Ny typeformular træder i kraft i dag

Ny typeformular træder i kraft i dag

Picture of Luna Bock

Luna Bock

Senior Legal Advisor
Indenrigs- og Boligministeriet har udgivet den nye typeformular, som er gældende fra 1. september 2022 – Dette er dermed den nye autoriserede lejekontrakt. Når en af parterne i lejeforholdet ønsker det, så skal der være en skriftlig lejekontrakt mellem parterne.

Den nye typeformular vil træde i kraft fra den 1. september 2022.


Som udlejer og fremlejegiver, skal du være opmærksom på følgende tidspunkter:

  • Typeformular A, 9. udgave kan anvendes til den 31. december 2022
  • Typeformular A, 10. udgave kan anvendes fra den 1. september 2022

Det betyder dermed, at der er en periode på 4 måneder, hvor begge typeformularer kan finde anvendelse. Det er fra den 1. september 2022 til og med den 31. december 2022.

Vær opmærksom på, at underskrifttidspunktet er det væsentligste, og dermed ikke hvornår lejeforholdet starter.

Lejelovens nye regler vil finde anvendelse fra den 1. juli 2022.

 

Ændringerne i den nye typeformular A, 10. udgave

Overordnet vil den nye typeformular vejlede udlejerne mere, således at det forhåbentlig mindsker risikoen for, at man som lejer bliver snydt eller opkrævet uberettiget.

Lejekontraktens §1: Fremadrettet er det en del af den almindelige udarbejdelse af lejekontrakten, at der noteres telefon og e-mail på lejekontrakten.

Lejekontraktens §3: Der understreges i den nye lejekontrakt, at der skal være hjemmel til opkrævninger.

Lejekontraktens §4: Det fremgår af teksten, at forudbetalt leje kun må svare til opsigelsesperioden for lejemålet – Dette er relevant for accessoriske enkeltværelser.

Lejekontraktens §7: Udlejer skal udfylde, hvorvidt udlejer er professionel eller amatør i forbindelse med lejers indflytning.

Lejekontraktens §8: Det fremgår af lejekontrakten, at lejer har vedligeholdelsespligten for låse og nøgle, medmindre andet er aftalt.

Lejekontraktens §11: Der er indsat et nyt afsnit, således at udlejer kan orientere om, hvordan der sker regulering af lejen, samt hvorvidt huslejen stiger efter nettoprisindekset.

 

Betyder det, at min nuværende lejekontrakt skal ændres?

Nej – Udarbejdes en lejekontrakt på en typeformular, så skal udlejer blot sikre, at det er den gældende typeformular på underskrivelsestidspunktet som benyttes i lejeforholdet.

Oversigt over typeformular

  • Indgåelse af lejekontrakter fra 3. september 2001 til 31. juni 2015 = Typeformular A, 8. udgave
  • Indgåelse af lejekontrakter fra 1. juli 2015 til 31. august 2022 = Typeformular A, 9. udgave
  • Indgåelse af lejekontrakter fra 1. september 2022 og frem = Typeformular A, 10. udgave

Bemærk: Der er altid en overgangsperiode på cirka 3 måneder. Kontakt din rådgiver, hvis du er i tvivl om, hvorvidt din lejekontrakt er forældet.

 

Konsekvenserne for forældet typeformular

Er lejekontrakten udarbejdet på en forældet typeformular, så kan det få stor betydning for dig som lejer. Det betyder faktisk, at lejekontraktens indhold fra §§1-10 tilsidesættes, såfremt det er til skade for lejer. Det betyder i mange tilfælde, at vedligeholdelsespligten overgår til udlejer, og dermed kan udlejer ikke opkræve lejer for den almindelige istandsættelse ved fraflytning.

DIGURA beskæftiger sig dagligt med sager, hvor typeformularen er forældet. Det får nemlig ofte betydning i forbindelse med lejers fraflytning af lejemålet, hvor udlejer opkræver lejer uberettiget.

Er typeformularen forældet og fremgår det ikke af lejekontraktens §11, at lejer har den indvendige vedligeholdelsespligt, så overgår den til udlejer, jf. lejeloven.

Er din typeformular forældet, så få altid en vurdering af dine istandsættelseskrav, således at du sikrer, at du ikke betaler uberettiget for istandsættelse af lejemålet.

Del indlægget​

Vil du have vurderet din sag gratis?

Det tager kun 2 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
helt gratis. Du har endda svar inden 24 timer!

Gør som
+6000 andre​

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de bedste tips og tricks direkte i indbakken

Det Store Fællesskab for Lejere