Forskellen på den gamle og nye lejelov

Forskellen på den gamle og nye lejelov

Picture of Louise Song

Louise Song

Senior legal advisor

D. 01.07.2015 trådte en ny lejelov i kraft. Men hvilke nye regler har dette medført, og hvad betyder det for dig som lejer? Læs med her om forskellen på den gamle og nye lejelov.

Typeformular

Vi starter med lejekontrakten, da det er det første du vil støde på i lejeforholdet. Den gamle typeformular hedder typeformular A8. Med lejelovsændringen i 2015 udformede Transport, Bygnings- og Boligministeriet en ny typeformular, der hedder typeformular A9. Typeformular A9 er således den rigtige typeformular, der skal anvendes som lejekontraktsskabelon.

Men hvad har det så af betydning for dig som lejer? Hvis udlejer benytter den forkerte typeformular, kan det have stor betydning for din retsstilling i lejeforholdet. Det forholder sig nemlig således, at benytter udlejer en forkert typeformular, vil visse vilkår i lejekontrakten være ugyldig. De vilkår, der vil blive ugyldige, er vilkår, der fraviger lejelovens regler. Hele lejeforholdet bliver således ikke ugyldig. Du har stadig ret til at leje lejemålet. Når et vilkår bliver ugyldigt, har det den retsvirkning, at man falder tilbage på lovens regler. Det vil sige, at reglerne i loven gælder i stedet for vilkåret fastsat i lejekontrakten.

Eksempel: Der er i lejekontrakten aftalt, at lejer bærer den indvendige vedligeholdelsespligt. Efter lejeloven er det dog udgangspunktet, at udlejer bærer hele vedligeholdelsespligten. Da vilkåret således fraviger lejeloven, vil vilkåret være ugyldigt. I stedet gælder lejelovens regler på dette punkt. Som ovenfor anført har udlejer vedligeholdelsespligten efter lejeloven, og da man falder tilbage på lejelovens regler, vil det altså være udlejer, der bærer vedligeholdelsespligten i lejeforholdet.

Læs også: Lejekontrakt: Hent den gratis her

Hvorfor skal man vælge DIGURA?

Vi hjælper hundredvis af lejere hver måned, både via vores medlemsløsning og vores sagsbehandling. Når vi fører sagerne, så har vi opnået en gevinst for lejeren i over 90 % af tilfældene. Vi er her for at hjælpe dig, som potentielt bliver snydt af din udlejer og som faktisk gerne vil beholde dine egne penge.

Ind- og fraflytningssyn

Efter den gamle lejelov var det valgfrit, hvorvidt udlejer skulle foretage ind- og fraflytningssyn. Dette er ændret. I den nye lejelov sondres dog mellem amatør udlejere og professionelle udlejere. Hvis udlejer lejere mere end ét lejemål ud, er han professionel udlejer. Professionelle udlejere skal efter lejelovsændringen afholde både ind- og fraflytningssyn.

Hvad betyder det for dig som lejer?
Det betyder, at det er sværere at snyde, da lejemålets stand bliver konstateret både ved ind- og fraflytning, og udlejer kan altså således vanskeligt stille urimelige krav. Derudover kan udlejer helt miste retten til at kræve istandsættelsesudgifterne dækket af dig, hvis der ikke afholdes rettidigt ind eller fraflytningssyn. Det betyder, at du ikke hæfter for istandsættelse ved fraflytning. Du hæfter dog stadig for misligholdelse af det lejede.

 

Istandsættelse ved fraflytning

Før lejelovsændringen kunne udlejer kræve nyistandsættelse ved fraflytning. Efter lejelovsændringen kan udlejer kun kræve normalistandsættelse. Og hvad er normalistandsættelse? Det er i den nye lejelov defineret som hvidtning, maling og tapetsering af vægge og loft samt slibning og lakering af gulve.

Hvad betyder det for dig som lejer?
Det betyder, at du aldrig kan blive pålagt at sætte det lejede i bedre stand, end den stand du overtog det lejede i. Som lejer hæfter du kun for istandsættelsen af den del af det lejede, som du bærer vedligeholdelsespligten for. Dette vil typisk være den indvendige vedligeholdelse. Du kan dog i lejekontraktens § 11 være pålagt en større vedligeholdelsespligt. Dette skal du derfor være opmærksom på, når du indgår en lejeaftale.

Læs også: Fraflytningssyn: Det skal du være opmærksom på

TIP

Hvilke regler der er gældende for indflytningssynet- og rapporten afhænger af om din udlejer lejer ét lejemål eller flere lejemål ud. Man skelner nemlig mellem om udlejer skal anses som amatør eller professionel udlejer. 

Huslejestigninger

Før lejelovsændringen var det tilladt, at der i lejekontrakten var aftalt en såkaldt trappelejeklausul. Dette blev dog med den nye lejelov afskaffet. Der må således ikke efter d. 01.07.2015 aftales, at huslejen reguleres efter trappeleje-princippet.

Hvad er en trappelejeklausul? En trappelejeklausul er et vilkår i din lejekontrakt om, at din leje stiger med et vist beløb eller en vis procentdel hvert år. Et sådant vilkår vil være at finde i din lejekontrakts § 11.

Hvad betyder det for dig som lejer?
Hvis din lejekontrakt er fra før 01.07.2015 gælder trappelejeklausulen stadig. Reglerne gælder således kun for lejekontrakter indgået efter den nye lejelov trådte i kraft. Hvis din lejekontrakt er indgået efter, at den nye lejelov trådte i kraft, og der er aftalt en trappelejeklausul, er denne således ugyldig. Hvis du har betalt for meget i husleje som følge af en trappelejeklausul kan du kræve det for meget betalte tilbagebetalt.

Læs også: Trappeleje: Hvad er reglerne? 

Opsigelse

Før den nye lejelov var det rigtig svært for udlejere at opsige lejere. Det er det for så vidt stadigvæk. Udlejer skal nemlig have en gyldig grund. En gyldig grund kan eksempelvis være, at udlejer ønsker selv at bebo det lejede. Hvis udlejer ønsker at opsige lejer, gælder et opsigelsesvarsel på 1 år. Lejer har således gode muligheder for at finde et andet lejemål, inden lejer skal fraflytte.

Du skal dog være opmærksom på, at udlejer også kan opsige/ophæve lejeaftalen, såfremt du misligholder det lejede.

Læs også: Ophæve og opsige leje – hvad er forskellen? 

Bliv juridisk sikret i dit lejeforhold fra 79 kroner.

Er du bange for at blive snydt i dit lejeforhold eller er du allerede blevet det?

I DIGURA kan du blive medlem af vores medlemsklub, hvor du kan få hjælp til din situation og opnå tryghed og opbakning fra 79 kroner om måneden.

Sommer- og fritidshuse

Indtil lejelovsændringen var leje af sommer- og fritidshuse omfattet af lejeloven. Sommer- og fritidshuse er dog ikke længere omfattet af lejelovens regler.

Digital kommunikation

Siden 2015 er også reglerne om digital kommunikation ændret. Ændringerne havde dog i første omgang kun virkning for lejeaftaler indgået efter d. 1. januar 2018. Fra d. 1. januar 2019 gælder reglerne dog i alle lejeforhold. Det er dog et krav, at udlejer i ældre lejeaftaler informerer lejer om, at reglerne om digital kommunikation nu gælder i lejeforholdet.

Hvad betyder det for dig som lejer?
Det betyder, at du nu kan kommunikere med din udlejer over digitale medier som e-boks, mail, sms osv. Der er dog visse emner, der ikke kan kommunikeres digitalt om. Dette er eksempelvis i tilfælde af, at udlejer vil opsige dig. Dette skal stadig ske ved brev/post.

Få juridisk hjælp, så du undgår at blive snydt

Emnet med lejeloven kan være meget kompliceret som lejer. Overstående skal ses som en generel vejledning og ikke som decideret juridisk rådgivning. Vi anbefaler derfor altid, at du tager fat i os, således du kan få den rette og nødvendige rådgivning, som passer konkret til din sag.  

Det kan både være omkring lejeloven, som i dette tilfælde, men det kan også være alt fra fraflytningssynet til den økonomiske rapport. Vi ser desværre mange lejere, som bliver snydt i disse tilfælde. Det er ofte rigtig mange penge, du som lejer går glip af, alt fra nogle tusind kroner til 30-40.000 kroner. Tænk hvad du ellers kunne bruge disse penge til? 

Lad os hjælpe dig

Ved DIGURA kan du altid få fat på os, du har din egen sagsbehandler og bedst af alt: Du betaler kun, hvis vi vinder din sag. Det er derfor risikofrit for dig, at vi hjælper dig. 

Vi har opnået et fordelsagtig resultat for lejere i over 90 % af alle sager, som vi har haft behandlet. Vi har 9,4 i score på Trustpilot, 5 stjerner på Facebook og vi har hjulpet mere end 5000 lejere. Og vi vil rigtig gerne hjælpe dig også. 

Er du i tvivl om noget i artiklen, så sidder vores team klar til at hjælpe dig i chatten. Den kan du finde nederst i højre hjørne.  

Hvis du har brug for juridisk hjælp, så kan du får testet din sag nedenfor. Det er gratis og vores dygtige juridiske team vil lave en uforpligtende vurdering af sagen.  

Del indlægget​

Vil du have vurderet din sag gratis?

Det tager kun 2 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
helt gratis. Du har endda svar inden 24 timer!

Gør som
+6000 andre​

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de bedste tips og tricks direkte i indbakken

Det Store Fællesskab for Lejere