Fremleje: Hvad er reglerne ved fraflytning?

Find roomie

Du fremlejer et værelse hos en eller flere, men vil gerne fraflytte. Hvad er reglerne egentlig her, hvis I ikke er enige om, hvad der skal betales ved fraflytning? Denne artikel vil guide dig til, hvad du skal være opmærksom på, samt hvilke regler der gælder ved fraflytning, når du fremlejer.

Hvad er fremleje?

Fremleje når du lejer et værelse eller en hel bolig af en anden lejer, der lejer et lejemål af en udlejer. Fremleje er for mange svært at finde rundt i, da der er flere grene af lejeforhold. Det første lejeforhold indebærer udlejer og den oprindelige lejer. Når den oprindelige lejer ønsker at leje for eksempel et værelse ud, så bliver denne person til fremlejegiver. Den person, der så lejer værelset, bliver til fremlejetager. Det andet lejeforhold er derfor mellem fremlejegiver og fremlejetager.

Hvem er jeg så i et fremlejeforhold?

Mange er i tvivl om, hvilken person de er i et fremlejeforhold. Nedenfor er oplistet en række spørgsmål, der ofte er stillet i denne sammenhæng:

Hvem er du, hvis:

  • Du lejer et værelse af en anden lejer? Så er du fremlejetager.
     
  • Du gerne vil leje et værelse ud i den lejlighed, som du i forvejen lejer? Så er du fremlejegiver. 

  • Du ejer en lejlighed, men vil gerne leje et enkelt værelse ud? Så er du udlejer og lejeren bliver oprindelig lejer.

  • Du bor til leje med 2 andre og i vil gerne leje et værelse ud? Så er den eller dem, der står på lejekontrakten som lejer, fremlejegiver i det nye lejeforhold.

Læs også: Fremleje – De 10 bedste råd

Hvorfor skal man vælge DIGURA?

Vi hjælper hundredvis af lejere hver måned, både via vores medlemsløsning og vores sagsbehandling. Når vi fører sagerne, så har vi opnået en gevinst for lejeren i over 90 % af tilfældene. Vi er her for at hjælpe dig, som potentielt bliver snydt af din udlejer og som faktisk gerne vil beholde dine egne penge. 

Hvad er fraflytning?

Kort fortalt er fraflytning, når du som lejer ikke længere skal bo på dit nuværende lejemål. Flytning kan ske i forbindelse med en opsigelse eller ophævelse af lejemålet.

Hvad siger lejeloven om fraflytning?

Lejeloven fastsætter i sin første paragraf, at fremleje skal sidestilles med leje. Dette betyder, at de regler der gælder for oprindelig lejer, ligeledes gælder for en fremlejetager. Du kan derfor sætte lighedstegn mellem begrebet leje og fremleje efter lejeloven.

Det er derfor de samme regler der gælder, uanset om du er lejer eller fremlejer ved en fraflytning.

Læs også: Min udlejer fremlejer ulovligt – Hvad gør jeg?

Hvilke problematikker opstår typisk ved fraflytning i fremlejeforhold?

Når man bor flere på et lejemål, vil problematikker ved en fraflytning ofte ses i forbindelse med, at der er kontroverser mellem beboerne på lejemålet. Det kan være alt fra, at man er uenige om fraflytningsdato og depositum, samt forudbetalt leje. Det er ud fra analyse af vores lejere, at problematikker ved fraflytning ved fremleje hyppigst sker i forbindelse med omkostninger til istandsættelse. 

Hvad skal jeg som lejer være opmærksom på, når jeg skal fraflytte?

Det kan som lejer være svært at stå i en fraflytning, da der er mange ting, der skal på plads. Overordnet set, er der tre vigtige punkter, hvor du som lejer skal være opmærksom ved fraflytning:

  • Depositum og forudbetal leje
  • Istandsættelse
  • A conto

Depositum og forudbetal leje:

Den største problematik opstår ved snakken om depositum og forudbetalt leje. Hvad skal jeg af med, og hvad dækker disse beløb egentlig?

Kort fortalt, så er et depositum en sikkerhedsstillelse for udlejer til, at kunne istandsætte misligholdelser ved lejemålet.

Eksempel på anvendelse af depositum:

Agnete lejer et værelse med et skab. Agnete kommer til at ødelægge en hylde i skabet. Agnete har misligholdt skabet og udlejer skal derfor modregne udgiften hertil i Agnetes depositum.

Forudbetalt leje bruges derimod til, at dække husleje i opsigelsesperioden. Det er derfor vigtigt at skelne mellem disse to begreber. 

Ved fremleje af enkeltværelser:

Reglerne om depositum og forudbetalt leje gælder også fremleje. Det er derfor vigtigt at huske på, at dit depositum kun går til istandsættelse af dit værelse. Hertil bør du være opmærksom på, at din fremlejegiver ikke må kræve mere end 3 måneders husleje for enkeltværelset i depositum. Dette gælder også forudbetalt leje.

Eksempel på depositum og forudbetalt lejes beløbsgrænser:

Else giver kr. 3.000 for at fremleje et værelse hos Tina. På lejekontrakten står der, at Else skal betale kr. 9.000 i depositum, samt kr. 9.000 i forudbetalt leje. Denne kontrakt er i overensstemmelse med lovens regler om depositum og forudbetalt leje. Havde Tina angivet mindre end kr. 9.000 havde dette også være i overensstemmelse med loven. Derimod, hvis Tina havde angivet mere end kr. 9.000 ville Else skulle betale mere end loven tillader, hvilket er ulovligt efter Lejeloven.

Istandsættelse:

Istandsættelse af et lejemål ved fraflytning er en vedligeholdelse af lejemålet. Dette vil sige, at lejemålet skal bringes i den stand, som det var, da du overtog det. Du skal derfor hverken forbedre eller forringe lejemålets stand.

Hvad du skal vedligeholde afhænger af, hvilken vedligeholdelsespligt du har. Du bør være opmærksom på, at der er forskel på den indvendige vedligeholdelsespligt og den udvendige vedligeholdelsespligt.

Ved fremleje af enkeltværelser:

Som før nævnt, så vil istandsættelse ved fraflytning kun omhandle det værelse du fremlejer. Du hæfter kun for det værelse og antal kvadratmeter, der står på din lejekontrakt.

Eksempel på istandsættelse ved enkeltværelser:

Karl fremlejer et værelse på 12m2 hos Poul. Ved Karls fraflytter modtager han et flytteopgør, hvor han hæfter for maling af 16m2. Poul kan ikke kræve, at Karl istandsætter mere end der fremgår af lejekontrakten, hvorfor flytteopgøret skal nedjusteres i malerregningen med 4m2, således det passer til størrelsen, der er angivet på lejekontrakten.

Karl kan dermed ikke blive opkrævet for istandsættelse af mere end det, der fremgår af lejekontrakten.

A conto:

A conto er et af de områder, hvor der er flest problematikker ved lejeforhold generelt. En a conto-betaling er et fast beløb, der betales hver måned i samspil med din husleje. A conto er kort fortalt en forudbetaling for dit forbrug i lejeperioden. Dette vil sige, at der ved en fraflytning enten kan komme en efterbetaling eller en tilbagebetaling.

Tilbagebetaling sker, når du har brugt for mindre end det, du har betalt gennem perioden. Du skal derfor have penge tilbage.

Efterbetaling sker, når du har brugt for mere end det, du har betalt gennem perioden. Du skal derfor betale penge til udlejer.

A conto ved enkeltværelser:

Når du bor til fremleje vil du ofte betale a conto betales i huslejen. Når a conto betales via huslejen, så mister fremlejegiver sin mulighed for at opkræve efterbetaling ved din fraflytning. Derimod, hvis du betaler a conto for vand og varme, så har du også i fremlejeforhold krav på, at der er en individuel måler. Du skal derfor ikke betale for hele lejemålets vand- og varmeforbrug. Hertil, så er det vigtigt at du som fremlejetager er opmærksom på, at du ved fraflytning ligeledes skal modtage en opgørelse over dit individuelle forbrug, og ikke blot for hele lejemålet.

Der er flere betingelser sammenkoblet med a conto opkrævning, og vi ser flere fremlejegivere, der ikke opfylder disse. Derved er der risiko for, at du betaler en ulovlig opkrævning.

Eksempel på ulovligt opkrævet a conto ved enkeltværelser:

Rune lejer et værelse på 10m2 hos Camilla. I Runes lejekontrakt betaler han kr. 200 for vand og kr. 200 for varme. Ved Runes fraflytning modtager han et flytteopgør med en efterregning på kr. 1.000. Ved Runes utilfredshed viser Camilla ham opgørelsen over vand og varme på lejemålet. Af opgørelsen fremgår der, at opgørelsen er lavet på baggrund af hele lejemålet på 100 m2. Camilla har ikke sørget for, at Rune har en individuel måler. Rune skal derfor ikke betale efterregningen for hele lejemålet.

Læs også: Hvad sker der når ens udlejer vil sælge lejlighed / hus?

Hvad skal du ellers være opmærksom på?

Ved fraflytning skal der ikke udarbejdes en fraflytningsrapport, hvis din udlejer ikke udlejer flere lejemål end dit, hvilket typisk vil være tilfældet i fremlejeforhold. Din udlejer skal dog fremsætte istandsættelseskrav indenfor 14 dage efter din fraflytning, ellers mister udlejer sit krav på istandsættelse.

Er min opsigelse gyldig?

Når du fremlejer og bliver opsagt, eller du opsiger fremlejeaftalen, så bør du altid sikre dig, at opsigelsen er gyldig efter lovens regler. På den måde står du bedst sikret juridisk set.

Da loven foreskriver at leje = fremleje, så er det de almindelige regler om opsigelse, der er gældende. Det er derfor vigtigt at sondre mellem, om dit lejemål er tidsbegrænset eller ubegrænset.

Ved opsigelse af fremleje af enkeltværelser:

Ved fremleje af enkeltværelse er den generelle regel, at du kan opsige dit lejemål med 1 måneds opsigelsesvarsel. Du skal derfor her være opmærksom på, at enkeltværelser har en kortere opsigelsesperiode end ved et helt lejemål.

Læs også: Danske lejere bliver snydt i lejekontrakten

Få juridisk hjælp, så du undgår at blive snydt

Emnet med fremleje og fraflytning kan være meget kompliceret som lejer. Overstående skal ses som en generel vejledning og ikke som decideret juridisk rådgivning. Vi anbefaler derfor altid, at du tager fat i os, således du kan få den rette og nødvendige rådgivning, som passer konkret til din sag.  

Det kan både være omkring fraflytning i fremlejeaftaler, som i dette tilfælde, men det kan også være alt fra fraflytningssynet til den økonomiske rapport. Vi ser desværre mange lejere, som bliver snydt i disse tilfælde. Det er ofte rigtig mange penge, du som lejer går glip af, alt fra nogle tusind kroner til 30-40.000 kroner. Tænk hvad du ellers kunne bruge disse penge til? 

Lad os hjælpe dig

Ved DIGURA kan du altid få fat på os, du har din egen sagsbehandler og bedst af alt: Du betaler kun, hvis vi vinder din sag. Det er derfor risikofrit for dig, at vi hjælper dig. 

Vi har opnået et fordelsagtig resultat for lejere i over 90 % af alle sager, som vi har haft behandlet. Vi har 9,4 i score på Trustpilot, 5 stjerner på Facebook og vi har hjulpet mere end 5000 lejere. Og vi vil rigtig gerne hjælpe dig også. 

Er du i tvivl om noget i artiklen, så sidder vores team klar til at hjælpe dig i chatten. Den kan du finde nederst i højre hjørne.  

Hvis du har brug for juridisk hjælp, så kan du får testet din sag nedenfor. Det er gratis og vores dygtige juridiske team vil lave en uforpligtende vurdering af sagen.  

Vil du have testet din sag gratis?

Det tager kun 5 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
med udgangspunkt i 4.500 afgørelser og gældende lov. Du har endda svar samme dag.

DEL INDLÆGGET

Del på facebook
Del på google
Del på linkedin
Del på print
Del på email