Må du opsige et lejemål pr. mail eller sms?

Må man opsige via mail eller SMS

Som lejer føles det altid som en kompliceret opgave, når man skal opsige sit lejemål. Man skal både holde styr på reglerne, og hvad der står i ens lejekontrakt – blandt andet hvordan lejemålet skal opsiges. Skal det være med brev? Eller må man også bruge SMS eller mail?

Opsig med SMS eller mail – er det gyldigt?

Normalvis når man opsiger sin lejlighed eller værelse, så har man været vant til at opsige med brev – det har man altid læst sig frem til, og det er også den mest brugte metode. Men er det dermed ugyldigt at opsige med SMS eller mail? Jamen der er faktisk lidt kringlede regler på området, men vi kan allerede nu sige: Det er som udgangspunkt gyldigt at opsige via mail eller SMS.

Læs også: Flytteopgørelse: Hvad er reglerne egentlig?

Pro tip

Der kom nye regler på området pr. 1/1-18. Derfor kan det være, at din lejekontrakt ikke er opdateret i forhold til reglerne. Lejeloven er blevet væsentlig digitaliseret med de nye regler. 

Formalia til opsigelse af lejemål

Før vi kan forklare overstående, så skal vi først have styr på formalia omkring opsigelse. Der er nemlig visse ting, som skal overholdes, når man opsiger sin lejlighed – det er ikke mange, men det er blandt andet, at opsigelsen skal være skriftlig og med tydelighed fremgå, at lejer vil opsige lejemålet. Dokumentationen for at opsigelsen er modtaget påhviler afsenderen (i dette tilfælde er det dig som lejer).

Hvordan dokumenterer man så, at udlejer har modtaget opsigelsen?

Brev: Du kan afsende opsigelsen som anbefalet brev eller med afleveringsattest. På denne måde så vil man via posten kunne følge op på, om udlejer har modtaget opsigelsen og på denne måde have dokumentation for dette. Det anbefales altid at skrive i brevet, at udlejer skal bekræfte opsigelsen, når vedkommende har modtaget denne.

SMS: Ved SMS kan der ikke som sådan dokumenteres, om udlejer har modtaget opsigelsen eller ej. Det anbefales derfor ALTID at få en bekræftelse tilbage fra udlejer om, at vedkommende har modtaget opsigelsen (ved eksempelvis at svare tilbage på lejers SMS).

Mail: Ved mail har man samme situation, som man har ved SMS. Det kan derfor ikke som sådan dokumenteres, om udlejer har modtaget opsigelsen eller ej. Det anbefales derfor ALTID at få en bekræftelse fra udlejer om, at vedkommende har modtaget opsigelsen (ved eksempelvis at svare tilbage på lejers mail).

Mundtlig: Som udgangspunkt kan man ikke opsige mundtlig, men vi har valgt at tage eksemplet med alligevel (for at vise hvor uhensigtsmæssigt det er). Ved en mundtlig opsigelse kan ingen af parterne løfte bevisbyrden for, at lejer har opsagt lejemålet. Og som tidligere nævnt, så er det afsenders (lejers) forpligtelse at løfte bevisbyrden for, at udlejer har modtaget opsigelsen og dermed kan det ikke dokumenteres.

Læs også: Guide: Få mest muligt depositum tilbage

Hvorfor skal man vælge DIGURA?

Vil det ikke være rart, hvis du kun skulle betale, hvis du faktisk vinder? Vi påtager os al risiko, hvor lejerforeninger tager et fast kontigent, ligemeget om de vil hjælpe dig eller ej. Vi er her for at hjælpe de lejere, som ikke har tid, er usikre på deres rettigheder eller ikke ved, hvordan deres sag skal håndteres. 

 • Gratis vurdering af sagen
 • Risikofrit og uden besvær
 • No Cure No Pay

Hvordan sikrer man sig, at opsigelsen ikke er ugyldig?

Der er 2 situationer, som har betydning for om en opsigelse er gyldig eller ej. Det omhandler blandt andet, hvornår lejekontrakten er fra og om udlejer har bekræftet eller ej.

Lejekontrakter indgået før d. 01.01.2018:
Pr. 01.01.2018 kom der nye regler omkring digital kommunikation, der dog først er generelt gældende fra d. 01.01.2019. Derfor er der dette skæl i datoerne. Alle lejekontrakter er dog efter d. 01.01.2019 underlagt de nye regler om digital kommunikation, uagtet om det er aftalt i lejekontrakten eller ej.

Et eksempel på hvordan det kan se ud i lejekontrakten:

” Parterne og det lejede: Lejer og udlejer aftaler, at parterne kan kommunikere ved hjælp af elektronisk kommunikation jf. lejelovens § 4. Parterne forpligter sig til at sikre at modparten til enhver tid er i besiddelse af partens gældende e-mailadresse til brug for kommunikationen.”

På denne måde sikrer udlejer og lejer, at digital kommunikation er accepteret (fordi man skriver under på lejekontrakten). Det vil sige, at man som lejer godt kan opsige via mail eksempelvis.

Det er dog et krav, at udlejer har gjort opmærksom på, at de nye regler er gældende i lejeforholdet efter d. 01.01.2019. Udlejer er således pligtig at give meddelelse om, at de nye regler om digital kommunikation gælder i lejeforholdet. Indtil udlejer gør dette, finder reglerne om digital kommunikation ikke anvendelse i lejeforholdet, hvis lejekontrakten er indgået før d. 01.01.2018.

OBS: du skal dog være opmærksom på, at dette kun gælder for lejers opsigelse. Udlejer skal stadig opsige lejemålet ved en fysisk skrivelse, navnlig ved et brev.

Lejekontrakter indgået efter d. 01.01.2018:
Hvis lejekontrakten er indgået under de nye regler om digital kommunikation, altså efter d. 01.01.2018, så vil det være endnu nemmere at opsige digitalt. Det skal nemlig ikke længere forhåndsaftales, at digital kommunikation må bruges i lejeforholdet. Det er i stedet en negativ afgræsning, der skal laves, så hvis digital kommunikation ikke skal gælde, så skal dette aftales.

Hvad betyder dette? Hvis du ikke har hørt fra din udlejer eller læst i din lejekontrakt, at digital kommunikation ikke er accepteret, så kan du uden problemer opsige via mail eller SMS.

Læs også: Opsigelse af et lejemål: Sådan gøres det

Udlejer har bekræftet opsigelsen:
Dette punkt er taget med, idet det stiller lejer i en god situation. Det betyder nemlig, at selvom man har aftalt, at digital kommunikation ikke skal gælde i lejeforholdet (den negative afgrænsning), og man så opsiger digitalt alligevel, så vil det normalvis være en ugyldig opsigelse – men dette gælder ikke, hvis udlejer svarer tilbage og bekræfter opsigelsen via samme medie. Så bliver opsigelsen nemlig gyldig, selvom den i første omgang var ugyldig. Det skyldes, at udlejer dermed viser, at vedkommende har modtaget opsigelsen (og man så kan løfte sin bevisbyrde som lejer).

Pro tip

Tommelfingerreglen er, at når udlejer svarer dig tilbage på en mail, SMS eller noget helt tredje, så anses det som bekræftelse af det tilsendte. Det er altså en accept af at afsenderformen er godkendt. Underordnet om det er aftalt eller ej.

Skal du begrunde din opsigelse?

Som lejer behøver man ikke begrunde sin opsigelse af ens lejlighed, heller ikke hvis udlejer spørger – man er nemlig ikke forpligtet til dette, når man er lejer (det er en anden situation, når udlejer vil ophæve eller opsige en lejer). Det er derfor nok, at når du afleverer din opsigelse, at udlejer ikke er i tvivl om, at det er en opsigelse af lejemål, og du kan løfte bevisbyrden for, at udlejer har modtaget opsigelsen. Mere kan udlejer ikke forlange af dig. Det kan i visse tilfælde være en god idé at uddybe ens opsigelse, således at udlejer får alle de fornødne informationer.

Læs også: Fraflytningsopgørelse: Hvad er reglerne egentlig?

Hvad kan opsigelse af lejemål indeholde?

 • Dit navn og kontraktinformationer

 • Lejemålets adresse

 • Dato for fraflytning

 • Dato for hvornår udlejer kan genudleje lejemålet

 • Din nye adresse (hvis du ikke kender den, når du opsiger, så husk at udlejer senest skal

  oplyses om denne 8 dage før fraflytning)

 • Skriv bankinformationer, således udlejer har et sted at overføre det eventuelle overskydende depositum til. 

  Her kan du se et eksempel på hvordan en opsigelse kan se ud:

Hvordan kan en opsigelse se ud

Du kan hente overstående opsigelses-skabelon lige her (helt gratis!): Hent skabelon.

Til sidst har vi skrevet en række små tips og tricks, som måske kan hjælpe dig.

Gode råd og huskeregler:

 • Få din udlejer til at bekræfte modtagelsen af opsigelsen

 • Opsigelsesvarslet begynder fra den dag, hvor din udlejer modtager opsigelsen (og ikke når du har sendt den)

 • Opsigelsesvarslet regnes i hele måneder (hvis ikke andet er aftalt)

 • Tilføj så mange informationer til din opsigelse som muligt (ny adresse, fraflytningsdato, m.m.), da det alligevel er i din egen interesse

Få juridisk hjælp, så du undgår at blive snydt​

Emnet med opsigelse kan være meget kompliceret som lejer. Det kan både være omkring opsigelsen, som i dette tilfælde, men det kan også være alt fra fraflytningsynet til den økonomiske rapport. Vi ser desværre mange lejere, som bliver snydt i disse tilfælde.

Det er ofte rigtig mange penge, du som lejer går glip af, alt fra nogle tusind kroner til 30-40.000 kroner. Tænkt hvad du ellers kunne bruge disse penge til? 

Lad os hjælpe dig

DIGURA er meget anderledes end de danske lejerforeninger, som man har kendskab til som lejer. De har ofte kun en åbningsdag om ugen, du kan ikke komme igennem på deres telefon og det er ikke sikkert de vil hjælpe dig, når det kommer til stykket. Selvom du endda har betalt dertil i mange år. 

Ved DIGURA kan du altid få fat på os, du har din egen sagsbehandler og bedst af alt: Du betaler kun, hvis vi vinder din sag. Det er derfor risikofrit for dig, at vi hjælper dig. 

Er du i tvivl om noget i artiklen, så sidder vores team klar til at hjælpe dig i chatten. Den kan du finde nederst i højre hjørne.  Vi kan godt forstå, at du synes det kan være kompliceret stof at forstå og derfor har vi gjort det bedste for at hjælpe dig med artiklen. 

Hvis du har brug for juridisk hjælp, så kan du får testet din sag nedenfor. Det er gratis og vores dygtige juridiske team vil lave en uforpligtende vurdering af sagen.  

Vil du have testet din sag gratis?

Det tager kun 5 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
med udgangspunkt i 4.500 afgørelser og gældende lov. Du har endda svar samme dag.

DEL INDLÆGGET

Del på facebook
Del på google
Del på linkedin
Del på print
Del på email