Forbrugsregnskab – Alt du bør vide som lejer

DIGURAs artikel om forbrugsregnskab

Hvilke frister er der for dette, hvad skal et forbrugsregnskab helt præcist indeholde, og hvad hvis udlejer ikke overholder disse regler? Få svar på alt sammen i dette indlæg.

Indholdet af et forbrugsregnskab

Et forbrugsregnskab skal give lejer indsigt i lejers andel af de samlede udgifter, som lejer har betalt i forbrug. Endvidere skal et forbrugsregnskab indeholde oplysning om adgang til indsigelse, såfremt lejer er uenig i inholdet af forbrugsregnskabet. Det skal fremgå, at indsigelse skal ske skriftligt og inden for 6 uger.

Læs mere: 5 ting du skal huske om forbrug

Forbrugsregnskabsåret

Som udgangspunkt er regnskabsåret for et forbrugsregnskab fra d. 1/6-30/5. Der kan dog aftales andet i lejekontrakten. Det er derfor vigtigt at tjekke denne, hvis du vil være sikker på hvilke frister, der gælder i lige netop din situation. En undtagelse hertil er dog, hvis lejemålet/ejendommen forsynes med varme fra et kollektivt forsyningsanlæg. I dette tilfælde følger regnskabsåret forsyningsanlæggets regnskabsår. 

Årsregnskabet for vand skal som udgangspunkt følge det af kommunen eller vandværket anvendte. Udlejer kan dog vælge, at dette årsregnskab følger varmeregnskabsåret.

Frister vedrørende forbrugsregnskab

Udlejer skal som udgangspunkt have fremsendt forbrugsregnskabet senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Der gælder særlige regler ved leverance fra et kollektivt forsyningsanlæg. Udlejer skal i dette tilfælde fremsende regnskabet til lejer senest tre måneder efter, at udlejer har modtaget regnskabet fra anlægget, såfremt dette tidspunkt er senere end udgangspunktet på 4 måneder.

Reglerne om disse frister er ufravigelige, og kan derfor ikke fraviges ved aftale. 

Læs også: A conto; Alt du skal vide som lejer

Overskridelse af frister

Overholder udlejer ikke de ovennævnte frister, mister udlejer sin ret til at kræve efterbetaling af lejer. Hvis udlejer sender dig en opkrævning efter de nævnte frister, vil denne ikke være gyldig. Du skal således ikke betale en for sent modtaget efterregning.

Kræver din udlejer efterbetaling af dig, men har ikke overholdt fristen? Kontakt DIGURA her, så tager vi gerne dialogen med udlejer for dig, og hvis nødvendigt fører vi også gerne sagen ved huslejenævnet.

Vil du have testet din sag gratis?

Det tager kun 5 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
med udgangspunkt i 4.500 afgørelser og gældende lov. Du har endda svar samme dag.

Del indlægget

Luk menu

Vil du ikke gerne undgå at blive snydt eller få kompensation som du er berettiget til?

Gør ligesom 1000 andre lejere og tilmeld dig vores nyhedsbrev – Det kan potentielt spare dig for mange tusinde af kroner. Vi vil give dig gratis råd omkring indflytning, mens du bor til leje og ved din fraflytning.