Sådan opsiger du dit lejemål

Sådan opsiger du dit lejemål

Picture of Louise Song

Louise Song

Senior legal advisor
Er du i tvivl om, hvordan du skal opsige dit lejemål? Skal det være en skriftlig opsigelse eller mundtlig opsigelse? Vi vejleder dig om reglerne for opsigelse af lejemål.

Hvad er en opsigelse af lejemål?

En opsigelse i lejeretlig forstand betyder, at lejemålet bliver opsagt. En opsigelse kan både ske af lejer og udlejer. I denne artikel tager vi den fra lejers vinkel. En opsigelse af lejemål betyder, at lejemålet ikke længere skal bruges af den pågældende lejer, og man derfor ønsker at fraflytte. Man er som lejer ikke forpligtet til at fortælle, hvorfor man ønsker at opsige lejemålet.

Hvad siger lejeloven om opsigelse af lejemål?

Hvis en lejeaftale er tidsbestemt, ophører den automatisk. Dette sker på det tidspunkt, der er aftalt i lejeaftalen. Som udgangspunkt er tidsbestemte lejeaftaler uopsigelige. Der kan dog gøres undtagelse, hvis andet er aftalt i lejekontraktens § 11. Der kan dog være grundlag for at opsige lejeforholdet før aftalte tidspunkt, hvis den ene af parterne misligholder aftalen.

For lejeaftaler på ubestemt tid er opsigelsesvarslet som udgangspunkt tre måneder. For værelser er opsigelsesvarslet én måned.

Udlejer kan som udgangspunkt ikke opsige lejer. Der findes dog adskillige undtagelser hertil i lejeloven – eksempelvis hvis lejer misligholder det lejede eller udlejer selv ønsker at bebo det lejede.

Hvor lang tids opsigelse har jeg?

I forbindelse med opsigelse af et lejemål er der I lejeloven fastlagt nogle opsigelsesvarsler, som gælder for både udlejere og lejere. Som lejer afhænger det af, hvilken type lejemål der opsiges: 

  • Er det en lejlighed eller et hus, der skal opsiges, så er der tre måneders opsigelsesvarsel.
  • Er det et værelse uden eget køkken, der skal opsiges, så er opsigelsesvarslet på én måned.

Det er som regel disse frister, der er i spil. Hvis der fremgår andre vilkår angående opsigelse i din lejekontrakts § 11, vil dette som udgangspunkt være gældende for lejemålet. Derfor kan du og udlejer sagtens have aftalt et længere opsigelsesvarsel end tre måneder. De særlige vilkår i § 11 finder dog ikke anvendelse, hvis de er i strid med lejeloven.

Hvorfor skal man vælge DIGURA?

Vi hjælper hundredvis af lejere hver måned, både via vores medlemsløsning og vores sagsbehandling. Når vi fører sagerne, så har vi opnået en gevinst for lejeren i over 90 % af tilfældene. Vi er her for at hjælpe dig, som potentielt bliver snydt af din udlejer og som faktisk gerne vil beholde dine egne penge.

Der kan være tilfælde, hvor du har skrevet under på en kontrakt, hvor der ligeledes ikke er angivet noget i § 11 i lejekontrakten. I disse tilfælde er det lejelovens almindelige regler, der gælder. Dette vil imidlertid have den betydning, at opsigelsesvarslet er én måned for værelser og tre måneder for en lejlighed eller et hus. 

Hvor lang tids opsigelse har jeg?

Hvornår træder opsigelsesperioden så i kraft?​

Hvis der ikke står andet i din lejekontrakt, så vil opsigelsesperioden træde i kraft fra starten af fra starten af den kommende måned fra opsigelse af lejemål. Hvis du opsiger ønsker at fraflytte din lejlighed d. 1/4, skal opsigelsen have fundet sted inden (og gerne før) d. 31/12, fordi opsigelsesfristen starter d. 1/1 og tre måneder frem. 

TIP

Det er en god idé at få en skriftlig bekræftelse på din opsigelse. På den måde er der ikke nogen tvivl om, hvornår lejemålet er opsagt fra og at opsigelsen er gældende. 

I løbet af opsigelsesperioden kan det være en god idé at komme din udlejer i forkøbes i forhold til fraflytningssyn og eventuelle mangler. Det kan du gøre ved at gennemgå de samme punkter, som dig og udlejer gennemgik ved indflytningssynet. Hvis du ikke er i besiddelse af din indflytningsrapport, kan du spørge udlejer, om du kan få den udleveret. Jo mindre udlejer skal istandsætte, jo større del af dit depositum kan du få tilbage.

Sådan opsiger du dit lejemål

I forhold til formalia er der kun to punkter, du som opsigende lejer skal opfylde:

1) Du skal sikre dig, at udlejer er indforstået med, at der er tale om en opsigelse 

2) Opsigelsen skal være skriftlig

Modsat udlejer, forlanges det ikke af dig, at du begrunder din opsigelse af lejeaftalen. Alligevel er der nogle punkter, vi anbefaler, din opsigelse indeholder for at undgå misforståelser mellem dig og din udlejer. 

Hvad en skriftlig opsigelse bør indeholde

  • Dit navn og kontaktinformationer 
  • Det pågældende lejemåls adresse
  • Dato for fraflytning
  • Dato for hvornår udlejer kan genudleje lejemålet
  • Din nye adresse (Hvis du på opsigelsestidspunktet endnu ikke har fået en ny adresse, skal udlejer senest oplyses om denne 8 dage inden fraflytning)
  • Dine bankinformationer (til eventuel overskydende depositum)

Eksempel en skriftlig opsigelse

Eksempel på en opsigelse

Sådan afleverer du en skriftlig opsigelse

Når du har udfyldt skabelonen til skriftlig opsigelse af et lejemål, er det næste skridt at aflevere den. Hvis udlejer og lejer har indgået aftale om digital kommunikation, så kan lejer sende sin opsigelse af lejemålet pr mail. Hvis dette ikke er aftalt, skal begge parter sende breve med posten. Det anbefales, at du får udlejer til at kvittere for modtagelsen af opsigelsen, så alt kan dokumenteres. 

Hvis du som lejer vælger at sende en skriftlig opsigelse pr. mail, selvom du og din udlejer ikke har aftalt digital kommunikation, så er den stadig være gyldig, hvis udlejer svarer tilbage eller bekræfter opsigelsen på samme måde.

Sådan afleverer du en skriftlig opsigelse?

Kan man trække sin opsigelse af lejemålet tilbage?

Som udgangspunkt er alle aftaler juridisk bindende. Dette gælder også for en aftale/meddelelse om opsigelse af lejemål. Hvis du som lejer fortryder din opsigelse, kan du dog forhøre udlejer om mulighederne for annullere opsigelsen. Hvis din udlejer ikke har nogle indvendinger imod det, kan I uproblematisk fortsætte lejeforholdet. Hvis din udlejer allerede skulle have indgået en ny lejeaftale med en ny lejer, er denne aftale bindende. I dette tilfælde kan du ikke annullere en mundtlig eller skriftlig opsigelse. Den eneste undtagelse hertil er, hvis den nye lejer misligholder lejeaftalen allerede inden indflytning. Dette kunne eksempelvis være ikke at indbetale forudbetalt leje og depositum rettidigt.

Som regel vil udlejer finde en overtager hurtigst muligt, når en lejer opsiger sit lejemål. Du skal derfor være sikker i din sag, når du opsiger lejemålet, da det kan være svært at fortryde.

Udlejers genudlejningspligt

Hvis du som lejer ønsker at fraflytte dit lejemål tidligere end dit opsigelsesvarsel, er udlejer pligtig at forsøge at finde en ny lejer, så du som lejer ikke lider et tab ved at fraflytte tidligere. Det kan dog ikke forlanges at udlejer rent faktisk finder en lejer, men han skal gøre et forsøg. Det kan eksempelvis være ved at rette personlig henvendelse til eventuelle interesserede, ved at lave annoncer eller lignende. Hvis udlejer ikke gør et reelt forsøg på genudlejning eller har sagt nej til at nye lejere kunne flytte ind tidligere, skal lejer stilles som om, der var fundet en ny lejer. Det betyder, at lejer ikke skal betale husleje i hele opsigelsesperioden.

Eksempel: Du har et opsigelsesvarsel på tre måneder, men ønsker at fraflytte efter to måneder. Udlejer skal således have gjort et rimeligt forsøg på at finde en ny lejer til at flytte ind, når du fraflytter efter to måneder. Hvis udlejer ikke har overholdt reglerne om genudlejningspligten, skal du ikke betale husleje den sidste måned.

Skriftlig opsigelse af lejemål ved dødsfald

I den tragiske situation hvor lejer dør, vil pårørende eller eventuelt værge overtage afdødes lejeretlige forpligtelser. Der gælder således samme opsigelsesvarsel for boet, som der er aftalt i lejekontrakten. Boet hæfter således også for huslejen i opsigelsesperioden. Når boet har opsagt og tømt lejemålet, kan det meddeles til udlejer, at man ønsker, at udlejer snarest muligt finder en ny udlejer, jf. genudlejningspligten ovenover. Desuden hvis udlejer ikke iagttager reglerne om genudlejeningspligten, skal boet dog ikke betale husleje i opsigelsesperioden efter samme princip som ovenfor.


Få juridisk hjælp, så du undgår at blive snydt

Emnet med opsigelse kan være meget kompliceret som lejer. Det kan både være omkring mundtlig og skriftlig opsigelse, som i dette tilfælde, men det kan også være alt fra fraflytningssynet til den økonomiske rapport. Vi ser desværre mange lejere, som bliver snydt i disse tilfælde.

Det er ofte rigtig mange penge, du som lejer går glip af, alt fra nogle tusind kroner til 30-40.000 kroner. Tænk hvad du ellers kunne bruge disse penge til? 

Lad os hjælpe dig

DIGURA er meget anderledes end de danske lejerforeninger, som man har kendskab til som lejer. De har ofte kun en åbningsdag om ugen, du kan ikke komme igennem på deres telefon og det er ikke sikkert de vil hjælpe dig, når det kommer til stykket. Selvom du endda har betalt dertil i mange år. 

Ved DIGURA kan du altid få fat på os, du har din egen sagsbehandler og bedst af alt: Du betaler kun, hvis vi vinder din sag. Det er derfor risikofrit for dig, at vi hjælper dig. 

Vi kan godt forstå, at du synes, det kan være kompliceret stof at forstå og derfor har vi gjort det bedste for at hjælpe dig med artiklen. 

Hvis du har brug for juridisk hjælp, så kan du får testet din sag nedenfor. Det er gratis og vores dygtige juridiske team vil lave en uforpligtende vurdering af sagen.  

Del indlægget​

Vil du have vurderet din sag gratis?

Det tager kun 2 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
helt gratis. Du har endda svar inden 24 timer!

Gør som
+6000 andre​

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de bedste tips og tricks direkte i indbakken

Det Store Fællesskab for Lejere