Flyttesynet - Det her skal du være opmærksom på

Vedrørende flyttesynet gælder flere vigtige regler, herunder hvad udlejer kan kræve af dig ved fraflytning, hvornår du som lejer ikke skal hæfte for eventuelle mangler, hvilke tidsfrister der skal overholdes m.m. Derfor har vi sammensat denne guide til flyttesynet, der skal gøre det mere enkelt for dig som lejer.

DIGURAs artikel om flyttesynet

Hvad kan udlejer kræve?​

Udlejer kan aldrig forvente, at du sætter lejemålet i bedre stand, end det var ved indflytning.

Det er dog meget individuelt, hvad udlejer reelt forventer af dig. 

Nogle udlejere forventer bare, at det overordnet ser fint ud, mens andre gennemgår alle detaljer. 

Men lige meget hvad, kan udlejer altså kun kræve, at lejemålet er i samme stand, som det var ved indflytning med undtagelse af almindelig slid og ælde. Det er derfor en god idé at dokumentere alt ved indflytning, så du har et bedre udgangspunkt ved fraflytning.

Læs også: Vigtigheden i at dokumentere alt

Tidsfrister

Der gælder forskellige tidsfrister, afhængig af om din udlejer kun lejer én lejlighed ud eller udlejer flere lejligheder.

Udlejer lejer mere end én lejlighed ud
Udlejere der udlejer mere end én lejlighed, er defineret som professionelle udlejere. Professionelle udlejere skal afholde fraflytningssyn senest 2 uger efter, at udlejer er blevet bekendt med, at lejer er flyttet ud. 

Du har som lejer krav på at blive indkaldt til fraflytningssynet med 1 uges varsel.

Hvis udlejer ikke afholder fraflytningssyn inden for 2 uger efter, at denne blev gjort bekendt med, at du er flyttet ud, mister udlejer sin ret til at kræve, at du betaler for mangler i lejemålet. Der er dog få undtagelser hertil.

Udlejer lejer kun én lejlighed ud
Denne type udlejer har en frist på 2 uger til at give dig besked om, hvad der skal udbedres, og hvad prisen for dette er. Fristen starter fra det tidspunkt, du afleverer nøglerne. 

Hvis udlejer ikke meddeler dig dette inden for 2 uger, kan udlejer som udgangspunkt ikke kræve betaling for mangler i lejemålet. Der er ligeledes et par undtagelser til denne regel.

Læs mere: 5 råd til fraflytning

Fraflytningsrapporten

Fraflytningsrapporten udfærdiges under fraflytningssynet. 

Som lejer har du ret til at modtage en kopi af denne, når fraflytningssynet er slut. Du kan enten få den fysisk i hånden eller over mail (inden du og udlejer går hver til sit). Hvis du får den over mail, skal du ligeledes sende en mail, hvor du tilkendegiver at have modtaget fraflytningsrapporten, inden i går hver til sit. Rapporten skal selvfølgelig underskrives af begge parter.

Hvis du er uenig i rapportens indhold, skal du ikke underskrive denne. I dette tilfælde skal udlejer sende dig fraflytningsrapporten inden for 2 uger efter fraflytningssynet.

Gode råd

  • Få kvittering på, at du afleverer nøglerne
  • Skriv ikke under på fraflytningsrapporten, hvis du er helt eller delvist uenig i rapportens indhold
  • Brug tjeklisten fra indflytningssynet. Udlejer bruger sandsynligvis den samme tjekliste fra indflytningssynet til fraflytningssynet. Ved at gennemgå denne og udbedre mangler på egen hånd, kan du spare penge ved fraflytning
  • Spørg udlejer om tjeklisten, hvis du ikke har den. Udlejer er lige så interesseret i, at lejligheden står i bedst mulige stand
  • Tag billeder. Både ved indflytning (for at dokumentere standen ved indflytning) og mellem tidspunktet hvor du har istandsat lejligheden og flyttesynet. De har stor bevisværdi, hvis der skulle opstå en tvist
  • Vær ikke alene ved fraflytningssynet. Medbring gerne forælder eller en ven, du er tryg ved. Det er super ærgerligt at stå tilbage efter fraflytningssynet med følelsen af, at man ikke fik gjort indvendinger, og bare lod udlejer føre ordet

DEL INDLÆGGET

Få adgang til hemmeligt indhold

Tilmeld dig nyhedsbrevet som 1.000+ andre lejere og få gratis råd og vejledning til dit lejeforhold direkte til din mail. 

Luk menu