Trappeleje – Hvad er reglerne?

Hvad er reglerne for trappeleje

Hvis din lejekontrakt indeholder trappeleje, skal du være opmærksom på, at dette er ulovligt for lejekontrakter, som er indgået efter d. 1/7-2015. Lejer vil derfor kunne modsætte sig at betale fremtidige trappelejestigninger, og såfremt lejer allerede har betalt disse trappelejestigninger, er der mulighed for at få beløbene tilbagebetalt.

Hvad er trappeleje?

Trappeleje betyder, at huslejen årligt stiger med et bestemt beløb eller en bestemt procentsats på en bestemt dato. Altså at huslejen årligt optrappes på denne dato.

Eksempel: Da lejer flytter ind, er huslejen 4.000 kroner I lejekontrakten er det bestemt, at huslejen hvert år stiger med 200 kroner d. 1/1, og at dette vil gælde for huslejen i de kommende 3 år. Efter det første år er lejen derfor steget til 4.200 kroner Efter det 2. år er lejen steget til 4.400 kroner, og efter det 3. år er lejen steget til 4.600 kroner

I eksemplet stiger lejen årligt med 200 kroner. Dette er derfor en trappelejestigning, idet huslejen årligt stiger med et aftalt beløb, i eksemplet 200 kroner på en bestemt dato. Trappeleje kan også foreligge ved en årlig procentstigning, således at huslejen årligt stiger med en given procentsats i stedet for et beløb.

Det er vigtigt at adskille stigninger som følge af trappeleje fra stigninger efter nettoprisindeks, da dette kan være afgørende for lovligheden af trappelejen (se nærmere nedenfor). Trappeleje fremgår af en i aftalen bestemt stigning, mens nettoprisindeks følger samfundets generelle udvikling.

Begrebet ”trappelejeklausul” betyder en aftale om trappeleje. Begreberne ”trappeleje”, ”trappelejestigning” og ”trappelejeklausul” har derfor omtrent samme betydning og anvendes ofte i flæng.

Hvordan ser en klausul vedrørende trappeleje ud, og hvor i lejekontrakten bør jeg lede?

Hvis du vil undersøge, om din lejekontrakt indeholder en trappelejeklausul, skal du kigge i lejekontraktens § 11. Her vil det fremgå, om din husleje reguleres af trappeleje.

Eksempler på formuleringer af trappelejeklausuler i en lejekontrakt:

”Huslejen stiger d. 1/1 hvert år med 5 % indtil 2020.”

”Huslejen vil ved hvert årsskifte stige med 200 kroner.. Dette gælder for de kommende 4 år.”

Er trappeleje lovligt eller ulovligt?

For at vurdere om trappeleje er lovligt eller ej, må der sondres mellem lejekontrakter indgået før d. 1/7-2015 og lejekontrakter indgået efter d. 1/7-2015.

Dette skyldes, at en ny lejelov trådte i kraft d. 1/7-2015. Den nye lejelovs regler om trappeleje adskiller sig fra den forrige lejelov, hvorfor denne dato bliver afgørende for lovligheden af trappeleje. Efter d. 1/7-2015 kan der ikke længere aftales trappeleje. Huslejestigninger efter nettoprisindeks er dog fortsat lovligt i dag (se mere om nettoprisindeks nedenfor).

Lejekontrakter som er indgået før d. 1/7-2015:

Lejekontrakter med trappeleje, som er indgået før d. 7/7-2015, er lovlige, hvis disse 2 betingelser er opfyldt:

Udlejer skal tydeligt angive, hvornår trappelejestigningen starter og ophører.

Eksempel: ”Huslejen stiger med 200 kroner årligt. Denne trappelejestigning forløber fra d. 1/1-2010 til d. 1/1-2013.”

Både start- og slutdato for trappelejen skal tydeligt fremgå af lejekontrakten. Det er derfor ulovligt, hvis der ikke er angivet en slutdato for trappelejen, fx hvor trappelejen er ubegrænset.

Udlejer skal lave en oversigt til lejer over huslejestigningerne i trappelejens periode, hvis trappelejen er uoverskuelig, fx hvis trappelejen er en procentstigning.

Lejer skal kunne overskue sin husleje i hele trappelejeperioden. Udlejer skal derfor udarbejde en oversigt eller på anden vis gøre det let for lejer at udregne eller forudse sin husleje.

På den måde vil lejer være gjort bekendt med virkningen af trappelejestigningen. Beløbet, som trappelejen forhøjes med hvert år, skal nemlig være tydelig og forudsigeligt for lejer.

Hvis de 2 betingelser ikke er overholdt, vil trappelejeklausulen være ulovlig, selvom lejekontrakten er indgået før d. 1/7-2015.

Hvis de 2 betingelser er overholdt, vil trappelejeklausulen være lovlig og gælde indtil selve lejekontrakten ophører eller ændres eller trappelejen ophører i henhold til trappelejeklausulen.

Pro tip: Du bør være opmærksom på, om din lejekontrakt indeholder trappeleje og er indgået efter d. 1/7-2015. Dette er nemlig ulovligt, og du skal absolut ikke betale én krone mere!

OBS: ændringer af en lejekontrakt som indeholder trappeleje

Hvis din lejekontrakt er indgået før d. 1/7-2015, og der efter denne dato foretages ændringer i kontrakten, vil en eventuel trappelejeklausul bortfalde. En ændring af lejekontrakten vil således medføre, at lejekontrakten nu anses som indgået efter d. 1/7-2015, hvorfor reglerne nedenfor finder anvendelse (se næste afsnit).

Lejekontrakter som er indgået efter d. 1/7-2015:

I lejekontrakter, som er indgået efter d. 1/7-2015, vil enhver aftale om trappeleje være ulovlig. Udlejer vil derfor ikke kunne kræve, at lejer betaler en årlig huslejestigning, såfremt der er tale om en trappeleje.

Huslejen må derimod godt stige efter det årlig nettoprisindeks. Denne type huslejestigning er lovlig. Nettoprisindekset reguleres efter den generelle udvikling i samfundet, og dermed vil en huslejestigning efter nettoprisindeks blot følge samfundets generelle prisstigninger. Hvis lejekontrakten bestemmer, at huslejen reguleres efter nettoprisindeks, kan huslejen derfor lovligt stige med den procentdel, som nettoprisindekset er steget med i forhold til det foregående år.

Se en nærmere forklaring af nettoprisindeks via dette link: https://digura.dk/nettoprisindeks-hvad-er-det-og-hvad-er-reglerne/ .

Du kan finde det årlige nettoprisindeks via dette link: https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/priser-og-forbrug/forbrugerpriser/nettoprisindeks .

Hvad sker der, hvis der er aftalt en ulovlig trappelejestigning?

Hvis der er aftalt en ulovlig trappeleje, vil denne del af kontrakten bortfalde. Lejer vil derfor ikke være forpligtet til at betale den årlige huslejestigning, som følger af trappelejen.

Såfremt lejer allerede har betalt for en ulovlig trappelejestigning, vil lejer kunne kræve tilbagebetaling. En ulovlig trappelejeklausul anses som et ugyldigt vilkår, hvorfor lejer skal stilles, som om vilkåret aldrig har været en del af lejekontrakten. Lejer har derfor krav på at få tilbagebetalt alt overskydende husleje som følger af trappelejeklausulen.

Hvilke huslejestigninger er lovlige?

Ikke desto mere er der en række lovlige huslejestigninger.

En husleje kan lovligt stige som følge af:

  • Nettoprisindeks
  • Hvis udlejer og lejer har aftalt, at huslejen skal stige
  • Hvis der sker forbedringer af lejemålet
  • Hvis udlejers omkostninger ved lejemålet stiger

Vil du have testet din sag gratis?

Det tager kun 5 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
med udgangspunkt i 4.500 afgørelser og gældende lov. Du har endda svar samme dag.

DEL INDLÆGGET

Del på facebook
Del på google
Del på linkedin
Del på print
Del på email
Luk menu
×
×

Kurv

Kurv

Vil du ikke gerne undgå at blive snydt eller få kompensation som du er berettiget til?

Gør ligesom 1000 andre lejere og tilmeld dig vores nyhedsbrev – Det kan potentielt spare dig for mange tusinde af kroner. Vi vil give dig gratis råd omkring indflytning, mens du bor til leje og ved din fraflytning.

new-element.svg

Vi anvender cookies for at sikre, at vi giver dig den bedst mulige oplevelse på vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site, vil vi antage, at du er indforstået med dette.