Guide: Få mest muligt depositum tilbage

Guide: Få mest muligt depositum tilbage

Picture of Mike Vestergaard

Mike Vestergaard

Partner
Når du flytter, er det tid til at gøre dit depositum op. Dit depositum er din udlejers sikkerhed, så han har et beløb at gøre lejligheden i stand for, men ofte er beløbet højere end det, der skal bruges til en istandsættelse. Vi guider dig, så du kan få så meget af dit depositum tilbage som muligt.

Hvad kan udlejer kræve ved fraflytning?

Som udgangspunkt kan din udlejer kun kræve, at du afleverer lejemålet i vedligeholdt stand. Det betyder ifølge lejeloven, at du skal aflevere lejemålet i den stand, som lejemålet var i, da du overtog det, bortset fra almindeligt slid og ælde. Dog gælder det ikke lejeboliger, der er udlejet før 1. juli 2015. I disse kan udlejer kun kræve, at du afleverer lejemålet som nyistandsat, hvis det var nyistandsat, da du flyttede ind.

Hvad er depositum?

Da du flyttede ind i lejligheden, betalte du et depositum til din udlejer. Depositumet fungerer som udlejers sikkerhed for, at han har penge til en istandsættelse, når du flytter. 

Læs også: De 6 bedste tips til at passe på din lejlighed (og dit depositum!) 

TIP

Der er forskel på indflytningsrapporten og fejl- og mangellisten. Indflytningsrapporten er udfyldt af udlejer (eller udlejers repræsentant), mens fejl- og mangellisten er udfyldt af lejer. 

Få lavet en indflytningsrapport samt mangelliste ved indflytning

Vores første tip til at få mest muligt depositum tilbage, starter allerede når du flytter ind. Når du flytter ind i dit nye lejemål, skal din udlejer indkalde dig til et indflytningssyn, hvor han laver en indflytnings-rapport. I denne skal lejemålets stand og eventuelle mangler ved indflytningen noteres. Vær opmærksom på, at indflytningsrapporten er udlejers syn på standen af lejemålet. Som lejer bør du som tillæg til denne lave en fejl- og mangelliste. Den skal sendes til din udlejer inden 14 dage efter du har overtaget lejemålet. 

Fejl- og mangellisten vil få stor betydning ved din fraflytning af lejemålet. Du hæfter nemlig ikke for fejl og mangler, der allerede var der, da du flyttede ind i lejligheden. Den liste, du udarbejdede ved indflytning, er dit bevis for, at manglerne ikke er forårsaget af dig. 

Nedenfor kan du se et eksempel på, hvordan en fejl- og mangelliste kan se ud. Det er vigtigt, at du er grundig og noterer selv de mindste ting. Det er bedre, du noterer for meget end for lidt. 

.

Tag billeder af lejemålets stand​

Når du har en ambition om at få mest muligt depositum tilbage, kan du med fordel tage billeder af lejemålet ved indflytning med fokus på eventuelle fejl og mangler. Billederne sender du med ovenstående liste, så du kan dokumentere manglerne med billeder. Du kan med fordel tage billeder igen ved fraflytning, så at du kan sammenligne dem. Hvis der kun er sket forringelse i form af slid og ælde, har du en rigtig god sag, og du har et godt grundlag for at få en stor del af dit depositum tilbage. 

Vedligehold løbende lejemålet

Et andet godt trick til at få en stor del af dit depositum tilbage er at vedligeholde lejemålet løbende. Det er nemlig sådan, at en stor del af de penge, der bliver fratrukket ved opgørelse af depositum ved fraflytning skyldes manglende vedligeholdelse af lejemålet. I de fleste lejeaftaler er lejer ansvarlig for den indvendige vedligeholdelse. Den indvendige vedligeholdelse indebærer hvidtning, maling, tapetsering og lakering af gulve. De udgifter til istandsættelse, som lejer er ansvarlig for, må ikke overstige, hvad der er rimeligt og sædvanligt. Lejer vil ofte skulle betale udlejers udgifter i anledning af, at lejer ikke har opfyldt sin pligt til at vedligeholde eller at behandle det lejede forsvarligt.

TIP

Når du deltager i indflytnings- og fraflytningssynet, så hav altid en anden person med dig. Udlejer har ofte en fagperson med, hvor begge er vant til at holde disse syn. Det er altid rart ikke at være i undertal og måske lægger personen mærke til andre ting end du gør. 

Indflytningsrapport og fraflytningsrapport

Der gælder forskellige regler vedrørende ind- og fraflytningsrapporten, afhængigt af om din udlejer er “amatør” eller professionel udlejer. Udlejere, der udlejer mere end ét lejemål, er professionelle udlejere. Udlejere, der kun udlejer ét lejemål, er således ”amatør”-udlejer. Reglerne for ”amatør”-udlejere er noget lempeligere end reglerne for professionelle udlejere.

”Amatør”-udlejere
Til ”amatør”-udlejere stilles der ikke krav i lejeloven om at afholde ind- og fraflytningssyn med lejer. Udlejeren skal dog senest 14 dage efter, at lejer er fraflyttet lejemålet, have fremsendt lejer sine istandsættelseskrav. Hvis udlejer ikke overholder denne frist, kan udlejer miste sit krav på istandsættelse, og du kan som lejer få det fulde depositum tilbage.

Professionelle udlejere
Professionelle udlejere skal derimod i henhold til lejeloven afholde ind- og fraflytningssyn og i denne forbindelse udarbejde en ind- og fraflytningsrapport.

Når lejer skal fraflytte, skal udlejer senest afholde fraflytningssyn 14 dage efter at være blevet bekendt med, at lejer er fraflyttet lejemålet. Endvidere skal lejer varsles om afholdelsen af fraflytningssynet senest én uge før. Fraflytningsrapporten skal udleveres til lejer enten fysisk eller elektronisk. Dette skal ske på stedet. Lejer skal kvittere med underskrift eller ved elektronisk at bekræfte at have modtaget rapporten. Hvis lejer ikke er til stede til fraflytningssynet eller er uenig i dens indhold, skal udlejer senest 14 dage efter synet sende fraflytningsrapporten til lejer. Herefter kan lejer gøre indsigelse.

Få hele dit depositum tilbage!

Hvis du ikke har modtaget en indflytningsrapport ved overtagelsen af lejemålet, eller hvis du ikke har modtaget en fraflytningsrapport i forbindelse med opsigelse af lejemålet, så er du berettiget til at få dit fulde depositum tilbage. Dette er også tilfældet, selvom der er opstået mangler i lejemålet. Fordi tilstanden af lejemålet ved din overtagelse ikke kan dokumenteres, så har udlejeren ingen ret til istandsættelse for dine penge. I så fald skal du have fuld tilbagebetaling af depositum ifølge lejeloven.

Læs også: Succeshistorie: Julie fik 3.600 kr. og hele sit depositum tilbage 

Bliv juridisk sikret i dit lejeforhold fra 79 kroner

Er du bange for at blive snydt i dit lejeforhold eller er du allerede blevet det?

I DIGURA kan du blive medlem af vores medlemsklub, hvor du kan få hjælp til din situation og opnå tryghed og opbakning fra 79 kroner om måneden.

Problemer med at få depositum tilbage

Typisk ser vi, at udlejer og lejer ikke er enige om, hvad der skal udbedres i lejemålet eller hvad prisen på udbedringerne skal være. Udlejer tilbageholder derfor det beløb af depositummet (eller hele depositummet), som han mener skal bruges til istandsættelse ved fraflytning. Hvis du kører en sag i Huslejenævnet, som du vinder, tvinges udlejer til at tilbagebetale dele af eller hele depositummet afhængigt af sagens omstændigheder. Indtil dette tidspunkt kan udlejer dermed tilbageholde dit depositum. Det er naturligvis en træls situation, hvis du eksempelvis har brug for at bruge pengene til at betale depositum i dit nye lejemål. 

Hvis du ikke er enig i den endelige opgørelse af depositummet, er det vigtigt, du gør brug at dine rettigheder, dvs. fejl- og mangellisten du sendte ved indflytning samt din dokumentation af lejemålets stand, da du flyttede ind. Det vil gøre din sag stærkere. 

Læs også: Udlejer er gået konkurs: Hvad sker der med mit depositum? 

Kan udlejer kræve betaling udover depositum?

Udlejer kan kræve, at du skal dække de istandsættelsesudgifter, som du hæfter for i lejeforholdet i forbindelse med fraflytning. Hvis du har misligholdt hele eller dele af det lejede, som du ellers ikke hæfter for, kan udlejer dog også kræve, at du skal dække disse istandsættelsesudgifter. Hvis disse udgifter overstiger dit depositum, kan udlejer sende en regning på differencen. Det betyder også, at du ikke vil få noget af dit depositum tilbage – og skal betale ekstra. Depositummet er udlejers sikkerhedsstillelse for som minimum at få dækket dele af istandsættelsesudgifterne i forbindelse med fraflytning. Udlejer er dog ikke begrænset af kun at kunne kræve istandsættelse for det beløb, du har betalt i depositum.

Hvor længe går der før jeg får mit depositum tilbage?

Der er faktisk ikke nogle klare regler i lejeloven om, hvor længe din udlejer må tilbageholde dit depositum. Det skyldes, at udlejer i nogle tilfælde skal afvente fakturaer fra håndværkere, som har udført istandsættelsen. Retspraksis har dog vist, at depositummet skal tilbagebetales uden ugrundet ophold, hvilket i retspraksis tolkes som typisk 4-6 uger fra flytningen. Hvis du ikke har hørt fra udlejer efter 6 uger, bør du kontakte ham for en status. Hvis udlejer ikke svarer, kan DIGURA hjælpe dig.  

Hvad siger lejeloven om istandsættelseskrav?

I forhold til udlejers forpligtigelse angående at betale depositum tilbage, så kan det ofte være en mere kompliceret affære, hvor der kigges ind i forskellige forhold.

Derfor er det yderst fordelagtigt, hvis du bl.a. kan dokumentere:

 

  • Den stand, som lejemålet befandt sig i, dengang du flyttede ind i lejemålet.
  • Om det er dig eller udlejer, som har den indvendige vedligeholdelsespligt.
  • Om der er opstået fejl og mangler i lejemålet, som du af den ene eller anden årsag ikke har pligt til at udbedre.
  • At eventuelle skader er forårsaget grundet naturligt slid samt forældelse.

 

Ovenstående kan være nogle gode punkter, som du bør forholde dig til, når du skal til at fraflytte dit lejemål og forhåbentligt have det rette depositum tilbage.

Hvis din udlejer ikke overholder de forskellige krav og forpligtelser, som er juridisk påkrævet, så vil du kunne tage sagen videre til Huslejenævnet, såfremt du mener at din udlejer har tilbageholdt for meget depositum, og I ikke indbyrdes kan nå til enighed.

Huslejenævnet vil herefter dykke ned i sagen og vurdere, om du har krav på at få dit depositum tilbage, eller i hvert fald en del af beløbet, eller om din udlejer har overholdt sine forpligtelser, og dermed har ret til at kræve det pågældende istandsættelseskrav.  

Få juridisk hjælp, så du undgår at blive snydt

Emnet med depositum kan være meget kompliceret som lejer. Overstående skal ses som en generel vejledning og ikke som decideret juridisk rådgivning. Vi anbefaler derfor altid, at du tager fat i os, således du kan få den rette og nødvendige rådgivning, som passer konkret til din sag.  

Det kan både være omkring depositum, som i dette tilfælde, men det kan også være alt fra fraflytningssynet til den økonomiske rapport. Vi ser desværre mange lejere, som bliver snydt i disse tilfælde. Det er ofte rigtig mange penge, du som lejer går glip af, alt fra nogle tusind kroner til 30-40.000 kroner. Tænk hvad du ellers kunne bruge disse penge til? 

Lad os hjælpe dig

Ved DIGURA kan du altid få fat på os, du har din egen sagsbehandler og bedst af alt: Du betaler kun, hvis vi vinder din sag. Det er derfor risikofrit for dig, at vi hjælper dig. 

Vi har opnået et fordelsagtig resultat for lejere i over 90 % af alle sager, som vi har haft behandlet. Vi har 4.7 i score på Trustpilot, 5 stjerner på Facebook og vi har hjulpet mere end 5000 lejere. Og vi vil rigtig gerne hjælpe dig også. 

Hvis du har brug for juridisk hjælp, så kan du få en gratis vurdering. Det er gratis og vores dygtige juridiske team vil lave en uforpligtende vurdering af sagen.  

Del indlægget​

Vil du have vurderet din sag gratis?

Det tager kun 2 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
helt gratis. Du har endda svar inden 24 timer!

Gør som
+6000 andre​

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de bedste tips og tricks direkte i indbakken

Det Store Fællesskab for Lejere