Lejemålet får ny udlejer – Hvad gør man som lejer?

Lejemålet får ny udlejer – Hvad gør man som lejer?

Picture of Mads Klokkerholm

Mads Klokkerholm

Juridisk chef, partner

Man har lavet en aftale med en udlejer, og pludselig har man fået en helt ny udlejer. Men hvilken betydning har det egentlig, at lejemålet ejes af en ny udlejer? Læs med her.

Generelt om beskyttelse af rettigheder

Visse rettigheder er kun beskyttet, såfremt der er foretaget en såkaldt sikringsakt. En sikringsakt kan f.eks. være tinglysning. Dette er den relevante i forhold til lejeforhold.

I et udlejer/lejer-forhold er lejers rettigheder i henhold til lejekontrakten beskyttet, selvom der ikke er foretaget tinglysning. Der er således intet at komme efter for den udlejer, du har indgået lejeaftalen med. Men hvad hvis en ny ejer overtager ejendommen, og du således får ny udlejer?

Som udgangspunkt skal den nye udlejer også respektere de rettigheder, du som lejer har efter lejekontrakten. En undtagelse hertil er dog særlige vilkår, som den nye udlejer ikke kender til, og således er i god tro om vilkårets eksistens. Dette bevirker, at rettigheden ikke består, og den nye udlejer således kan ophæve rettigheden. Lejer mister altså sin rettighed.

Hvis lejekontrakten tinglyses, vil den nye lejer dog bringes i ond tro, og rettigheden vil således bestå alligevel. Hvis man skal være helt sikker på sine rettigheder, bør man således tinglyse lejekontrakten.

Læs også: Hvilke rettigheder har man som lejer? 

Lejekontrakten

Som udgangspunkt indtræder den nye ejer/udlejer i den gamle ejers/udlejers aftaleforhold, og dermed også rettigheder og forpligtelser. En lejekontrakt er i det væsentligste beskyttet uden tinglysning, hvorfor lejers rettigheder således består, selvom der er kommet ny udlejer. De af lejers rettigheder, som fraviger lejeloven, er dog ikke beskyttede. Det kan eksempelvis være aftalt, at lejen ikke kan reguleres i lejeforholdet eller der er aftalt uopsigelighed. Dette er altså rettigheder, hvor lejer er bedre stillet end efter lejelovens regler.
Hvis den nye udlejer vil ændre disse bestemmelser i lejekontrakten overfor lejer, er det et krav, at den nye udlejer ikke var gjort opmærksom på dette ved ejerskiftet, og dermed var i god tro om lejekontrakternes bestemmelser. Som lejer kan du dog undgå, at din lejekontrakt ændres ved at tinglyse den.

Det er dog det helt klare udgangspunkt, at udlejer ikke kan ændre din lejekontrakt, og således overtager den gamle udlejers rettigheder og forpligtelser uden videre.

Læs også: Kan udlejer kræve en ny lejekontrakt? 

Hvorfor skal man vælge DIGURA?

Vi hjælper hundredvis af lejere hver måned, både via vores medlemsløsning og vores sagsbehandling. Når vi fører sagerne, så har vi opnået en gevinst for lejeren i over 90 % af tilfældene. Vi er her for at hjælpe dig, som potentielt bliver snydt af din udlejer og som faktisk gerne vil beholde dine egne penge.

Brugsretten

Er brugsretten en beskyttet rettighed? Brugsretten til selve lejemålet er en beskyttet rettighed, som således ikke behøves at tinglyses for at gyldig overfor den nye udlejer. Men hvad med særlige vilkår, som eksempelvis pulterrum, parkering m.m.? Disse kræves normalvis tinglyst for at gælde.

Imidlertid viser tidligere retspraksis, at eksempelvis retten til fri parkering var omfattet af den generelle brugsret til lejemålet. Brugsretten til parkeringspladsen krævedes således ikke tinglyst for at bestå. Det kan dog variere fra situation til situation, da konkrete omstændigheder kan have stor indflydelse. Hvis brugsretten er angivet i lejekontrakten, er der dog større sandsynlighed for at brugsretten består, end hvis det er aftalt i en særskilt aftale.

I en helt ny dom fra højesteret kom retten frem til det modsatte resultat. Den tidligere ejer af ejendommen havde stiltiende i en periode på 20 år accepteret, at lejer benyttede parkeringspladsen vederlagsfrit. Højesteret fandt dog, at brugsretten i dette tilfælde måtte være et særligt vilkår, der således krævedes tinglyst for at bringe udlejer i ond tro. Den nye udlejer var således i god tro, og lejer mistede sin rettighed.

Hvis du vil være sikker på, at dine brugsrettigheder består i lejeforholdet med den nye udlejer, bør lejekontrakten tinglyses. 

Kan ejendommens nye ejer smide dig ud?

Den nye ejer overtager den gamle udlejers forpligtelser. Dette betyder også, at du som lejer hverken er dårligere eller bedre stillet i forhold til dine rettigheder og forpligtelser overfor udlejer. Ejendommens nye ejer kan således kun opsige lejer efter de normale regler om opsigelse, nøjagtig ligesom din gamle udlejer. Dette betyder, at den nye ejer/udlejer kun kan smide dig ud, såfremt han/hun selv agter at bebo det lejede. Der gælder et opsigelsesvarsel på 1 år for denne opsigelsesgrund.

Salg af hele eller dele af ejendommen, således at du får en ny udlejer, medfører altså ikke, at ejendommens nye ejer kan smide dig ud. Du har samme rettigheder og forpligtelser, som overfor din gamle udlejer.

Læs også: Hvad sker der, hvis din udlejer vil sælge dit lejemål? 

Bliv juridisk sikret i dit lejeforhold fra 79 kroner.

Er du bange for at blive snydt i dit lejeforhold eller er du allerede blevet det?

I DIGURA kan du blive medlem af vores medlemsklub, hvor du kan få hjælp til din situation og opnå tryghed og opbakning fra 79 kroner om måneden.

Forudbetalt leje

Efter lejeloven kan udlejer kræve 3 måneders husleje i henholdsvis depositum og forudbetalt leje ved lejeforholdets start. Da disse betalinger er bestemt i lejeloven, og således ikke er et særligt vilkår, er disse beskyttet uden tinglysning af lejekontrakten. Men hvad hvis lejer betaler mere i forudbetalt leje?

I en dom fra Vestre Landsret, fandt dommerne, at husleje, der er betalt udover, hvad lejeloven bestemmer, ikke nyder samme beskyttelse, og således må tinglyses for at bringe den nye udlejer i ond tro. I sagen havde lejer forudbetalt i alt 6 måneders husleje, og stoppede således med at betale husleje. Udlejer ophævede herefter lejeforholdet pga. den manglende betaling. Lejer mente dog, at han var berettiger til at stoppe lejebetalingen, da han havde forudbetalt 6 måneders husleje. Dette var imidlertid et særskilt vilkår, der lå uden for lejelovens bestemmelser, hvorfor landsretten fandt, at ophævelsen var berettiget.

Sagen illustrerer vigtigheden af at vide, hvilke rettigheder og forpligtelser, som den nye udlejer skal respektere, og hvilke der ikke længere består i det nye lejeforhold.

Få juridisk hjælp, så du undgår at blive snydt

Emnet med ny udlejer kan være meget kompliceret som lejer. Overstående skal ses som en generel vejledning og ikke som decideret juridisk rådgivning. Vi anbefaler derfor altid, at du tager fat i os, således du kan få den rette og nødvendige rådgivning, som passer konkret til din sag.  

Det kan både være omkring ny udlejer, som i dette tilfælde, men det kan også være alt fra fraflytningssynet til den økonomiske rapport. Vi ser desværre mange lejere, som bliver snydt i disse tilfælde. Det er ofte rigtig mange penge, du som lejer går glip af, alt fra nogle tusind kroner til 30-40.000 kroner. Tænk hvad du ellers kunne bruge disse penge til? 

Lad os hjælpe dig

Ved DIGURA kan du altid få fat på os, du har din egen sagsbehandler og bedst af alt: Du betaler kun, hvis vi vinder din sag. Det er derfor risikofrit for dig, at vi hjælper dig. 

Vi har opnået et fordelsagtig resultat for lejere i over 90 % af alle sager, som vi har haft behandlet. Vi har 9,4 i score på Trustpilot, 5 stjerner på Facebook og vi har hjulpet mere end 5000 lejere. Og vi vil rigtig gerne hjælpe dig også. 

Er du i tvivl om noget i artiklen, så sidder vores team klar til at hjælpe dig i chatten. Den kan du finde nederst i højre hjørne.  

Hvis du har brug for juridisk hjælp, så kan du får testet din sag nedenfor. Det er gratis og vores dygtige juridiske team vil lave en uforpligtende vurdering af sagen.  

Del indlægget​

Vil du have vurderet din sag gratis?

Det tager kun 2 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
helt gratis. Du har endda svar inden 24 timer!

Gør som
+6000 andre​

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de bedste tips og tricks direkte i indbakken

Det Store Fællesskab for Lejere