Hvornår kan jeg få afslag i huslejen?

bedste hjemmeside til at finde lejebolig

Mange lejere oplever at deres lejemål er behæftet med mangler under en lejeperiode. I visse tilfælde kan dette medføre, at du som lejer kan kræve afslag i huslejen. Læs med her og find ud af hvornår du som lejer har ret til afslag i huslejen.

Værdiforringelse af lejemålet

Hvis lejemålet ved indflytning eller under beboelsen lider af en mangel som udlejer hæfter for, kan du som lejer kræve forholdsmæssigt afslag i huslejen, så længe manglen forringer det lejedes værdi for dig. Der er dog en bagatelgrænse, således enhver form for mangel ikke nødvendigvis vil kunne medføre et afslag i huslejen. Som udgangspunkt skal der være tale om en mangel, som har stor betydning for din brug af lejemålet. Dette vil blandt andet være tilfældet, hvis du ikke kan bruge hele eller dele af lejemålet på grund af manglen. 

Hvornår der reelt er tale om en mangel, kan du læse nærmere om her (indsæt link til artikel om mangler).

Bliv juridisk sikret i dit lejeforhold for 49 kroner.

Er du bange for at blive opsagt/ophævet eller du allerede blevet det?

I DIGURA kan du blive medlem af vores medlemsklub, hvor du kan få hjælp til din situation og opnå tryghed og opbakning for bare 49 kroner om måneden.

Fordele ved medlemskab

  • Juridisk rådgivning
  • Hjælp til opsigelse og ophævelse
  • Løbende tjek af din lejekontrakt
  • Løbende tjek af din husleje
  • Og meget mere..

Eksempler på mangler der kan medføre afslag i huslejen

Skimmelsvamp i lejemålet

I en situation, hvor der er skimmelsvamp i lejemålet, skal udlejer kontaktes hurtigst muligt.

Læs nærmere om skimmelsvamp her (indsæt link til artikel om skimmelsvamp).

Hvis det konkluderes, at skimmelsvampen ikke skyldes lejers brug af lejemålet, men derimod er opstået grundet manglende vedligeholdelse eller konstruktionsfejl som påhviler udlejer, har udlejer ansvaret for at skimmelsvampen fjernes.

Uanset om udlejer fjerner skimmelsvampen eller ej, kan der blive tale om et forholdsmæssigt afslag i huslejen for perioden hvor problemet beviseligt har stået på. Det er blot et krav, at brugbarheden af lejemålet er nedsat, da dette medfører, at huslejen, der betales, er for høj i forhold til brugbarheden. Dette vil eksempelvis være tilfældet, hvis skimmelsvampen er sundhedsskadelig, således at lejer ikke kan bo i lejemålet eller i visse rum. Du kan dermed få afslag i huslejen med tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt, skimmelsvampen første gang blev konstateret og frem til udbedringen af problemet.

Vandskade i lejemålet

 Skulle det ske, at dit lejemål er ramt af vandskade, vil du i visse tilfælde også have ret til et afslag i huslejen. Igen er det et kriterium, at der er tale om en mangel, der er værdiforringende for lejemålet, og at manglen nedsætter brugbarheden.

Vær opmærksom på at vandskade på længere sigt også kan medføre fugtgener, som ligeledes kan udgøre en mangel, der giver dig ret til et afslag i huslejen.

Støjgener

Praksis viser, at støjgener kan udgøre en mangel, der forringer brugsværdien, og dermed også kan medføre et afslag i huslejen. Overordnet skal støjgenerne overstige en almindelig tålegrænse, og som oftest også forekomme over en længere periode.

Snak med udlejer

Helt overordnet skal lejemålet stilles til rådighed i god og forsvarlig stand i hele din lejeperiode. Så snart hele eller dele af lejemålet ikke lever op til denne stand, er det vigtigt at kontakte din udlejer med det samme. Udlejer skal selvfølgelig have mulighed for at udbedre en eventuel mangel, inden du begynder at kræve et afslag i huslejen. Dette følger af helt almindelige principper, hvor man har pligt til at tage hensyn til hinanden.

Gør ligesom 1000 andre lejere
og tilmeld dig vores nyhedsbrev

Det kan potentielt spare dig for mange tusinde af kroner.
Vi vil give dig gratis råd omkring indflytning, mens du bor til leje og ved din fraflytning.

Hvordan beregnes afslaget?

Størrelsen af det forholdsmæssige afslag beregnes efter differencen mellem den betalte husleje uden mangler og det lejedes værdi med mangler. Et afslag i huslejen fastsættes dermed skønsmæssigt, og det kan derfor være svært at sige konkret, hvad du som lejer kan forvente at få i afslag.

Afslagets størrelse afhænger af omstændighederne. Praksis viser, at såfremt lejemålet er fuldkommen ubeboeligt og dermed ingen værdi har, vil lejer kunne tilkendes et afslag på 100 %. Er det derimod et rum eller mindre dele af lejemålet, der lider af en mangel, vil afslaget være mindre. Et tilkendt afslag dækker perioden, hvor lejemålet har lidt af en mangel og brugsværdien derfor har været forringet.

Er du i tvivl om du kan kræve forholdsmæssigt afslag? Få vurderet din sag her

Vil du have testet din sag gratis?

Det tager kun 5 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
med udgangspunkt i 4.500 afgørelser og gældende lov. Du har endda svar samme dag.

DEL INDLÆGGET

Del på facebook
Del på google
Del på linkedin
Del på print
Del på email
Luk menu

Vil du vinde 1 års gratis rådgivning?

Du skal bare tilmelde dig vores nyhedsbrev ligesom +5000 lejere, så er du med i lodtrækningen. Du får tilsendt gode tips og tricks et par gange om måneden.

Psst.. Inden du smutter. Gør som 1.000 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbrev – Det kan potentielt spare dig for mange tusinde af kroner. Få gratis råd omkring indflytning, mens du bor til leje og ved din fraflytning.

new-element.svg

Vi anvender cookies for at sikre, at vi giver dig den bedst mulige oplevelse på vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site, vil vi antage, at du er indforstået med dette.