Skimmelsvamp – Alt du skal vide som lejer

Skimmelsvamp - Hvad gør man som lejer

Vi frygter alle den såkaldte skimmelsvamp. Læs med her og bliv klogere på forebyggelse, ansvar og en masse andet.

Hvad er skimmelsvamp?

Skimmelsvamp er små mikroorganismer. De blå-grønne pletter du måske kender som ”mug” fra for gamle madvarer, er faktisk også skimmelsvamp. Der findes antageligvis over 1 million skimmelsvampe, hvoraf 100.000 er navngivne. Nogle skimmelsvampe kan være sygdomsfremkaldende, mens andre er harmløse. Skimmelsvampe opstår og trives i fugt.

Hvor kan skimmelsvamp vokse?

Som ovenfor anført trives skimmelsvamp på fugtige steder. I lejemål vil skimmelsvamp således typisk vokse i:

– Maling
– Tapetklister
– Støv eller andet snavs
– Stof og læder
– Organiske isoleringsmaterialer
– Træ
– Papir og pap

Skimmelsvamp vil dog også kunne vokse på beton eller glas, såfremt disse er meget fugtige eller beskidte. Det er eksempelvis set, at der i nybyggede ejendomme, hvor fundamentet ikke er tørret tilstrækkeligt, inden de første lejere er flyttet ind, har udviklet sig skimmelsvamp. Du skal derfor være opmærksom, hvis det er nybyggeri og rummet synes fugtigt.
Skimmelsvampe kan dog også opstå i forbindelse med vandskader, hvor rummet/lejemålet typisk vil være fugtigt som følge af vandskaden. Vær derfor særlig opmærksom, hvis du har eller lige har haft vandskade. Hvis du er heldig, kan du få stoppet skimmelvæksten, inden den udbreder sig for meget.

Skimmelsvamp trives dog ikke i alle temperaturer. Er lejemålet f.eks. under 5 grader, vil der ikke ske skimmelvækst. Skimmelsvampe vækster ved en temperatur mellem 5 og 27 grader, hvorfor temperaturen i huse danner grundlag for skimmelvækst.

Læs også: Succeshistorie: Mikkel fik 36.000 kroner ind på sin konto

Hvorfor skal man vælge DIGURA?

Vil det ikke være rart, hvis du kun skulle betale, hvis du faktisk vinder? Vi påtager os al risiko, hvor lejerforeninger tager et fast kontigent, ligemeget om de vil hjælpe dig eller ej. Vi er her for at hjælpe de lejere, som ikke har tid, er usikre på deres rettigheder eller ikke ved, hvordan deres sag skal håndteres. 

  • Gratis vurdering af sagen
  • Risikofrit og uden besvær
  • No Cure No Pay

Skimmelsvamp kan gøre dig syg

Nogle skimmelsvampe frigiver stoffer. Disse stoffer kan være sundhedsskadelige, dog ikke over for alle.. Typisk vil sygdom ske som en følge af, at pågældende er allergisk over for de stoffer, som skimmelsvampene frigiver. Da der findes mange typer skimmelsvampe, er det ikke sikkert, at du reagerer på alle skimmelsvampe.

Skimmelsvamp kan blandt andet medføre:

– Hovedpine
– Træthed
– Koncentrationsbesvær
– Hukommelsessvigt
– Svimmelhed
– Kløende øjne
– Tilstoppet næse
– Hæshed
– Brændende hud

Hvis du har nogle af ovenstående symptomer, og du har mistanke om, at der er skimmelsvamp i lejemålet, er der formodning for, at der er skimmelsvamp i det lejede.

Pro tip

Hvis du fornemmer, at der er skimmelsvamp i dit lejemål, så er det meget vigtigt, at du handler på det og gør noget ved det. Det kan være ansvarspådragende at ignorerer det. 

Mistanke om skimmelsvamp i dit lejemål

Hvis du som lejer får mistanke om skimmelsvamp, bør du rette henvendelse til din udlejer om problemet. Skimmelsvamp anses nemlig som en mangel i lejemålet. Det er vigtigt at du er opmærksom på, at der både kan være tale om synlig eller skjult svampevækst. Hvis udlejer har vedligeholdelsespligten, skal udlejer have mulighed for at varetage denne. Dette udspringer ligeledes af et princip om, at formindske tabet mest muligt. Det er klart, at jo hurtigere udlejer kan udbedre manglen, jo mindre omkostningsfuldt vil det være. Derudover må du som lejer følge udlejers anvisninger for ikke at blive ansvarlig for skimmelsvampens udvikling. Det følger nemlig af retspraksis, at du som lejer kan blive ansvarlig for det tab, udlejer lider som følge af skimmelsvamp i lejemålet, såfremt du ikke har foretaget de nødvendige foranstaltninger for at stoppe skimmelvæksten.

Læs også: Mangler i lejemålet – den store guide til lejere

Når du har kontaktet udlejer, skal udlejer hurtigst muligt herefter foretage undersøgelse af, om der er skimmelsvamp samt omfanget af denne og årsagen til skimmelvæksten. Dette sker ved en besigtigelse. Hvis det findes nødvendigt, skal der yderligere foretages en teknisk undersøgelse af skimmelvæksten.

Du kan også selv få en fagkyndig til at foretage en vurdering for dig. Dette vil dog oftest koste penge. Du kan kun juridisk kræve disse penge betalt af udlejer, såfremt udlejer har ansvaret for skimmelsvampen.

Pro tip

Få juridisk hjælp. Ved skimmelsvamp er det meget vigtigt, at du får fagfolk og juridisk hjælp til din situation, da der både kan være tale om erstatning og genhusning. 

Kommunalbestyrelsen kan være lejers ven ved skimmelsvamp

Hvis udlejer ikke svarer inden for rimelig tid, og skimmelvæksten således ikke stoppes, bør der tages kontakt til kommunalbestyrelsen i den kommune, som lejemålet er beliggende i. Kommunalbestyrelsen vil herefter foretage en undersøgelse af lejemålet. Hvis kommunalbestyrelsen finder lejemålet ubeboeligt, kan de nedlægge forbud mod benyttelse af lejemålet pga. faren herved. Hvis kommunalbestyrelsen træffer bestemmelse om kondemnering, skal de fastsætte en frist for fraflytning, inden for hvilken de skal have anvist husstanden til en anden bolig.

Hvis du er utilfreds med kommunalbestyrelsens beslutning eller sagsbehandlingstid, kan byfornyelsesnævnet behandle sagen. Sagen kan herefter tages til statsforvaltningen, der kan rejse en tilsynssag.

Læs også: Guide: Få mest muligt depositum tilbage

Hvem har ansvaret for skimmelsvamp i en lejlighed?

Hvis der konstateres skimmelsvamp i lejemålet, er det relevant at klarlægge, hvem der har ansvaret for, at der er opstået skimmelsvamp. Det kan hurtigt blive en dyr affære for den, der er ansvarlig. For at finde ud af hvem, der har ansvaret for skimmelsvamp i lejemålet, undersøges om lejer har foretaget forkert brug af det lejede, eller om skimmelvæksten skyldes bygningsfejl.

Forkert brug af det lejede kan eksempelvis være:

– Manglende udluftning i det lejede
– Manglende rengøring i det lejede
– Manglende aftørring af fugtige ruder i det lejede
– Manglende opvarmning af det lejede
– Manglende efterkommelse af udlejers anvisninger
 
Tørrer du tøj inden døre, er det ligeledes vigtigt, at du lufter rigtigt godt ud. Hvis du som lejer sørger for at iagttage ovenstående, er der formodning for, at skimmelsvampen ikke skyldes din forkerte brug af det lejede.

Bygningsfejl kan f.eks. være:

– Kuldebroer
– Fundament ikke tørt
– Utætte vinduer og døre

At der i lejemålet er bygningsfejl, er dog ikke ensbetydende med, at udlejer af denne grund er ansvarlig. Hvis du som lejer eksempelvis ikke har varme på i lejemålet eller ikke udlufter regelmæssigt, og dette fremprovokerer skimmelsvampen, ses det i retspraksis, at lejer kan gøres ansvarlig – også selvom der foreligger bygningsfejl. Man kan formulere det således, at bygningsfejlen må være så stor en faktor for den opståede skimmelvækst, at ”…udluftning og opvarmning i almindeligt omfang ikke har kunnet hindre skimmelsvampeangrebet”(citat fra retspraksis). Dette betyder dog ikke, at du som lejer ikke behøves at sørge for at udlufte og opvarme lejemålet. Dette ville forværre situationen, og der vil således være risiko for, at du har forværret situationen så meget, at ansvaret ”tipper over” til dig.

Læs også: Mangler i lejemålet​: Den store guide til lejere

Kan du selv fjerne skimmelsvampen?

Du kan i princippet godt selv fjerne skimmelsvampen, hvis der er tale om et mindre angreb af skimmelvækst på vaskbare overflader. Eksempler på dette er malede vægge, murværk, fliser eller klinker. Her skal du blot vaske skimmelsvampen væk med et desinfektionsmiddel eller et skimmelbekæmpelsesmiddel. Hvis skimmelsvampen er gået i materialer, der ikke kan vaskes, skal denne bortskaffes. Eksempler på dette er tapet og isoleringsmaterialer.

Er du nervøs for, at din husleje er for høj?

Flere end 100.000 danskere betaler for meget i husleje. Måske er du en af dem?

I DIGURA kan du få et gratis tjek, hvor både vores software og en af vores dygtige juridiske rådgivere kigger på din husleje gratis.

Konsekvensen af skimmelsvamp

Hvis du som lejer bliver gjort ansvarlig for skimmelsvamp i lejemålet, hæfter du for udbedringen af dette. Hvis udlejer bliver gjort ansvarlig, hæfter udlejer selvfølgelig.

Hvis lejemålet er ubeboeligt som følge af skimmelsvampen, kan du ophæve lejeaftalen, uden at skulle betale husleje i den sædvanlige tre måneders opsigelsesperiode. Her er det dog en betingelse, at skimmelsvampen skyldes konstruktionsfejl eller udlejers manglende vedligeholdelse af lejemålet, atdu som lejer reklamere overfor din udlejer, eksempelvis ved e-mail, og atudlejer undlader at udbedre manglen. Du kan ligeledes få nedsat din husleje med tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt, skimmelsvampen første gang blev konstateret. Endvidere ses det i retspraksis, at du kan få nedsat dit istandsættelseskrav, hvis skimmelsvampen kan karakteriseres som en væsentlig mangel.

Læs også: Opsigelse af et lejemål: Sådan gøres det​

Få juridisk hjælp, så du undgår at blive snydt​

Lad os hjælpe dig

DIGURA er meget anderledes end de danske lejerforeninger, som man har kendskab til som lejer. De har ofte kun en åbningsdag om ugen, du kan ikke komme igennem på deres telefon og det er ikke sikkert de vil hjælpe dig, når det kommer til stykket. Selvom du endda har betalt dertil i mange år. 

Ved DIGURA kan du altid få fat på os, du har din egen sagsbehandler og bedst af alt: Du betaler kun, hvis vi vinder din sag. Det er derfor risikofrit for dig, at vi hjælper dig. 

Er du i tvivl om noget i artiklen, så sidder vores team klar til at hjælpe dig i chatten. Den kan du finde nederst i højre hjørne.  Vi kan godt forstå, at du synes det kan være kompliceret stof at forstå og derfor har vi gjort det bedste for at hjælpe dig med artiklen. 

Hvis du har brug for juridisk hjælp, så kan du får testet din sag nedenfor. Det er gratis og vores dygtige juridiske team vil lave en uforpligtende vurdering af sagen.  

Vil du have testet din sag gratis?

Det tager kun 5 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
med udgangspunkt i 4.500 afgørelser og gældende lov. Du har endda svar samme dag.

DEL INDLÆGGET

Del på facebook
Del på google
Del på linkedin
Del på print
Del på email
Luk menu
×
×

Kurv

Vil du ikke gerne undgå at blive snydt eller få kompensation som du er berettiget til?

Gør ligesom 1000 andre lejere og tilmeld dig vores nyhedsbrev – Det kan potentielt spare dig for mange tusinde af kroner. Vi vil give dig gratis råd omkring indflytning, mens du bor til leje og ved din fraflytning.

new-element.svg

Vi anvender cookies for at sikre, at vi giver dig den bedst mulige oplevelse på vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site, vil vi antage, at du er indforstået med dette.