Tidsbegrænset lejemål – den komplette guide for lejere

Tidsbegrænset lejemål for lejere

Læs med her og bliv sat ind i de særlige regler om tidsbegrænset lejemål samt vigtige faldgruber.

Hvad er tidsbegrænset lejemål?

Det er udgangspunktet i lejeretten, at du som lejer ikke kan opsiges, medmindre du misligholder lejemålet, ikke overholder husordenen m.m. Dette udgangspunkt modificeres dog i visse tilfælde.
Udlejer er i henhold til lejelovgivningen givet mulighed for at tidsbegrænse udlejningen af et lejemål. Dette betyder rent praktisk, at lejeforholdet kun gælder en vis periode, f.eks. 6 måneder, hvorefter lejeforholdet automatisk ophører. For at udlejer kan tidsbegrænse et lejemål, skal visse betingelser dog være opfyldt.

Betingelser for tidsbegrænset lejemål

Det er lovfæstet, at en aftale om at tidsbegrænse et lejeforhold, skal være tilstrækkeligt begrundet i udlejers forhold. Dette skal endvidere kunne dokumenteres. Hvornår anses det så at være tilstrækkelig begrundet i udlejers forhold?

De følgende forhold vil normalvis være tilstrækkelig grundlag til at tidsbegrænse lejemålet:

 • Udstationering i udlandet på grund af studie
 • Udstationering i udlandet på grund af arbejde
 • Udlejer ønsker selv at flytte ind i boligen
 • Rejse på ubestemt tid
 • Udlejer ønsker at sælge boligen, men salg på nuværende tidspunkt vil medføre et større tab

Udlejer skal kunne dokumentere, at der er tilstrækkelig grundlag for at tidsbegrænse lejemålet. Rent praktisk betyder dette, at udlejer eksempelvis skal kunne bevise, at denne ville have lidt et tab ved salg af lejemålet på det tidspunkt, hvor den tidsbegrænsede lejeaftale blev indgået. Det er således ligegyldigt, at den gode grund ophører i selve lejeperioden, så længe den var gældende på aftaletidspunktet.

Pro tip

Mange udlejere er af den overbevisning, at der er en 2-års regel. Med denne regel, så tror de, at de kan opsige lejer uden problemer. Dette er ikke sandt. Denne regel eksisterer ikke. 

Hvis du som udlejer selv ønsker at flytte ind i boligen, skal du dog være opmærksom på, at det ikke findes at være en tilstrækkelig begrundelse, såfremt lejemålet er en ejerlejlighed, som du ikke selv har beboet, eller hvis du udlejer mere end ét lejemål.

Opsummerende kan reglerne sammenfattes således, at udlejer skal have en god begrundelse for at tidsbegrænse lejemålet, og udlejer skal kunne dokumentere begrundelsen.

Læs også: Opsigelse af et lejemål: Sådan gøres det​

Eksempel

Louise skal på studieophold til Kina fra d. 1. februar til d. 1. juni. Hun bor dog til leje i en lækker lejlighed i Aalborg, som hun ikke har lyst til at opsige. Hun finder ud af, at hun kan fremleje lejligheden, mens hun er på studieophold i Kina.

Louise vælger at fremleje lejligheden, mens hun er på studieophold. Hun finder en, der gerne vil bo i lejligheden, mens hun er væk. Hun skal derfor udforme en lejekontrakt. Lejekontrakten henter Louise her. Louise noterer i lejekontraktens § 11, at lejeforholdet skal være tidsbegrænset og således kun skal gælde fra d. 1. februar til d. 1. juni.

Hvorfor skal man vælge DIGURA?

Vi hjælper hundredvis af lejere hver måned, både via vores medlemsløsning og vores sagsbehandling. Når vi fører sagerne, så har vi opnået en gevinst for lejeren i over 90 % af tilfældene. Vi er her for at hjælpe dig, som potentielt bliver snydt af din udlejer og som faktisk gerne vil beholde dine egne penge. 

 • Gratis vurdering af sagen
 • Risikofrit og uden besvær
 • No Cure No Pay

Uopsigelighed i tidsbegrænset lejemål

Lejeloven bestemmer, at lejeforholdet i tidsbegrænsede lejemål ophører, ved tidsbegrænsningens udløb. Der kan således ikke ske opsigelse, før dette tidspunkt. Opsigelse sker efter denne regel automatisk. Lejer/udlejer skal således ikke opsige lejemålet efter de normale opsigelsesregler om eksempelvis opsigelsesvarsler m.m.

Hvis en part i lejeforholdet misligholder lejeaftalen, kan der dog ske opsigelse. Dette gælder både for udlejer og lejer. Det kan også være aftalt i lejekontrakten, at der ikke skal være uopsigelighed. I tilfælde heraf vil de almindelige opsigelsesregler skulle iagttages. Aftale herom vil være at finde i lejekontraktens § 11. Det er derfor en god idé at læse denne grundigt igennem, når du underskriver en lejekontrakt. Det er heri at du som lejer pålægges ekstra forpligtelser og/eller dine rettigheder indskrænkes. Der er dog i lejeloven fastsat regler, der ikke kan fraviges. Vilkår herom vil således være ugyldigt.

Læs også: Hvornår må man fremleje?

2-års reglen i lejeaftaler

Mange lejere såvel som udlejere tror fejlagtigt, at der gælder en 2-års regel, som bevirker, at udlejer til hver en tid kan opsige lejeforholdet, såfremt lejeforholdet er tidsbegrænset til mindre end to år. Dette er dog en udbredt misforståelse. De ovenstående regler gælder.

Pro tip

Hvis du har lejet en tidsbegrænset lejlighed af en udlejer og du benytter lejemålet mere end 1 måned efter den aftalte lejetids udløb,  uden at udlejeren har opfordret lejeren til at flytte, fortsætter lejeforholdet uden tidsbegrænsning.

Fra tidsbegrænset til ikke tidsbegrænset lejeforhold

I lejeloven er der fastsat bestemmelse om, at lejemålet kan gå fra at være tidsbegrænset til ikke tidsbegrænset. Hvis lejer bliver boende i det lejede efter lejeperiodens udløb, og udlejer ikke inden 1 måned efter, at han blev klar over dette forhold, gør indsigelse herimod, går lejeforholdet fra tidsbegrænset til ikke tidsbegrænset. Som udlejer har man således pligt til at opfordre lejeren til at flytte ud, hvis lejer bliver boende. Konsekvenserne ved ikke at gøre dette, kan blive store, da lejer principielt kan blive boende i lejemålet, så længe lejer ønsker, hvis udlejer ikke har nogle legitim grund til at opsige lejeforholdet.

Lejekontrakt

Til aftale om en tidsbegrænset lejeaftale anvendes den almindelige blanket til lejeaftaler: standard lejekontrakt A9. Det skal dog fremstå tydeligt, at lejemålet er tidsbegrænset. Hvis der ikke skal være aftalt uopsigelighed, må dette ligeledes være tydeligt aftalt i lejekontraktens § 11.

Læs også: Flyttesynet:  Det her skal du være opmærksom på

Bliv juridisk sikret i dit lejeforhold fra 49 kroner.

Er du bange for at blive snydt i dit lejeforhold eller er du allerede blevet det?

I DIGURA kan du blive medlem af vores medlemsklub, hvor du kan få hjælp til din situation og opnå tryghed og opbakning fra 49 kroner om måneden.

Fordele ved medlemskab

 • Juridisk rådgivning
 • Hjælp til opsigelse og ophævelse
 • Løbende tjek af din lejekontrakt
 • Løbende tjek af din husleje
 • Og meget mere..

Forlængelse af tidsbegrænset lejeaftaler

Vil du gerne forlænge en tidsbegrænset lejeaftale, er dette faktisk muligt. Det er dog ikke noget, der følger af loven. Lejeloven bestemmer nemlig intet om dette forhold. Det er derimod fastsat i retspraksis. Her fremgår det, at det dog er et krav, at dette fremgår udtrykkeligt i den nye lejeaftale og at begge parter således udtrykkeligt er enige heri.

Få juridisk hjælp, så du undgår at blive snydt

Emnet med tidsbegrænset lejemål kan være meget kompliceret som lejer. Overstående skal ses som en generel vejledning og ikke som decideret juridisk rådgivning. Vi anbefaler derfor altid, at du tager fat i os, således du kan få den rette og nødvendige rådgivning, som passer konkret til din sag.  

Det kan både være omkring tidsbegrænset lejemål, som i dette tilfælde, men det kan også være alt fra fraflytningssynet til den økonomiske rapport. Vi ser desværre mange lejere, som bliver snydt i disse tilfælde. Det er ofte rigtig mange penge, du som lejer går glip af, alt fra nogle tusind kroner til 30-40.000 kroner. Tænk hvad du ellers kunne bruge disse penge til? 

Lad os hjælpe dig

Ved DIGURA kan du altid få fat på os, du har din egen sagsbehandler og bedst af alt: Du betaler kun, hvis vi vinder din sag. Det er derfor risikofrit for dig, at vi hjælper dig. 

Vi har opnået et fordelsagtig resultat for lejere i over 90 % af alle sager, som vi har haft behandlet. Vi har 9,4 i score på Trustpilot, 5 stjerner på Facebook og vi har hjulpet mere end 5000 lejere. Og vi vil rigtig gerne hjælpe dig også. 

Er du i tvivl om noget i artiklen, så sidder vores team klar til at hjælpe dig i chatten. Den kan du finde nederst i højre hjørne.  

Hvis du har brug for juridisk hjælp, så kan du får testet din sag nedenfor. Det er gratis og vores dygtige juridiske team vil lave en uforpligtende vurdering af sagen.  

Vil du have testet din sag gratis?

Det tager kun 5 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
med udgangspunkt i 4.500 afgørelser og gældende lov. Du har endda svar samme dag.

DEL INDLÆGGET

Del på facebook
Del på google
Del på linkedin
Del på print
Del på email