5 råd om forbrug​

Hvad skal du være opmærksom på i forbindelse med dit forbrug i lejemålet?
Vi giver dig i denne artikel 5 råd om forbrug, som er gode at huske på!

1. Betaling for den reelle ydelse​

Første ud af fem råd om forbrug er, at din udlejer IKKE må tjene penge på opkrævninger af dit forbrug. Beløbet skal udelukkende afspejle det reelle forbrug.

2. Forbrugsregnskab

Vores andet råd om forbrug er mindst lige så vigtigt som første. Din udlejer SKAL nemlig have udarbejdet et årligt forbrugsregnskab særskilt for de enkelte forbrug. Overholdes dette ikke, så har du krav på at få de månedlige erlagte ydelser tilbage.

Læs mere: Forbrugsregnskab

3. Særskilte målere i lejemålet

Et vigtigt råd om forbrug vedrører situationen, hvor din udlejer ikke har opsat særskilte målere. Har udlejer ikke opsat særskilte målere, som kan måle dit el og vand forbrug individuelt fra de andre boliger, har udlejer ikke ret til at opkræve a-conto betalinger. 

Læs mere: 5 råd om a-conto

4. Sådan gælder reglerne om formen på forbrugsregnskabet

Der gælder nogle formkrav ved forbrugsregnskabet, som udlejer skal overholde:

  • Regnskabet skal komme frem til lejer senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning
  • Tidspunkt/dato for lejers modtagelse af forbrugsregnskabet skal fremgå
  • Lejers andel af de samlede udgifter skal fremgå
  • Lejers mulighed for indsigelse skal fremgå

5. Sådan gør du indsigelse mod regnskabet

Sidste, men absolut også et vigtigt råd om forbrug, vedrører, hvordan du gør, hvis du betaler for meget i a-conto, eller udlejer ikke overholder formkravene samt fristerne for forbrugsregnskabet. I sidstnævnte situationer vil regnskabet nemlig anses som ugyldigt, og du har således i alle tilfælde krav på tilbagebetalinger af erlagte ydelser hertil

Du skal gøre din indsigelse senest 6 uger efter modtagelsen.
Gør du indsigelse overfor din udlejer i henhold til forbrugsregnskabet, skal udlejer indbringe dette for huslejenævnet .Gør han ikke dette, fortaber udlejer sit krav på f.eks. ekstrabetalinger, som han kræver betalt af dig som lejer.

Læs også: Hvordan fungerer en sag ved huslejenævnet?

DEL INDLÆGGET

Få adgang til hemmeligt indhold

Tilmeld dig nyhedsbrevet som 1.000+ andre lejere og få gratis råd og vejledning til dit lejeforhold direkte til din mail. 

Luk menu