Må udlejer kræve at jeg fraflytter 14 dage før opsigelse?​

Rigtig mange lejere er faktisk i tvivl om reglerne på dette område. Der hersker en del forvirring om emnet, så derfor har vi udarbejdet en lille artikel om emnet. Resultatet overrasker måske mange.

Bliver du snydt af din udlejer

”Du skal flytte 14 dage før”​

”Hej lejer, du har fraflytning 14 dage før din faktiske fraflytningsdato.” Den sætning er der rigtig mange lejere der har hørt. Nogle gange er udlejer forkert på den, og tvinger lejer til fraflytning 14 dage før, de rigtigt skulle. Andre gange er udlejer faktisk i sin gode ret til at sige dette. Her er det vigtigt, at man som lejer følger anvisningen – ellers kan det komme til at koste en ekstra måneds husleje.

Læs også: Få mest muligt depositum tilbage

Hvornår må udlejer kræve det og hvornår må udlejer ikke?

Det kommer an på hvad der står i din lejekontrakt. Det er derfor afgørende at læse din lejekontrakt grundig i gennem og specielt § 11, for her står svaret. Ved lejekontraktens § 11 er det her, hvor man som lejer bliver pålagt yderligere forpligtelser eller ens rettigheder bliver indskrænket (selvfølgelig inden for lejelovens rammer – husk dette!). Der vil ofte stå en sætning á la:

”Lejer skal fraflytte lejemålet 14 kalenderdage førfraflytningsdato, således at udlejer og håndværkere har tid til at istandsætte lejemålet”.

Husk at det kan stå i alle mulige vendinger og på forskellige måder. Dog skal du være opmærksom på, at hvis pointen er den samme som overstående, så vil udlejer være berettiget til at kræve en fraflytning 14 dage før fraflytningsdato, således de kan nå at istandsætte lejemålet.

Men hvis det ikke står nedskrevet i lejekontrakten eller er aftalt mellem lejer og udlejer, så vil udlejer altså ikke kunne kræve dette. Så hvis udlejer kræver det, og det ikke er aftalt nogen steder, så er du i din gode ret til at blive boende hele perioden og først fraflytte på fraflytningsdatoen (husk at tage højde for det du selv skal istandsætte).

Hvad bør man bemærke?

Husk at det oftest står i lejekontrakten, at de skal have 14 dage, således at de kan istandsætte lejemålet. Hvis man selv skal stå for dette, så vil det nok være til debat om den vil kunne stå der.Som lejer er det vigtigt, at man så husker på, at lejemålet skal stå 100 % klar til fraflytningsdatoen. Det skyldes, at den nye lejer jo flytter ind et par dage senere, og den skal være ”fejlfri” til dette. Således risikerer man ikke at hæfte for en måned ekstra, fordi at man ikke har haft lejemålet klar (et eksempel kunne være, at der manglede at blive gjort rent). Det kan derfor være til ens egen fordel, at man fraflytter i tids nok og afholder fraflytningssyn der. Således risikerer man ikke, at der er mangler, som først kan udbedres i den nye lejers lejeperiode.Læs også: De 5 bedste råd til fraflytning

Skal jeg betale husleje i perioden?

Det er fastslået i retspraksis, at udlejer kan kræve, at lejer fraflytter lejemålet 14 dage før fraflytningsdatoen og stadig tage betaling for huslejen i hele måneden. Det vil sige, at selvom man faktisk kun bor der en halv måned og udlejer istandsætter de resterende dage i måneden, så vil du som lejer stadig være forpligtet til at betale husleje for hele måneden.

Hvornår skal jeg så flytte ud?

Hvis det fremgår af lejekontrakten, at du skal have gennemført fraflytning 14 dage før fraflytningsdatoen, så vil man tælle 14 kalenderdage – og ikke 14 hverdage. Det vil sige, at man tæller weekenden med i denne periode. Så hvis du har en måned med 30 dage, så vil du skulle overlade lejemålet til udlejer senest den 16. i måneden.

Læs også: Flyttesynet

Det er et kompliceret område – og ofte står det faktisk ikke nedskrevet i lejekontrakter. Derfor ser vi ofte at lejere bliver snydt, da de har gennemført deres fraflytning 14 dage før de rigtigt skulle, og bliver derfor “snydt” for 14 dage af deres lejeperiode. Derfor anbefaler vi altid, at man tager kontrakt til os, og så kigger vi gratis din lejekontrakt igennem. Så du er 100 % sikker på dine rettigheder som lejer.

DEL INDLÆGGET

Få adgang til hemmeligt indhold

Tilmeld dig nyhedsbrevet som 1.000+ andre lejere og få gratis råd og vejledning til dit lejeforhold direkte til din mail. 

Luk menu