Opsigelse af lejemål ved dødsfald

Opsigelse af lejemål ved dødsfald

Picture of Christian Vrist

Christian Vrist

Legal Advisor
Vi skal alle forholde os til døden før eller siden. Det gælder på det personlige plan, hvor man sørger over tabet af én, man havde kær. Det gælder desværre også det juridiske, hvor man som pårørende ofte er nødt til at tage del i den juridiske afslutning af afdødes liv. Det omhandler eksempelvis deling af afdødes efterladte arv, men også ophøret af afdødes lejemål. Denne artikel vil derfor belyse, hvordan man som pårørende skal forholde sig i forhold til opsigelse af lejemål ved dødsfald.

Hvad er en opsigelse?

Inden artiklen dykker videre ind i emnet omkring opsigelse af lejemål ved lejers dødsfald, er det først vigtig at slå fast, hvad en opsigelse er. Når man taler om en opsigelse, drejer det sig om et ophør af en aftale med et forudbestemt varsel. Dette er helt normalt i mange aftaleforhold – herunder også lejeaftaler. 

Når man som lejer har opsagt et lejemål, har man stadig ret til at benytte det og pligt til at betale huslejen og forbrug indtil udløbet af opsigelsesvarslet. Typisk har man tre måneders opsigelse i sit lejemål. Det kan du læse mere om her

Læs også: Sådan opsiger du et lejemål 

Når man som lejer afgiver en opsigelse, vil opsigelsesvarslet først løbe fra den første hverdag i den måned, der kommer efter den måned, hvor opsigelsen blev afgivet. For at visualisere det kan du med fordel se eksemplet nedenfor.

Eksempel: Leila lejer en lejlighed af Ulrik. Leila sender en opsigelse af lejemålet til Ulrik d. 20. september 2020 med tre måneders varsel. Herefter vil opsigelsesvarslet starte d. 1. oktober 2020, da dette er den første hverdag i måneden efter opsigelsen er afgivet. Det betyder, at begge parter fortsat er bundet af lejekontrakten tre måneder frem fra d. 1. oktober – altså indtil 31. december 2020.

Godt, det var altså lidt om at opsige et lejemål helt generelt. Nu bliver vi mere specifikke omkring emnet. 

Hvem kan opsige på vegne af afdøde?

I den sørgelige situation, hvor en person er afgået ved døden, efterlader vedkommende sig et dødsbo. Dette dødsbo består af afdødes formue, ejendele, forpligtelser og rettigheder. Dødsboet bestyres som udgangspunkt af afdødes arvinger. Arvingerne kan dog også hyre en advokat til det eller forlægge boet for skifteretten, der herefter vil behandle det. Dette samme gælder for en afdød lejer.

For en afdød lejer, vil dennes dødsbo udover en eventuel formue og personlige ejendele også bestå af afdødes rettigheder til lejemålet samt afdødes forpligtelser i forhold til lejemålet, eksempelvis betaling af husleje. Disse forpligtelser og rettigheder vil dermed overtages af dødsboet og de(n) person(er), der bestyrer det.

Dødsboet vil dermed have samme opsigelsesvarsel, som afdøde lejer selv havde, ligesom dødsboet også vil være forpligtet til at betale husleje, indtil lejemålet ophører. Kort sagt betyder det altså, at et dødsbo vil kunne opsige lejemålet med det sædvanlige varsel.  

EksempelLeila lejer en lejlighed af Ulrik. Leila afgår ved døden d. 1. december 2020 og efterlader sig børnene Julius, Ruben og Mikkel. Julius, Ruben og Mikkel vælger selv at bestyre dødsboet. De ønsker alle tre, at lejemålet skal opsiges. I kontrakten er det aftalt, at Leila har et opsigelsesvarsel på tre måneder. Lejemålet opsiges d. 15. december 2020. Det betyder, at opsigelsesvarslet begynder fra d. 1. januar 2021. Lejemålet vil dermed endeligt ophøre d. 31. marts 2021.

Hvorfor skal man vælge DIGURA?

Vi hjælper hundredvis af lejere hver måned, både via vores medlemsløsning og vores sagsbehandling. Når vi fører sagerne, så har vi opnået en gevinst for lejeren i over 90 % af tilfældene. Vi er her for at hjælpe dig, som potentielt bliver snydt af din udlejer og som faktisk gerne vil beholde dine egne penge.

Udlejers genudlejningspligt

Et andet element, der er vigtigt at forholde sig til i forbindelse med opsigelse af et lejemål, er udlejers genudlejningspligt. Ifølge lejeloven skal en udlejer nemlig bestræbe sig på at genudleje lejemålet, hvis lejer fraflytter lejemålet inden udløbet af opsigelsesvarslet. Genudlejningspligten gælder fra det tidspunkt, hvor den fraflyttende lejer er fraflyttet lejemålet. Udlejer skal altså ikke indgå en ny lejeaftale for enhver pris. Det betyder også, at udlejer ikke er forpligtet til at indgå en lejeaftale med en ny lejer, der bliver foreslået af den lejer, der har opsagt lejemålet.

Som udgangspunkt vil annoncering af lejemålet anses som rimelige bestræbelser for genudlejning. Det kan også gøres via personlige henvendelser til potentielle lejere, som udlejer selv kan kontakte via eksempelvis en venteliste.

Læs også: Genudlejningspligt: Hvad er reglerne? 

Det vil dog altid være en konkret vurdering, så der kan ikke siges noget nærmere herom. Vi anbefaler derfor altid, at I kontakter os, så vi kan vurdere sagen.Hvis udlejer ikke opfylder sin genudlejningspligt, skal den opsigende lejer ikke betale husleje fra det tidspunkt i opsigelsesvarslet, hvor en ny lejer kunne være flyttet ind. For at fremskynde processen kan man med fordel huske udlejer på, at han har en genudlejningspligt i forbindelse med opsigelsen af lejemålet, som det var nævnt ovenfor under formkrav til opsigelsen. 


Få juridisk hjælp, så du undgår at blive snydt

Emnet med opsigelse af lejemål ved dødsfald kan være meget kompliceret som lejer. Overstående skal ses som en generel vejledning og ikke som decideret juridisk rådgivning. Vi anbefaler derfor altid, at du tager fat i os, således du kan få den rette og nødvendige rådgivning, som passer konkret til din sag.  

Det kan både være omkring opsigelse af lejemål ved dødsfald, som i dette tilfælde, men det kan også være alt fra fraflytningssynet til den økonomiske rapport. Vi ser desværre mange lejere, som bliver snydt i disse tilfælde. Det er ofte rigtig mange penge, du som lejer går glip af, alt fra nogle tusind kroner til 30-40.000 kroner. Tænk hvad du ellers kunne bruge disse penge til? 

Lad os hjælpe dig

Ved DIGURA kan du altid få fat på os, du har din egen sagsbehandler og bedst af alt: Du betaler kun, hvis vi vinder din sag. Det er derfor risikofrit for dig, at vi hjælper dig. 

Vi har opnået et fordelsagtig resultat for lejere i over 90 % af alle sager, som vi har haft behandlet. Vi har 9,4 i score på Trustpilot, 5 stjerner på Facebook og vi har hjulpet mere end 5000 lejere. Og vi vil rigtig gerne hjælpe dig også. 

Er du i tvivl om noget i artiklen, så sidder vores team klar til at hjælpe dig i chatten. Den kan du finde nederst i højre hjørne.  

Hvis du har brug for juridisk hjælp, så kan du får testet din sag nedenfor. Det er gratis og vores dygtige juridiske team vil lave en uforpligtende vurdering af sagen.  

Del indlægget​

Vil du have vurderet din sag gratis?

Det tager kun 2 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
helt gratis. Du har endda svar inden 24 timer!

Gør som
+6000 andre​

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de bedste tips og tricks direkte i indbakken

Det Store Fællesskab for Lejere