Hvordan udregnes huslejen?

Vi betaler den alle som lejere – men hvordan udregnes husleje egentlig? Læs med her, hvis du gerne vil vide mere om, hvorfor du betaler lige præcis det beløb, du betaler, og om du måske betaler for meget.

DIGURA hjælper med at udregne huslejen

Hvordan udregnes husleje?​

1) Nyistandsatte rum 
Er der nyistandsatte rum i din lejlighed, f.eks. nyistandsat toilet, er huslejen selvfølgelig højere end i et tilsvarende lejemål, hvis rum ikke er nyistandsatte.

2) Antal kvadratmeter
Det er klart, at jo flere kvadratmeter lejemålet er, jo højere er huslejen. Typisk vil en ejendoms værdi afhænge af antal kvadratmeter, da der for området vil gælde en ca. kvadratmeter-pris.

3) Beliggenhed
I større byer vil huslejen typisk være højere jo tættere på centrum, lejemålet er placeret. Der kan dog også være andre faktorer der spiller ind, såsom udsigt, indkøbsmuligheder m.m.

4) Bygningens alder og istandsættelse
Jo nyere et lejemål er, jo højere vil huslejen som regel være. Hvis bygningen derimod er gammel, og ikke er istandsat, bør du betale en lavere husleje. En bygning kan dog godt være gammel, men vel vedligeholdt ved istandsættelser og dermed have en høj husleje.

5) Inventar 
Hvilket inventar, der er i lejemålet, kan også spille en rolle. Nogle lejemål har i køkkenet kun et komfur, mens andre har både ovn og komfur. Dette spiller også en rolle ved huslejefastsættelsen.

Læs også: 10 ting hvor din udlejer måske snyder dig

Betaler jeg det rigtige i husleje?

Det kan være svært at finde ud af, om man betaler det rigtige i husleje. Lejeloven opstiller de ovenstående kriterier til vurdering af dette. Ved vurderingen af hvorvidt huslejen passer til lige præcis dit lejemål sammenlignes din husleje med huslejen, der betales i tilsvarende lejemål under hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand.

Hvis du mener, at du betaler for meget i husleje, kan DIGURA hjælpe med at få denne nedsat. Kontakt os her

Huslejenedsættelse

Betaler du for meget i husleje, kan du få huslejen nedsat. Dette sker oftest ved at huslejenævnet træffer afgørelse herom. Det kræver dog, at den konkrete husleje er væsentligt højere end det lejedes værdi. Som hovedregel vil du have krav på at få huslejen nedsat, hvis du betaler 10 % mere i husleje end værdien af det lejede.

Læs mere om nedsættelse af husleje

Huslejestigning

Betaler du for lidt i husleje, kan udlejer vælge at hæve huslejen. Der stilles krav om, at huslejen er væsentligt lavere end det lejedes værdi. Som hovedregel vil huslejen være væsentligt lavere end det lejedes værdi, såfremt huslejen er 10 % lavere end det lejedes værdi.

Læs mere om huslejestigning her

Huslejen fastsættes efter nettoprisindekset​

Udlejer kan vælge at regulere din leje efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Og hvad er nettoprisindekset så? Nettoprisindekset regulerer priser og andre betalinger i Danmark, således at disse følger den generelle økonomiske udvikling i Danmark. 

Husleje er en af de betalinger, nettoprisindekset regulerer. Nettoprisindekset bliver opdateret årligt. Hvis det er aftalt i lejekontraktens § 11, at huslejen skal følge Danmarks Statistiks nettoprisindeks, kanudlejer ændre huslejen en gang årligt. Udlejer er dog pligtig at informere lejer skriftligt om lejeforhøjelsen.

Har du problemer med udlejer vedrørende huslejefastsættelsen eller andet, står DIGURA altid til rådighed for dig!

Du kan kontakte os her

DEL INDLÆGGET

Få adgang til hemmeligt indhold

Tilmeld dig nyhedsbrevet som 1.000+ andre lejere og få gratis råd og vejledning til dit lejeforhold direkte til din mail. 

Luk menu