Depositum og forudbetalt leje – hvad skal du vide?

DIGURAs artikel om depositum og forudbetalt husleje

Alle lejere må have stiftet bekendtskab med ordene ”depositum” og ”forudbetalt leje”. Men hvad bruges det egentlig til? Og hvad er reglerne? Denne artikel vil tage dig i gennem dette på en nem og forståelig måde.

Hvad er depositum?​

Depositum er udlejers sikkerhed i forbindelse med udlejning af et lejemål. Det er nemlig udlejers sikkerhed for at få dækket udgifter til reparationer og udbedring af eventuelle skader efter lejers fraflytning. Det vil sige, at dette beløb faktisk er lejers penge, som udlejer har i sin besiddelse for at have noget at betale med, hvis lejer ikke afleverer det lejede i den forventede stand.

Eksempel: Lejer har ødelagt gulvet i stuen og ligeledes har vedkommende ikke rengjort køkkenet på nogen måde, så det ikke står i forventet stand ved fraflytningssynet. I en sådan situation kan udlejer bruge depositummet til at modregne regningerne for disse ting og dermed pålægge lejer udgiften. Det overskydende depositum (hvis der er overskud) skal udlejer dog tilbagebetale til lejer.

Depositummets størrelse afhænger af huslejen, og hvor mange måneder udlejer vil tage for (maksimalt 3 måneder!). Hvis huslejen er på 5.000 kroner, så kan depositummet være op til 15.000 kroner. Hvis huslejen er 15.000 kroner, så kan det være op til 45.000 kroner. 

Hvorfor skal man vælge DIGURA?

Vi hjælper hundredvis af lejere hver måned, både via vores medlemsløsning og vores sagsbehandling. Når vi fører sagerne, så har vi opnået en gevinst for lejeren i over 90 % af tilfældene. Vi er her for at hjælpe dig, som potentielt bliver snydt af din udlejer og som faktisk gerne vil beholde dine egne penge. 

Der står følgende i Lejelovens § 34  om depositum:

Udlejer kan i lejeforhold om beboelseslejligheder og enkeltværelser til beboelse ved lejmålets indgåelse som depositum kræve et beløb svarende til indtil 3 måneders leje. Beløbet henstår til sikkerhed for lejerens forpligtelser ved fraflytning. 

Som lejer skal man være særlig opmærksom, hvis man har underskrevet en lejekontrakt efter 01/07-2015, idet at udlejere ikke længere må bruge depositummet til at nyistandsætte lejemålet. Depositummet må kun bruges til det, som man betegner “normalistandsættelse”. 

Hvor længe må udlejer tilbageholde depositum?

Der er ifølge lejeloven ikke nogen bestemt tidsfrist for, hvornår udlejer skal tilbagebetale depositum til lejer efter fraflytning. Det skyldes, at der her skal til hensyn til, at udlejer først skal have regninger fra de håndværkere, som har udført istandsættelsen. Udlejer kan derfor ikke stå til ansvar for, hvornår disse regner bliver tilsendt. Men typisk ser man, at tilbagebetalingen sker inden 8 uger.

Læs også: Få mest muligt depositum tilbage

Hvad er forudbetalt leje?

Forudbetalt leje er udlejers sikkerhed for at en lejer ikke bare fraflytter uden opsigelse eller før opsigelsesperioden er afsluttet. I hvert fald ikke uden at betale husleje i perioden.  Forudbetalt husleje benyttes til at dække huslejen i den sidste periode af lejeforholdet (oftest det samme som opsigelsesperioden). Forudbetalt leje vil derfor dække huslejen for det antal måneder, du har betalt forudbetalt husleje for – det vil ofte være 3 måneder.

Eksempel: Hvis du har betalt 3 måneders forudbetalt husleje, vil du ikke skulle betale for de 3 sidste måneder, hvor du bor i lejemålet efter du har opsagt det.

Det er vigtigt at huske på, at udlejer har en genudlejningspligt i forbindelse med opsigelsesperioden. Men hvis du fraflytter før din opsigelsesperiode er udløbet, og der er flyttet en ny lejer ind, så må udlejer ikke tjene “dobbelt leje”. Du kan derfor gøre krav på din forudbetalte husleje for denne periode.

Læs mere om husleje: Betaler du for meget i husleje

Pro tip

Når du betaler depositum og forudbetalt husleje, så husk at udlejer ikke må inkludere dit forbrug i denne beregning. Det vil sige, at der ikke må være indregnet a conto-betalinger, men kun den “rene” husleje. 

Hvad er forskellen på depositum og forudbetalt leje?

Udlejer må maksimalt kræve 3 måneders forudbetalt leje og depositum svarende til husleje i 3 måneder. Det vil sige, at der er forskel på depositum og forudbetalt leje, og udlejer må maksimalt kræve svarende til 6 måneders husleje tilsammen.

Det er meget vigtigt at understrege at udlejer ikke selv må kombinere, således at man tager 5 måneders depositum og 1 måneders forudbetalt husleje. Det skal være maksimalt 3 måneder af depositum og 3 måneder af forudbetalt leje. Det er dog helt op til udlejer, om vedkommende vil tage mindre end 3 måneder på enten depositum eller forudbetalt husleje eller ingenting overhovedet.

Læs også: Flyttesynet; Det her skal du være opmærksom på

Hvornår skal depositum og forudbetalt leje betales?

Depositum og forudbetalt leje betales inden indflytning og ofte sammen med den 1. måneds husleje – så det kan pludselig godt være et meget højt beløb, som skal betales første gang.

Eksempel: Man indflytter i et lejemål, som har en husleje på 5.000 kr. Udlejer forlanger den første måneds husleje samt 3 måneders forudbetalt husleje og 3 måneders depositum. Det vil sige, at inden man overhovedet er flyttet ind, skal der betales 35.000 kr.

Der er ikke nogen grænse for, hvor tidligt man kan blive afkrævet at betale forudbetalt leje og depositum. Ved leje af projektlejligheder, ses det ofte, at beløbene skal betales op til 6 måneder inden indflytning. Det er i disse tilfælde meget vigtigt at huske på, at man skal være sikker på, at udlejer er reel, og man ikke er ved at blive snydt.

Hvornår skal udlejer tilbagebetale depositum?

Selvom man skulle tro det, så angiver lejeloven faktisk ikke noget om, hvornår udlejer har pligt til at tilbagebetale depositum. Det vil sige, at der ikke er en bestemt frist for dette.

Dog har retspraksis fastslået, at udlejer skal tilbagebetale det, når vedkommende har opgjort sit krav, og hvad man som lejer skal betale / have tilbage af depositummet. Normalt siger man, at udlejer har 4-6 uger til at tilbagebetale depositummet eller indkræve yderligere end depositum, hvis kravet overgår dette.

Læs også: Boligstøtte; Alt du skal vide som lejer

Bliv juridisk sikret i dit lejeforhold fra 49 kroner.

Er du bange for at blive opsagt/ophævet eller du allerede blevet det?

I DIGURA kan du blive medlem af vores medlemsklub, hvor du kan få hjælp til din situation og opnå tryghed og opbakning fra 49 kroner om måneden.

Fordele ved medlemskab

Hvad er et indskud og hvornår skal indskud tilbagebetales?

Mange forveksler depositum og indskud som det samme – specielt udlejere. Mange tror også, at når man tager summen af depositum og forudbetalt husleje, så er det tilsammen indskuddet. Begge udsagn er forkerte. Indskud er ikke et udtryk man bruger inden for den almindelige lejelov, men er forbeholdt almene boligselskaber og almenlejeloven. 

Indskuddet er altså ikke det samme som depositum eller forudbetalt husleje, men er i stedet beregnet ud fra den oprindelige byggesum. Det vil sige den pris, som bryggeriet har kostet at opføre. Indskuddet er svarende til 2 % af denne pris, som bliver uddelt pr. kvadratmeter bolig, som afdelingen består af. 

Indskuddet bruges dog ligesom et depositum,  hvor boligselskabet kan modregne det, som de har tilgode. Det kan eksempelvis være til:

  • Istandsættelse
  • Misligeholdelse
  • Forsvundne nøgler  

Hvor meget indskud tilbage? 

Det er ligesom med et depositum, hvor man som udgangspunkt ikke kan forvente at få det hele tilbage. Man får det beløb tilbage, som er svarende til ens indskud minus de udgifter boligselskabet har haft. Det vil sige, at man fratrækker udgifterne til eksempelvis misligeholdelse og forsvundne nøgler.

Hvornår skal du modtage indskuddet igen?   

I almenlejeloven er reglerne lidt anderledes end lejeloven. Som udgangspunkt skal boligselskabet sende den økonomiske opgørelse senest en måned efter at have modtaget den sidste håndværkerregning. Der må ikke ske unødvendig forsinkelser. 

Få juridisk hjælp, så du undgår at blive snydt

Emnet med indflytning kan være meget kompliceret som lejer. Overstående skal ses som en generel vejledning og ikke som decideret juridisk rådgivning. Vi anbefaler derfor altid, at du tager fat i os, således du kan få den rette og nødvendige rådgivning, som passer konkret til din sag.  

Det kan både være omkring indflytning, som i dette tilfælde, men det kan også være alt fra fraflytningssynet til den økonomiske rapport. Vi ser desværre mange lejere, som bliver snydt i disse tilfælde. Det er ofte rigtig mange penge, du som lejer går glip af, alt fra nogle tusind kroner til 30-40.000 kroner. Tænk hvad du ellers kunne bruge disse penge til? 

Lad os hjælpe dig

Ved DIGURA kan du altid få fat på os, du har din egen sagsbehandler og bedst af alt: Du betaler kun, hvis vi vinder din sag. Det er derfor risikofrit for dig, at vi hjælper dig. 

Vi har opnået et fordelsagtig resultat for lejere i over 90 % af alle sager, som vi har haft behandlet. Vi har 9,4 i score på Trustpilot, 5 stjerner på Facebook og vi har hjulpet mere end 5000 lejere. Og vi vil rigtig gerne hjælpe dig også. 

Er du i tvivl om noget i artiklen, så sidder vores team klar til at hjælpe dig i chatten. Den kan du finde nederst i højre hjørne.  

Hvis du har brug for juridisk hjælp, så kan du får testet din sag nedenfor. Det er gratis og vores dygtige juridiske team vil lave en uforpligtende vurdering af sagen.  

Vil du have testet din sag gratis?

Det tager kun 5 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
med udgangspunkt i 4.500 afgørelser og gældende lov. Du har endda svar samme dag.

DEL INDLÆGGET

Del på facebook
Del på google
Del på linkedin
Del på print
Del på email