Har udlejer krav på adgang til lejemålet ved akutte skader?

Har udlejer krav på adgang til lejemålet ved akutte skader?

Picture of Rógvi Magnussen

Rógvi Magnussen

Legal Advisor

Du har muligvis hørt om, at udlejer skal varsle sine besøg med mindst 6 uger. Dog opstår spørgsmålet, om udlejer har ret til at skaffe sig adgang til lejemålet uden forudgående varsel. I givet fald, hvilke tilfælde gælder dette for? Og kræver dette lejerens accept, før eventuelle udbedringsarbejder kan iværksættes? Disse spørgsmål besvares i nedenstående artikel.

Udgangspunktet til udlejers adgang til lejemålet

Idet udlejer, i medfør af lejekontrakten mellem udlejer og lejer, har overdraget brugsretten til lejemålet til dig, er udlejers adgang til lejemålet væsentligt begrænset. Dette betyder, at udlejer ikke længere frit kan bruge lejemålet. Brugsretten til lejemålet er overdraget til dig, og udlejers adgang til lejemålet vil således være betinget af din accept, behørig varsling af besøg i henhold til lejelovens regler eller af at forholdene kræver, at udlejer skal have adgang til lejemålet.

Udlejers ret til at skaffe sig adgang til lejemålet er således begrænset af lejelovens regler herom. De mest hyppige tilfælde i henhold til udlejers adgang til lejemålet kan deles op i følgende kategorier:

  1. Adgang til lejemålet med henblik på at iværksætte istandsættelsesarbejder.

  2. Adgang til lejemålet i forbindelse med fremvisning af lejemålet.

  3. Adgang til lejemålet, idet forholdene kræver det.

Hvis udlejer ønsker adgang til dit lejemål, skal to kriterier være opfyldt. For det første skal udlejer anmode dig om adgang til dit lejemål. For det andet skal udlejer begrunde, hvorfor han/hun ønsker adgang til lejemålet. I de fleste tilfælde skal udlejer tillige opfylde et tredje kriterium, før udlejer kan skaffe sig adgang til lejemålet; netop den behørige varsling af istandsættelsesarbejder eller lignende i lejemålet.

Din udlejer har ikke brug for din tilladelse i de situationer, hvor ”forholdene kræver det”. Det er udefinerbart, hvad dette omfatter, og denne problemstilling vil derfor i sidste ende være op til domstolene at vurdere.

Man bør som lejer som udgangspunkt give udlejer adgang til lejemålet i alle tilfælde vedrørende reparationer, vedligeholdelse, modernisering m.m., hvor det findes åbenlyst relevant for udlejer at have adgang til lejemålet.

Læs også: Hvilke rettigheder har lejer i et lejeforhold?

Bliv juridisk sikret i dit lejeforhold fra 79 kroner

Er du bange for at blive snydt i dit lejeforhold eller er du allerede blevet det?

I DIGURA kan du blive medlem af vores medlemsklub, hvor du kan få hjælp til din situation og opnå tryghed og opbakning fra 79 kroner om måneden.

Nødstilfælde – når forholdene kræver det

Der kan dog tænkes tilfælde, hvor det ikke kan anses for rimeligt at udlejer skal afvente lejerens accept til at skaffe sig adgang til lejemålet. Der foreligger således undtagelser til ovenstående udgangspunkt om udlejers adgang til dit lejemål. Opstår der eksempelvis en nødsituation såsom en oversvømmelse, brand eller et sprængt vand- eller gasrør vil forholdene således kræve, at udlejer skal have adgang til lejemålet.

Eksempel:

Jens er en sommer på ferie i udlandet. I samme periode sprænger et vandrør i Jens’ lejemål, som ligger på 2. sal. Der står vand ind i såvel Jens’ lejemål som i underboens lejemål. Spørgsmålet er her således, hvorvidt udlejer er berettiget til at skaffe sig adgang til lejemålet uden Jens’ tilladelse og uden forudgående varsel.

Svaret på spørgsmålet er, at udlejer i sådant et presserende tilfælde som ved vandskaden i Jens’ lejemål har ret til at skaffe sig adgang til lejemålet uden Jens’ tilladelse hertil og uden forudgående varsel.

Læs også: Udlejers adgang til lejemålet

Hvem skal bevise, at forholdene kræver, at udlejer skal have adgang til lejemålet?

Det er udlejer, der skal bevise, at det er nødvendigt for ham at få adgang til lejemålet. Skaffer udlejer sig uberettiget adgang til lejemålet, kan der i værste fald være tale om ulovlig indtrængen, hvilket er strafbart efter straffeloven.

Det er ikke en betingelse, at du som lejer befinder dig i lejemålet. Ofte vil det netop være i tilfælde, hvor lejer ikke er befinder sig i lejemålet, at udlejer vil være nødsaget til selv at skaffe sig adgang til lejemålet når forholdene kræver det.

”Såfremt man som lejer befinder sig i lejemålet og nægter udlejer adgang til lejemålet på trods af, at forholdene må anses for at kræve, at udlejer kan skaffe sig adgang til lejemålet, kan dette have alvorlige konsekvenser for dig som lejer.”

Hvad er konsekvenserne af at nægte udlejer adgang til lejemålet?

Der opstår i mellemtiden også et spørgsmål om, hvorvidt man som lejer kan være berettiget til at nægte udlejeren adgang til lejemålet, og hvad en eventuel konsekvens heraf kan være.

Såfremt man som lejer befinder sig i lejemålet og nægter udlejer adgang til lejemålet på trods af, at forholdene må anses for at kræve, at udlejer kan skaffe sig adgang til lejemålet, kan dette have alvorlige konsekvenser for dig som lejer.

Hvis du nægter udlejer adgang til lejemålet på trods af, at udlejer er berettiget hertil, kan udlejer i visse tilfælde skaffe sig adgang til lejemålet med fogedens hjælp. I et sådant tilfælde kan man som lejer risikere at skulle hæfte for de udgifter, udlejer har haft i forbindelse hermed.

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din udlejer er berettiget til at skaffe sig adgang til dit lejemål, er det altid vores anbefaling, at du får dette afklaret med dine juridiske rådgivere, før du nægter udlejer adgang til lejemålet.

Få juridisk hjælp af DIGURA

Såfremt du står i en situation, hvor du mener, at du har behov for repræsentation ved Huslejenævnet eller Beboerklagenævnet, vil vi selvfølgelig meget gerne hjælpe dig. Hvis du vil være sikker på, at det er en sag, som vi kan tage, kan du indgive sagen til en gratis vurdering her

Del indlægget​

Vil du have vurderet din sag gratis?

Det tager kun 2 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
helt gratis. Du har endda svar inden 24 timer!

Gør som
+6000 andre​

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de bedste tips og tricks direkte i indbakken

Det Store Fællesskab for Lejere