Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler min husleje?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler min husleje?

Picture of Luna Bock

Luna Bock

Senior Legal Advisor

Tilbageholde husleje. Vi kender alle situationer, hvor nogle måneder kan være ekstra presset for økonomien. Måske har du ikke længere dit job, måske er der ekstraordinære mange regninger i lige netop den måned, eller andre uforudsigelige faktorer som gør, at du ikke har råd til at betale huslejen til den 1. i måneden. Men kan det have en konsekvens?

Er der konsekvenser ved at tilbageholde husleje?

Svaret er meget simpelt: JA.

Når du som lejer underskriver en lejekontrakt, så indgår du en aftale med udlejer om, at du får et lejemål til rådighed, hvor din modydelse er, at du månedligt betaler det anførte beløb fra lejekontrakten. Ved at tilbageholde husleje vil der være tale om en misligholdelse fra din side, hvilket i værste fald kan medføre en ophævelse af lejemålet. 

Huslejen bliver betegnet som en pengepligtig ydelse. En pengepligtig ydelse er et beløb, der er aftalt i lejekontrakten eller bliver opkrævet som aftale mellem lejer og udlejer eksempelvis husleje og a conto-betalinger.

Er det tilladt at tilbageholde husleje når udlejer ikke udbedrer mangler?

Vi kan sagtens forstå, at det er meget frustrerende, når et lejemål er mangelfuldt – det vil sige, at det ikke lever op til, hvad der er forudsat i kontrakten. Så har udlejer en pligt til at udbedre disse, når lejer kontakter udlejer omkring disse, såfremt det er en del af udlejers vedligeholdelsespligt. 

Tilbageholde husleje indtil udlejer har udbedret manglerne:

Vi oplever desværre, mange lejere vil tilbageholde huslejen for at få udlejer til at udbedre manglerne i lejemålet. Det er dog ikke en saglig grund til at tilbageholde huslejen. Mangler og pengepligtige ydelser må som udgangspunkt ikke blandes sammen, idet det omhandler to forskellige problemstillinger i lejemålet. Huslejenævnet har kompetence til at fastsætte, hvorvidt huslejen i en periode skal være lavere grundet manglerne, men her er der naturligvis en række krav som skal være opfyldt.

Du kan læse mere om mangler her.

Udbedring af mangler for udlejers regning:

Som lejer har man selv mulighed for at udbedre mangler i lejemålet for udlejers regning. Hertil er der dog en del krav, der skal opfyldes, inden dette kan lade sig gøre. Her skal lejer kunne bevise, at lejer har kontaktet udlejer omkring manglen, og at udlejer ikke har reageret. Derefter har lejer mulighed for at udbedre manglen, hvis dette gøres til en markedsvenlig pris. Vi anbefaler ikke denne fremgangsmåde, da der er ret store beviskrav for, at betingelserne er opfyldt, og lejer dermed kan risikere at hæfte for regningen selv. Vi anbefaler, at I vender situationen med jeres juridiske rådgiver først, således at I kan finde en god løsning på problematikken.

Såfremt I alligevel ønsker at udbedre selv, så skal I fremsende regningerne til udlejer, og ikke modregne det i jeres husleje. Grunden hertil er, at huslejen er en pengepligtig ydelse, og mangler i lejemålet ikke udgør en saglig grund til at tilbageholde betalingen.

Læs også: Huslejenævnet: Sådan fungerer en sag

Bliv juridisk sikret i dit lejeforhold fra 79 kroner.

Er du bange for at blive snydt i dit lejeforhold eller er du allerede blevet det?

I DIGURA kan du blive medlem af vores medlemsklub, hvor du kan få hjælp til din situation og opnå tryghed og opbakning fra 79 kroner om måneden.

Ophævelse af lejemålet grundet tilbagehold af huslejen

Udlejer kan ophæve lejemålet, hvis lejer ikke betaler en pligtig pengeydelse i rette tid. Hvis en lejer ikke betaler husleje, a conto varmebidrag, antennebidrag eller andre betalingsforpligtelser til tiden, er udlejer berettiget til at ophæve lejeaftalen. Udlejer skal dog forinden have advaret om konsekvenserne.

Udlejer skal først skal give lejer et skriftligt påkrav om den manglende betaling. I påkravet skal udlejer give lejer en frist på 14 dage til at betale huslejen. Først når huslejen ikke er betalt efter de 14 dage efter påkravet, kan udlejer ophæve lejemålet, og lejer skal straks fraflytte.

Påkravet kan tidligst sendes på den 3. hverdag efter forrige betalingsdag. I forbindelse med påkravet kan der kræves et gebyr til dækning af den yderligere administration, som udlejer er påført, ved at lejer ikke betaler huslejen. Påkravet skal tydeligt angive, at såfremt betalingen ikke sker inden fristen, kan lejeaftalen ophæves. Hvis de formelle betingelser og fristerne ikke er overholdt, er ophævelsen ugyldig og kan ikke danne baggrund for en udsættelse.

Læs mere om ophævelse her.

Eksempel:

Anne betaler ikke sin husleje til det aftalte tidspunkt ifølge lejekontrakten. Efter 3 hverdage modtager Anne et påkrav, hvor det fremgår, at hun mangler at betale huslejen. Ligeledes bliver Anne informeret om, at konsekvensen vil være ophævelse, såfremt der ikke sker betaling indenfor 14 dage.

Anne får derfor 14 dage til at betale huslejen, men der er stadig tale om en misligholdelse, idet Anne ikke har betalt huslejen til det aftalte tidspunkt. Betaler Anne ikke huslejen indenfor 14 dage, så risikerer hun, at udlejer ophæver lejemålet.

Betaling af husleje efter ophævelse

Når et lejemål ophæves, skal lejer stadigvæk betale husleje i hele opsigelsesperioden. Det er som hovedregel tre måneder – dog er det kun én måned, hvis lejemålet er et ”accessorisk enkeltværelse”.

Lejer skal fraflytte lejemålet hurtigst muligt efter ophævelsen af lejemålet. Som udlejer skal du forsøge at finde en ny lejer hurtigst muligt. Finder du en ny lejer inden opsigelsesperiodens ophør, skal den tidligere lejer ikke fortsætte med at betale husleje. Du kan altså ikke opkræve dobbelt husleje i en periode.

Læs også: Hvad er en rimelig husleje?

Hvorfor skal man vælge DIGURA?

Vi hjælper hundredvis af lejere hver måned, både via vores medlemsløsning og vores sagsbehandling. Når vi fører sagerne, så har vi opnået en gevinst for lejeren i over 90 % af tilfældene. Vi er her for at hjælpe dig, som potentielt bliver snydt af din udlejer og som faktisk gerne vil beholde dine egne penge.

Få juridisk hjælp, så du undgår at blive snydt

Emnet med at tilbageholde husleje kan være meget kompliceret som lejer. Overstående skal ses som en generel vejledning og ikke som decideret juridisk rådgivning. Vi anbefaler derfor altid, at du tager fat i os, således du kan få den rette og nødvendige rådgivning, som passer konkret til din sag.  

Det kan både være omkring husleje, som i dette tilfælde, men det kan også være alt fra fraflytningssynet til den økonomiske rapport. Vi ser desværre mange lejere, som bliver snydt i disse tilfælde. Det er ofte rigtig mange penge, du som lejer går glip af, alt fra nogle tusind kroner til 30-40.000 kroner. Tænk hvad du ellers kunne bruge disse penge til? 

Lad os hjælpe dig

Ved DIGURA kan du altid få fat på os, du har din egen sagsbehandler og bedst af alt: Du betaler kun, hvis vi vinder din sag. Det er derfor risikofrit for dig, at vi hjælper dig. 

Vi har opnået et fordelsagtig resultat for lejere i over 90 % af alle sager, som vi har haft behandlet. Vi har 4,2 i score på Trustpilot, 5 stjerner på Facebook og vi har hjulpet mere end 5000 lejere. Og vi vil rigtig gerne hjælpe dig også. 

Er du i tvivl om noget i artiklen, så sidder vores team klar til at hjælpe dig i chatten. Den kan du finde nederst i højre hjørne.  

Hvis du har brug for juridisk hjælp, så kan du får testet din sag nedenfor. Det er gratis og vores dygtige juridiske team vil lave en uforpligtende vurdering af sagen.  

Del indlægget​

Vil du have vurderet din sag gratis?

Det tager kun 2 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
helt gratis. Du har endda svar inden 24 timer!

Gør som
+6000 andre​

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de bedste tips og tricks direkte i indbakken

Det Store Fællesskab for Lejere