Forbrugsregnskab - Alt du bør vide som lejer

Du har som lejer krav på at få et regnskab over dit forbrug en gang årligt. Hvilke frister er der for dette, hvad skal et forbrugsregnskab helt præcist indeholde, og hvad hvis udlejer ikke overholder disse regler? Få svar på alt sammen i dette indlæg.

DIGURAs artikel om forbrugsregnskab

Inholdet af et forbrugsregnskab​

Et forbrugsregnskab skal give lejer indsigt i lejers andel af de samlede udgifter, som lejer har betalt i forbrug. Endvidere skal et forbrugsregnskab indeholde oplysning om adgang til indsigelse, såfremt lejer er uenig i inholdet af forbrugsregnskabet. Det skal fremgå, at indsigelse skal ske skriftligt og inden for 6 uger.

Læs mere: 5 ting du skal huske om forbrug

Forbrugsregnskabsåret

Som udgangspunkt er regnskabsåret for et forbrugsregnskab fra d. 1/6-30/5. Der kan dog aftales andet i lejekontrakten. Det er derfor vigtigt at tjekke denne, hvis du vil være sikker på hvilke frister, der gælder i lige netop din situation. En undtagelse hertil er dog, hvis lejemålet/ejendommen forsynes med varme fra et kollektivt forsyningsanlæg. I dette tilfælde følger regnskabsåret forsyningsanlæggets regnskabsår. 

Årsregnskabet for vand skal som udgangspunkt følge det af kommunen eller vandværket anvendte. Udlejer kan dog vælge, at dette årsregnskab følger varmeregnskabsåret.

Frister vedrørende forbrugsregnskab

Udlejer skal som udgangspunkt have fremsendt forbrugsregnskabet senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Der gælder særlige regler ved leverance fra et kollektivt forsyningsanlæg. Udlejer skal i dette tilfælde fremsende regnskabet til lejer senest tre måneder efter, at udlejer har modtaget regnskabet fra anlægget, såfremt dette tidspunkt er senere end udgangspunktet på 4 måneder.

Reglerne om disse frister er ufravigelige, og kan derfor ikke fraviges ved aftale. 

Overskridelse af frister

Overholder udlejer ikke de ovennævnte frister, mister udlejer sin ret til at kræve efterbetaling af lejer. Hvis udlejer sender dig en opkrævning efter de nævnte frister, vil denne ikke være gyldig. Du skal således ikke betale en for sent modtaget efterregning.

Kræver din udlejer efterbetaling af dig, men har ikke overholdt fristen? Kontakt DIGURA her, så tager vi gerne dialogen med udlejer for dig, og hvis nødvendigt fører vi også gerne sagen ved huslejenævnet.

Læs også: 5 råd om efterregning

DEL INDLÆGGET

Få adgang til hemmeligt indhold

Tilmeld dig nyhedsbrevet som 1.000+ andre lejere og få gratis råd og vejledning til dit lejeforhold direkte til din mail. 

Luk menu