Uenighed mellem flere beboere i lejemålet: Hvad gør jeg?

Uenighed mellem flere beboere i lejemålet: Hvad gør jeg?

Picture of Rógvi Magnussen

Rógvi Magnussen

Legal Advisor

Når man som lejer vælger at bo i et lejemålet sammen med andre, er det vigtigt, at man først gør sig nogle overvejelser. Hvem står på lejekontrakten? Hvad gør vi, hvis vi bliver uenige om et forhold? Hvordan forholder vi os til fraflytning? Hvem hæfter for istandsættelse? Denne artikel omhandler uenighed i et lejemål og svarer på de hyppigst stillede spørgsmål indenfor emnet. 

Hvem står på lejekontrakten?

Det første der er vigtigt, hvis der er opstået uenighed i et lejemål, er at se på, hvilke navne der står angivet på jeres lejekontrakt. Det skyldes, at brugsretten til lejemålet tilfalder den person eller de personer, der afleder sin ret direkte fra udlejer. Dette vil i lejeretlig forstand være den eller de, der står på lejekontrakten.

Et navn på lejekontrakten

Når der alene står én person på lejekontrakten, er det kun den, der udleder sin ret direkte fra lejemålet. Det er derfor også den person, der står til ansvar over for udlejer. Det betyder, at udskiftning af den person, der ikke står på lejekontrakten, kan ske uden større besvær. Det er i disse tilfælde ikke nødvendigt at indblande udlejer, da den fraflyttende person ikke fremgår af lejekontrakten. Man kan tilføje en person til lejekontrakten efter aftale med udlejer.

Er det ikke muligt at tilføje en person til lejekontrakten, har man som lejer mulighed for at fremleje. For fremleje gælder nogle særlige regler. Du kan læse mere herom i vores øvrige artikler, som du finder her

Hvis uenigheden mellem lejerne består i, at den person, der står på lejekontrakten, ønsker at fraflytte, bliver løsningen mere kompliceret. Eftersom den person, der ønsker at blive boende i lejemålet, ikke står på lejekontrakten, har han eller hun officielt ingen rettigheder til lejemålet, da personen alene udleder sin ret fra den fraflyttende lejer. Det er i disse tilfælde værd at forsøge at aftale med udlejer, at lejemålet overtages af den person, hvis navn ikke står på lejekontrakten. 

Læs også: Udfyldelse af lejekontrakt: Sådan gøres det 

Bliv juridisk sikret i dit lejeforhold fra 79 kroner

Er du bange for at blive snydt i dit lejeforhold eller er du allerede blevet det?

I DIGURA kan du blive medlem af vores medlemsklub, hvor du kan få hjælp til din situation og opnå tryghed og opbakning fra 79 kroner om måneden.

Flere navne på lejekontrakten

Når alle beboernes navne står på lejekontrakten, hæfter beboerne solidarisk for lejeforholdets forpligtelser og har samme rettigheder i henhold til lejekontrakten og lovgivningen. Det betyder blandt andet, at beboerne sammen hæfter for betaling af husleje og forbrug, at beboerne sammen hæfter for istandsættelse af lejemålet ved fraflytning, at ingen af beboerne har bedre rettigheder end de andre osv.

Der kan imidlertid opstå uenigheder mellem beboerne, hvis én af disse ønsker at fraflytte lejemålet. Når flere lejere står på en lejekontrakt, er der et fællesskab, hvor man ikke kan fraflytte uden udlejers samtykke. Der er derfor tale om fraflytning i utide, hvis en beboer fraflytter lejemålet uden udlejers accept. Det er et væsentligt problem for den eller de beboere, der ønsker at blive boende i lejemålet. Konflikter som den kan løses i samråd med udlejer, eksempelvis ved at aftale, at den fraflyttende persons navn fjernes fra lejekontrakten.

Man kan komme uenighederne om én af flere beboers fraflytning til livs allerede ved indgåelse af lejeaftalen. Her kan man udarbejde en særskilt aftale om hvordan en enkelt beboers fraflytning skal afvikles. Aftalen børe være skriftlig og bør være underskrevet af samtlige beboer og med fordel også af udlejer. I en sådan aftale kan det eksempelvis aftales, hvor meget der skal tilbagebetales af depositum og forudbetalt leje til den fraflyttende beboer. Hvis den fraflyttende beboer bliver udskiftet med en ny beboer, kan der aftales, at den nye beboer ”køber” den fraflyttende beboer ud af aftalen, således at den indflyttende beboer betaler sin andel af depositum og forudbetalt leje direkte til fraflyttende beboer.

Hvis den fraflyttende lejer blot er fraflyttet midlertidigt, misligholder lejeren ikke sine pligter efter lejekontrakten. Derfor kan udlejer ikke ophæve lejeforholdet på baggrund af midlertidig fraflytning. Midlertidig fraflytning kan eksempelvis være grundet skoleophold.

Læs mere: Kan man fortryde en lejekontrakt?

Hvorfor skal man vælge DIGURA?

Vi hjælper hundredvis af lejere hver måned, både via vores medlemsløsning og vores sagsbehandling. Når vi fører sagerne, så har vi opnået en gevinst for lejeren i over 90 % af tilfældene. Vi er her for at hjælpe dig, som potentielt bliver snydt af din udlejer og som faktisk gerne vil beholde dine egne penge. 


Hvis én af flere beboere vælger at fraflytte

Når én af flere beboere fraflytter lejemålet med udlejers samtykke, kan der opstå uenigheder mellem beboerne om, hvorvidt den fraflyttende beboer har krav på at få sin del af depositum og forudbetalt leje udbetalt. Hovedreglen er, at depositum og forudbetalt leje bliver indbetalt til sikkerhed for udlejers krav mod lejerne i forbindelse med lejeforholdets ophør – eksempelvis husleje i opsigelsesperioden og istandsættelse. Derfor er udgangspunktet i disse tilfælde også, at den fraflyttende lejer ikke har krav på tilbagebetaling af depositum og forudbetalt leje. Der er dog også tilfælde, hvor den fraflyttede lejer har krav på sin andel af det indbetalte. Det skal vurderes konkret i hvert enkelt tilfælde, hvorfor vi anbefaler at man får juridisk rådgivning til det. 

Hvis I ikke længere ønsker at bo sammen

Hvis der opstår konflikter mellem beboerne i lejemålet, der resulterer i, at de ikke længere kan bo sammen, opstår spørgsmålet om, hvem der skal have ret til at blive boende i lejemålet. Disse uenigheder mellem beboerne bør som udgangspunkt blive afklaret beboerne imellem. Er det ikke muligt, kan konflikten løses gennem Boligretten.

Læs mere: Sager i boligretten – Hvad er boligretten?

Få juridisk hjælp, så du undgår at blive snydt

Emnet med uenighed i et lejemål kan være meget kompliceret som lejer. Overstående skal ses som en generel vejledning og ikke som decideret juridisk rådgivning. Vi anbefaler derfor altid, at du tager fat i os, således du kan få den rette og nødvendige rådgivning, som passer konkret til din sag.  

Det kan både være uenighed i et lejemål, som i dette tilfælde, men det kan også være alt fra fraflytningssynet til den økonomiske rapport. Vi ser desværre mange lejere, som bliver snydt i disse tilfælde. Det er ofte rigtig mange penge, du som lejer går glip af, alt fra nogle tusind kroner til 30-40.000 kroner. Tænk hvad du ellers kunne bruge disse penge til? 

Lad os hjælpe dig

Ved DIGURA kan du altid få fat på os, du har din egen sagsbehandler og bedst af alt: Du betaler kun, hvis vi vinder din sag. Det er derfor risikofrit for dig, at vi hjælper dig. 

Vi har opnået et fordelsagtig resultat for lejere i over 90 % af alle sager, som vi har haft behandlet. Vi har 9,4 i score på Trustpilot, 5 stjerner på Facebook og vi har hjulpet mere end 5000 lejere. Og vi vil rigtig gerne hjælpe dig også. 

Er du i tvivl om noget i artiklen, så sidder vores team klar til at hjælpe dig i chatten. Den kan du finde nederst i højre hjørne.  

Hvis du har brug for juridisk hjælp, så kan du får testet din sag nedenfor. Det er gratis og vores dygtige juridiske team vil lave en uforpligtende vurdering af sagen.  

Del indlægget​

Vil du have vurderet din sag gratis?

Det tager kun 2 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
helt gratis. Du har endda svar inden 24 timer!

Gør som
+6000 andre​

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de bedste tips og tricks direkte i indbakken

Det Store Fællesskab for Lejere