Mister vi vores depositum hvis udlejer går konkurs eller udlejer sælger boligen?

dame der er i tvivl om hun får sit depositum tilbage

Det kan være svært at gennemskue konsekvenserne, hvis udlejer går konkurs eller sælger boligen. Vi har derfor skrevet denne artikel, så du kan få et indblik i situationens juridiske forhold.

Hvad betyder det, at udlejer går konkurs?

Når udlejer har flere passiver end aktiver, kan udlejer erklæres konkurs. Hvis udlejer går konkurs, vil ejendommen administreres som et konkursbo af en kurator. Kurators opgave er at varetage kreditorernes interesser. Den bedst mulige måde at varetage deres interesser, er dog at sørge for at ejendommen drives videre under konkursbehandlingen. Kurator skal altså sørge for, at ejendommens drift stadig varetages, herunder afholdelse af fraflytningssyn, tilbagebetaling af depositum osv. Kurator overtager altså ansvaret for udlejers forpligtelser i lejeforholdet.

Det kan også være, at kurator finder en ny ejer til ejendommen. I så fald vil den nye ejer overtage den gamle udlejers forpligtelser. Det har således ikke umiddelbart betydning for dit lejeforhold, at ejendommen får ny ejer – udover at det er en anden udlejer selvfølgelig.

OBS: vær dog opmærksom på særlige vilkår i lejeaftalen. Læs mere herom længere nede i artiklen.

Hvad sker der med ejendommen?

Det korte svar er: lejemålet følger ejendommen. Men hvad betyder det så? Dette betyder, at du skal fortsætte med at betale husleje til udlejer eller en ejendomsadministrator, som du har gjort hidtil. Udlejningsforretningen stopper ikke med at fungere, selvom ejendommen er under konkursbehandling. Tværtimod vil kurator for boet sørge for, at ”virksomheden” kører videre.

Hvis ejendommen skifter ejer, overtager den nye ejer udlejers forpligtelser og rettigheder. Dette betyder således, at du også i dette tilfælde skal betale husleje som hidtil. Hvis du har problemer med lejemålet, skal udlejer ligeledes stadig sørge for at hjælpe dig.

Du skal være opmærksom på, at hvis du stopper med at betale husleje, vil dette anses som misligholdelse af lejeaftalen, hvilket er opsigelse/ophævelsesgrundlag. Du kan derfor risikere at blive smidt ud af lejemålet, hvis du ikke fortsat betaler huslejen.

Opsigelse

Ønsker du at opsige dit lejemål, gælder de almindelige opsigelsesregler stadig, selvom udlejer er under konkursbehandling. Du har altså samme opsigelsesvarsel som normalt. Du kan således ikke bare opsige dit lejemål og fraflytte hurtigst muligt uden at betale husleje den resterende del af opsigelsesperioden.

Omvendt kan du som lejer heller ikke blive opsagt med et kortere varsel, end hvad udlejer har efter lejeloven. Dette er selvfølgelig betinget af, at du overholder dine forpligtelser, ikke misligholder det lejede osv.

Fraflytning

Fraflytningsreglerne gælder også selvom udlejer er gået konkurs. Udlejer skal altså stadig indkalde dig til indflytningssyn med 1 uges varsel samt afholde fraflytningssyn inden for 14 dage efter din fraflytning. Hvis disse frister ikke overholdes, kan udlejer altså stadig risikere at miste retten til at kræve istandsættelsesudgifterne dækket af lejer.

Hvad sker der med mit depositum?

Ved indflytning kan udlejer kræve at lejer skal betale et depositum. Størrelsen på depositummet kan beløbsmæssigt være helt op til 3 gange din husleje. Hvis du skal betale 4.000 kr. i husleje, kan udlejer således kræve 12.000 kr. i depositum. Du indbetaler depositum til udlejers bankkonto, og derfor skulle man som udgangspunkt tro, at depositummet blev tabt, når udlejer går konkurs.

Imidlertid forholder det sig sådan, at lejer har sikkerhed i ejendommen ved udlejers konkurs. Lejer har sikkerhed i ejendommen for et beløb, der maksimalt kan udgøre 6 måneders leje.
Dette medfører, at du som lejer ikke mister dit depositum i tilfælde af, at udlejer skulle gå konkurs.

Som ovenfor anført vil en ny ejer af ejendommen overtage den gamle udlejers forpligtelser. Den nye udlejer skal således også sørge for at afregne depositum til lejerne i forbindelse med fraflytning. Hvis du har overskydende depositum efter, at istandsættelsesudgifterne er modregnet, skal den nye udlejer således udbetale den resterende del af depositummet til dig.

Særlige vilkår

Udgangspunktet er, at en ny udlejer overtager den gamle udlejers rettigheder og forpligtelser. Du har således som lejer den samme retsstilling som hidtil.

Hvis der i lejeaftalen er aftalt særlige vilkår, skal du dog være opmærksom på, at disse rettigheder ikke altid er sikrede. Hvis din lejekontrakt er tinglyst, er der dog ikke noget at være bange for. Dette er nemlig en såkaldt sikringsakt, der er gældende for lejeforhold.

Hvis din lejekontrakt ikke er tinglyst, kan du risikere, at de særlige vilkår ikke er gældende i det nye lejeforhold. Der sondres her mellem, hvorvidt udlejer var i god eller ond tro om vilkårene ved overtagelsen af ejendommen. Hvis udlejer var i god tro om vilkårene (ikke kendte til dem), gælder vilkårene ikke i lejeforholdet. Hvis udlejer derimod var i ond tro om vilkårene (kendte til dem), kan vilkåret gøres gældende overfor den nye udlejer. Som ovenfor anført vil du dog altid kunne gøre særlige vilkår gældende overfor en ny udlejer, såfremt lejekontrakten er tinglyst.

Vil du have testet din sag gratis?

Det tager kun 5 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
med udgangspunkt i 4.500 afgørelser og gældende lov. Du har endda svar samme dag.

DEL INDLÆGGET

Del på facebook
Del på google
Del på linkedin
Del på print
Del på email
Luk menu
×
×

Kurv

Vil du ikke gerne undgå at blive snydt eller få kompensation som du er berettiget til?

Gør ligesom 1000 andre lejere og tilmeld dig vores nyhedsbrev – Det kan potentielt spare dig for mange tusinde af kroner. Vi vil give dig gratis råd omkring indflytning, mens du bor til leje og ved din fraflytning.

new-element.svg

Vi anvender cookies for at sikre, at vi giver dig den bedst mulige oplevelse på vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site, vil vi antage, at du er indforstået med dette.