Guide: Få mest muligt depositum tilbage

Ofte har man som lejer betalt en stor sum penge i depositum. Penge, der selvfølgelig gerne måtte komme tilbage på kontoen ved fraflytning af lejemålet. Læs med her, hvor DIGURA giver dig nogle gode råd til dette.

DIGURAs article about foreign tenants

Hvad kan din udlejer kræve ved fraflytning?​

Som udgangspunkt kan din udlejer kun kræve, at du afleverer lejemålet i vel vedligeholdt stand. Dette betyder, at du skal aflevere lejemålet i den stand, som lejemålet var i, da du overtog det bortset fra almindeligt slid og ælde. Dette gælder dog ikke lejeboliger, der er udlejet før 1. juli 2015. I disse tilfælde kan udlejer kræve, at du afleverer lejemålet som nyistandsat, hvis det var nyistandsat, da du flyttede ind.

Hvad kan du så gøre for at få mest muligt depositum tilbage ved fraflytningen?

Læs også: 5 råd om depositum

Få lavet en indflytningsrapport samt mangelliste ved indflytningen​

Vores første trick til at få mest muligt depositum tilbage relaterer sig til indflytningen. Når du flytter ind i lejemålet bør/skal din udlejer indkalde dig til indflytningssyn, i hvilken forbindelse han skal udfærdige en indflytningsrapport. I denne skal lejemålets stand ved indflytningen noteres – samt eventuelle mangler. Dette er dog udlejers syn på standen af lejemålet, hvorfor du tillige bør lave en detaljeret liste over fejl og mangler i lejemålet, som du sender til din udlejer inden 14 dage efter at have overtaget lejemålet. Denne vil få stor betydning ved din fraflytning af lejemålet, da den kan bevise din reklamation over eventuelle mangler i lejemålet, som du ikke skal hæfte for. Det er derfor vigtigt, at du er meget grundig, og noterer selv den mindste ting ned.

Læs også vores artikel om flyttesyn her

Tag billeder af lejemålets stand​

Hvis du har en ambition om at få mest muligt depositum tilbage, kan du med fordel tage billeder af lejemålet, navnlig i de enkelte rum. Du kan således dokumentere, hvordan lejemålet så ud, da du overtog det. Det er en fordel at datere samt at sende dem til udlejer snarest – gerne senest 14 dage efter du overtog lejemålet. Du kan med fordel ligeledes tage billeder af standen ved fraflytning, således at du kan sammenligne billederne. Hvis der kun er sket forringelse i form af slid og ælde, har du en rigtig god sag.

Få mest muligt depositum tilbage: vedligehold løbende lejemålet​

Sidste, men mindst lige så effektive, trick til at få mest muligt depositum tilbage er, at du med stor fordel kan vedligeholde lejemålet løbende. Det forholder sig nemlig således, at en stor del af de penge, som bliver fratrukket ved opgørelse af depositum ved fraflytning skyldes manglende vedligeholdelse af lejemålet. I de fleste lejeaftaler er lejer ansvarlig for den indvendige vedligeholdelse. Den indvendige vedligeholdelse indebærer hvidtning, maling, tapetsering og lakering af gulve. De udgifter til istandsættelse, som lejer er ansvarlig for, må ikke overstige, hvad der er rimeligt og sædvanligt. Lejer vil ofte skulle betale udlejers udgifter i anledning af, at lejer ikke har opfyldt sin pligt til at vedligeholde eller at behandle det lejede forsvarligt.

Læs mere: 5 råd til fraflytning

Tvist om depositum​

Såfremt der måtte opstå en tvist ved den endelige opgørelse ved fraflytningen af lejemålet, kan du indbringe sagen til os. Så fører vi gerne sagen for dig ved huslejenævnet. Det er her vigtigt, at du har gjort brug af dine rettigheder, herunder at sende din udlejer en mangelliste ved indflytningen af lejemålet samt dokumenteret standen af lejligheden. Kontakt os her.

DEL INDLÆGGET

Få adgang til hemmeligt indhold

Tilmeld dig nyhedsbrevet som 1.000+ andre lejere og få gratis råd og vejledning til dit lejeforhold direkte til din mail. 

Luk menu