vi ser desværre mange lejere, som bliver snydt i disse tilfælde. Det er ofte rigtig mange penge, du som lejer går glip af, alt fra nogle tusind kroner til 30-40.000 kroner. Tænk hvad du ellers kunne bruge disse penge til? 

Lad os hjælpe dig

Ved DIGURA kan du altid få fat på os, du har din egen sagsbehandler og bedst af alt: Du betaler kun, hvis vi vinder din sag. Det er derfor risikofrit for dig, at vi hjælper dig. 

Vi har opnået et fordelsagtig resultat for lejere i over 90 % af alle sager, som vi har haft behandlet. Vi har 9,4 i score på Trustpilot, 5 stjerner på Facebook og vi har hjulpet mere end 5000 lejere. Og vi vil rigtig gerne hjælpe dig også. 

Er du i tvivl om noget i artiklen, så sidder vores team klar til at hjælpe dig i chatten. Den kan du finde nederst i højre hjørne.  

Hvis du har brug for juridisk hjælp, så kan du får testet din sag nedenfor. Det er gratis og vores dygtige juridiske team vil lave en uforpligtende vurdering af sagen.  

Del indlægget​

Vil du have vurderet din sag gratis?

Det tager kun 2 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
helt gratis. Du har endda svar inden 24 timer!

Gør som
+6000 andre​

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de bedste tips og tricks direkte i indbakken

Det Store Fællesskab for Lejere