Forstå betydningen af din underskrift på fraflytningsrapporten

Forstå betydningen af din underskrift på fraflytningsrapporten

Picture of Luna Bock

Luna Bock

Senior Legal Advisor

Når du flytter fra en lejebolig i Danmark, er et af de vigtigste dokumenter, du vil støde på, fraflytningsrapporten. Dette dokument spiller en afgørende rolle i fastlæggelsen af, hvilke omkostninger du som lejer skal dække i forbindelse med istandsættelsen af boligen. Rapporten giver et overblik over, hvilke skader der i det lejede og hvorvidt det er udlejeren eller lejeren som skal stå for udbedringen.

Din underskrift på denne rapport kan have betydelige konsekvenser, som det er essentielt at forstå for at undgå uforudsete udgifter og potentielle tvister.

Reglerne for fraflytning varierer afhængigt af, om udlejeren har ét eller flere lejemål til udlejning. Denne artikel fokuserer på reglerne for udlejere, der har mere end ét lejemål.

Hvad er en fraflytningsrapport?
En fraflytningsrapport er et dokument, der detaljeret beskriver lejemålets tilstand ved din fraflytning. Rapporten omfatter en liste over eventuelle skader eller misligholdelse, som går ud over almindelig brug. Det er udlejers ansvar at udarbejde denne rapport, og den skal præsenteres for dig under fraflytningssynet, hvor du har mulighed for at kommentere og eventuelt modsige de noterede observationer.

Desværre er fraflytningssynet ofte præget af udlejerens perspektiv og baserer sig på standardiserede fraflytningsrapporten. Derfor er det ikke alle udlejere, der er villige til at foretage ændringer ved uenigheder, og det er derfor ekstra vigtigt, at man som lejer er opmærksom på, hvad man underskriver.

Konsekvenser af din underskrift
Din underskrift på fraflytningsrapporten betragtes generelt som en anerkendelse af, at du har modtaget en kopi af rapporten, men det er vigtigt at bemærke, at det i visse tilfælde også kan betragtes som en accept af rapportens indhold, altså de istandsættelsesarbejder som skal udføres på din regning. Det kan betyde, at du juridisk binder dig til at dække omkostningerne forbundet med de nævnte reparationer eller rengøring, som rapporten specificerer. Det gælder også i de tilfælde, hvor udlejeren ikke har specificeret sine krav tilstrækkeligt.

Vigtige overvejelser før du underskriver
Grundig gennemgang: Gennemgå rapporten nøje og sikre, at alle angivelser er korrekte. Hvis du bemærker fejl, eller hvis der er skader, du mener, du ikke er ansvarlig for, er det afgørende at få dette noteret, før du underskriver.

Forståelse af vilkår: Vær opmærksom på eventuelle vilkår eller formuleringer i rapporten, der kan indebære en bredere forpligtelse end blot at have modtaget rapporten. Nogle rapporter kan indeholde formuleringer, der får dig til at anerkende ansvar for specifikke omkostninger.

Rådgivning: Hvis du er i tvivl om rapportens indhold eller de potentielle konsekvenser af din underskrift, kan det være en god idé at søge rådgivning fra en juridisk ekspert inden du underskriver.

Din underskrift: To forskellige scenarier
Din underskrift på en fraflytningsrapport kan betyde forskellige ting afhængigt af, hvordan rapportens vilkår er formuleret. Du kan dermed blive bundet at store økonomiske krav, før du kender prisen for istandsættelsesarbejdet.

Her er et par eksempler, der illustrerer, hvordan forskellige formuleringer påvirker dine forpligtelser:

Eksempel 1: Anerkendelse af istandsættelseskrav

Antag, at fraflytningsrapporten inkluderer en formulering som: “Med min underskrift anerkender jeg, at jeg har modtaget og er enig i de istandsættelseskrav, der er angivet i denne rapport, og forpligter mig til at dække omkostningerne hertil.” Hvis du underskriver denne rapport, accepterer du udtrykkeligt både rapportens nøjagtighed og din økonomiske forpligtelse til at dække de specificerede istandsættelser. Dette kan indebære betydelige udgifter, hvis rapporten anfører store skader eller slid.

Eksempel 2: Kvittering for modtagelse

I en anden situation kan fraflytningsrapporten indeholde en mere neutral formulering som: “Med min underskrift bekræfter jeg alene, at jeg har modtaget denne rapport.” I dette tilfælde indikerer din underskrift kun, at du har modtaget dokumentet, uden nødvendigvis at acceptere indholdet som korrekt eller forpligte dig til at dække omkostningerne til eventuelle istandsættelser.

Hvad hvis du ikke ønsker at underskrive?
Hvis du vælger ikke at underskrive fraflytningsrapporten, fordi du ikke er enig i dens indhold, har udlejer stadig ret til at sende dig en kopi af rapporten. Det er vigtigt at dokumentere din uenighed skriftligt, enten i selve rapporten eller via anden kommunikation til udlejer.

Hvis du ikke ønsker at underskrive, så skal udlejeren senest 14 dage efter synet, fremsende en kopi til dig.

Selvom du vælger ikke at underskrive rapporten, kan udlejer stadig forsøge at kræve betaling for de noterede istandsættelser. I sådanne tilfælde kan det blive nødvendigt at tage sagen op med Huslejenævnet, hvor du kan få afgjort, om kravene er rimelige, og om du skal hæfte for omkostningerne.

Afsluttende tanker
Din underskrift på en fraflytningsrapport er ikke bare en formalitet; det er en potentiel juridisk forpligtelse. Det er derfor vigtigt at forholde sig kritisk og omhyggeligt til dokumentet, inden du sætter din underskrift. Ved at være velinformeret og opmærksom kan du bedre beskytte dine rettigheder og undgå unødige økonomiske byrder ved fraflytning.

Hvis du er usikker på reglerne, anbefales det at søge juridisk rådgivning. DIGURA rådgiver i dag mange lejere i at være godt forberedte, så man undgår at acceptere krav, som man faktisk ikke er forpligtet til. Det er altid bedre at være på den sikre side og søge rådgivning, før der opstår problemer.

Artiklen kan ikke anses som konkret rådgivning og må ikke erstatte konkret rådgivning. Hvis der ønskes konkret rådgivning, anbefaler vi at tage et kig på medlemsklubben.

Del indlægget​

Vil du have vurderet din sag gratis?

Det tager kun 2 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
helt gratis. Du har endda svar inden 24 timer!

Gør som
+6000 andre​

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de bedste tips og tricks direkte i indbakken

Det Store Fællesskab for Lejere