Uopsigelig lejekontrakt – hvad er reglerne?

kan man opsige en fremelejeaftale

Oftest er lejekontrakter opsigelige, men rigtig mange lejekontrakter er faktisk uopsigelige af forskellige grunde. Men hvornår har man egentlig ret til at gøre en lejekontrakt uopsigelig, og kan man så overhovedet ikke komme ud af lejekontrakten? Læs med her og bliv klogere.

Udgangspunktet

Som udgangspunkt er lejekontrakter opsigelig efter reglerne i lejeloven. Som lejer har du derfor som udgangspunkt altid ret til at opsige din lejekontrakt, hvis du vil flytte. Der stilles dog strengere regler for udlejer, der skal have en god grund og samtidig skal opfylde de formalia, lejeloven opstiller for udlejers opsigelse.

Uopsigelig lejekontrakt – hvad er det?

En uopsigelig lejekontrakt er en aftale mellem udlejer og lejer om, at lejeforholdet ikke kan opsiges i en vis periode.

Hvis der er aftalt uopsigelighed i 12 måneder, kan lejekontrakten således ikke opsiges i de første 12 måneder af lejeperioden.

Hvis der er tale om en tidsbestemt lejekontrakt af 12 måneders varighed, vil lejekontrakten automatisk opsiges efter de 12 måneder.

Fortsætter lejeforholdet som tidsubestemt efter uopsigelighedsperiodens ophør, vil lejeforholdet fortsætte. Hvis der ikke er aftalt noget om opsigelse i lejekontrakten, vil lejekontrakten kunne opsiges med de normale opsigelsesregler i lejeloven. Da udgangspunktet er, at lejer har 3 måneders opsigelsesvarsel, vil der således kunne opsiges med 3 måneders varsel, når de 12 måneders uopsigelighed er ophørt.

Hvornår kan man gøre en lejekontrakt uopsigelig?

Udlejer kan som udgangspunkt godt aftale en vis uopsigelighedsperiode i lejekontrakten. Dette vilkår må dog efter omstændighederne være rimeligt. Hvis det er urimeligt, vil der kunne gøres indsigelse imod dette.

Særligt tidsbegrænsede lejekontrakter vil som udgangspunkt være uopsigelige. Efter lejeloven er det nemlig udgangspunktet for disse, at de er uopsigelige i lejeperioden. En lejekontrakt kan f.eks. tidsbegrænses i fremlejeforhold, hvor en fremlejegiver ønsker at fremleje lejemålet ud fordi denne skal på studieophold eller forretningsrejse (og andet) i udlandet.

Lejeloven giver dog mulighed for, at der kan aftales andet i disse tilfælde. Det kan således aftales, at de almindelige opsigelsesregler skal gælde, eller at der skal være et gensidigt opsigelsesvarsel på 3 måneder eksempelvis.

Forskellen på tidsbestemte lejekontrakter og andre uopsigelige lejekontrakter er dog, at tidsbestemte lejekonktrakter som udgangspunkt automatisk vil bringes til ophør, når den tidsbestemte lejeperiode udløber. Uopsigelige lejekontrakter fortsætter dog efter uopsigelighedsperioden, hvor lejer/udlejer selv skal opsige lejekontrakten for at denne bringes til ophør.

Er man så bundet af lejekontrakten for evigt, hvis den er uopsigelig?

Hvis lejekontrakten er uopsigelig, kan den som udgangspunkt ikke opsiges i uopsigelighedsperioden. Uopsigelighedsperioden vil dog undertiden ophøre af sig selv, da der ikke kan aftales uopsigelighed i meget lange perioder.

Hvis en part misligholder lejekontrakten, vil denne dog kunne bringes til ophør på trods af, at den var uopsigelig. Det er ikke meningen, at man som lejer/udlejer skal være bundet af en lejekontrakt, hvis den anden part f.eks. ikke foretager nødvendig vedligeholdelse eller betaler sin husleje til tiden. I disse tilfælde vil en uopsigelig lejekontrakt således kunne bringes til ophør, såfremt misligholdelsen af lejekontrakten er væsentlig nok.

Lejekontrakten er uopsigelig i en mindre periode – hvornår kan den så opsiges fra?

Hvis en lejekontrakt er uopsigelig i en mindre periode, f.eks. 12 måneder, vil den som udgangspunkt ikke kunne opsiges i de første 12 måneder af lejeperioden. Udlejer kan f.eks. betinge sig dette i tilfælde af nybyggeri, hvor udlejer vil være sikker på at få indtjening de første 12 måneder.

Men hvornår kan du så opsige lejekontrakten? Det findes nærliggende at tro, at man så kan være ude efter de første 12 måneder. Imidlertid forholder det sig ikke sådan. Når lejekontrakten er uopsigelig i 12 måneder betyder det, at du ikke kan opsige lejekontrakten i de første 12 måneder.

Du kan altså først opsige lejeaftalen efter de 12 måneder. Hvis du har 3 måneders opsigelsesvarsel, må du altså vente 3 måneder yderligere, før du kan være ude af lejemålet. Husk dog, at de 3 måneder først begynder fra den første i kommende måned. Det betyder, at du sandsynligvis først kan være ude 4 måneder efter de 12 måneder. Reelt vil du således være bundet til lejekontrakten i 16 måneder under disse vilkår, der oftest ses i praksis.

Et vilkår om at lejemålet er uopsigeligt i 12 måneder, kan således være ret byrdefuldt for lejer. Hvis du ikke er sikker på, at du vil være bundet i lang tid, bør du derfor kraftigt overveje, om du bør indgå en aftale om en uopsigelig lejekontrakt. Særligt unge i storbyerne ses oftest have tendens til at flytte jævnligt. Det er dog desværre også ofte unge, der bliver fanget i disse uopsigelige lejekontrakter.

DIGURA opfordrer derfor stærkt til at tænke sig om en ekstra gang, inden man underskriver en uopsigelig lejekontrakt.

– Almindelige opsigelsesregler – starter fra opsigelsesperiodens udløb

Vil du have testet din sag gratis?

Det tager kun 5 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
med udgangspunkt i 4.500 afgørelser og gældende lov. Du har endda svar samme dag.

DEL INDLÆGGET

Del på facebook
Del på google
Del på linkedin
Del på print
Del på email
Luk menu
×
×

Kurv

Kurv

Vil du ikke gerne undgå at blive snydt eller få kompensation som du er berettiget til?

Gør ligesom 1000 andre lejere og tilmeld dig vores nyhedsbrev – Det kan potentielt spare dig for mange tusinde af kroner. Vi vil give dig gratis råd omkring indflytning, mens du bor til leje og ved din fraflytning.

new-element.svg

Vi anvender cookies for at sikre, at vi giver dig den bedst mulige oplevelse på vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site, vil vi antage, at du er indforstået med dette.