Betaler du for meget i husleje?​

Betaler du for meget i husleje, kan og bør du få sat huslejen ned. Men hvordan finder du ud af, om du betaler for meget i husleje, og hvordan får du så sat den ned? Og kan du i øvrigt få huslejen nedsat med tilbagevirkende kraft? Læs med her, så vil vi prøve at give dig et indblik i dette.

Følgende gælder kun for lejemål til beboelse og dermed ikke for erhvervslejemål.

DIGURAs artikel om at betale for meget i husleje i ens lejemål

Hvornår har du krav på at få nedsat din husleje?​

Hvis du betaler for meget i husleje, kan du få nedsat denne. Det er dog et krav, at huslejen skal være væsentlig højere end det lejedes værdi.

Men hvornår er huslejen væsentlig højere end det lejedes værdi?

Af lejeloven fremgår det, at vurderingen af dette sker på baggrund af en sammenligning af det beløb, du betaler i leje med den leje, der betales i tilsvarende lejemål i pågældende boligområde under hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand.
Ved vurderingen af dette ses bort fra forbedringer af lejemålet i forbindelse med renovering og lignende.

Som tommelfingerregel vil huslejen være væsentlig højere end det lejedes værdi, hvis huslejen overstiger værdien med 10 %.

Læs også: Hvordan udregnes husleje

Undtagelser

Reglerne om fastsættelse af huslejen er som udgangspunkt ufravigelige. En aftale, der stiller lejer dårligere end efter lejelovens regler, vil således være ugyldig.

Ved indgåelse af lejeaftale af et lejemål i en større ejendom til beboelse (minimum 7 lejemål), der er opført efter 31.12.1991, og tagetager der først er anvendt til eller registreret som beboelse efter 01.09.2002 (og et par andre tilfælde), kan reglerne vedrørende fastsættelse af husleje i lejeloven dog fraviges i lejekontraktens § 11. Huslejen er herefter kun begrænset af aftalelovens regler om urimelige aftaler.

Læs også: Udlejers adgang til at hæve huslejen

Efter 12 måneder af lejeperioden

Hvis du efter 12 måneder af din lejeperiode får mistanke om, at du betaler for meget i husleje, kan du kun i meget særlige tilfælde få huslejen nedsat med tilbagevirkende kraft. Som altovervejende hovedregel kan du kun få huslejen nedsat fremadrettet.

Inden for de første 12 måneder af lejeperioden

Hvis du inden for de første 12 måneder af din lejeperiode finder ud af, at din husleje er for høj, kan du få huslejen nedsat med tilbagevirkende kraft. Hvis du tidligt i dit lejeforhold får mistanke om, at du betaler for meget i husleje, bør du altså skynde dig at få dette afklaret.

Hvordan får jeg nedsat min husleje?​

Det er selvfølgelig altid et godt udgangspunkt at snakke med udlejer om problematikken. Udlejer er dog sjældent interesseret i at nedsætte huslejen af økonomiske grunde.

Både huslejenævnet og boligretten er dog kompetente til at træffe afgørelse vedrørende huslejens størrelse. For at få huslejen nedsat, kræves altså at oprette og køre en sag ved huslejenævnet og evt. i boligretten, hvis sagen ikke vindes i huslejenævnet.

Læs mere om hvordan en sag fungerer i huslejenævnet her: artikel om huslejenævn 

Hvis du ønsker DIGURAs hjælp til at få nedsat din husleje, enten igennem henvendelser til udlejer eller ved at tage sagen til huslejenævnet, kan du kontakte os her.

Læs også: 10 ting hvor din udlejer måske snyder dig

DEL INDLÆGGET

Få adgang til hemmeligt indhold

Tilmeld dig nyhedsbrevet som 1.000+ andre lejere og få gratis råd og vejledning til dit lejeforhold direkte til din mail. 

Luk menu