Tidsbegrænset lejemål: den komplette guide for lejere

Tidsbegrænset lejemål: den komplette guide for lejere

Picture of Mike Vestergaard

Mike Vestergaard

Partner

Er du i tvivl om reglerne for et tidsbegrænset lejeforhold? Hvordan fungerer det med opsigelse af lejemålet? Kan lejeforholdet forlænges? Bliv klogere her.

Hvad er tidsbegrænset lejemål?

Et tidsbegrænset lejemål er – som ordet lyder – tidsbegrænset/tidsbestemt. Det betyder, at du som lejer ikke kan opsige lejemålet eller blive opsagt af udlejer medmindre du misligholder lejemålet. Lejeforholdet er midlertidigt og gælder kun i en vis periode – eksempelvis et halvt år – hvorefter lejeforholdet automatisk ophører. For at udlejer kan tidsbegrænse et lejemål, skal visse betingelser dog være opfyldt.

Betingelser for tidsbegrænset lejemål

Det er lovfæstet, at en aftale om at tidsbegrænse et lejeforhold, skal være tilstrækkeligt begrundet i udlejers forhold. Dette skal endvidere kunne dokumenteres. Hvornår anses det så at være tilstrækkelig begrundet i udlejers forhold?

De følgende forhold vil normalvis være tilstrækkelig grundlag til at tidsbegrænse lejemålet:

  • Udstationering i udlandet på grund af studie
  • Udstationering i udlandet på grund af arbejde
  • Udlejer ønsker selv at flytte ind i boligen
  • Rejse på ubestemt tid
  • Udlejer ønsker at sælge boligen, men salg på nuværende tidspunkt vil medføre et større tab

Udlejer skal kunne dokumentere, at der er tilstrækkelig grundlag for at tidsbegrænse lejemålet. Rent praktisk betyder dette, at udlejer eksempelvis skal kunne bevise, at denne ville have lidt et tab ved salg af lejemålet på det tidspunkt, hvor den tidsbegrænsede lejeaftale blev indgået. Det er således ligegyldigt, at den gode grund ophører i selve lejeperioden, så længe den var gældende på aftaletidspunktet.

Hvis du som udlejer selv ønsker at flytte ind i boligen, skal du dog være opmærksom på, at det ikke er en tilstrækkelig begrundelse, hvis lejemålet er en ejerlejlighed, som du ikke selv har beboet, eller hvis du udlejer mere end ét lejemål.

Ifølge lejeloven skal udlejer altså have en god (og dokumenteret) begrundelse for at tidsbegrænse lejemålet. 

Læs også: Er en fremlejeaftale tidsbegrænset og uopsigelig? 

Eksempel

Louise skal på studieophold til Kina fra d. 1. februar til d. 1. juni. Hun bor til leje i en lejlighed i Aalborg, som hun ikke har lyst til at opsige. Hun finder ud af, at hun kan fremleje lejligheden, mens hun er på studieophold i Kina.

Louise vælger at fremleje lejligheden, mens hun er på studieophold. Hun finder en, der gerne vil bo i lejligheden, mens hun er væk. Hun skal derfor udforme en lejekontrakt. Lejekontrakten henter Louise her. Louise noterer i lejekontraktens § 11, at lejeforholdet er tidsbegrænset og således kun skal gælde fra d. 1. februar til d. 1. juni.

Hvorfor skal man vælge DIGURA?

Vi hjælper hundredvis af lejere hver måned, både via vores medlemsløsning og vores sagsbehandling. Når vi fører sagerne, så har vi opnået en gevinst for lejeren i over 90 % af tilfældene. Vi er her for at hjælpe dig, som potentielt bliver snydt af din udlejer og som faktisk gerne vil beholde dine egne penge.

Uopsigelighed i tidsbegrænset lejemål

Lejeloven bestemmer, at lejeforholdet i tidsbegrænsede lejemål ophører ved tidsbegrænsningens udløb. Det er derfor ikke muligt at opsige et tidsbegrænset lejemål. Opsigelse i tidsbegrænsede lejemål sker automatisk. Lejer/udlejer skal således ikke opsige lejemålet efter de normale opsigelsesregler om eksempelvis opsigelsesvarsler m.m.

Hvis en part i lejeforholdet misligholder lejeaftalen, kan der dog ske opsigelse. Dette gælder både for udlejer og lejer. Det kan også være aftalt i lejekontrakten, at der ikke skal være uopsigelighed, og så gælder de almindelige regler for opsigelse af lejemål. Aftale om dette vil være at finde i lejekontraktens § 11. Det er derfor en god idé at læse denne grundigt igennem, når du underskriver en lejekontrakt. Det er heri at du som lejer pålægges ekstra forpligtelser og/eller dine rettigheder indskrænkes. Der er dog i lejeloven fastsat regler, der ikke kan fraviges. Vilkår herom vil således være ugyldigt.

Læs også: Hvornår må man fremleje?

2-års reglen i lejeaftaler

Mange lejere såvel som udlejere tror fejlagtigt, at der gælder en 2-års regel, som bevirker, at udlejer til hver en tid kan opsige lejeforholdet, såfremt lejeforholdet er tidsbegrænset til mindre end to år. Dette er dog en udbredt misforståelse. De ovenstående regler gælder.

TIP

Hvis du lejer et tidsbegrænset lejemål af en udlejer og du benytter lejemålet mere end én måned efter den aftalte lejetids udløb uden udlejer har opfordret dig til at flytte, fortsætter lejeforholdet uden tidsbegrænsning.

Fra tidsbegrænset til ikke tidsbegrænset lejeforhold

I lejeloven er der fastsat bestemmelse om, at lejemålet kan gå fra at være tidsbegrænset til ikke at være tidsbegrænset. Hvis lejer bliver boende i det lejede efter den tidsbegrænsede lejeperiodens udløb, og udlejer ikke inden én måned efter, at han blev klar over dette forhold, gør indsigelse herimod, går lejeforholdet fra tidsbegrænset til ikke tidsbegrænset. Som udlejer har man således pligt til at opfordre lejeren til at flytte ud, hvis lejer bliver boende. Konsekvenserne ved ikke at gøre dette, kan blive store, da lejer principielt kan blive boende i lejemålet, så længe lejer ønsker, hvis udlejer ikke har nogle legitim grund til at opsige lejeforholdet.

Lejekontrakt

Til aftale om en tidsbegrænset lejeaftale anvendes den almindelige blanket til lejeaftaler: standard lejekontrakt A9. Det skal dog fremstå tydeligt, at lejemålet er tidsbegrænset. Hvis der ikke skal være aftalt uopsigelighed, må dette ligeledes være tydeligt aftalt i lejekontraktens § 11.

Læs også: Lejekontrakt: Hent gratis lejekontrakt A9 til værelse

Bliv juridisk sikret i dit lejeforhold fra 79 kroner

Er du bange for at blive snydt i dit lejeforhold eller er du allerede blevet det?

I DIGURA kan du blive medlem af vores medlemsklub, hvor du kan få hjælp til din situation og opnå tryghed og opbakning fra 79 kroner om måneden.

Forlængelse af tidsbegrænset lejeaftaler

Det er muligt at forlænge en tidsbegrænset lejeaftale. Lejeloven har dog ingen bestemmelser om dette forhold, men det er fastsat i retspraksis. Her fremgår det, at det er et krav, at forlængelsen fremgår udtrykkeligt i den nye lejeaftale og at begge parter således udtrykkeligt er enige heri.

Få juridisk hjælp, så du undgår at blive snydt

Emnet med tidsbegrænsede lejemål kan være meget kompliceret som lejer. Overstående skal ses som en generel vejledning og ikke som decideret juridisk rådgivning. Vi anbefaler derfor altid, at du tager fat i os, således du kan få den rette og nødvendige rådgivning, som passer konkret til din sag.  

Det kan både være omkring tidsbegrænsede lejemål, som i dette tilfælde, men det kan også være alt fra fraflytningssynet til den økonomiske rapport. Vi ser desværre mange lejere, som bliver snydt i disse tilfælde. Det er ofte rigtig mange penge, du som lejer går glip af, alt fra nogle tusind kroner til 30-40.000 kroner. Tænk hvad du ellers kunne bruge disse penge til? 

Lad os hjælpe dig

Ved DIGURA kan du altid få fat på os, du har din egen sagsbehandler og bedst af alt: Du betaler kun, hvis vi vinder din sag. Det er derfor risikofrit for dig, at vi hjælper dig. 

Vi har opnået et fordelsagtig resultat for lejere i over 90 % af alle sager, som vi har haft behandlet. Vi har 9,4 i score på Trustpilot, 5 stjerner på Facebook og vi har hjulpet mere end 5000 lejere. Og vi vil rigtig gerne hjælpe dig også. 

Er du i tvivl om noget i artiklen, så sidder vores team klar til at hjælpe dig i chatten. Den kan du finde nederst i højre hjørne.  

Hvis du har brug for juridisk hjælp, så kan du får testet din sag nedenfor. Det er gratis og vores dygtige juridiske team vil lave en uforpligtende vurdering af sagen.  

Del indlægget​

Vil du have vurderet din sag gratis?

Det tager kun 2 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
helt gratis. Du har endda svar inden 24 timer!

Gør som
+6000 andre​

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de bedste tips og tricks direkte i indbakken

Det Store Fællesskab for Lejere