Danske lejere bliver snydt i lejekontrakten

Danske lejere bliver snydt i lejekontrakten

Danske lejere bliver snydt i lejekontrakten
Picture of Mads Klokkerholm

Mads Klokkerholm

Juridisk chef, partner

DIGURA har foretaget en undersøgelse af ugyldige klausuler i lejekontrakter med udgangspunkt i 612 lejekontrakter. Det er i analysen konkluderet, at der er minimum én eller flere ulovlige eller ugyldige klausuler i 52 % af lejekontrakterne.

Der er minimum én ulovlig eller ugyldig klausul i 52% af de undersøgte lejekontrakter
Én eller flere ulovlige eller ugyldige klausuler i lejekontrakten 52%

Efter at have gennemgået 618 lejekontrakter, så har DIGURA fundet fejl i 318 af dem – Det er svarende til 52 % af de indsamlede lejekontrakter. Tallet er højere end hvad der var forventet på baggrund af en undersøgelse vi foretog sidste år på danske lejere, som viste en tendens på 38 % (Dog er denne undersøgelse af dybere af karakter). De ulovlige og ugyldige vilkår er af forskellige karakter i forhold til alvorsgraden. Nogle fejl kan være i forhold til basisinformationer såsom adresse, korrekt nav eller lignende. Hovedparten er dog af kontraktuelle punkter – Flere af disse punkter har afgørende betydning for lejeaftalen og hvordan denne blive betragtet. Det er både i forhold til økonomiske områder, vedligeholdelse og fraflytning. Danske lejere skal derfor i høj grad være opmærksom på deres lejekontrakt. 

Læs også: Vedligeholdelse​ – Alt du skal vide som lejer

Oftest i lejekontrakter med private udlejere

Private udlejere
0 %
Professionelle udlejere
0 %
Boligselskaber
0 %

Fordelingen af lejekontrakter med fejl blandt henholdsvis private-, professionelle udlejere og boligselskaber. Ved private udlejere forstås privat udlejning uden boligadministration, imens der ved professionelle udlejere forstås udlejning af flere end én beboelseslejlighed og/eller ved brug af boligadministration. Tallene viser, at det i høj grad er hos private udlejere, at de fleste fejl opstår. Det kan der være mange grunde til, blandt andet at de ikke er lige så bekendte med lejeloven som professionelle udlejere og boligselskaber. 

De typiske og oftest noteret fejl i lejekontrakterne

noteret ulovlige og eller ugyldige klausuler i lejekontrakter

De fejl vi typisk ser i de danske lejers lejekontrakter kan være mange artede. Dog er der nogle fejl, der går igen oftere end andre, og der er derfor nogle fejl, man skal være ekstra opmærksom på. Som det fremgår af grafen, ser vi især mange fejl vedrørende istandsættelse af lejemålet ved fraflytning. Nyistandsættelse kan ikke længere påkræves ved lejekontrakter indgået efter 01.07.2015 og er kontrakten indgået inden denne dato, skal det fremgå af lejekontrakten. Udover fejl vedrørende istandsættelse ser vi også en del fejl, der omhandler forkerte opkrævninger både af forbrug, depositum og endda ulovlige tillægsydelser. Vær derfor særligt opmærksom på disse fem fejl. Der kan selvfølgelig være tale om andre fejl også.

Læs også: Hvornår kan man tilbageholde sin husleje?

Fordeling på regionerne

Nordjylland
24%
Midtjylland
29%
Syddanmark
17%
Sjælland
16%
Hovedstaden
14%

Grafikken ovenfor viser fordelingen af ulovlige og/eller ugyldige klausuler i danskernes lejekontrakter i regionerne. 

Som det ses ud fra grafikken ovenfor, finder de fleste fejl i danskernes lejekontrakter sted i Nord- og Midtjylland, hvor Hovedstaden løber med den laveste score. Der kan være flere grunde til, at der i Nordjylland og Midtjylland opstår flere i fejl end i Hovedstandsområdet og Sjælland generelt. Helt generelt kan man sige om dette, at det kan skyldes, at der er i Hovedstaden er flere professionelle udlejere med tilknyttede ejendomsadministratorer. Som nævnt tidligere i dette indlæg, laves der færre fejl i lejekontrakter hos professionelle udlejere. Det er dog ikke ensbetydende med, at der ikke opstår andre problemer i lejemålet, men ofte udfyldes lejekontrakterne korrekt.

Læs også: Hvad skal du huske når du flytter?

Danske lejere skal være opmærksomme

42% af befolkningen i Danmark bor til leje, hvilket også er årsagen til de mange regler på området. Det er derfor en generel antagelse, at danske lejere skal være opmærksomme, når de bor til leje. Både om deltajerne i lejekontrakten, men også om de generelle regler vedrørende lejemålet bliver overholdt. 

Del indlægget​

Vil du have vurderet din sag gratis?

Det tager kun 2 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
helt gratis. Du har endda svar inden 24 timer!

Gør som
+6000 andre​

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de bedste tips og tricks direkte i indbakken

Det Store Fællesskab for Lejere