Skimmelsvamp – Alt du skal vide som lejer

skimmelsvamp

Vi frygter alle den såkaldte skimmelsvamp. Læs med her og bliv klogere på forebyggelse, ansvar og en masse andet.

Hvad er skimmelsvamp?

Skimmelsvamp er små mikroorganismer. De blå-grønne pletter du måske kender som ”mug” fra for gamle madvarer, er faktisk også skimmelsvamp. Der findes antageligvis over 1 million skimmelsvampe, hvoraf 100.000 er navngivne. Nogle skimmelsvampe kan være sygdomsfremkaldende, mens andre er harmløse. Skimmelsvampe opstår og trives i fugt.

Hvor kan skimmelsvamp vokse?

Som ovenfor anført trives skimmelsvamp på fugtige steder. I lejemål vil skimmelsvamp således typisk vokse i:

 • Maling
 • Tapetklister
 • Støv eller andet snavs
 • Stof og læder
 • Organiske isoleringsmaterialer
 • Træ
 • Papir og pap

Skimmelsvamp vil dog også kunne vokse på beton eller glas, såfremt disse er meget fugtige eller beskidte. Det er eksempelvis set, at der i nybyggede ejendomme, hvor fundamentet ikke er tørret tilstrækkeligt, inden de første lejere er flyttet ind, har udviklet sig skimmelsvamp. Du skal derfor være opmærksom, hvis det er nybyggeri og rummet synes fugtigt.

Skimmelsvampe kan dog også opstå i forbindelse med vandskader, hvor rummet/lejemålet typisk vil være fugtigt som følge af vandskaden. Vær derfor særlig opmærksom, hvis du har eller lige har haft vandskade. Hvis du er heldig, kan du få stoppet skimmelvæksten, inden den udbreder sig for meget.

Skimmelsvamp trives dog ikke i alle temperaturer. Er lejemålet f.eks. under 5 grader, vil der ikke ske skimmelvækst. Skimmelsvampe vækster ved en temperatur mellem 5 og 27 grader, hvorfor temperaturen i huse danner grundlag for skimmelvækst.

Læs også: Succeshistorie: Mikkel fik 36.000 kroner ind på sin konto

Hvorfor skal man vælge DIGURA?

Vi hjælper hundredvis af lejere hver måned, både via vores medlemsløsning og vores sagsbehandling. Når vi fører sagerne, så har vi opnået en gevinst for lejeren i over 90 % af tilfældene. Vi er her for at hjælpe dig, som potentielt bliver snydt af din udlejer og som faktisk gerne vil beholde dine egne penge. 

 • Gratis vurdering af sagen
 • Risikofrit og uden besvær
 • No Cure No Pay

Skimmelsvamp kan gøre dig syg

Nogle skimmelsvampe frigiver stoffer. Disse stoffer kan være sundhedsskadelige, dog ikke over for alle.. Typisk vil sygdom ske som en følge af, at pågældende er allergisk over for de stoffer, som skimmelsvampene frigiver. Da der findes mange typer skimmelsvampe, er det ikke sikkert, at du reagerer på alle skimmelsvampe.

Skimmelsvamp kan blandt andet medføre:

– Hovedpine
– Træthed
– Koncentrationsbesvær
– Hukommelsessvigt
– Svimmelhed
– Kløende øjne
– Tilstoppet næse
– Hæshed
– Brændende hud

Hvis du har nogle af ovenstående symptomer, og du har mistanke om, at der er skimmelsvamp i lejemålet, er der formodning for, at der er skimmelsvamp i det lejede.

Pro tip

Hvis du fornemmer, at der er skimmelsvamp i dit lejemål, så er det meget vigtigt, at du handler på det og gør noget ved det. Det kan være ansvarspådragende at ignorerer det. 

Mistanke om skimmelsvamp i dit lejemål

Hvis du som lejer får mistanke om skimmelsvamp, bør du rette henvendelse til din udlejer om problemet. Skimmelsvamp anses nemlig som en mangel i lejemålet. Det er vigtigt at du er opmærksom på, at der både kan være tale om synlig eller skjult svampevækst. Hvis udlejer har vedligeholdelsespligten, skal udlejer have mulighed for at varetage denne. Dette udspringer ligeledes af et princip om, at formindske tabet mest muligt.

Det er klart, at jo hurtigere udlejer kan udbedre manglen, jo mindre omkostningsfuldt vil det være. Derudover må du som lejer følge udlejers anvisninger for ikke at blive ansvarlig for skimmelsvampens udvikling. Det følger nemlig af retspraksis, at du som lejer kan blive ansvarlig for det tab, udlejer lider som følge af skimmelsvamp i lejemålet, såfremt du ikke har foretaget de nødvendige foranstaltninger for at stoppe skimmelvæksten.

Læs også: Mangler i lejemålet – den store guide til lejere

Når du har kontaktet udlejer, skal udlejer hurtigst muligt herefter foretage undersøgelse af, om der er skimmelsvamp samt omfanget af denne og årsagen til skimmelvæksten. Dette sker ved en besigtigelse. Hvis det findes nødvendigt, skal der yderligere foretages en teknisk undersøgelse af skimmelvæksten.

Du kan også selv få en fagkyndig til at foretage en vurdering for dig. Dette vil dog oftest koste penge. Du kan kun juridisk kræve disse penge betalt af udlejer, såfremt udlejer har ansvaret for skimmelsvampen.

Kommunalbestyrelsen kan være lejers ven ved skimmelsvamp

Hvis udlejer ikke svarer inden for rimelig tid, og skimmelvæksten således ikke stoppes, bør der tages kontakt til kommunalbestyrelsen i den kommune, som lejemålet er beliggende i. Kommunalbestyrelsen vil herefter foretage en undersøgelse af lejemålet. Hvis kommunalbestyrelsen finder lejemålet ubeboeligt, kan de nedlægge forbud mod benyttelse af lejemålet pga. faren herved. Hvis kommunalbestyrelsen træffer bestemmelse om kondemnering, skal de fastsætte en frist for fraflytning, inden for hvilken de skal have anvist husstanden til en anden bolig.

Hvis du er utilfreds med kommunalbestyrelsens beslutning eller sagsbehandlingstid, kan byfornyelsesnævnet behandle sagen. Sagen kan herefter tages til statsforvaltningen, der kan rejse en tilsynssag.

Læs også: Guide: Få mest muligt depositum tilbage

Bliv juridisk sikret i dit lejeforhold fra 49 kroner.

Er du bange for at du har skimmelsvamp i dit lejeforhold eller i tvivl om hvordan du skal håndtere det?

I DIGURA kan du blive medlem af vores medlemsklub, hvor du kan få hjælp til din situation og opnå tryghed og opbakning fra 49 kroner om måneden.

Fordele ved medlemskab

 • Juridisk rådgivning
 • Hjælp til skimmelsvamp
 • Løbende tjek af din lejekontrakt
 • Løbende tjek af din husleje
 • Og meget mere..

Hvem har ansvaret for skimmelsvamp i en lejlighed?

Hvis der konstateres skimmelsvamp i lejemålet, er det relevant at klarlægge, hvem der har ansvaret for, at der er opstået skimmelsvamp. Det kan hurtigt blive en dyr affære for den, der er ansvarlig. For at finde ud af hvem, der har ansvaret for skimmelsvamp i lejemålet, undersøges om lejer har foretaget forkert brug af det lejede, eller om skimmelvæksten skyldes bygningsfejl.

Forkert brug af det lejede kan eksempelvis være:

– Manglende udluftning i det lejede
– Manglende rengøring i det lejede
– Manglende aftørring af fugtige ruder i det lejede
– Manglende opvarmning af det lejede
– Manglende efterkommelse af udlejers anvisninger

Tørrer du tøj inden døre, er det ligeledes vigtigt, at du lufter rigtigt godt ud. Hvis du som lejer sørger for at iagttage ovenstående, er der formodning for, at skimmelsvampen ikke skyldes din forkerte brug af det lejede.

Bygningsfejl kan f.eks. være:

– Kuldebroer
– Fundament ikke tørt
– Utætte vinduer og døre

At der i lejemålet er bygningsfejl, er dog ikke ensbetydende med, at udlejer af denne grund er ansvarlig. Hvis du som lejer eksempelvis ikke har varme på i lejemålet eller ikke udlufter regelmæssigt, og dette fremprovokerer skimmelsvampen, ses det i retspraksis, at lejer kan gøres ansvarlig – også selvom der foreligger bygningsfejl. Man kan formulere det således, at bygningsfejlen må være så stor en faktor for den opståede skimmelvækst, at ”…udluftning og opvarmning i almindeligt omfang ikke har kunnet hindre skimmelsvampeangrebet”(citat fra retspraksis). Dette betyder dog ikke, at du som lejer ikke behøves at sørge for at udlufte og opvarme lejemålet. Dette ville forværre situationen, og der vil således være risiko for, at du har forværret situationen så meget, at ansvaret ”tipper over” til dig.

Læs også: Mangler i lejemålet: Den store guide til lejere

Pro tip

Få juridisk hjælp. Ved skimmelsvamp er det meget vigtigt, at du får fagfolk og juridisk hjælp til din situation, da der både kan være tale om erstatning og genhusning. 

Kan du selv fjerne skimmelsvampen?

Du kan i princippet godt selv fjerne skimmelsvampen, hvis der er tale om et mindre angreb af skimmelvækst på vaskbare overflader. Eksempler på dette er malede vægge, murværk, fliser eller klinker. Her skal du blot vaske skimmelsvampen væk med et desinfektionsmiddel eller et skimmelbekæmpelsesmiddel. Hvis skimmelsvampen er gået i materialer, der ikke kan vaskes, skal denne bortskaffes. Eksempler på dette er tapet og isoleringsmaterialer.

Konsekvensen af skimmelsvamp

Hvis du som lejer bliver gjort ansvarlig for skimmelsvamp i lejemålet, hæfter du for udbedringen af dette. Hvis udlejer bliver gjort ansvarlig, hæfter udlejer selvfølgelig.

Hvis lejemålet er ubeboeligt som følge af skimmelsvampen, kan du ophæve lejeaftalen, uden at skulle betale husleje i den sædvanlige tre måneders opsigelsesperiode. Her er det dog en betingelse, at skimmelsvampen skyldes konstruktionsfejl eller udlejers manglende vedligeholdelse af lejemålet, atdu som lejer reklamere overfor din udlejer, eksempelvis ved e-mail, og atudlejer undlader at udbedre manglen. Du kan ligeledes få nedsat din husleje med tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt, skimmelsvampen første gang blev konstateret. Endvidere ses det i retspraksis, at du kan få nedsat dit istandsættelseskrav, hvis skimmelsvampen kan karakteriseres som en væsentlig mangel.

Læs også: Opsigelse af et lejemål: Sådan gøres det​

Få juridisk hjælp, så du undgår at blive snydt

Emnet med skimmelsvamp kan være meget kompliceret som lejer. Overstående skal ses som en generel vejledning og ikke som decideret juridisk rådgivning. Vi anbefaler derfor altid, at du tager fat i os, således du kan få den rette og nødvendige rådgivning, som passer konkret til din sag.  

Det kan både være omkring skimmelsvamp, som i dette tilfælde, men det kan også være alt fra fraflytningssynet til den økonomiske rapport. Vi ser desværre mange lejere, som bliver snydt i disse tilfælde. Det er ofte rigtig mange penge, du som lejer går glip af, alt fra nogle tusind kroner til 30-40.000 kroner. Tænk hvad du ellers kunne bruge disse penge til? 

Lad os hjælpe dig

Ved DIGURA kan du altid få fat på os, du har din egen sagsbehandler og bedst af alt: Du betaler kun, hvis vi vinder din sag. Det er derfor risikofrit for dig, at vi hjælper dig. 

Vi har opnået et fordelsagtig resultat for lejere i over 90 % af alle sager, som vi har haft behandlet. Vi har 9,4 i score på Trustpilot, 5 stjerner på Facebook og vi har hjulpet mere end 5000 lejere. Og vi vil rigtig gerne hjælpe dig også. 

Er du i tvivl om noget i artiklen, så sidder vores team klar til at hjælpe dig i chatten. Den kan du finde nederst i højre hjørne.  

Hvis du har brug for juridisk hjælp, så kan du får testet din sag nedenfor. Det er gratis og vores dygtige juridiske team vil lave en uforpligtende vurdering af sagen.  

Vil du have testet din sag gratis?

Det tager kun 5 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
med udgangspunkt i 4.500 afgørelser og gældende lov. Du har endda svar samme dag.

DEL INDLÆGGET

Del på facebook
Del på google
Del på linkedin
Del på print
Del på email