Istandsættelse af lejlighed

Istandsættelse af lejlighed

Picture of Louise Song

Louise Song

Senior legal advisor

Når du fraflytter dit lejemål, skal det gøres i stand, så det er klar til den næste lejer. Læs mere om istandsættelse/renovering, hvem der skal foretage istandsættelsen og hvordan du er stillet, hvis din udlejer pludselig kræver alt for mange penge for at sætte din lejlighed i stand. 

Hvad er istandsættelse af lejemål?

Udlejer kan ikke forlange, at du som lejer afleverer det lejede i bedre stand end den stand, du overtog lejemålet i. Lejemålets stand vil fremgå af indflytningsrapporten. Du skal dog foretage istandsættelse i det omfang det efter omstændighederne kræves. Istandsættelse vil sige, at du holder det lejedes stand ved lige. Istandsættelse kan eksempelvis være at male, afkalke afløb m.m.

Renovering eller renovation?

Ledte du efter information vedrørende renovation – altså den del, der handler om at få fjernet affald i dit lejemål? Det finder du en artikel om lige her

Hvem skal foretage istandsættelse i lejemålet?

I lejekontrakten vil det fremgå, hvilken part i lejeforholdet, der bærer istandsættelsespligten for hvad. Efter lejeloven er udgangspunktet dog, at udlejer bærer hele istandsættelsespligten for lejemålet. I lejekontrakten ses det dog oftest, at lejer er pålagt den indvendige vedligeholdelsespligt. Denne indebærer hvidtning, maling, tapetsering og lakering af gulve. Den udvendige vedligeholdelsespligt vedrører således alt andet, og er som udgangspunkt pålagt udlejer. Du skal være opmærksom på, at du i lejekontraktens § 11 kan være pålagt en større vedligeholdelsespligt. Hvis det er tilfældet, skal din husleje forholdsmæssigt. Du har ansvaret for at istandsætte den del af det lejede, som du har vedligeholdelsespligten for.

Læs også: Vedligeholdelsespligt: Alt du skal vide som lejer

TIP

Vedligeholdelsespligten afhænger af lejekontrakten. Hvis du nærstuderer den, så finder du ofte svar på hvad du hæfter – og ikke hæfter for.

Hvad siger lejeloven om istandsættelse?

Ifølge lejeloven skal udlejer holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige. Udlejer er pligtig at foretage vedligeholdelse af alt tilhørende det lejede, herunder bl.a. lys, gas, vand, varme samt renholdelse af udendørs/fællesarealer. Bemærk, at lejelovens regler om vedligeholdelsespligten kan fraviges i lejekontrakten, hvorefter du som lejer kan blive pålagt vedligeholdelsespligten for dele af det lejede.

Læs også: Renovering af lejemål

Hvad siger lejeloven om istandsættelse?

Løbende istandsættelse af lejemålet

Istandsættelse bør som udgangspunkt gøres løbende, således at lejemålet ikke til sidst fremstår i meget dårlig stand, og du til fraflytningen kommer til at få en stor regning. Det forventes dog ikke, at du eksempelvis maler dit lejemål undervejs i lejeperioden – naturligvis afhængigt af, hvor mange år du bor der. Hvis du ikke har istandsat det lejede løbende, vil du hæfte for istandsættelse ved fraflytning, såfremt istandsættelse er påkravet for at aflevere det lejede i samme stand, som du overtog det.

Få nedsat din husleje, hvis udlejer ikke foretager løbende vedligeholdelse

Hvis udlejer ikke varetager sin vedligeholdelsespligt, er første step at kontakte udlejer, og informere om, at du ønsker det lejede istandsat. Gør udlejer intet ved det, kan du kontakte DIGURA, som kan hjælpe dig med en dialog eller føre sagen hos Huslejenævnet for dig. Huslejenævnet vil som regel i første omgang give udlejer en frist til at udbedre manglerne. Hvis udlejer ikke overholder denne frist, vil Huslejenævnet typisk bestemme, at du skal kompenseres i form af nedsat husleje, indtil manglerne er udbedret og udlejer har foretaget vedligeholdelse.

Hvorfor skal man vælge DIGURA?

Vi hjælper hundredvis af lejere hver måned, både via vores medlemsløsning og vores sagsbehandling. Når vi fører sagerne, så har vi opnået en gevinst for lejeren i over 90 % af tilfældene. Vi er her for at hjælpe dig, som potentielt bliver snydt af din udlejer og som faktisk gerne vil beholde dine egne penge.

Istandsættelse ved fraflytning

Ved fraflytning gennemgår du som udgangspunkt lejemålet sammen med udlejer, hvorefter der udarbejdes en fraflytningsrapport. De dele af det lejede, som du har vedligeholdelsespligten for, og som er i dårligere stand, end da du overtog lejemålet, hæfter du for at få istandsat. Istandsættelse sker dog på udlejers foranstaltning. Udlejer kan således hyre professionelle håndværkere til at foretage istandsættelse af lejemålet. Hvis du selv har mulighed for at istandsætte lejemålet inden fraflytningssynet, anbefales du at gøre det, da det som regel vil være billigere. Det eneste krav til istandsættelsen er, at den er foretaget håndværksmæssigt forsvarligt.

Hvad kan udlejer forlange af istandsættelse ved fraflytning?

Lejer skal aflevere det lejede i samme stand, som lejer overtog det i. Hvad udlejer kan forlange af istandsættelse ved fraflytning afhænger derfor af lejemålets stand ved indflytning, standen ved fraflytning samt hvor stor vedligeholdelsespligt lejer har. En tommenfingerregel er, at jo kortere tid du har boet der, jo mindre bør du som udgangspunkt istandsætte, såfremt du har behandlet det lejede godt.

Eksempel: Du har kun boet i lejemålet i 10 måneder, og lejemålet var nymalet ved din indflytning. Da lejeperioden har været så kortvarig, at lejemålet under normale omstændigheder stadig vil fremstå nymalet, skal du ikke male ved din fraflytning. Hvis du har lavet streger på væggene, røget indenfor eller på anden måde udsat det lejede for dårligere behandling end normalt, kan udgangspunktet dog modificeres. Efter en konkret vurdering kan dette medføre, at du er pligtig at male det lejede for at leve op til din vedligeholdelsespligt.

Hvad kan udlejer forlange af istandsættelse ved fraflytning?

Hvad koster istandsættelse ved fraflytning?

hvilketHvis du ikke har istandsat lejemålet inden du fraflytter, eller udlejer ikke finder istandsættelsen tilstrækkelig, sker istandsættelse på udlejers foranledning. Typisk vil udlejer gøre brug af professionelle håndværkere, hvilket kan blive en dyr affære. En god tommelfingerregel er, at jo større lejemålet er, jo dyrere vil istandsættelse være. Gulvafslibning og maling udregnes nemlig typisk pr. kvadratmeter, og timeforbruget er derfor større ved større lejemål. 

TIP

Der er forskel på, hvordan depositum skal afregnes, når der er tale om almene boligselskaber og almindelige udlejere. I visse almene boligselskaber overtager de løbende vedligeholdelsespligten.

Har istandsættelse indflydelse på depositum?

Depositum er udlejers sikkerhedsstillelse ved fraflytning, således at udlejer ikke skal lægge ud for alle omkostningerne ved istandsættelsen. Udlejer bruger derfor dit depositum til at dække istandsættelsesudgifterne. Når udlejer har gjort istandsættelsesomkostningerne op, vil udlejer returnere det overskydende af dit depositum til dig. I tilfælde af at istandsættelsesudgifterne overstiger depositummet, vil du dog ikke få dit depositum tilbage, men i stedet modtager du en regning på den del af istandsættelsesomkostningerne, dit depositum ikke har kunne dække.

Hvordan og hvornår får jeg mit depositum tilbage?

Udlejer kan beholde dit depositum indtil han har fundet ud af, hvor meget istandsættelsen har kostet. Bor du i en almenlejebolig, har retspraksis dog fastsat et par frister. Som udgangspunkt skal udlejer have afsluttet fraflytningen efter 4-6 uger, og hvis du har overskydende depositum, skal dette således også udbetales til dig. Under særlige omstændigheder kan der dog tillades en længere frist, men udlejer bør tilbagebetale eventuelt overskydende depositum senest indenfor 3-6 måneder alt efter omstændighederne. Der er ikke samme praksis for private lejeboliger, hvorfor der ikke kan siges noget generelt om disse. Udlejer bør dog i almindelighed udbetale depositum, når udlejer har et overblik over istandsættelsesudgifterne ved fraflytning.

Istandsættelse efter 10 år

Bor du i en almen lejebolig, og er det aftalt, at du bærer den indvendige vedligeholdelsespligt, skal din udlejer i overensstemmelse med almenlejeloven gradvist overtage denne inden for en periode på maksimalt 10 år. Hvis du har boet i lejemålet i over 10 år, har udlejer altså overtaget den indvendige vedligeholdelsespligt.
I praksis betyder denne regel, at jo længere tid du har beboet det lejede, jo lavere procentdel af istandsættelsesudgifterne ved fraflytning bærer du som lejer, da udlejer gradvist har overtaget vedligeholdelsespligten.
Du skal dog være opmærksom på, at dette kun gælder for almenlejeboliger og ikke private lejeboliger. Der findes ikke en tilsvarende regel i lejeloven for private lejeboliger.

Bliv juridisk sikret i dit lejeforhold fra 79 kroner.

Er du bange for at blive snydt i dit lejeforhold eller er du allerede blevet det?

I DIGURA kan du blive medlem af vores medlemsklub, hvor du kan få hjælp til din situation og opnå tryghed og opbakning fra 79 kroner om måneden.

Hvad gør jeg hvis udlejer tager for meget for istandsættelse?

Hvis udlejer tager for meget for istandsættelse, kan du stille spørgsmålstegn ved udgifterne overfor udlejer. Hvis I ikke kan nå til enighed, kan du kontakte DIGURA. Vi kan enten hjælpe dig med at få en god dialog med din udlejer eller vi kan helt overtage dialogen, så du ikke skal spekulere på det. Hvis udlejer ikke ønsker at samarbejde, kan vi også føre sagen ved Huslejenævnet for dig ud fra vores no-cure-no-pay-princip. 

Hvad gør jeg hvis udlejer tager for meget for istandsættelse?

Istandsættelse ved dødsfald

Ved dødsfald overtager boet afdødes forpligtelser, og samme regler for istandsættelse og fraflytning gælder således for boet som for afdøde, som hvis afdøde skulle fraflyttet. Boet overtager også afdødes forpligtelser. Boet skal således indkaldes til fraflytningssyn, modtage fraflytningsrapport m.m. Overholdes disse regler ikke, mister udlejer sit krav overfor boet.

Overstiger istandsættelsesudgifterne afdødes depositum? Vær her opmærksom på, at arvingerne ikke hæfter personligt, men istandsættelsen skal betales med boets værdier. Har boet ikke værdier nok, rådes I til ikke at foretage privat skifte (alt efter omstændighederne selvfølgelig), men lade boet behandles ved et offentligt skifte. Mange faktorer spiller dog ind på, hvad der juridisk vil være det rigtige valg i denne situation, hvorfor der må henvises til konkret juridisk rådgivning i dette tilfælde.

Få juridisk hjælp, så du undgår at blive snydt

Emnet med vedligeholdelse kan være meget kompliceret som lejer. Overstående skal ses som en generel vejledning og ikke som decideret juridisk rådgivning. Vi anbefaler derfor altid, at du tager fat i os, således du kan få den rette og nødvendige rådgivning, som passer konkret til din sag.  

Det kan både være omkring vedligeholdelse, som i dette tilfælde, men det kan også være alt fra fraflytningssynet til den økonomiske rapport. Vi ser desværre mange lejere, som bliver snydt i disse tilfælde. Det er ofte rigtig mange penge, du som lejer går glip af, alt fra nogle tusind kroner til 30-40.000 kroner. Tænk hvad du ellers kunne bruge disse penge til? 

Lad os hjælpe dig

Ved DIGURA kan du altid få fat på os, du har din egen sagsbehandler og bedst af alt: Du betaler kun, hvis vi vinder din sag. Det er derfor risikofrit for dig, at vi hjælper dig. 

Vi har opnået et fordelsagtig resultat for lejere i over 90 % af alle sager, som vi har haft behandlet. Vi har 4,6 i score på Trustpilot, 5 stjerner på Facebook og vi har hjulpet mere end 5000 lejere. Og vi vil rigtig gerne hjælpe dig også. 

Er du i tvivl om noget i artiklen, så sidder vores team klar til at hjælpe dig i chatten. Den kan du finde nederst i højre hjørne.  

Hvis du har brug for juridisk hjælp, så kan du får testet din sag nedenfor. Det er gratis og vores dygtige juridiske team vil lave en uforpligtende vurdering af sagen.  

Del indlægget​

Vil du have vurderet din sag gratis?

Det tager kun 2 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
helt gratis. Du har endda svar inden 24 timer!

Gør som
+6000 andre​

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de bedste tips og tricks direkte i indbakken

Det Store Fællesskab for Lejere