Opsigelse af et lejemål: Sådan gøres det​

Flere lejere bliver snydt af udlejere

Mange lejere er i tvivl om, hvordan de skal opsige deres lejemål. Her finder du en guide til, hvordan du mest hensigtsmæssigt får opsagt din aftale med udlejer.   

Hvad er en opsigelse?

En opsigelse i lejeretlig forstand betyder, at lejemålet bliver opsagt. En opsigelse kan både ske af lejer og udlejer. I denne artikel tager vi den fra lejers vinkel. At lejemålet bliver opsagt, betyder, at lejemålet ikke længere skal bruges af den pågældende lejer og man ønsker at fraflytte. 

Som lejer skal man ikke begrunde, hvorfor man vil opsige lejemålet. Det er før set, at udlejere kræver en begrundelse på, hvorfor lejer vil opsige lejemålet – Men det er man som lejer ikke forpligtet til at sige. 

Læs også: Flyttesynet; Det her skal du være opmærksom på

Hvad siger lejeloven om opsigelse?

 

Hvis en lejeaftale er tidsbestemt, ophører den automatisk på det tidspunkt, som der er aftalt i lejeaftalen. Som udgangspunkt er tidsbestemte lejeaftaler uopsigelige, medmindre andet er aftalt i lejekontraktens § 11. Det eneste grundlag for at opsige lejeforholdet før det tidspunkt, der er aftalt i lejeaftalen, er det tilfælde, hvor den ene af parterne misligholder aftalen.

For lejeaftaler på ubestemt tid er opsigelsesvarslet som udgangspunkt 3 måneder. For værelser er opsigelsesvarslet dog 1 måned.

Udlejer kan som udgangspunkt ikke opsige lejer. Der findes dog adskillige undtagelser hertil i lejeloven, eksempelvis hvis lejer misligholder det lejede eller udlejer selv ønsker at bebo det lejede.

Hvad er et opsigelsesvarsel, og hvor længe er det?​

I forbindelse med opsigelse af et lejemål er der I lejeloven fastlagt nogle opsigelsesvarsler, der gælder både for udlejere og lejere. Som lejer afhænger det af, hvilken type lejemål der opsiges: 

 • Er det en lejlighed eller et hus, der skal opsiges, så er der 3 måneders opsigelsesvarsel
 • Er det et værelse uden eget køkken, der skal opsiges, så er opsigelsesvarslet på 1 måned

Det er som hovedregel disse frister, der finder anvendelse. Bemærk dog, at hvis der fremgår andre vilkår angående opsigelse i din lejekontrakts § 11, vil dette som udgangspunkt være gældende for lejemålet. Derfor kan du og udlejer sagtens have aftalt et længere opsigelsesvarsel end 3 måneder. De særlige vilkår i § 11 finder dog ikke anvendelse, hvis de er i strid med lejeloven.

Hvorfor skal man vælge DIGURA?

Vil det ikke være rart, hvis du kun skulle betale, hvis du faktisk vinder? Vi påtager os al risiko, hvor lejerforeninger tager et fast kontigent, ligemeget om de vil hjælpe dig eller ej. Vi er her for at hjælpe de lejere, som ikke har tid, er usikre på deres rettigheder eller ikke ved, hvordan deres sag skal håndteres. 

 • Gratis vurdering af sagen
 • Risikofrit og uden besvær
 • No Cure No Pay

Der kan være tilfælde, hvor du ikke har skrevet under på en kontrakt, og der ligeledes ikke er angivet noget i § 11 i lejekontrakten. I disse tilfælde er det lejelovens almindelige regler, der gælder. Dette vil imidlertid have den betydning, at opsigelsesvarslet er 1 måned for værelser og 3 måneder for en lejlighed eller et hus. 

Læs også: Må udlejer kræve at jeg fraflytter 14 dage før opsigelse?​

Hvornår træder opsigelsesperioden så i kraft?​

Hvis der ikke står andet i din lejekontrakt, så vil opsigelsesperioden træde i kraft fra starten af den kommende måned fra opsigelsen. Opsigelsesperioden vil derefter forløbe 1 eller 3 måned(er) fra dette tidspunkt, afhængig af lejemålstypen. Det vil sige, at hvis du vil opsige en lejlighed med 3 måneders opsigelse, således at du fraflytter d. 1. april, så skal opsigelse ske inden d. 31. december. Du kan eksempelvis opsige lejemålet d. 13. december.

Pro tip

Husk at få en skriftlig bekræftelse på din opsigelse. På den måde, så er der ikke nogen tvivl om, hvornår lejemålet er opsagt fra og at udlejer godt ved dette. Jo mere dokumentation i et lejeforhold, jo bedre. 

Husk at det i løbet af opsigelsesperioden kan være en god idé at komme udlejer i forkøbet i forhold til fraflytningssynet og eventuelle mangler i lejemålet. Dette kan du gøre ved at gennemgå de samme punkter, dig og udlejer gennemgik ved indflytningssynet. Hvis du ikke er i besiddelse af din indflytningsrapport, kan du spørge udlejer, om du kan få denne udleveret. Jo mindre udlejer skal istandsætte, jo større del af dit depositum kan du få tilbage.

Læs også: Sådan får du mest muligt depositum tilbage

Opsigelse af et lejemål: Dette skal opsigelsen indeholde ​

I forhold til formalia er der alene 2 punkter, du som opsigende lejer skal opfylde:

 • Sikre dig at udlejer er indforstået med, at der er tale om en opsigelse
 • At opsigelsen er skriftlig

Modsat udlejer, forlanges det ikke af dig, at du begrunder din opsigelse af lejeaftalen. Alligevel er der 6 punkter, vi anbefaler, at din opsigelse opfylder for at undgå misforståelser mellem dig og din udlejer.

Anbefalinger til hvad din opsigelse bør indeholde

 • Dit navn og kontaktinformationer 
 • Det pågældende lejemåls adresse 
 • Dato for fraflytning 
 • Dato for hvornår udlejer kan genudleje lejemålet
 • Din nye adresse (Hvis du på opsigelsestidspunktet endnu ikke har fået en ny adresse, skal udlejer senest oplyses om denne 8 dage inden fraflytning) 
 • Dine bankinformationer (til eventuel overskydende depositum)  

Eksempel på hvordan en opsigelse af din lejlighed kan se ud

Hvordan kan en opsigelse se ud
Eksempel på en opsigelse

Sådan afleverer du din opsigelse​

Når du har udfyldt din skabelon til opsigelse af et lejemål, er det næste at skulle aflevere den. Hvis udlejer og lejer har indgået aftale om digital kommunikation, så kan lejer sende sin opsigelse over e-mail. Hvis dette ikke er aftalt, så skal begge parter sende breve med posten. Det vil derfor have afgørende betydning for, hvorvidt du som lejer kan opsige lejemålet pr. mail eller brev, hvad der konkret er aftalt i lejekontrakten. Vi anbefaler dog altid, at man gør brug af begge ting, og ligeledes at man får udlejer til at kvittere for modtagelsen af opsigelsen, så alt kan dokumenteres.

Læs også: Må du opsige et lejemål pr. mail eller sms?

Bemærk dog til ovenstående, at hvis du som lejer vælger at sende din opsigelse pr. mail, selvom du og din udlejer ikke har aftalt digital kommunikation, så vil det stadig være gyldigt, hvis udlejer svarer tilbage eller bekræfter opsigelsen på samme måde.

Kan man trække sin opsigelse tilbage?

Som udgangspunkt er alle aftaler juridisk bindende. En aftale/meddelelse om opsigelse af et lejemål er således også som udgangspunkt bindende for afsenderen. Hvis du som lejer fortryder din opsigelse, kan du dog forhøre dig hos udlejer, om mulighederne for at blive boende alligevel. Hvis din udlejer ikke har nogle indvendinger herimod, kan I uproblematisk fortsætte lejeforholdet. Hvis din udlejer allerede skulle have indgået en ny lejeaftale med en ny lejer, er denne aftale dog bindende, hvorfor du ikke kan annullere din opsigelse. Den eneste undtagelse hertil er hvis den nye lejer misligholder lejeaftalen allerede inden indflytning ved eksempelvis ikke at indbetale forudbetalt leje og depositum rettidigt.
Som regel vil udlejer finde en overtager hurtigst muligt, når en lejer opsiger sit lejemål, således at udlejer ikke taber penge. Du skal derfor være sikker i din sag, når du opsiger lejemålet, da det kan være svært at fortryde.


Udlejers genudlejningspligt

Hvis du som lejer ønsker at fraflytte dit lejemål tidligere end dit opsigelsesvarsel, er udlejer pligtig at forsøge at finde en ny lejer, således at du som lejer ikke lider et tab ved at fraflytte tidligere. Det kan dog ikke forlanges at udlejer rent faktisk finder en lejer, men udlejer skal gøre et forsøg. Dette kan være ved at rette henvendelse personligt til eventuelle interesserede, ved at lave annoncer og lignende. Hvis udlejer ikke har gjort et reelt forsøg på at finde en ny lejer, eller har sagt nej til at nye lejere kunne flytte ind tidligere, skal lejer stilles som om, der var fundet ny lejer. Da udlejer ikke må kræve husleje af to lejere, skal du altså stilles som om, at der var flyttet en ny lejer ind, og du derfor ikke skulle have betalt husleje hele opsigelsesperioden. Dit tab, der skal erstattes vil således være den for meget betalte husleje.

Eksempel: Du har et opsigelsesvarsel på 3 måneder, men ønsker at fraflytte efter 2 måneder. Udlejer skal således have gjort et rimeligt forsøg på at finde en ny lejer til at flytte ind, når du fraflytter efter 2 måneder. Hvis udlejer ikke har overholdt reglerne om genudlejningspligten, skal du ikke betale husleje den sidste måned.


Opsigelse ved dødsfald

I den tragiske situation hvor en person er omkommet, vil pårørende eller eventuelt værge overtage afdødes lejeretlige forpligtelser. Der gælder således samme opsigelsesvarsel for boet, som der er aftalt i lejekontrakten. Boet hæfter således også for huslejen i opsigelsesperioden. Når boet har opsagt og tømt lejemålet, kan det meddeles til udlejer, at man ønsker, at udlejer snarest muligt finder en ny udlejer, jf. genudlejningspligten ovenover. Hvis udlejer ikke iagttager reglerne om genudlejeningspligten, skal boet dog ikke betale husleje i opsigelsesperioden efter samme princip som ovenfor.


Få juridisk hjælp, så du undgår at blive snydt

Emnet med opsigelse kan være meget kompliceret som lejer. Det kan både være omkring opsigelsen, som i dette tilfælde, men det kan også være alt fra fraflytningssynet til den økonomiske rapport. Vi ser desværre mange lejere, som bliver snydt i disse tilfælde.

Det er ofte rigtig mange penge, du som lejer går glip af, alt fra nogle tusind kroner til 30-40.000 kroner. Tænk hvad du ellers kunne bruge disse penge til? 

Lad os hjælpe dig

DIGURA er meget anderledes end de danske lejerforeninger, som man har kendskab til som lejer. De har ofte kun en åbningsdag om ugen, du kan ikke komme igennem på deres telefon og det er ikke sikkert de vil hjælpe dig, når det kommer til stykket. Selvom du endda har betalt dertil i mange år. 

Ved DIGURA kan du altid få fat på os, du har din egen sagsbehandler og bedst af alt: Du betaler kun, hvis vi vinder din sag. Det er derfor risikofrit for dig, at vi hjælper dig. 

Er du i tvivl om noget i artiklen, så sidder vores team klar til at hjælpe dig i chatten. Den kan du finde nederst i højre hjørne.  Vi kan godt forstå, at du synes, det kan være kompliceret stof at forstå og derfor har vi gjort det bedste for at hjælpe dig med artiklen. 

Hvis du har brug for juridisk hjælp, så kan du får testet din sag nedenfor. Det er gratis og vores dygtige juridiske team vil lave en uforpligtende vurdering af sagen.  

Vil du have testet din sag gratis?

Det tager kun 5 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
med udgangspunkt i 4.500 afgørelser og gældende lov. Du har endda svar samme dag.

DEL INDLÆGGET

Share on facebook
Share on google
Share on linkedin
Share on print
Share on email
Luk menu

Vil du ikke gerne undgå at blive snydt eller få kompensation som du er berettiget til?

Gør ligesom 1000 andre lejere og tilmeld dig vores nyhedsbrev – Det kan potentielt spare dig for mange tusinde af kroner. Vi vil give dig gratis råd omkring indflytning, mens du bor til leje og ved din fraflytning.