Fremleje: Hvad er reglerne ved fraflytning?

Fremleje: Hvad er reglerne ved fraflytning?

Picture of Katrine Jensen

Katrine Jensen

Legal Advisor
I denne artikel guider vi dig, så du kan fraflytte dit fremlejeforhold på bedste vis. Vi fortæller om reglerne for fremleje og fraflytning og minder dig om, hvad du skal være opmærksom på, når du fraflytter.

Hvad er fremleje?

Fremleje når du lejer et værelse eller en hel bolig af en anden lejer, der lejer lejemålet af en udlejer. Fremleje er for mange svært at finde rundt i, da der er flere grene af lejeforhold. Det første lejeforhold indebærer udlejer og den oprindelige lejer. Når den oprindelige lejer ønsker at leje for eksempel et værelse ud, så bliver den person til fremlejegiver. Den person, der så lejer værelset, bliver til fremlejetager. Det andet lejeforhold er derfor mellem fremlejegiver og fremlejetager.

Læs også: Fremleje: De 10 bedste råd 

Hvem er jeg så i et fremlejeforhold?

Mange er i tvivl om, hvilken person de er i et fremlejeforhold. Nedenfor er oplistet en række spørgsmål, der ofte er stillet i denne sammenhæng:

Hvis du…

  • Lejer et værelse af en anden lejer? Så er du fremlejetager. 
  • Gerne vil leje et værelse ud i den lejlighed, som du i forvejen lejer? Så er du fremlejegiver.
  • Ejer en lejlighed, men vil gerne leje et enkelt værelse ud? Så er du udlejer og lejeren bliver oprindelig lejer.
  • Bor til leje med to andre og I gerne vil leje et værelse ud? Så er den eller dem, der står på lejekontrakten som lejer, fremlejegiver i det nye lejeforhold.

Hvorfor skal man vælge DIGURA?

Vi hjælper hundredvis af lejere hver måned, både via vores medlemsløsning og vores sagsbehandling. Når vi fører sagerne, så har vi opnået en gevinst for lejeren i over 90 % af tilfældene. Vi er her for at hjælpe dig, som potentielt bliver snydt af din udlejer og som faktisk gerne vil beholde dine egne penge. 

Hvad er fraflytning?

Kort fortalt er fraflytning, når du som lejer ikke længere skal bo i dit nuværende lejemål. Flytning kan ske i forbindelse med en opsigelse eller ophævelse af lejemålet. 

Hvad siger lejeloven om fraflytning?

Lejeloven fastsætter i sin første paragraf, at fremleje skal sidestilles med leje. Det betyder, at de regler der gælder for den oprindelige lejer også gælder for en fremlejetager. Du kan derfor sætte lighedstegn mellem begrebet leje og fremleje ifølge lejeloven. Det er derfor de samme regler der gælder, uanset om du er lejer eller fremlejer ved en fraflytning. Denne artikel har fokus på fremleje og fraflytning. 

Læs også: Kan man opsige en fremlejeaftale? 

Hvilke problematikker opstår typisk ved fraflytning i fremlejeforhold?

Når man bor flere i et lejemål, kan der opstå kontroverser imellem parterne ved en fraflytning. Det kan være alt fra uenighed om fraflytningsdato til omfanget af tilbagebetalt depositum. Oftest er problemerne relateret til omkostningerne i forbindelse med istandsættelse ved fraflytning. 

Hvad skal jeg som lejer være opmærksom på ift. fremleje og fraflytning?

Der er tre vigtige ting, du skal have styr på, når du fraflytter:

  • Depositum og forudbetalt leje
  • Istandsættelse
  • A conto

Depositum og forudbetalt leje

Den største problematik opstår ved depositum og forudbetalt leje. Hvad skal lejer af med, og hvad dækker beløbet?

Kort fortalt, så er et depositum en sikkerhedsstillelse for udlejer til at kunne istandsætte misligholdelser ved lejemålet.

Eksempel på anvendelse af depositum:
Agnete lejer et værelse med et skab. Agnete kommer til at ødelægge en hylde i skabet. Agnete har misligholdt skabet og udlejer skal derfor modregne udgiften til en ny hylde i Agnetes depositum.

Forudbetalt leje bruges derimod til at dække husleje i opsigelsesperioden. Det er derfor vigtigt at skelne mellem disse to begreber. 

Ved fremleje af enkeltværelser

Reglerne om depositum og forudbetalt leje gælder også fremleje. Det er derfor vigtigt at huske på, at dit depositum kun går til istandsættelse af dit værelse. Du bør også være opmærksom på, at din fremlejegiver ikke må kræve mere end tre måneders husleje for enkeltværelset i depositum. Dette gælder også forudbetalt leje.

Eksempel på depositum og forudbetalt lejes beløbsgrænser:
Else giver kr. 3.000 for at fremleje et værelse hos Tina. På lejekontrakten står der, at Else skal betale kr. 9.000 i depositum, samt kr. 9.000 i forudbetalt leje. Denne kontrakt er i overensstemmelse med lovens regler om depositum og forudbetalt leje. Havde Tina angivet mindre end kr. 9.000 havde det også være i overensstemmelse med loven. Hvis Tina derimod havde angivet mere end kr. 9.000, ville Else skulle betale mere end loven tillader, hvilket er ulovligt efter ifølge lejeloven.

Istandsættelse

Istandsættelse af et lejemål ved fraflytning er en vedligeholdelse af lejemålet. Dette vil sige, at lejemålet skal bringes i den stand, som det var, da du overtog det. Du skal derfor hverken forbedre eller forringe lejemålets stand.

Hvad du skal vedligeholde afhænger af, hvilken vedligeholdelsespligt du har. Du bør være opmærksom på, at der er forskel på den indvendige vedligeholdelsespligt og den udvendige vedligeholdelsespligt.

Ved fremleje af enkeltværelser

Som før nævnt, så vil istandsættelse ved fraflytning kun omhandle det værelse, du fremlejer. Du hæfter kun for det værelse og antal kvadratmeter, der står på din lejekontrakt.

Eksempel på istandsættelse ved enkeltværelser:

Karl fremlejer et værelse på 12m2 hos Poul. Ved Karls fraflytning modtager han et flytteopgør, hvor han hæfter for maling af 16m2. Poul kan ikke kræve, at Karl istandsætter mere end der fremgår af lejekontrakten, og derfor skal flytteopgøret nedjusteres med 4mpå malerregningen, så det passer til størrelsen, der er angivet på lejekontrakten. Karl kan dermed ikke blive opkrævet for istandsættelse af mere end det, der fremgår af lejekontrakten.

A conto

En a conto-betaling er et fast beløb, der betales hver måned i samspil med din husleje. A conto er kort fortalt en forudbetaling for dit forbrug i lejeperioden. Dette vil sige, at der ved fraflytning enten kan komme en efterbetaling eller en tilbagebetaling.

Tilbagebetaling sker, når du har brugt for mindre end det, du har betalt gennem perioden. Du skal derfor have penge tilbage.
Efterbetaling sker, når du har brugt for mere end det, du har betalt gennem perioden. Du skal derfor betale penge til udlejer.

A conto ved enkeltværelser 

Når du bor til fremleje vil du ofte betale a conto via din husleje. Når a conto betales via huslejen, så mister fremlejegiver sin mulighed for at opkræve efterbetaling ved din fraflytning. Hvis du derimod betaler a conto for vand og varme, har du også i fremlejeforhold krav på, at der er en individuel måler. Du skal derfor ikke betale for hele lejemålets vand- og varmeforbrug. Det er vigtigt, at du som fremlejetager er opmærksom på, at du ved fraflytning ligeledes skal modtage en opgørelse over dit individuelle forbrug, og ikke blot for hele lejemålet.

Der er flere betingelser sammenkoblet med a conto opkrævning, og vi ser flere fremlejegivere, der ikke opfylder dem. Der er derfor en risiko for, at du betaler en ulovlig opkrævning.

Eksempel på ulovligt opkrævet a conto ved enkeltværelse
Rune lejer et værelse på 10m2 hos Camilla. I Runes lejekontrakt betaler han kr. 200 for vand og kr. 200 for varme. Ved Runes fraflytning modtager han et flytteopgør med en efterregning på kr. 1.000. Ved Runes utilfredshed viser Camilla ham opgørelsen over vand og varme på lejemålet. Af opgørelsen fremgår der, at opgørelsen er lavet på baggrund af hele lejemålet på 100 m2. Camilla har ikke sørget for, at Rune har en individuel måler. Rune skal derfor ikke betale efterregningen for hele lejemålet.

Hvad skal du ellers være opmærksom på?

Ved fraflytning skal der ikke udarbejdes en fraflytningsrapport, hvis din udlejer ikke udlejer flere lejemål end dit, hvilket typisk vil være tilfældet i fremlejeforhold. Din udlejer skal dog fremsætte istandsættelseskrav indenfor 14 dage efter din fraflytning, ellers mister udlejer sit krav på istandsættelse.

Er min opsigelse gyldig?

Når du fremlejer og bliver opsagt, eller du opsiger fremlejeaftalen, så bør du altid sikre dig, at opsigelsen er gyldig efter lovens regler. På den måde står du bedst sikret juridisk set.

Da loven foreskriver at leje = fremleje, så er det de almindelige regler om opsigelse, der er gældende. Det er derfor vigtigt at sondre mellem, om dit lejemål er tidsbegrænset eller ubegrænset.

Ved opsigelse af fremleje af enkeltværelser
Ved fremleje af enkeltværelse er den generelle regel, at du kan opsige dit lejemål med én måneds varsel. Du skal derfor her være opmærksom på, at enkeltværelser har en kortere opsigelsesperiode end ved et helt lejemål.

Læs også: Danske lejere bliver snydt i lejekontrakten

Få juridisk hjælp, så du undgår at blive snydt

Emnet med fremleje og fraflytning kan være meget kompliceret som lejer. Overstående skal ses som en generel vejledning og ikke som decideret juridisk rådgivning. Vi anbefaler derfor altid, at du tager fat i os, således du kan få den rette og nødvendige rådgivning, som passer konkret til din sag.  

Det kan både være omkring fremleje og fraflytning, som i dette tilfælde, men det kan også være alt fra fraflytningssynet til den økonomiske rapport. Vi ser desværre mange lejere, som bliver snydt i disse tilfælde. Det er ofte rigtig mange penge, du som lejer går glip af, alt fra nogle tusind kroner til 30-40.000 kroner. Tænk hvad du ellers kunne bruge disse penge til? 

Lad os hjælpe dig

Ved DIGURA kan du altid få fat på os, du har din egen sagsbehandler og bedst af alt: Du betaler kun, hvis vi vinder din sag. Det er derfor risikofrit for dig, at vi hjælper dig. 

Vi har opnået et fordelsagtig resultat for lejere i over 90 % af alle sager, som vi har haft behandlet. Vi har 9,4 i score på Trustpilot, 5 stjerner på Facebook og vi har hjulpet mere end 5000 lejere. Og vi vil rigtig gerne hjælpe dig også. 

Er du i tvivl om noget i artiklen, så sidder vores team klar til at hjælpe dig i chatten. Den kan du finde nederst i højre hjørne.  

Hvis du har brug for juridisk hjælp, så kan du får testet din sag nedenfor. Det er gratis og vores dygtige juridiske team vil lave en uforpligtende vurdering af sagen.  

Del indlægget​

Vil du have vurderet din sag gratis?

Det tager kun 2 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
helt gratis. Du har endda svar inden 24 timer!

Gør som
+6000 andre​

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de bedste tips og tricks direkte i indbakken

Det Store Fællesskab for Lejere