Hvornår kan jeg få afslag i huslejen?

Hvornår kan jeg få afslag i huslejen?

Picture of Sebastian Juhl

Sebastian Juhl

Senior legal advisor

Mange lejere oplever at deres lejemål er behæftet med mangler. I visse tilfælde kan dette medføre, at du som lejer kan kræve afslag i huslejen. Find ud af hvornår du som lejer har ret til afslag i huslejen.

Værdiforringelse af lejemålet

Hvis lejemålet ved indflytning eller under beboelsen lider af en mangel som udlejer hæfter for, kan du som lejer kræve forholdsmæssigt afslag i huslejen, så længe manglen forringer det lejedes værdi for dig. Der er dog en bagatelgrænse, således enhver form for mangel ikke nødvendigvis vil kunne medføre et afslag i huslejen. Som udgangspunkt skal der være tale om en mangel, som har stor betydning for din brug af lejemålet. Dette vil blandt andet være tilfældet, hvis du ikke kan bruge hele eller dele af lejemålet på grund af manglen. 

Læs også: Mangler i lejemålet: Den store guide til lejere

Eksempler på mangler der kan medføre afslag i huslejen

Skimmelsvamp i lejemålet

I en situation, hvor der er skimmelsvamp i lejemålet, skal udlejer kontaktes hurtigst muligt.

Læs nærmere om skimmelsvamp her (indsæt link til artikel om skimmelsvamp).

Hvis det konkluderes, at skimmelsvampen ikke skyldes lejers brug af lejemålet, men derimod er opstået grundet manglende vedligeholdelse eller konstruktionsfejl som påhviler udlejer, har udlejer ansvaret for at skimmelsvampen fjernes.

Uanset om udlejer fjerner skimmelsvampen eller ej, kan der blive tale om et forholdsmæssigt afslag i huslejen for perioden hvor problemet beviseligt har stået på. Det er blot et krav, at brugbarheden af lejemålet er nedsat, da dette medfører, at huslejen, der betales, er for høj i forhold til brugbarheden. Dette vil eksempelvis være tilfældet, hvis skimmelsvampen er sundhedsskadelig, således at lejer ikke kan bo i lejemålet eller i visse rum. Du kan dermed få afslag i huslejen med tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt, skimmelsvampen første gang blev konstateret og frem til udbedringen af problemet.

Læs også: Skimmelsvamp: Alt du skal vide som lejer

Vandskade i lejemålet

 Skulle det ske, at dit lejemål er ramt af vandskade, vil du i visse tilfælde også have ret til et afslag i huslejen. Igen er det et kriterium, at der er tale om en mangel, der er værdiforringende for lejemålet, og at manglen nedsætter brugbarheden.

Vær opmærksom på at vandskade på længere sigt også kan medføre fugtgener, som ligeledes kan udgøre en mangel, der giver dig ret til et afslag i huslejen.

Støjgener

Praksis viser, at støjgener kan udgøre en mangel, der forringer brugsværdien, og dermed også kan medføre et afslag i huslejen. Overordnet skal støjgenerne overstige en almindelig tålegrænse, og som oftest også forekomme over en længere periode.

Er din husleje for høj? Få en gratis vurdering nu!

Indgiv dine oplysninger

Digitalt og nemt.

DIGURA tjekker din husleje

Det er gratis og risikofrit.

DIGURA kan føre sagen

Du slapper af - vi klarer det hele.

Snak med udlejer

Helt overordnet skal lejemålet stilles til rådighed i god og forsvarlig stand i hele din lejeperiode. Så snart hele eller dele af lejemålet ikke lever op til denne stand, er det vigtigt at kontakte din udlejer med det samme. Udlejer skal selvfølgelig have mulighed for at udbedre en eventuel mangel, inden du begynder at kræve et afslag i huslejen. Dette følger af helt almindelige principper, hvor man har pligt til at tage hensyn til hinanden.

Læs også: Hvordan tager du en dialog med udlejer om mangler?​

Hvordan beregnes afslaget?

Størrelsen af det forholdsmæssige afslag beregnes efter differencen mellem den betalte husleje uden mangler og det lejedes værdi med mangler. Et afslag i huslejen fastsættes dermed skønsmæssigt, og det kan derfor være svært at sige konkret, hvad du som lejer kan forvente at få i afslag.

Afslagets størrelse afhænger af omstændighederne. Praksis viser, at såfremt lejemålet er fuldkommen ubeboeligt og dermed ingen værdi har, vil lejer kunne tilkendes et afslag på 100 %. Er det derimod et rum eller mindre dele af lejemålet, der lider af en mangel, vil afslaget være mindre. Et tilkendt afslag dækker perioden, hvor lejemålet har lidt af en mangel og brugsværdien derfor har været forringet.

Læs også: Betaler du for meget i husleje? 

Få juridisk hjælp, så du undgår at blive snydt

Emnet med mangler og husleje kan være meget kompliceret som lejer. Overstående skal ses som en generel vejledning og ikke som decideret juridisk rådgivning. Vi anbefaler derfor altid, at du tager fat i os, således du kan få den rette og nødvendige rådgivning, som passer konkret til din sag.  

Det kan både være omkring selve huslejeniveauet, men det kan også være alt fra fraflytningssynet til den økonomiske rapport. Vi ser desværre mange lejere, som bliver snydt i disse tilfælde. Det er ofte rigtig mange penge, du som lejer går glip af, alt fra nogle tusind kroner til 30-40.000 kroner. Tænk hvad du ellers kunne bruge disse penge til? 

Lad os hjælpe dig

Ved DIGURA kan du altid få fat på os, du har din egen sagsbehandler og bedst af alt: Du betaler kun, hvis vi vinder din sag. Det er derfor risikofrit for dig, at vi hjælper dig. 

Vi har opnået et fordelsagtig resultat for lejere i over 90 % af alle sager, som vi har haft behandlet. Vi har 9,4 i score på Trustpilot, 5 stjerner på Facebook og vi har hjulpet mere end 5000 lejere. Og vi vil rigtig gerne hjælpe dig også. 

Er du i tvivl om noget i artiklen, så sidder vores team klar til at hjælpe dig i chatten. Den kan du finde nederst i højre hjørne.  

Hvis du har brug for juridisk hjælp, så kan du får testet din sag nedenfor. Det er gratis og vores dygtige juridiske team vil lave en uforpligtende vurdering af sagen.  

Del indlægget​

Vil du have vurderet din sag gratis?

Det tager kun 2 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
helt gratis. Du har endda svar inden 24 timer!

Gør som
+6000 andre​

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de bedste tips og tricks direkte i indbakken

Det Store Fællesskab for Lejere