Udfyldelse af en lejekontrakt: Sådan gøres det

Udfyldelse af en lejekontrakt: Sådan gøres det

Picture of Louise Song

Louise Song

Senior legal advisor

Vi har nok alle prøvet det eller kommer til det: Nemlig at skulle underskrive en lejekontrakt. Men hvordan udfylder man egentlig en lejekontrakt, og hvad skal man være særlig opmærksom på? 

Typeformular​

Før vi begynder at snakke om udfyldelse af en lejekontrakt, er det vigtigt at have på plads, hvilken typeformular, der må anvendes. For lejeaftaler efter 1. juli 2015 er der kun typeformular A9 der må anvendes – med undtagelse af lejeaftaler vedrørende almen beboelse.

Hvorfor skal man vælge DIGURA?

Vi hjælper hundredvis af lejere hver måned, både via vores medlemsløsning og vores sagsbehandling. Når vi fører sagerne, så har vi opnået en gevinst for lejeren i over 90 % af tilfældene. Vi er her for at hjælpe dig, som potentielt bliver snydt af din udlejer og som faktisk gerne vil beholde dine egne penge.

Opbygning

En lejekontrakt er simpelt bygget op. Den indeholder i alt 12 paragraffer, der guider dig igennem forskellige sektioner. De bliver gennemgået én efter én herunder.

Lejekontraktens § 1

I § 1 er det hovedsagligt det praktiske og oplysende der anføres. § 1 indeholder blandt andet oplysninger om hvilken type lejemål, der er tale om. I lejeretten skelner man primært mellem fem typer:

 • Lejligheder
 • Enkeltværelser
 • Ejerlejligheder
 • Andelsboliger
 • Fremlejning

I samme sektion skal udlejer anføre sit fulde navn. Ved selskabsvirke skal dets CVR-nummer også anføres. 

Der skal angives antal værelser og bruttoarealet ved det lejede samt hvilke faciliteter, der er adgang til. Hertil kan diverse krydses af samt tilføjes.

Disse faciliteter skal efterfølgende være tilgængelige for lejer under hele lejeperiodens forløb.

Læs også: 10 situationer hvor din udlejer måske snyder dig

Lejekontraktens § 2

§ 2 indeholder information om lejeperioden og opsigelse. Her bliver den konkrete dato for lejers rådighed over lejemålet anført. Opsigelsesvarslet for lejemålet anføres også her. Opsigelsesvarslet kan ved aftale blive forkortet eller forlænget i lejeaftalens § 11, som vi kommer til senere.
Til sidst i § 2, skal det indgå, om lejekontrakten er tidsbegrænset eller ubegrænset.

Lejekontraktens § 3

§ 3 i lejekontrakten indeholder betaling af leje og alt i alt det økonomiske aspekt i lejekontrakten.
I § 3 skal medgå den årlige husleje uden forbrug og om huslejen skal betales hver enkelt måned eller pr. kvartal. Det typiske i praksis er hver måned.

Det er ligeledes her, at a conto-betalinger indgår. I lejekontraktens § 3 oplistes der:

 • A conto varmebidrag
 • A conto vandbidrag
 • A conto elbidrag
 • A conto kølingsbidrag
 • Bidrag til beboerrepræsentation
 • Antennebidrag

Der er strenge regler i forhold til opkrævninger af a-conto. Det kræves bl.a., at der i ejendommen er opsat selvstændige målere i de enkelte lejeboliger. Det er ligeledes ikke tilladt at kræve betalinger for renovation, trappevask, PBS-gebyr og andre kreative gebyrer. 

TIP

Få altid en til at tjekke din lejekontrakt igennem. Det kan enten være en ven eller forældre. Det kan også være os. Vi tilbyder et gratis tjek af din lejekontrakt lige her

Lejekontraktens § 4

Her kommer vi til depositum og forudbetalt husleje, der er en væsentlig faktor ved udfyldelse af en lejekontrakt.

Der er i lejeloven strenge regler til dette område, og der gives kun mulighed for, at udlejer maksimalt kan opkræve depositum af lejer svarende til 3 måneders husleje eksklusiv forbrug samt 3 måneders forudbetalt husleje.

Vær opmærksom på, at du har ret til at benytte den forudbetalte husleje i opsigelsesperioden ved din fraflytning, så at du ikke betaler husleje, da den jo netop er forudbetalt.

Læs også: Depositum og forudbetalt leje: Hvad skal du vide?

Lejekontraktens § 5

Denne bestemmelse er opbygget som afkrydsningsskema. 

Udlejer skal her afkrydse hvilke typer af hhv. varme, kølning, vand og el, der er tale om.

Der er et stort sammenspil mellem de i § 3 nævnte a-conto opkrævninger, og de her angivet § 5-afkrydsninger.

Lejekontraktens § 6

Halvvejs i guiden om udfyldelse af en lejekontrakt finder vi § 6. Her finder vi information om fællesantenner m.v. og adgang til elektroniske kommunikationstjenester.

Det er ofte angivet her, om udlejer leverer TV-signal til lejere i bygningen, om der er internet tilkoblet osv. Prisen på disse ydelser skal medgå i lejekontraktens § 3. 

Lejekontraktens § 7

Lejemålets tilstand ved lejers indflytning finder man i kontraktens § 7.

I de fleste henseender skal udlejer foretage både et ind- og fraflytningssyn, hvor lejemålets stand afgøres. Hvis dette forlanges, skal der blot afkrydses “ja” i denne sektion.

Vær opmærksom på, at i de fleste tilfælde hvor udlejer har pligt til at afholde disse syn, men ikke afholder disse, mister udlejer hele sit krav på at beholde noget af depositummet.

Læs også: Guide: Få mest muligt depositum tilbage

Lejekontraktens § 8

Indholdet i lejekontraktens § 8 omhandler vedligeholdelse af lejemålet.

I denne sektion skal der blot angives, hvem vedligeholdelsespligten tilfalder. I de fleste tilfælde, vil denne blive pålagt lejeren. Skulle der være tale om, at udlejer har påtaget sig vedligeholdelsespligten, skal udlejer oprette en konto, hvorpå der skal stå penge tilgængelig til vedligeholdelse.

Lejekontraktens § 9

Hvilket inventar hører med til lejemålet?

Igen et simpelt afkrydsningsskema, hvor der blot angives hvilket tilbehør, der følger med til lejligheden. Der er ligeledes mulighed for, at der kan tilføjes yderligere ting.

Lejekontraktens § 10

Det sidste og mere praktiske beskrives i § 10. 

Her skal udlejer udfylde, om der er en beboerrepræsentation, om der må holdes husdyr, om der er en given husorden, og om der er andre oplysninger, der er relevante for lejer. Vær opmærksom på, at øvrige vilkår IKKE skal tilføjes her.

TIP

Hvis du ender i konflikt med din udlejer, så sørg for at få al dialog på skrift. Det kan både være SMS, brev eller mail – det kan være vigtigt for bevisbyrden senere i forløbet. 

Lejekontraktens § 11

Udlejers særlige vilkår.

Det er her udlejer har tendens til at blive en tand for kreativ. Alle øvrige vilkår skal indgå her. Det er dog langt fra alt, der gyldigt kan skrives ind her. Lejelovens præceptive regler kan ikke fraviges. Udlejer kan derfor bl.a. ikke kræve ”trappeleje”, ”gebyr”, at du tegner bestemte forsikringer og andre opkrævninger m.m.

Læs også: Må udlejer kræve, at jeg fraflytter 14 dage før opsigelse?

Lejekontraktens § 12

Sidste punkt i udfyldelse af en lejekontrakt er underskriften. 

Der er ikke så meget at sige til dette punkt, andet end at lejeaftalen bliver bindende ved underskrift. Vær opmærksom på, at flere forhold i en lejekontrakt kan gøre indholdet i den ugyldig, men lejeaftalen i sin helhed vil altid have sin gyldighed.

Vi håber denne gennemgang af en lejekontrakt har givet dig et indblik i lejekontraktens forskellige sektioner. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Få juridisk hjælp, så du undgår at blive snydt

Emnet med lejekontrakt kan være meget kompliceret som lejer. Overstående skal ses som en generel vejledning og ikke som decideret juridisk rådgivning. Vi anbefaler derfor altid, at du tager fat i os, således du kan få den rette og nødvendige rådgivning, som passer konkret til din sag.  

Det kan både være omkring lejekontrakt, som i dette tilfælde, men det kan også være alt fra fraflytningssynet til den økonomiske rapport. Vi ser desværre mange lejere, som bliver snydt i disse tilfælde. Det er ofte rigtig mange penge, du som lejer går glip af, alt fra nogle tusind kroner til 30-40.000 kroner. Tænk hvad du ellers kunne bruge disse penge til? 

Lad os hjælpe dig

Ved DIGURA kan du altid få fat på os, du har din egen sagsbehandler og bedst af alt: Du betaler kun, hvis vi vinder din sag. Det er derfor risikofrit for dig, at vi hjælper dig. 

Vi har opnået et fordelsagtig resultat for lejere i over 90 % af alle sager, som vi har haft behandlet. Vi har 9,4 i score på Trustpilot, 5 stjerner på Facebook og vi har hjulpet mere end 5000 lejere. Og vi vil rigtig gerne hjælpe dig også. 

Er du i tvivl om noget i artiklen, så sidder vores team klar til at hjælpe dig i chatten. Den kan du finde nederst i højre hjørne.  

Hvis du har brug for juridisk hjælp, så kan du får testet din sag nedenfor. Det er gratis og vores dygtige juridiske team vil lave en uforpligtende vurdering af sagen.  

Del indlægget​

Vil du have vurderet din sag gratis?

Det tager kun 2 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
helt gratis. Du har endda svar inden 24 timer!

Gør som
+6000 andre​

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de bedste tips og tricks direkte i indbakken

Det Store Fællesskab for Lejere