Udlejers adgang til lejemålet

De fleste har nok prøvet, at udlejer eller vicevært banker på, og vil ind i lejligheden af den ene eller anden årsag. Men hvornår må udlejer egentlig tilegne sig adgang til dit lejemål? Læs det i denne artikel. 

DIGURAs artikel om udlejers adgang til det lejede

Kriterier

Udgangspunktet i den danske lejeret er, at udlejer ikke har ret til at tilegne sig adgang til dit lejemål, og især ikke uden din accept. Der gælder dog en undtagelse til dette, nemlig ”når forholdende kræver det”. Det er udefinerbart hvad ”når forholdene kræver det” omfatter. Dette er op til domstolene at vurdere.

Hvis udlejer ønsker adgang til dit lejemål, skal to kriterier være opfyldt. For det første skal udlejer anmode dig om adgang til dit lejemål. For det andet skal udlejer begrunde, hvorfor han/hun ønsker adgang til lejemålet.

Du bør som lejer lukke udlejer ind i alle tilfælde vedrørende reparationer, vedligeholdelse, modernisering m.m., hvor det findes åbenlyst relevant for udlejer at have adgang til lejemålet.

Nøgler til lejemålet

Ligeledes har din udlejer dermed heller ikke ret til at beholde en nøgle til dit lejemål – Du har faktisk pligt til at få udleveret samtlige nøgler til dit lejemål. Dette kan dog i de færreste tilfælde anbefales. Netop i nødsituationer, som bliver behandlet længere nede, er det til din fordel, at udlejer har adgang til lejemålet. Hvis udlejer derimod misbruger denne adgang til lejemålet, kan det være relevant at gøre brug af rettigheden til at få udleveret samtlige nøgler til dit lejemål.

Nødstilfælde

I nødstilfælde, hvor det er strengt nødvendigt, at udlejer kommer ind i dit lejemål, og der ikke synes tid til at afvente lejers accept til dette, kan udlejer tilegne sig adgang til dit lejemål uden din accept.

Strengt påkrævede situationer kan f.eks. være ved brand, brud på gasrør, vandrør eller andre tænkelige forhold, der kræver afhjælpning straks. Det er således kun i absolutte nødstilfælde, at udlejer må tilegne sig adgang til lejemålet uden din accept. I disse tilfælde er det selvfølgelig altid en fordel, at udlejer har en nøgle til dit lejemål, således at udlejer eller andre ikke behøves at skade lejligheden yderligere ved f.eks. at smadre en rude eller dør med henblik på at tilegne sig adgang.

Renoveringer og lignende

I de tilfælde, hvor udlejer vil renovere eller udbedre mangler i dit lejemål, som kræver, at han skal indtræde i lejemålet, kræver det en accept fra din side samt en række varslingskrav.

Små udbedringer og renovationer
Skal udlejer foretage små udbedringer eller renoveringer i dit lejemål, følger det af lejeloven, at dette skal varsles 6 uger i forvejen.
Mindre renoveringer og udbedringer omfatter tilfælde, hvor din udlejer forholdsvist hurtigt og nemt kan foretage arbejdet uden, at der er påkrævet det store fra din side som lejer.

Større udbedringer og renovationer
Skal udlejer foretage større udbedringer af dit lejemål skal dette varsles 3 måneder i forvejen. Det er i disse tilfælde vigtigt, at du er bevidst om, hvad der forventes af dig som lejer – skal der fjernes møbler eller andet? Sørg derfor for at have en god dialog med udlejer om, hvad der forlanges af dig. Hvis du skal have hjælp til at foretage de nødvendige forberedelser, er det også en god idé at informere udlejer om dette.

Opsigelse af lejemålet
Har du opsagt dit lejemål, har du pligt til at stille dit lejemål til rådighed for fremvisning et par timer. Lejemålet skal stå til rådighed hver anden dag. Du har som lejer ret til at bestemme tidsperioden for fremvisningen, men du skal sætte denne i en periode, der ikke er ”ubelejlig”. Kan du ikke være til stede i denne tidsperiode, har du dog krav på, at udlejer (eller en af udlejer udvalgt) møder op til fremvisningen. Dermed sikrer du dig, at der bl.a. bliver låst, når de forlader ejendommen, ikke fjernes eller ødelægges ting m.m.

Hvis du, efter at have læst ovenstående, føler, at din udlejer misbruger sin adgang til dit lejemål, kan du kontakte DIGURA her og få vurderet din sag.

DEL INDLÆGGET

Få adgang til hemmeligt indhold

Tilmeld dig nyhedsbrevet som 1.000+ andre lejere og få gratis råd og vejledning til dit lejeforhold direkte til din mail. 

Luk menu