Lejelovens nye regler om digital kommunikation

Lejelovens nye regler om digital kommunikation

Lejelovens nye regler om digital kommunikation
Picture of Mike Vestergaard

Mike Vestergaard

Partner

Lejekontrakter indgået efter d. 1. januar 2018 har været med til at fremme digital kommunikation i lejeforhold. Nu træder reglerne i kraft for alle lejeaftaler, uagtet hvornår lejekontrakten er indgået.

Hvilke digitale tiltag er der sket i lejeloven?

1. januar 2018 trådte nye regler om digital kommunikation i kraft og efter en overgangsperiode er reglerne nu klar til at blive rullet ud for alle lejeforhold. Der er indført valgfrihed for lejer og udlejer, om kommunikationen skal være fysisk eller digital. Det vil sige, at der kan ske kommunikation via mail eller eventuelt e-boks. Facebook og SMS kan også anvendes, men det vil nok være mere tvivlsomt, om dette bruges i praksis.

Det kan blandt andet være kommunikation om varmeopgørelser, vedligeholdelse der kræver adgang til lejemålet, men også skriftlige rapporter i forbindelse med indflytning og fraflytning kan tilsendes digitalt og underskrives af lejer digitalt. I forbindelse med disse regler er reglerne om tilbudspligt også omfattet, hvor udlejere nu kan give oplysninger om ejendommen i et digitalt format til lejere. Dette kan ske via et USB-stik eller en digital platform.

Læs også: Hvor meget skal jeg af med ved fraflytning? 

Hvorfor skal man vælge DIGURA?

Vi hjælper hundredvis af lejere hver måned, både via vores medlemsløsning og vores sagsbehandling. Når vi fører sagerne, så har vi opnået en gevinst for lejeren i 98% af tilfældene. Vi er her for at hjælpe dig, som potentielt bliver snydt af din udlejer og som faktisk gerne vil beholde dine egne penge. 

Indflytning- og fraflytningssyn bliver digitale

Efter lejelovens gældende regler, er udlejere, som udlejer mere end én lejlighed, forpligtet til at udlevere en synsrapport ved indflytning- og fraflytningssynet. Det er lejer, som skal have denne udleveret, hvis vedkommende er tilstede. Ved de nye regler, så kan disse synsrapporter afgives i et digitalt dokument og tilsendes til lejere via mail eller på anden digital måde. Lejer kan hermed kvittere for modtagelsen af synsrapporten via sin mail på smartphone, tablet el. lignende. Der skal kvitteres til synet, således reglerne omkring synet ved indflytning- og fraflytning ikke overtrædes.

Undersøgelse

72 % lejere ønsker mere digital kommunikation i deres lejeforhold end de får nu. Ud af disse 72 %, så vil 88 % ønske at de modtog ind- og fraflytningsrapport via mail.

Kilde: Spørgerunde via mail til vores mailliste, 502 deltagere

Der er stadig visse elementer som ikke må foregå digitalt

Det er dog ikke alt kommunikation, som kan foregå digitalt. Reglerne om udlejers adgang til opsigelse og betalingspåkrav kan ikke foregå via digital kommunikation, men skal stadig ske ved en fysisk skrivelse.

Læs også: Hvad er en indsigelse – Og hvornår er det relevant for dig som lejer? 

Det vil sige, at lejere faktisk godt kan opsige via digital kommunikation, medmindre det er aftalt mellem lejer og udlejer, at kommunikation skal foregå på papir. Men reglerne kan under ingen omstændigheder fraviges i tilfælde af udlejers opsigelse af lejer, hvilket derfor kun kan ske med almindelig post. 

Gælder kun for udlejere som husker at informere om det

Reglerne om digital kommunikation træder i kraft for alle lejemål pr. 1. januar 2019, uanset hvornår lejeaftalen er underskrevet. Det bør dog noteres, at udlejere skal informere om dette, før det gælder for dem. Udlejer skal efter d. 31. december 2018 give meddelelse til lejer om, at de nye regler vil være gældende i lejeforholdet. Det er derfor vigtigt, at man som udlejer faktisk gør sin lejer opmærksom på det og meddeler, at reglerne om digital kommunikation finder anvendelse i lejeforholdet.

Er du nervøs for, at din husleje er for høj?

Flere end 100.000 danskere betaler for meget i husleje. Måske er du en af dem?

I DIGURA kan du få et gratis tjek, hvor både vores software og en af vores dygtige juridiske rådgivere kigger på din husleje gratis.

Bevisbyrden er stadig pålagt afsender

Som i enhver kommunikation der sker mellem lejer og udlejer, så er det afsender, som har ansvaret og bevisbyrden for, at modparten faktisk har modtaget meddelelsen. Det vil sige, at afsender bærer risikoen. Det bør noteres, at hvis man som lejer skifter mail og ikke informerer sin udlejer herom, så vil det anses som misligholdelse.

Eksempel: Hvis udlejer sender dig varsling om husleje og du ikke ser denne, fordi du har nedlagt eller stoppet med at bruge maillen, så vil det stadig anses som gældende (og gyldig fra det informerede tidspunkt). Det er nemlig ikke udlejers ansvar at vide om lejer stopper med at bruge mailen eller en ej.

I situationer hvor der er problemer med at det afsendte ender i spam eller går i visse filtrer, så vil det ikke anses som modtaget. Det betyder, at afsenderen ikke har opfyldt sine forpligtelser og ikke kan løfte bevisbyrden for at meddelelsen er modtaget af modparten.

Læs også: Indflytningssyn og indflytningsrapport

Kan undtages af begge parter

I tilfælde af at man er undtaget fra Digital Post, både hvad angår udlejer eller lejer, så kan ens lejeforhold ikke forpligtes til at høre ind under reglerne om digital kommunikation, og så er man fritaget. Det kan eksempelvis vedrøre ældre, som heller ikke kommunikerer via e-boks. 

Det er dog en problemstilling, som kan skabe problemer i praksis. Den person som er fritaget for digital kommunikation med det offentlige, er også personen som skal oplyse om, at vedkommende er fritaget fra dette. Modparten har nemlig ikke mulighed for at kontrollere dette og tilpasse kommunikationen til dette, før modparten har gjort opmærksom på det. Da enhver kan påberåbe sig, at de er fritaget for digital kommunikation med det offentlige, så kan modparten forlange dokumentation for fritagelsen.

Ligeledes kan både udlejer og lejer i lejelovens nye bestemmelse, med det rette varsel på 1 måned forlange, at kommunikationen ikke skal foregå via digital kommunikation. Det betyder, at hvis en af parterne ikke er tilhænger af den digitale kommunikation, så kan det fraviges med det rette varsel.

Undersøgelse

Folk på Sjælland er mere åbne over for digital kommunikation end folk fra Nordjylland. Der er 87 % fra Sjælland som vil have digital kommunikation i modsætning til de 69 % der ønsker det fra Nordjylland. 

Kilde: Spørgerunde via mail til vores mailliste, 502 deltagere

Den nye persondataforordning

Den famøse persondataforordning har naturligvis også betydning i denne sammenhæng. Uanset om man som udlejer modtager beskeder fra lejer med almindelig post, eller digitalt, skal man nu vænne sig til at de nye regler om personfølsomme oplysninger fra EU også gælder ved siden af lejeloven.

Ifølge de nye persondataregler, så må man som udlejer gerne modtage og opbevare lejers såkaldte personfølsomme oplysninger, når det er nødvendigt af hensyn til lejeforholdet. Hvad der dog er vigtigt er, at disse oplysninger er beskyttet og under ingen omstændigheder deles med andre.

Læs også: Må du opsige et lejemål pr. mail eller sms?

Huskeregler i forbindelse med digital kommunikation

  • Hvis en af parterne ændrer eller lukker sin e-mailadresse, så skal dette oplyses.
  • Hvis der er aftalt digital kommunikation og modparten ikke svarer inden for et par dage, så kan det være en god idé at følge op – Det kan være endt i spamfilteret
  • Der er undtagelser til reglen, som giver berettigelse til fritagelse
  • Udlejer skal stadig sende meddelelser angående opsigelse og betalingspåkrav via brev
  • Udlejere med lejeaftaler fra før 1. januar 2018 skal huske at informere lejer om digital kommunikation

Del indlægget​

Vil du have vurderet din sag gratis?

Det tager kun 2 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
helt gratis. Du har endda svar inden 24 timer!

Gør som
+6000 andre​

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de bedste tips og tricks direkte i indbakken

Det Store Fællesskab for Lejere