Istandsættelse af lejlighed

mand der er i tvivl om istandsættelse af lejlighed

Hvad er istandsættelse af lejemål?

Udlejer kan ikke forlange, at du som lejer afleverer det lejede i bedre stand end den stand, du overtog lejemålet i. Lejemålets stand vil fremgå af Du skal dog foretage istandsættelse i det omfang det efter omstændighederne kræves. Istandsættelse vil sige, at du holder det lejedes stand ved lige. Istandsættelse kan f.eks. være at male, afkalke afløb m.m.

Hvem skal foretage istandsættelse i lejemålet?

I lejekontrakten vil det fremgå, hvilken part i lejeforholder, der bærer istandsættelsespligten for hvad. Efter lejeloven er udgangspunktet dog, at udlejer bærer hele istandsættelsespligten for lejemålet. I lejekontrakten ses det dog oftest, at lejer er pålagt den indvendige vedligeholdelsespligt. Denne indebærer hvidtning, maling, tapetsering og lakering af gulve. Den udvendige vedligeholdelsespligt vedrører således alt andet, og er som udgangspunkt pålagt udlejer. Vær dog opmærksom på, at du i lejekontraktens § 11 kan være pålagt en større vedligeholdelsespligt, som dog skal bevirke, at din husleje er nedsat forholdsmæssigt. Du har ansvaret for at istandsætte den del af det lejede, som du bærer vedligeholdelsespligten for.

Læs også: Modtaget en efterregning? Her er reglerne der skal overholdes

Pro tip

Vedligeholdelsespligten afhænger af lejekontrakten. Hvis du nærstuderer den, så finder du ofte svar på hvad du hæfter for – Og hvad du ikke hæfter for.

Hvad siger lejeloven om istandsættelse?

Efter lejeloven skal udlejer holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige. Udlejer er herefter pligtig at foretage vedligeholdelse af alt tilhørende det lejede, herunder bl.a. lys, gas, vand, varme samt renholdelse af udendørs/fællesarealer. Bemærk dog at lejelovens regler om vedligeholdelsespligten kan fraviges i lejekontrakten, hvorefter du som lejer kan blive pålagt vedligeholdelsespligten for dele af det lejede.

Løbende istandsættelse af lejemålet

Istandsættelse bør som udgangspunkt gøres løbende, således at lejemålet ikke til sidst fremstår i meget dårlig stand, og du til fraflytningen kommer til at få en stor regning. Det kan dog ikke forventes at du som lejer maler lejemålet hvert år, eller overhovedet får lejemålet malet under din lejeperiode (dette afhænger dog af hvor længe du har beboet det lejede). Hvis du ikke har istandsat det lejede løbende, vil du hæfte for istandsættelse ved fraflytning, såfremt istandsættelse er påkravet for at aflevere det lejede i samme stand, som du overtog det lejede.

Læs også: Min udlejer fremlejer ulovligt – Hvad gør jeg?

Udlejer foretager ikke løbende vedligeholdelse – få nedsat din husleje

Hvis udlejer ikke varetager sin vedligeholdelsespligt, er første step at kontakte udlejer, og informerer om, at du ønsker det lejede istandsat. Gør udlejer intet ved det, er næste step at kontakte huslejenævnet. Huslejenævnet vil som regel i første omgang give udlejer en frist til at udbedre manglerne. Hvis udlejer ikke overholder denne frist, vil huslejenævnet som regel bestemme, at du skal kompenseres i form af nedsat husleje, indtil manglerne er udbedret og udlejer har foretaget vedligeholdelse.

Hvorfor skal man vælge DIGURA?

Vi hjælper hundredvis af lejere hver måned, både via vores medlemsløsning og vores sagsbehandling. Når vi fører sagerne, så har vi opnået en gevinst for lejeren i over 90 % af tilfældene. Vi er her for at hjælpe dig, som potentielt bliver snydt af din udlejer og som faktisk gerne vil beholde dine egne penge. 

  • Gratis vurdering af sagen
  • Risikofrit og uden besvær
  • No Cure No Pay

Istandsættelse ved fraflytning

Ved fraflytning gennemgår du som udgangspunkt lejemålet sammen med udlejer, hvorefter der udarbejdes en fraflytningsrapport. De dele af det lejede, som du har vedligeholdelsespligten for, og som er i dårligere stand, end da du overtog lejemålet, hæfter du for at få istandsat. Istandsættelse sker dog på udlejers foranstaltning. Udlejer kan således hyre professionelle håndværkere til at foretage istandsættelse af lejemålet. Hvis du selv har mulighed for at istandsætte lejemålet inden fraflytningssynet, anbefales du at gøre dette, da det som regel vil være billigere. Det eneste krav til istandsættelsen er, at den er foretaget håndværksmæssigt forsvarligt.

Hvad kan udlejer forlange af istandsættelse ved fraflytning?

Lejer skal aflevere det lejede i samme stand, som lejer overtog det i. Hvad udlejer kan forlange af istandsættelse ved fraflytning afhænger derfor af lejemålets stand ved indflytning og standen ved fraflytning samt hvor stor vedligeholdelsespligt lejer har. Det er dog en tommelfingerregel, at jo kortere tid du har boet der, jo mindre bør du som udgangspunkt istandsætte, såfremt du har behandlet det lejede godt.

Eksempel: Du har kun boet i lejemålet i 10 måneder, og lejemålet var nymalet ved din indflytning. Da lejeperioden har været så kortvarig, at lejemålet under normale omstændigheder stadig vil fremstå nymalet, skal du ikke male ved din fraflytning. Hvis du har lavet streger på væggene eller røget inden for eller på anden måde udsat det lejede for dårligere behandling end normalt, kan udgangspunktet dog modificeres. Efter en konkret vurdering kan dette medføre, at du er pligtig at male det lejede for at leve op til din vedligeholdelsespligt.

Læs også: Hvad sker der når ens udlejer vil sælge lejlighed / hus?

Hvad koster istandsættelse ved fraflytning?

Hvis du ikke har istandsat lejemålet inden du fraflytter, eller udlejer ikke finder istandsættelsen tilstrækkelig, sker istandsættelse på udlejers foranledning. Typisk vil udlejer gøre brug af professionelle håndværkere. Det kan derfor blive en dyr affære. En god tommelfingerregel er, at jo større lejemålet er, jo dyrere vil istandsættelse være. Gulvafslibning og maling udregnes nemlig typisk pr. kvadratmeter, og deres timeantal vil som en naturlig selvfølge også være højere, da der skal slibes/males et større areal.
Det ses dog at udlejer nogle gange forlanger for meget i istandsættelse, og istandsættelsesomkostningerne som lejer skal dække, således er blevet nedsat af huslejenævnet og/eller domstolene. Udlejer kan således ikke bare tage det dyreste tilbud på markedet. Hvis du synes, at istandsættelsesomkostningerne virker urimelig høje, er det en god idé at tjekke markedet for f.eks. malingsydelser ud selv, og se om det stemmer overens udlejers regning.

Pro tip

Der er forskel på hvordan depositum skal afregnes, når der er tale om almene boligselskaber og almindelige udlejere. I visse almene boligselskaber overtager de løbende vedligeholdelsespligten.

Har istandsættelse indflydelse på depositum?

Depositum er udlejers sikkerhedsstillelse ved fraflytning, således at udlejer ikke skal lægge ud for alle omkostningerne ved istandsættelsen. Udlejer bruger derfor dit depositum til at dække istandsættelsesudgifterne. Når udlejer har gjort istandsættelsesomkostningerne op, vil udlejer returnere det overskydende af dit depositum til dig. I tilfælde af at istandsættelsesudgifterne overstiger depositummet, vil du dog ikke få dit depositum tilbage, men i stedet modtage en regning på den del af istandsættelsesomkostningerne, dit depositum ikke har kunne dække.

Læs også: Hvor lang tid tager en sag hos Huslejenævnet?

Hvordan og hvornår får jeg mit depositum tilbage?

Udlejer kan beholde dit depositum indtil udlejer har fundet ud af, hvor meget istandsættelsen har kostet. Bor du i en almenlejebolig, har retspraksis dog fastsat et par frister. Som udgangspunkt skal udlejer have afsluttet fraflytningen efter 4-6 uger, og hvis du har overskydende depositum, skal dette således også udbetales til dig. Under særlige omstændigheder kan der dog tillades en længere frist, men udlejer bør tilbagebetale eventuelt overskydende depositum senest indenfor 3-6 måneder alt efter omstændighederne. Der er dog ikke samme praksis for private lejeboliger, hvorfor der ikke kan siges noget generelt om disse. Udlejer bør dog i almindelighed udbetale depositum, når udlejer har et overblik over istandsættelsesudgifterne ved fraflytning.

Istandsættelse efter 10 år

Bor du i en almenlejebolig, og er det aftalt, at du bærer den indvendige vedligeholdelsespligt, skal din udlejer i overensstemmelse med almenlejeloven gradvist overtage denne inden for en periode på maksimalt 10 år. Hvis du har boet i lejemålet i over 10 år, har udlejer altså overtaget den indvendige vedligeholdelsespligt.
I praksis betyder denne regel, at jo længere tid du har beboet det lejede, jo lavere procentdel af istandsættelsesudgifterne ved fraflytning bærer du som lejer, da udlejer gradvist har overtaget denne.
Du skal dog være opmærksom på, at dette kun gælder for almenlejeboliger og ikke private lejeboliger. Der findes ikke en tilsvarende regel i lejeloven for private lejeboliger.

Bliv juridisk sikret i dit lejeforhold fra 49 kroner.

Er du bange for at blive snydt i dit lejeforhold eller er du allerede blevet det?

I DIGURA kan du blive medlem af vores medlemsklub, hvor du kan få hjælp til din situation og opnå tryghed og opbakning fra 49 kroner om måneden.

Fordele ved medlemskab

  • Juridisk rådgivning
  • Hjælp til opsigelse og ophævelse
  • Løbende tjek af din lejekontrakt
  • Løbende tjek af din husleje
  • Og meget mere..

Hvad gør jeg hvis udlejer tager for meget i istandsættelse?

Hvis udlejer tager for meget i istandsættelse, kan du stille spørgsmålstegn ved udgifterne overfor udlejer. Hvis I ikke kan nå til enighed, kan du tage sagen til huslejenævnet, der vil foretage en vurdering. Føler du dig ikke tilpas med at tage dette op med udlejer, eller føler du ikke, at du har nok styr på reglerne til at føre en sag ved huslejenævn – fortvivl ej: Du kan få en gratis og uforpligtende vurdering af din sag hos DIGURA. Hvis din sag har potentiale, hjælper vi også gerne med at føre den gennem dialog med udlejer og/eller fører sagen ved huslejenævnet for dig.

Læs også: Hvordan fungerer en sag ved Huslejenævnet? 

Istandsættelse ved dødsfald

Ved dødsfald overtager boet afdødes forpligtelser, og samme regler for istandsættelse og fraflytning gælder således for boet som for afdøde, hvis afdøde havde fraflyttet. Boet overtager dog også afdødes forpligtelser. Boet skal således indkaldes til fraflytningssyn, modtage fraflytningsrapport m.m. Overholdes disse regler ikke, mister udlejer sit krav overfor boet.

Overstiger istandsættelsesudgifterne afdødes depositum? Vær her opmærksom på, at arvingerne ikke hæfter personligt, men istandsættelsen skal betales med boets værdier. Har boet ikke værdier nok, rådes I til ikke at foretage privat skifte (alt efter omstændighederne selvfølgelig), men lade boet behandles ved et offentligt skifte. Mange faktorer spiller dog ind på, hvad der juridisk vil være det rigtige valg i denne situation, hvorfor der må henvises til konkret juridisk rådgivning i dette tilfælde.

Få juridisk hjælp, så du undgår at blive snydt

Emnet med vedligeholdelse kan være meget kompliceret som lejer. Overstående skal ses som en generel vejledning og ikke som decideret juridisk rådgivning. Vi anbefaler derfor altid, at du tager fat i os, således du kan få den rette og nødvendige rådgivning, som passer konkret til din sag.  

Det kan både være omkring vedligeholdelse, som i dette tilfælde, men det kan også være alt fra fraflytningssynet til den økonomiske rapport. Vi ser desværre mange lejere, som bliver snydt i disse tilfælde. Det er ofte rigtig mange penge, du som lejer går glip af, alt fra nogle tusind kroner til 30-40.000 kroner. Tænk hvad du ellers kunne bruge disse penge til? 

Lad os hjælpe dig

Ved DIGURA kan du altid få fat på os, du har din egen sagsbehandler og bedst af alt: Du betaler kun, hvis vi vinder din sag. Det er derfor risikofrit for dig, at vi hjælper dig. 

Vi har opnået et fordelsagtig resultat for lejere i over 90 % af alle sager, som vi har haft behandlet. Vi har 9,4 i score på Trustpilot, 5 stjerner på Facebook og vi har hjulpet mere end 5000 lejere. Og vi vil rigtig gerne hjælpe dig også. 

Er du i tvivl om noget i artiklen, så sidder vores team klar til at hjælpe dig i chatten. Den kan du finde nederst i højre hjørne.  

Hvis du har brug for juridisk hjælp, så kan du får testet din sag nedenfor. Det er gratis og vores dygtige juridiske team vil lave en uforpligtende vurdering af sagen.  

Vil du have testet din sag gratis?

Det tager kun 5 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
med udgangspunkt i 4.500 afgørelser og gældende lov. Du har endda svar samme dag.

DEL INDLÆGGET

Del på facebook
Del på google
Del på linkedin
Del på print
Del på email