Udfyldelse af en lejekontrakt: Sådan gøres det

DIGURAs artikel gratis gennemtjek af lejekontrakt

Vi har nok alle prøvet det eller kommer til det; nemlig at skulle underskrive en lejekontrakt. Men hvordan udfylder man egentlig en lejekontrakt, og hvad skal man være særlig opmærksom på? 

Typeformular​

Før vi begynder at snakke om udfyldelse af en lejekontrakt, er det vigtigt at have på plads hvilken typeformular, der må anvendes. For lejeaftaler efter 1. juli 2015 må KUN typeformular A9 anvendes, med undtagelse af lejeaftaler vedrørende almen beboelse.

Opbygning

En lejekontrakt er simpelt bygget op. Den indeholder i alt 12 §’er, der guider dig igennem forskellige sektioner. De bliver gennemgået en for en herunder.

§ 1

Første punkt i udfyldelse af en lejekontrakt er naturligt nok § 1. I § 1 bliver hovedsagligt det mere praktiske og oplysende anført. § 1 indeholder blandt andet oplysninger om hvilken type lejemål, der er tale om. I lejeretten skelner man primært mellem 5 typer:

 • Lejligheder
 • Enkeltværelser
 • Ejerlejligheder
 • Andelsboliger
 • Fremlejning

I samme sektion skal udlejer anføre sit fulde navn. Ved selskabsvirke skal dets CVR-nummer også anføres. 

Der skal angives antal værelser og bruttoarealet ved det lejede samt hvilke faciliteter, der er adgang til. Hertil kan diverse krydses af samt tilføjes.

Disse faciliteter skal efterfølgende være tilgængelig for lejer under hele lejeperiodens forløb.

Læs også: 10 situationer hvor din udlejer måske snyder dig

§ 2

Kort og præcist indeholder § 2 information om lejeperioden og opsigelse.
Der bliver her angivet den konkrete dato for lejers rådighed over lejemålet samt et opsigelsesvarsel. Opsigelsesvarslet kan ved aftale blive forkortet eller forlænget i lejeaftalens § 11, som vi kommer til senere.
Til sidst i § 2, skal det indgå om lejekontrakten er tidsbegrænset eller ubegrænset.

§ 3

§ 3 i lejekontrakten indeholder betaling af leje og alt i alt det økonomiske aspekt i lejekontrakten.
I § 3 skal medgå den årlige husleje uden forbrug, og om huslejen skal betales hver enkelt måned eller pr. kvartal. Det typiske i praksis er hver måned.

Det er ligeledes her, at a-conto betalinger indgår. I lejekontraktens § 3 oplistes der:

 • A-conto varmebidrag
 • A-conto vandbidrag
 • A-conto elbidrag
 • A-conto kølingsbidrag
 • Bidrag til beboerrepræsentation
 • Antennebidrag

Der er strenge regler i forhold til opkrævninger af a-conto. Det kræves bl.a., at der i ejendommen er opsat selvstændige målere i de enkelte lejeboliger. Det er ligeledes ikke tilladt at kræve betalinger for renovation, trappevask, PBS-gebyr og andre kreative gebyrer. 

Læs også: Udlejers adgang til at hæve huslejen

§ 4

Her kommer vi til indskuddet, der også er kendt som depositum og forudbetalt leje, der er en væsentlig faktor ved udfyldelse af en lejekontrakt.

Der er i lejeloven strenge regler til dette område, hvorfor der kun gives mulighed for udlejer til maksimalt at opkræve depositum af lejer svarende til 3 måneders husleje eksl. forbrug samt 3 måneders forudbetalt husleje.

Vær opmærksom på, at du har ret til at benytte den erlagte forudbetalte husleje i opsigelsesperioden ved din fraflytning, sådan at du ikke betaler husleje, da denne jo netop er forudbetalt.

§ 5

Denne bestemmelse er opbygget som afkrydsningsskema. 

Udlejer skal her afkrydse hvilke typer af hhv. varme, kølning, vand og el, der er tale om.

Der er et stort sammenspil mellem de i § 3 nævnte a-conto opkrævninger og de her angivet § 5-afkrydsninger.

Er du i tvivl om du bliver snydt? Meld et krav ind til DIGURA, så undersøger vi hurtigt og effektivt, om du er berettiget til at få de betalte beløb tilbage.

§ 6

Halvvejs i guiden om udfyldelse af en lejekontrakt finder vi § 6. Her finder vi information om fællesantenner m.v. og adgang til elektroniske kommunikationstjenester.

Det er ofte angivet her, om udlejer leverer TV-signal til lejere i bygningen, om der er internet tilkoblet osv. Prisen på disse ydelser skal medgå i lejekontraktens § 3

§ 7

Lejemålets tilstand ved lejers indflytning finder man i kontraktens § 7.

I de fleste henseender skal udlejer foretage både et ind- og fraflytningssyn. I disse tilfælde skal lejemålets stand afgøres. Er dette foretaget, skal der blot afkrydses “ja” i denne sektion.

Vær opmærksom på, at i de fleste tilfælde hvor udlejer har pligt til at afholde disse syn, men ikke afholder disse, mister udlejer hele sit krav på at beholde noget af depositummet.

Læs også: Guide: Få mest muligt depositum tilbage

§ 8

Indholdet i lejekontraktens § 8 omhandler vedligeholdelse af lejemålet.

I denne sektion skal der blot angives, hvem vedligeholdelsespligten tilfalder. I de fleste tilfælde, vil denne blive pålagt lejeren. Skulle der være tale om, at udlejer har påtaget sig denne, skal udlejer oprette en konto, hvorpå der skal stå penge tilgængelig til denne vedligeholdelse.

§ 9

Hvilket inventar hører der med til lejemålet?

Igen et simpelt afkrydsningsskema, hvor der blot angives hvilket tilbehør, som lejligheden har. Der er ligeledes mulighed for, at der kan tilføjes yderligere ting.

§ 10

Det sidste og mere praktiske beskrives i § 10. 

Her skal udlejer udfylde, om der er en beboerrepræsentation, om der må holdes husdyr, om der er en given husorden, og om der er andre oplysninger, der er relevante for lejer. Vær opmærksom på at øvrige vilkår IKKE skal tilføjes her.

§ 11

Udlejers særlige vilkår.

Det er her udlejer har sin tendens til at blive en tand for kreativ. Alle øvrige vilkår skal indgå her. Det er dog langt fra alt, der gyldigt kan skrives ind her. Lejelovens præceptive regler kan, som ordet antyder, ikke fraviges, og udlejer kan derfor bl.a. ikke kræve ”trappeleje”, ”gebyr”, at du tegner bestemte forsikringer og andre opkrævninger m.m.

Læs også: Må udlejer kræve at jeg fraflytter 14 dage før opsigelse?​

§ 12

Sidste punkt i udfyldelse af en lejekontrakt er underskriften. 

Der er nok ikke så meget at sige hertil, andet end at lejeaftalen bliver bindende ved underskrift. Vær opmærksom på at flere forhold i en lejekontrakt kan gøre indholdet i denne ugyldigt, men lejeaftalen i sin helhed vil altid have sin gyldighed.

Vi håber denne gennemgang af en lejekontrakt har givet dig et indblik i lejekontraktens forskellige sektioner. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Vil du have testet din sag gratis?

Det tager kun 5 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
med udgangspunkt i 4.500 afgørelser og gældende lov. Du har endda svar samme dag.

BEDØMMELSE AF INDLÆGGET:

5/5

Del indlægget

Luk menu

Vil du ikke gerne undgå at blive snydt eller få kompensation som du er berettiget til?

Gør ligesom 1000 andre lejere og tilmeld dig vores nyhedsbrev – Det kan potentielt spare dig for mange tusinde af kroner. Vi vil give dig gratis råd omkring indflytning, mens du bor til leje og ved din fraflytning.