Lejeloven: Hvad er varmeregnskab og vandregnskab?

Lejeloven: Hvad er varmeregnskab og vandregnskab?

Louise Song

Louise Song

Senior legal advisor

Reglerne om forbrug kan desværre være meget komplicerede, hvis ikke man er sat ind i lejeloven. Derfor vil vi give dig alt relevant information her, så du kan få styr på hvad varmeregnskab og vandregnskab indebærer..

Hvad er varmeregnskab og vandregnskab?

Vand og varme betales typisk igennem udlejer, hvorfor el ikke er inkluderet i denne artikel, da det oftest bliver betalt direkte til el-selskabet. Hvorimod ved vand og varme er der behov for, at udlejer sender et regnskab over forbruget af disse to. Og det er typisk her, at der opstår nogle konflikter i forhold til betaling, efterregning og lignende.

Hvordan afregnes det?

Udlejer leverer ofte både varme og vand til lejemålet. De udgifter, som udlejer har herved, kan han kræve refunderet. Betalingen kan enten være inkluderet i huslejen eller ske som tillægsydelse ved a conto-betalinger.  Ved a conto betales der et beløb svarende til det forventede forbrug forud for forbruget og efterfølgende korrigeres der efter regnskabet, således der kan være enten en tilbagebetaling fra udlejer, hvis man har brugt mindre end forventet, eller en efterbetaling til udlejer, hvis der er brugt mere end forventet. A conto kan både dækker over varmeregnskab og vandregnskab.

Udlejer skal mindst én gang om året udarbejde et individuelt forbrugsregnskab. Det vil sige, at man som lejer har krav på, at der for hver type forbrug skal udarbejdes et regnskab, således der er et varmregnskab og vandregnskab hver for sig. 

Hvornår skal regnskabet være modtaget?

Forbrugsregnskabet skal modtages senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. (varme oliefyr)

Ved leverancer fra kollektivt forsyningsanlæg skal regnskabet være kommet frem til lejeren senest 3 måneder efter udlejer har modtaget afregningen fra forsyningsanlægget. (varme naturgas og fjernvarme) De 3 måneder forkorter ikke fristen på de 4 måneder, men de kan forlænge fristen.

Hvis regnskabet modtages efter de 4 måneder efter regnskabsårets afslutning, skal der angives datoen for udlejers modtagelse af opgørelse af endeligt regnskab fra forsyningsanlægget.

Fristerne for modtagelse af varmeregnskab og vandregnskab kan ikke ved aftale blive forlænget.

Overholdes disse frister ikke, er virkningen, at forbrugsregnskabet er ugyldigt. Herved kan udlejeren miste sin ret til at opkræve for forbrug.

Varmeregnskabet

Varmeregnskabet er en opgørelse over forbruget af varme.

Regnskabsåret for varme begynder som udgangspunkt d. 1. juni og slutter d. 31. maj.

Der kan aftales et andet regnskabsår (mellem udlejer og lejer). Udlejer har mulighed for at bestemme, at regnskabet i fremtiden skal afsluttes på anden dato. Dette kræver et skriftligt varsel på 6 uger.

Regnskabsåret må ved overgangen til en ny regnskabsperiode maksimalt komme til at udgøre 18 måneder.

Læs også: Den komplette guide om forbrug.

Hvorfor skal man vælge DIGURA?

Vi hjælper hundredvis af lejere hver måned, både via vores medlemsløsning og vores sagsbehandling. Når vi fører sagerne, så har vi opnået en gevinst for lejeren i over 90 % af tilfældene. Vi er her for at hjælpe dig, som potentielt bliver snydt af din udlejer og som faktisk gerne vil beholde dine egne penge.

Opgørelsen af varmeregnskabet

Et varmeregnskab skal opgøres ved fordeling af udgifter enten efter varmefordelingsmålere eller efter bruttoetageareal eller rumfang (størrelsen af lejemålet).

Hvis der ikke allerede er målere, og du bor i en ejendom med flere lejere med samme udlejer, kan der, hvis flertallet ønsker det, påtvinges udler at opstille forbrugsmålere til lejemålene og herved fordeling efter disse. Der skalsåledes være installeret varmemålere, kubikmålere eller fordampningsmålere (radiatorer) for at udregne forbruget.

Det følger derudover af retspraksis at man kan bruge graddage som grundlag til at fastlægge lejers varmeforbrug. Det blev fastlagt d. fra 24. maj 2018 ved dom, hvor byretten og Østre Landsret fandt frem til dette resultat i enighed.

Udlejer må ikke selv vælge at droppe målerne for at gå tilbage til m²-fordeling, hvor der først en gang er lavet varmeregnskab efter måler.

Afregning af opvarmning af brugsvand vil også kunne findes i et varmeregnskab. Udgifterne til opvarmning af brugsvand skal enten efter forbrugsmålere eller efter antal og art afvarmtvandshaner og antal værelser.

Der vil i varmeregnskab ofte være en del af forbruget, som måles efter m2, og en del, som måles efter forbrugsmåler. Denne mulighed er lovlig, men der er dog krav om, at mindst 40% fordeles efter forbrugsmålere.

Udgiften til energiforbruget må som udgangspunkt kun medtages i regnskabsperioden. Ved leverancer fra kollektivt forsyningsanlæg skaludlejer dog medtage hele den samlede udgift.

Derudover skal der i visse tilfælde, når udlejer pålægges disse efter lov om energibesparelse i bygninger, også medtages udgifter til kontrol, eftersyn og vedligeholdelse af varmeanlægget.

Derudover medtages udgift til energimærkning forholdsmæssigt med lige store beløb for hvert år i perioden, som energimærkningen er gyldig. Den del af udgiften til energimærkning, som ikke dækkes efter den forholdsmæssige betaling, kan medtages med en passende forrentning deraf.

Hvad skal et varmeregnskab indeholde?

Forbrugsregnskabet skal være skriftligt og skal indeholde nedenstående punkter.

  • Hele ejendommens varmeudgift
  • Lejerens andele af de samlede udgifter i ejendommen
  • Oplysning om mulighed for at gøre indsigelse op til 6 uger efter det er kommet frem til lejer.

Hvis leverancen er fra kollektivt forsyningsanlæg, skal der desuden angives datoen for udlejers modtagelse af afregning fra forsyningsanlæg.

Bliv juridisk sikret i dit lejeforhold fra 79 kroner.

Er du bange for at blive snydt i dit lejeforhold eller er du allerede blevet det?

I DIGURA kan du blive medlem af vores medlemsklub, hvor du kan få hjælp til din situation og opnå tryghed og opbakning fra 79 kroner om måneden.

Vandregnskabet

Vandregnskabet er en opgørelse over forbruget af vand.

Regnskabsåret for vand følger altid det, der anvendes af værket og/eller kommunen.Regnskabet skal være skriftligt og dække den aftalte regnskabsperiode (regnskabsåret).

Opgørelsen af vandregnskab

Der kan kun opkræves betaling for udgifterne til vand, når der er individuelle forbrugsmålere.

Ved opgørelsen af vandregnskabet medtages samtlige udgifter vedrørende vandforsyningen i regnskabsperioden. Dette omfatter vand- og vandafledningsafgift.

Hvad skal et vandregnskab indeholde?

  • Oplysning om hele ejendommens vandudgift
  • Oplysning om ejerens andele af de samlede udgifter i ejendommen
  • Oplysning om mulighed for at gøre indsigelse op til 6 uger efter det er kommet frem til lejer.

Ligesom ved varme skal der oplyses om datoen, hvor udlejer har modtaget afregningen fra forsyningsanlægget (hvis fristen på de 4 måneder overskrides).

Har du ikke modtaget regnskabet?

Hvis du ikke modtager et regnskab senest 6 måneder efter regnskabsperioden udløb, kan du stoppe med at betale a conto, indtil der kommer et regnskab.

Er du ikke enig i regnskabet?

Du kan gøre indsigelse mod forbrugsregnskabet i op til 6 uger efter, at det er kommet frem til dig som lejer. Du kan gøre indsigelse i mod varmeregnskabet, vandregnskabet eller begge dele.

Det er altid en god idé at gemme kuvert samt notere, hvornår man har modtaget forbrugsregnskabet, hvis ikke brevet er dateret, således man er sikker på det præcise modtagelsestidspunkt.

Indsigelsen skal begrundes for at være lovlig. Man skal derfor i indsigelsen skrive, hvorfor man ikke kan godkende regnskabet. Det kan være, at det samlede udgiftsbeløb er for højt, at fordelingen mellem lejemålene ikke er acceptabel, at anlæg ikke er vedligeholdt eller at a conto-beløbet ikke var korrekt.

Indsigelsen skal man sende til sin udlejer (eller evt. administrator) skriftligt, og man skal kunne dokumentere indsigelsen er sendt inden for fristen på de 6 uger.

Bor du i ejendomme med beboerrepræsentation kan beboerrepræsentanterne på samtlige lejeres vegne gøre indsigelse mod regnskabet.

Afregningen

Hvis lejer har betalt for lidt i a conto efter forbrugsregnskabet som dækker over både varmeregnskab og vandregnskab, kan efterbetalingen kræves ved første lejebetaling efter 1 måned efter, at forbrugsregnskabet kom til lejers kundskab.

Hvis efterregningen er større end 3 måneders husleje, er du berettiget til at afdrage den over 3 måneder.

Hvis lejer har betalt for meget i a conto efter forbrugsregnskabet, skal differencen (det ekstra) tilbagebetales til lejer eller fradrages den første lejebetaling efter varmeregnskabet og vandregnskabet er udsendt.

Få juridisk hjælp hvis du er i tvivl

Emnet med varmeregnskab og vandregnskab kan være meget kompliceret som lejer. Overstående skal ses som en generel vejledning og ikke som decideret juridisk rådgivning. Vi anbefaler derfor altid, at du tager fat i os, således du kan få den rette og nødvendige rådgivning, som passer konkret til din sag.  

Det kan både være omkring forbrugsregnskab, som i dette tilfælde, men det kan også være alt fra fraflytningssynet til den økonomiske rapport. Vi ser desværre mange lejere, som bliver snydt i disse tilfælde. Det er ofte rigtig mange penge, du som lejer går glip af, alt fra nogle tusind kroner til 30-40.000 kroner. Tænk hvad du ellers kunne bruge disse penge til? 

Lad os hjælpe dig

Ved DIGURA kan du altid få fat på os, du har din egen sagsbehandler og bedst af alt: Du betaler kun, hvis vi vinder din sag. Det er derfor risikofrit for dig, at vi hjælper dig. 

Vi har opnået et fordelsagtig resultat for lejere i over 90 % af alle sager, som vi har haft behandlet. Vi har 9,4 i score på Trustpilot, 5 stjerner på Facebook og vi har hjulpet mere end 5000 lejere. Og vi vil rigtig gerne hjælpe dig også. 

Er du i tvivl om noget i artiklen, så sidder vores team klar til at hjælpe dig i chatten. Den kan du finde nederst i højre hjørne.  

Hvis du har brug for juridisk hjælp, så kan du får testet din sag nedenfor. Det er gratis og vores dygtige juridiske team vil lave en uforpligtende vurdering af sagen.  

Del indlægget​

Vil du have vurderet din sag gratis?

Det tager kun 2 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
helt gratis. Du har endda svar inden 24 timer!

Gør som
+6000 andre​

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de bedste tips og tricks direkte i indbakken

Det Store Fællesskab for Lejere