Depositum og forudbetalt leje – hvad skal du vide?

DIGURAs artikel om depositum og forudbetalt husleje

Alle lejere må have stiftet bekendtskab med ordene ”depositum” og ”forudbetalt leje”. Men hvad bruges det egentlig til? Og hvad er reglerne? Denne artikel vil tage dig i gennem dette på en nem og forståelig måde.

Hvad er depositum?​

Depositum er udlejers sikkerhed i forbindelse med udlejning af et lejemål. Det er nemlig udlejers sikkerhed for at få dækket udgifter til reparationer og udbedring af eventuelle skader efter lejers fraflytning. Det vil sige, at dette beløb faktisk er lejers penge, som udlejer har i sin besiddelse for at have noget at betale med, hvis lejer ikke afleverer det lejede i den forventede stand.

Eksempel: Lejer har ødelagt gulvet i stuen og ligeledes har vedkommende ikke rengjort køkkenet på nogen måde, så det ikke står i forventet stand ved fraflytningssynet. I en sådan situation kan udlejer bruge depositummet til at modregne regningerne for disse ting og dermed pålægge lejer udgiften. Det overskydende depositum (hvis der er overskud) skal udlejer dog tilbagebetale til lejer.

Læs også: Få mest muligt depositum tilbage

Hvad er forudbetalt husleje?​

Forudbetalt leje er udlejers sikkerhed for at en lejer ikke bare fraflytter uden opsigelse eller før opsigelsesperioden er afsluttet. I hvert fald ikke uden at betale husleje i perioden.  Forudbetalt husleje benyttes til at dække huslejen i den sidste periode af lejeforholdet (oftest det samme som opsigelsesperioden). Forudbetalt leje vil derfor dække huslejen for det antal måneder, du har betalt forudbetalt husleje for – det vil ofte være 3 måneder.

Eksempel: Hvis du har betalt 3 måneder forudbetalt husleje, så vil du ikke skulle betale for de 3 sidste måneder, hvor du bor i lejemålet.

Det er vigtigt at huske på, at udlejer har en genudlejningspligt i forbindelse med opsigelsesperioden. Men hvis du fraflytter før din opsigelsesperiode er udløbet. og der er flyttet en ny lejer ind, så må udlejer ikke tjene ”dobbelt leje”, og derfor kan du gøre krav på din forudbetalte husleje for denne periode.

Læs mere om husleje: Betaler du for meget i husleje

Hvor meget skal betales?

Udlejer må maksimalt kræve 3 måneders forudbetalt husleje og depositum svarende til husleje i 3 måneder. Det vil sige, at udlejer maksimalt må kræve svarende til 6 måneders husleje tilsammen.

Det er meget vigtigt at understrege at udlejer ikke selv må kombinere, således at man tager 5 måneders depositum og 1 måneders forudbetalt husleje. Det skal være maksimalt 3 måneder af depositum og 3 måneder af forudbetalt husleje. Det er dog helt op til udlejer, om vedkommende vil tage mindre end 3 måneder på enten depositum eller forudbetalt husleje eller ingenting overhovedet.

Hvornår skal det betales?

Beløbene betales inden indflytning og ofte sammen med den 1. måneds husleje – så det kan pludselig godt være et meget højt beløb, som skal erlægges første gang.

Eksempel: Man indflytter i et lejemål, som har en husleje på 5.000 kr. Udlejer forlanger den første måneds husleje samt 3 måneders forudbetalt husleje og 3 måneders depositum. Det vil sige, at inden man overhovedet er flyttet ind, skal der betales 35.000 kr.

Læs også: Udfyldelse af en lejekontrakt: Sådan gøres det

Der er ikke nogen grænse for, hvor tidligt man kan blive afkrævet at betale forudbetalt husleje og depositum. Ved leje af projektlejligheder, ses det ofte, at beløbene skal betales op til 6 måneder inden indflytning. Det er i disse tilfælde meget vigtigt at huske på, at man skal være sikker på, at udlejer er reel og man ikke er ved at blive snydt.

Hvornår skal udlejer betale depositum tilbage?

Selvom man skulle tro det, så angiver lejeloven faktisk ikke noget om, hvornår udlejer har pligt til at tilbagebetale depositum. Det vil sige, at der ikke er en bestemt frist for dette.

Dog har retspraksis fastslået, at udlejer skal tilbagebetale det, når vedkommende har opgjort sit krav og hvad man som lejer skal betale / have tilbage af depositummet. Normalt siger man, at udlejer har 4-6 uger til at tilbagebetale depositummet eller indkræve yderligere end depositum, hvis kravet overgår dette.

Vil du have testet din sag gratis?

Det tager kun 5 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
med udgangspunkt i 4.500 afgørelser og gældende lov. Du har endda svar samme dag.

Del indlægget

Luk menu

Vil du ikke gerne undgå at blive snydt eller få kompensation som du er berettiget til?

Gør ligesom 1000 andre lejere og tilmeld dig vores nyhedsbrev – Det kan potentielt spare dig for mange tusinde af kroner. Vi vil give dig gratis råd omkring indflytning, mens du bor til leje og ved din fraflytning.