Hvor lang tid tager en sag hos Huslejenævnet?

boligretten - alt du skal vide

Efter en længere dialog med udlejer, hvor man i øvrigt har taget sig tid til at være tålmodig og imødekommende, kan det hurtigt være frustrerende, når man får den estimeret sagsbehandlingstid hos Huslejenævnene.

Lange sagsbehandlingstider​

Sagsbehandlingstiden afhænger af sagens karakter sammenholdt med antallet af sager i nævnene generelt. Som udgangspunkt behandles sagerne efter bunke-princippet, dvs. sagerne prioriteres i tidsmæssig, kronologisk rækkefølge, hvorefter de ældste sager behandles først. Den generelle sagsbehandlingstid er typisk mellem 6 – 8 måneder, og det er ikke usædvanligt, at sagen tager endnu længere tid.

Hastesager

I nogle tilfælde, hvor man har en sag af hastende karakter, kan den blive prioriteret foran andre sager. Det er Huslejenævnets vurdering, hvorvidt sagen er af hastende karakter. Det vil typisk være sager, hvor ventetiden vil få en skadevirkende proces for sagen, forøge eventuelt økonomisk tab eller af væsentlig betydning for lejeren og dennes bolig.

Besigtigelse

Typisk i sager vedrørende lejens størrelse, vedligeholdelsesmangler og fraflytning m.m. ønsker Huslejenævnet at besigtige det lejede. Dette vil typisk ske i perioden op til, hvor sagen skal indbringes for et huslejenævnsmøde. Det tager typisk mellem 15-30 minutter. Det er ikke meget tid i den samlet ventetid på de 6-8 måneder.

Hvordan fungerer en sag hos Huslejenævnet?

Indledningsvist kan man stille spørgsmål til, om sagsbehandlingstiden i virkeligheden er så langsommelig, når man sammenligner med boligretssager, hvor der kan gå flere år, før der kommer en endelig afgørelse i sagen? Først og fremmest er der tale om to forskellige systemer, hvor Huslejenævnet er en del af den administrative organisation og fungerer som et tvistnævn, imens boligretten hører under domstolene. Huslejenævnet består af et sekretariat samt en formand og 2 andre medlemmer. Det er formanden og de 2 andre medlemmer, der træffer afgørelse i sagen. De to andre medlemmerer udvalgt af henholdsvis de større lejerforeninger samt de større udlejerforeninger, imens formanden er udvalgt af kommunalbestyrelsen. De er ofte ansat, samtidig med at de varetager andre erhverv. Det er sekretariats arbejde at oplyse sagen ved høring af sagens to parter eller deres repræsentanter. Når sagen er endelig oplyst, bliver den henlagt i den metaforiske bunke, hvorefter sagen afventer at blive bragt for Huslejenævnsmøde.

Vil du have testet din sag gratis?

Det tager kun 5 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
med udgangspunkt i 4.500 afgørelser og gældende lov. Du har endda svar samme dag.

DEL INDLÆGGET

Del på facebook
Del på google
Del på linkedin
Del på print
Del på email
Luk menu
×
×

Kurv

Kurv

Vil du ikke gerne undgå at blive snydt eller få kompensation som du er berettiget til?

Gør ligesom 1000 andre lejere og tilmeld dig vores nyhedsbrev – Det kan potentielt spare dig for mange tusinde af kroner. Vi vil give dig gratis råd omkring indflytning, mens du bor til leje og ved din fraflytning.

new-element.svg

Vi anvender cookies for at sikre, at vi giver dig den bedst mulige oplevelse på vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site, vil vi antage, at du er indforstået med dette.