Depositum og forudbetalt leje – hvad skal du vide?

DIGURAs artikel om depositum og forudbetalt husleje

Alle lejere må have stiftet bekendtskab med ordene ”depositum” og ”forudbetalt leje”. Men hvad bruges det egentlig til? Og hvad er reglerne? Denne artikel vil tage dig i gennem dette på en nem og forståelig måde.

Hvad er depositum?​

Depositum er udlejers sikkerhed i forbindelse med udlejning af et lejemål. Det er nemlig udlejers sikkerhed for at få dækket udgifter til reparationer og udbedring af eventuelle skader efter lejers fraflytning. Det vil sige, at dette beløb faktisk er lejers penge, som udlejer har i sin besiddelse for at have noget at betale med, hvis lejer ikke afleverer det lejede i den forventede stand.

Eksempel: Lejer har ødelagt gulvet i stuen og ligeledes har vedkommende ikke rengjort køkkenet på nogen måde, så det ikke står i forventet stand ved fraflytningssynet. I en sådan situation kan udlejer bruge depositummet til at modregne regningerne for disse ting og dermed pålægge lejer udgiften. Det overskydende depositum (hvis der er overskud) skal udlejer dog tilbagebetale til lejer.

Depositummet størrelse afhænger af huslejen og hvor mange måneder udlejer vil tage for (maksimalt 3 måneder!). Hvis huslejen er på 5.000 kroner, så kan depositummet være op til 15.000 kroner. Hvis huslejen er 15.000 kroner, så kan det være op til 35.000 kroner. 

 

Hvorfor skal man vælge DIGURA?

Vil det ikke være rart, hvis du kun skulle betale, hvis du faktisk vinder? Vi påtager os al risiko, hvor lejerforeninger tager et fast kontigent, ligemeget om de vil hjælpe dig eller ej. Vi er her for at hjælpe de lejere, som ikke har tid, er usikre på deres rettigheder eller ikke ved, hvordan deres sag skal håndteres. 

  • Gratis vurdering af sagen
  • Risikofrit og uden besvær
  • No Cure No Pay

Der står følgende i Lejelovens § 34  om depositum:

Udlejer kan i lejeforhold om beboelseslejligheder og enkeltværelser til beboelse ved lejmålets indgåelse som depositum kræve et beløb svarende til indtil 3 måneders leje. Beløbet henstår til sikkerhed for lejerens forpligtelser ved fraflytning. 

Som lejer skal man være særlig opmærksom, hvis man har underskrevet en lejekontrakt efter 01/07-2015, idet at udlejere ikke længere må bruge depositummet til at nyistandsætte lejemålet. Depositummet må kun bruges til, som man betegner “normalistandsættelse”. 

Læs også: Få mest muligt depositum tilbage

Hvad er forudbetalt husleje?​

Forudbetalt leje er udlejers sikkerhed for at en lejer ikke bare fraflytter uden opsigelse eller før opsigelsesperioden er afsluttet. I hvert fald ikke uden at betale husleje i perioden.  Forudbetalt husleje benyttes til at dække huslejen i den sidste periode af lejeforholdet (oftest det samme som opsigelsesperioden). Forudbetalt leje vil derfor dække huslejen for det antal måneder, du har betalt forudbetalt husleje for – det vil ofte være 3 måneder.

Eksempel: Hvis du har betalt 3 måneder forudbetalt husleje, så vil du ikke skulle betale for de 3 sidste måneder, hvor du bor i lejemålet.

Det er vigtigt at huske på, at udlejer har en genudlejningspligt i forbindelse med opsigelsesperioden. Men hvis du fraflytter før din opsigelsesperiode er udløbe og der er flyttet en ny lejer ind, så må udlejer ikke tjene “dobbelt leje”. Du kan derfor gøre krav på din forudbetalte husleje for denne periode.

Læs mere om husleje: Betaler du for meget i husleje

Pro tip

Når du betaler for depositum og forudbetalt husleje, så husk at udlejer ikke må inkludere dit forbrug i denne beregning. Det vil sige, at der ikke må være indregnet a conto-betalinger, men kun den “rene” husleje. 

Hvor meget depositum og forudbetalt husleje skal betales?

Udlejer må maksimalt kræve 3 måneders forudbetalt husleje og depositum svarende til husleje i 3 måneder. Det vil sige, at udlejer maksimalt må kræve svarende til 6 måneders husleje tilsammen.

Det er meget vigtigt at understrege at udlejer ikke selv må kombinere, således at man tager 5 måneders depositum og 1 måneders forudbetalt husleje. Det skal være maksimalt 3 måneder af depositum og 3 måneder af forudbetalt husleje. Det er dog helt op til udlejer, om vedkommende vil tage mindre end 3 måneder på enten depositum eller forudbetalt husleje eller ingenting overhovedet.

Læs også: Flyttesynet; Det her skal du være opmærksom på

Hvornår skal depositum og forudbetalt husleje betales?

Beløbene betales inden indflytning og ofte sammen med den 1. måneds husleje – så det kan pludselig godt være et meget højt beløb, som skal betales første gang.

Eksempel: Man indflytter i et lejemål, som har en husleje på 5.000 kr. Udlejer forlanger den første måneds husleje samt 3 måneders forudbetalt husleje og 3 måneders depositum. Det vil sige, at inden man overhovedet er flyttet ind, skal der betales 35.000 kr.

Der er ikke nogen grænse for, hvor tidligt man kan blive afkrævet at betale forudbetalt husleje og depositum. Ved leje af projektlejligheder, ses det ofte, at beløbene skal betales op til 6 måneder inden indflytning. Det er i disse tilfælde meget vigtigt at huske på, at man skal være sikker på, at udlejer er reel og man ikke er ved at blive snydt.

Pro tip

Når du betaler for depositum og forudbetalt husleje, så husk at udlejer ikke må inkludere dit forbrug i denne beregning. Det vil sige, at der ikke må være indregnet a conto-betalinger, men kun den “rene” husleje. 

Hvornår skal udlejer tilbagebetale depositum?

Selvom man skulle tro det, så angiver lejeloven faktisk ikke noget om, hvornår udlejer har pligt til at tilbagebetale depositum. Det vil sige, at der ikke er en bestemt frist for dette.

Dog har retspraksis fastslået, at udlejer skal tilbagebetale det, når vedkommende har opgjort sit krav og hvad man som lejer skal betale / have tilbage af depositummet. Normalt siger man, at udlejer har 4-6 uger til at tilbagebetale depositummet eller indkræve yderligere end depositum, hvis kravet overgår dette.

Læs også: Boligstøtte; Alt du skal vide som lejer

Hvad er et indskud og hvornår skal indskud tilbagebetales?

Mange forveksler depositum og indskud som det samme – specielt udlejere. Mange tror også, at når man tager summen af depositum og forudbetalt husleje, så er det tilsammen indskuddet. Begge udsagn er forkerte. Indskuddet er ikke et udtryk man bruger inden for den almindelige lejelov, men er forbeholdt almene boligselskaber og almenlejeloven. 

Indskuddet er altså ikke det samme som depositum eller forudbetalt husleje, men er i stedet beregnet ud fra den oprindelige byggesum. Det vil sige den pris, som bryggeriet har kostet at opføre. Indskuddet er svarende til 2 % af denne pris, som bliver uddelt pr. kvadratmeter bolig, som afdelingen består af. 

Indskuddet bruges dog ligesom et depositum,  hvor boligselskabet kan modregne det, som de har tilgode. Det kan eksempelvis være til:

  • Istandsættelse
  • Misligeholdelse
  • Forsvundne nøgler  

Hvor meget indskud tilbage? 

Det er ligesom med et depositum, hvor man som udgangspunkt ikke kan forvente at få det hele tilbage. Man får det beløb tilbage, som er svarende til ens indskud minus de udgifter boligselskabet har haft. Det vil sige, at man fratrækker udgifterne til eksempelvis misligeholdelse og forsvundne nøgler.

Hvornår skal du modtage indskuddet igen?   

I almenlejeloven er reglerne lidt anderledes end lejeloven. Som udgangspunkt skal boligselskabet sender den økonomiske opgørelse senest en måned efter at have modtaget den sidste håndværkerregning. Der må ikke ske unødvendig forsinkelse. 

Vil du have testet din sag gratis?

Det tager kun 5 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
med udgangspunkt i 4.500 afgørelser og gældende lov. Du har endda svar samme dag.

DEL INDLÆGGET

Del på facebook
Del på google
Del på linkedin
Del på print
Del på email
Luk menu

Vil du ikke gerne undgå at blive snydt eller få kompensation som du er berettiget til?

Gør ligesom 1000 andre lejere og tilmeld dig vores nyhedsbrev – Det kan potentielt spare dig for mange tusinde af kroner. Vi vil give dig gratis råd omkring indflytning, mens du bor til leje og ved din fraflytning.

new-element.svg

Vi anvender cookies for at sikre, at vi giver dig den bedst mulige oplevelse på vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site, vil vi antage, at du er indforstået med dette.