Skimmelsvamp: Alt du skal vide som lejer

Skimmelsvamp: Alt du skal vide som lejer

Picture of Sebastian Juhl

Sebastian Juhl

Senior legal advisor

Skimmelsvamp står forholdsvist højt på listen over ting, vi ikke ønsker at invitere ind i vores hjem. Vi guider dig her til forebyggelse af skimmelsvamp og vejleder til, hvad du skal gøre, hvis skimmelsvampen allerede er inde i dit hjem og det er for sent at forebygge. 

Hvad er skimmelsvamp?

Skimmelsvamp er små mikroorganismer. De blå-grønne pletter, du kender som mug fra for gamle madvarer, er faktisk også skimmelsvamp. Der findes antageligvis over en million skimmelsvampe, hvoraf 100.000 er navngivne. Nogle skimmelsvampe kan være sygdomsfremkaldende, mens andre er harmløse. Skimmelsvampe opstår og trives i fugt.

Læs også: Har du styr på dit indeklima? 

Hvor kan skimmelsvamp vokse?

Som ovenfor anført trives skimmelsvamp på fugtige steder. I lejemål vil skimmelsvamp typisk vokse i:

 • Maling
 • Tapetklister
 • Støv eller andet snavs
 • Stof og læder
 • Organiske isoleringsmaterialer
 • Træ
 • Papir og pap

Skimmelsvamp vil dog også kunne vokse på beton eller glas, såfremt det er meget fugtigt eller beskidt. Det er eksempelvis set, at der i nybyggede ejendomme, hvor fundamentet ikke er tørret tilstrækkeligt inden de første lejere er flyttet ind, har udviklet sig skimmelsvamp. Du skal derfor være opmærksom, hvis du bor i nybyggeri og rummet føles fugtigt.

Skimmelsvampe kan også opstå i forbindelse med vandskader, hvor rummet/lejemålet typisk vil være fugtigt som følge af vandskaden. Vær derfor ekstra opmærksom, hvis du har eller lige har haft vandskade. Hvis du er heldig, kan du få stoppet skimmelvæksten, inden den udbreder sig for meget.

Skimmelsvamp trives ikke i alle temperaturer. Er lejemålet f.eks. under 5 grader, vil der ikke ske skimmelvækst. Skimmelsvampe vækster ved en temperatur mellem 5 og 27 grader, hvorfor temperaturen i huse og lejligheder danner grundlag for skimmelvækst.

Læs også: Succeshistorie: Mikkel fik 36.000 kroner ind på sin konto

Hvorfor skal man vælge DIGURA?

Vi hjælper hundredvis af lejere hver måned, både via vores medlemsløsning og vores sagsbehandling. Når vi fører sagerne, så har vi opnået en gevinst for lejeren i over 90 % af tilfældene. Vi er her for at hjælpe dig, som potentielt bliver snydt af din udlejer og som faktisk gerne vil beholde dine egne penge.

Skimmelsvamp kan gøre dig syg

Det er meget forskelligt, hvordan man reagerer på skimmelsvamp. Nogle personer bliver meget syge, mens andre ikke reagerer på det. Skimmelsvamp kan forårsage følgende symptomer: 
 • Hovedpine
 • Træthed
 • Koncentrationsbesvær
 • Hukommelsessvigt
 • Svimmelhed
 • Kløende øjne
 • Tilstoppet næse
 • Hæshed
 • Brændende hud

Vær opmærksom på, at symptomerne også kan skyldes andre ting end skimmelsvamp. Hvis du oplever at have symptomerne i dit hjem, men ikke når du har været hjemmefra i et stykke tid, kan det være et tegn på, at du har skimmelsvamp i dit hjem. 

TIP

Hvis du fornemmer, at der er skimmelsvamp i dit lejemål, så er det meget vigtigt, at du handler på det. Det kan være ansvarspådragende at ignorere det. 

Mistanke om skimmelsvamp i dit lejemål

Hvis du som lejer har mistanke om skimmelsvamp, skal du rette henvendelse til din udlejer om problemet. Skimmelsvamp anses nemlig som en mangel i lejemålet. Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at der både kan være tale om synlig eller skjult svampevækst. Hvis din udlejer har vedligeholdelses-pligten, skal udlejer have mulighed for at varetage denne. Dette udspringer ligeledes af et princip om, at formindske tabet mest muligt.

Det er klart, at jo hurtigere udlejer kan udbedre manglen, jo mindre omkostningsfuldt vil det være. Derudover må du som lejer følge udlejers anvisninger for ikke at blive ansvarlig for skimmelsvampens udvikling. Det følger nemlig af retspraksis, at du som lejer kan blive ansvarlig for det tab, udlejer lider som følge af skimmelsvamp i lejemålet, såfremt du ikke har foretaget de nødvendige foranstaltninger for at stoppe skimmelvæksten.

Læs også: Mangler i lejemålet – den store guide til lejere

Når du har kontaktet udlejer, skal udlejer hurtigst muligt herefter foretage undersøgelse af, om der er skimmelsvamp samt omfanget af denne og årsagen til skimmelvæksten. Hvis det findes nødvendigt, skal der yderligere foretages en teknisk undersøgelse af skimmelvæksten.

Du kan også selv få en fagkyndig til at foretage en vurdering for dig. Dette vil dog oftest koste penge. Du kan kun juridisk kræve disse penge betalt af udlejer, såfremt udlejer har ansvaret for skimmelsvampen.

Skimmelsvamp i lejebolig

Kommunalbestyrelsen kan være din ven ved skimmelsvamp

Hvis udlejer ikke svarer inden for rimelig tid, og skimmelvæksten således ikke stoppes, bør der tages kontakt til kommunalbestyrelsen i den kommune, som lejemålet er beliggende i. Kommunalbestyrelsen vil herefter foretage en undersøgelse af lejemålet. Hvis kommunalbestyrelsen finder lejemålet ubeboeligt, kan de nedlægge forbud mod benyttelse af lejemålet pga. faren ved beboelse. Hvis kommunalbestyrelsen træffer bestemmelse om kondemnering (at boligen er uanvendelig), skal de fastsætte en frist for fraflytning, inden for hvilken de skal have anvist husstanden til en anden bolig.

Bliv juridisk sikret i dit lejeforhold fra 79 kroner.

Er du bange for at blive snydt i dit lejeforhold eller er du allerede blevet det?

I DIGURA kan du blive medlem af vores medlemsklub, hvor du kan få hjælp til din situation og opnå tryghed og opbakning fra 79 kroner om måneden.

Hvem har ansvaret for skimmelsvamp i en lejlighed?

Hvis der konstateres skimmelsvamp i lejemålet, er det relevant at klarlægge, hvem der har ansvaret for, at der er opstået skimmelsvamp. Det kan hurtigt blive en dyr affære for den, der er ansvarlig. For at finde ud af hvem der har ansvaret for skimmelsvamp i lejemålet, undersøges om lejer har foretaget forkert brug af det lejede, eller om skimmelvæksten skyldes bygningsfejl.

Forkert brug af det lejede kan eksempelvis være:

 • Manglende udluftning i det lejede
 • Manglende rengøring i det lejede
 • Manglende aftørring af fugtige ruder i det lejede
 • Manglende opvarmning af det lejede
 • Manglende efterkommelse af udlejers anvisninger

Hvis du tørrer tøj indenfor, er det vigtigt, du lufter godt ud, da fugten fra tøjet sætter sig i væggene. Hvis du har mulighed for det, er den allerbedste løsning at tørre dit tøj udenfor eller i tørretumbler. 

Hvis ovenstående ikke har været gældende for dig, skyldes skimmelsvampen formentlig ikke forbrug brug af lejemålet. 

Bygningsfejl kan eksempelvis være:

 • Kuldebroer
 • Fundament ikke tørt
 • Utætte vinduer og døre

Hvis der er bygningsfejl i lejemålet, er det ikke ensbetydende med, at udlejer er ansvarlig. Hvis du som lejer eksempelvis ikke har varme på i lejemålet eller ikke udlufter regelmæssigt, og dette fremprovokerer skimmelsvampen, ses det i retspraksis, at lejer kan gøres ansvarlig – også selvom der foreligger bygningsfejl. Man kan formulere det således, at bygningsfejlen må være af så stor en faktor for den opståede skimmelvækst, at ”…udluftning og opvarmning i almindeligt omfang ikke har kunnet hindre skimmelsvampeangrebet” (citat fra retspraksis). Hvis du har luftet ud og varmet din bolig op i et almindeligt omfang, kan du altså ikke hæfte for ansvaret. Hvis du dog ikke har luftet ud og varmet din bolig op i et almindeligt opfang, kan du godt hæfte for ansvaret, fordi du har forværret situationen. 

TIP

Søg juridisk hjælp! Ved skimmelsvamp er det meget vigtigt, at du får fagfolk og juridisk hjælp til din situation, da der både kan være tale om erstatning og genhusning. 

Kan du selv fjerne skimmelsvampen?

Du kan i princippet godt selv fjerne skimmelsvampen, hvis der er tale om et mindre angreb af skimmelvækst på vaskbare overflader. Eksempler på dette er malede vægge, murværk, fliser eller klinker. Her skal du blot vaske skimmelsvampen væk med et desinfektionsmiddel eller et skimmelbekæmpelsesmiddel. Hvis skimmelsvampen er gået i materialer, der ikke kan vaskes, skal disse bortskaffes. Det kan eksempelvis være tapet og isoleringsmateriale.

Dine rettigheder ved skimmelsvamp

Hvis du som lejer bliver gjort ansvarlig for skimmelsvamp i lejemålet, hæfter du for udbedringen af dette. Hvis udlejer bliver gjort ansvarlig, hæfter udlejer selvfølgelig.

Hvis lejemålet er ubeboeligt som følge af skimmelsvampen, kan du ophæve lejeaftalen uden at skulle betale husleje i den sædvanlige tre måneders opsigelsesperiode. Der er dog tre betingelser, der skal være opfyldt: 1) at skimmelsvampen skyldes konstruktionsfejl eller udlejers manglende vedligeholdelse af lejemålet, 2) at du som lejer beder din udlejer om at udbedre manglen – eksempelvis via e-mail og 3) at udlejer undlader at udbedre manglen. 

Du kan ligeledes få nedsat din husleje med tilbagevirkende kraft gældende fra det tidspunkt, skimmelsvampen første gang blev konstateret. Endvidere ses det i følge lejeloven, at du kan få nedsat dit istandsættelseskrav, hvis skimmelsvampen kan karakteriseres som en væsentlig mangel.

Læs også: Kan jeg kræve huslejen nedsat med tilbagevirkende kraft? 

Få juridisk hjælp, så du undgår at blive snydt

Emnet med skimmelsvamp kan være meget kompliceret som lejer. Overstående skal ses som en generel vejledning og ikke som decideret juridisk rådgivning. Vi anbefaler derfor altid, at du tager fat i os, således du kan få den rette og nødvendige rådgivning, som passer konkret til din sag.  

Det kan både være omkring skimmelsvamp, som i dette tilfælde, men det kan også være alt fra fraflytningssynet til den økonomiske rapport. Vi ser desværre mange lejere, som bliver snydt i disse tilfælde. Det er ofte rigtig mange penge, du som lejer går glip af, alt fra nogle tusind kroner til 30-40.000 kroner. Tænk hvad du ellers kunne bruge disse penge til? 

Lad os hjælpe dig

Ved DIGURA kan du altid få fat på os, du har din egen sagsbehandler og bedst af alt: Du betaler kun, hvis vi vinder din sag. Det er derfor risikofrit for dig, at vi hjælper dig. 

Vi har opnået et fordelsagtig resultat for lejere i over 90 % af alle sager, som vi har haft behandlet. Vi har 9,4 i score på Trustpilot, 5 stjerner på Facebook og vi har hjulpet mere end 5000 lejere. Og vi vil rigtig gerne hjælpe dig også. 

Er du i tvivl om noget i artiklen, så sidder vores team klar til at hjælpe dig i chatten. Den kan du finde nederst i højre hjørne.  

Hvis du har brug for juridisk hjælp, så kan du får testet din sag nedenfor. Det er gratis og vores dygtige juridiske team vil lave en uforpligtende vurdering af sagen.  

Del indlægget​

Vil du have vurderet din sag gratis?

Det tager kun 2 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
helt gratis. Du har endda svar inden 24 timer!

Gør som
+6000 andre​

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de bedste tips og tricks direkte i indbakken

Det Store Fællesskab for Lejere