Hvornår må udlejer ophæve og opsige lejer?

fraflytning - alt om ophævelse af lejemål

Det har meget stor betydning, om udlejer eller lejer er berettiget til at ophæve eller opsige lejemålet. Lejeloven har nogle helt bestemte retningslinjer, når det kommer til opsigelse fra udlejerens side. Læs med her og find ud af forskellen.

Hvad betyder ophævelse?

Når en lejeaftale ophæves, betyder det, at den bringes til ophør med øjeblikkelig virkning. Der er således ikke krav om, at en ophævelse skal varsles, da den har øjeblikkelig virkning. Når en aftale bringes til ophør, betyder det, at aftalen ikke længere gælder. Lejer mister således sin brugsret over det lejede, og bliver i princippet uden videre smidt på gaden. Lejer skal dog som udgangspunkt betale leje i den periode, lejer normalt ville betale leje ved opsigelse (opsigelsesperioden). Lejer kan dog i nogle tilfælde også ophæve lejeaftalen, hvorefter lejer ikke skal betale husleje med øjeblikkelig virkning.

Hvad betyder opsigelse?

Når en lejeaftale opsiges, betyder det, at den bringes til ophør i overensstemmelse med de i lejeloven fastsatte regler og varsler om opsigelse. Modsat ophævelse medfører opsigelse således ikke, at aftalen bringes til ophør med øjeblikkelig virkning, men først ved en i fremtiden fastsat dato. Ved opsigelse har lejer således mulighed for at finde et andet sted at bo, og udlejer har mulighed for at finde en ny lejer.

 

Hvorfor skal man vælge DIGURA?

Vi hjælper hundredvis af lejere hver måned, både via vores medlemsløsning og vores sagsbehandling. Når vi fører sagerne, så har vi opnået en gevinst for lejeren i over 90 % af tilfældene. Vi er her for at hjælpe dig, som potentielt bliver snydt af din udlejer og som faktisk gerne vil beholde dine egne penge. 

  • Gratis vurdering af sagen
  • Risikofrit og uden besvær
  • No Cure No Pay

Hvornår kan opsigelse ske?

Lejeloven er generelt ret lejervenlig, når det kommer til udlejers opsigelse. Som lejer er du således godt beskyttet mod at blive opsagt af udlejer. Omvendt har du som lejer lettere ved at opsige lejeforholdet.

Udlejer vil opsige
En anerkendt grund til at opsige lejemålet fra udlejers side er, såfremt udlejer selv ønsker at bebo det lejede, eller det lejede skal nedrives. I disse tilfælde kan udlejer således opsige dig som lejer.
I følge lejeloven kan du som lejer opsiges af udlejer, såfremt du ikke overholder almindelig god skik og orden.
I arbejder- eller funktionærboliger kan du som lejer opsiges, såfremt du ikke længere er i ansættelsesforholdet, og ejendommen skal benyttes af en anden ansat.

Lejer vil opsige
Som lejer kan du til enhver tid opsige lejemålet, medmindre det er tidsbestemt (læs herunder).
Den eneste begrænsning hertil er, at en ægtefælle ikke må opsige et lejemål, der tjener som fælles bolig eller benyttes til begges eller den enes erhvervsvirksomhed. Udover dette tilfælde kan lejer således frit opsige lejemålet.

Tidsbestemte lejeaftaler
Som udgangspunkt er tidsbestemte lejeaftaler uopsigelige. Det kan for eksempel være, at en lejeaftale skal gælde i en periode på 2 år. Det kan dog aftales i lejekontraktens § 11, at lejeaftalen kan opsiges efter de almindelige regler om opsigelse. En uopsigelig lejeaftale kan dog bringes til ophør, såfremt lejer eller udlejer misligholder lejeaftalen.

Opsigelsesvarsler

Lejer
Som udgangspunkt gælder et opsigelsesvarsel på 3 måneder for lejer.

Udlejer
Som udgangspunkt gælder et opsigelsesvarsel på 1 år, når udlejer ønsker at opsige lejer.

Enkeltværelse
Som udgangspunkt gælder et gensidigt opsigelsesvarsel på 1 måned ved leje af et enkeltværelse. Både udlejer og lejer kan altså opsige lejeforholdet med en måneds varsel, hvilket er en undtagelse til leje af et helt lejemål.

Andet aftalt
Der kan aftales et længere opsigelsesvarsel. Der kan ikke aftales et kortere opsigelsesvarsel til ulempe for lejer.

Genudlejningspligt
Hvis lejer ønsker at flytte inden udløbet af et opsigelsesvarsel, må udlejer bestræbe sig på at genudleje det lejede hurtigst muligt. Hvis udlejer ikke foretager sig bestræbelser på at genudleje det lejede, eller udlejer finder en ny lejer, skal lejer ikke betale husleje i denne del af opsigelsesperioden.

Pro tip

Vi ser desværre ofte, at udlejere tror, at de kan opsige og ophæve som de ønsker – Faktisk tror flere udlejere, at de har samme rettigheder som lejere. Men sådan forholder virkeligheden sig ikke, så vi anbefaler altid at få en vurdering på opsigelsen/ophævelsen. Her kan du benytte vores gratis vurdering, hvis du skulle finde dette interessant. 

Opsigelse i praksis

I praksis sker opsigelse ved, at udlejer/lejer meddeler den anden part, at lejeforholdet ønskes opsagt. Opsigelsesperioden begynder dog først fra den 1. i næstkommende måned.

Eksempel: Lejer opsiger lejemålet d. 20. december. Opsigelsesperioden starter først d. 1. januar. Hvis der er et opsigelsesvarsel på 3 måneder, afsluttes lejeforholdet først d. 31. marts.

Lejers opsigelse
Der stilles ingen formelle krav til lejers opsigelse. Det skal dog naturligvis fremgå, at lejer ønsker at opsige lejemålet. Det anbefales også at anføre, hvilket lejemål der er tale om, således at der ikke hersker nogen tvivl. I DIGURA har vi allerede lavet en skabelon til dig. Den kan du hente her

Udlejers opsigelse
Til udlejers opsigelse stilles dog flere krav. Det væsentligste er, at udlejer, modsat lejer, skal begrunde opsigelsen. Det er derfor ikke nok, hvis udlejer blot skriver, at lejer opsiges. Det skal konkret begrundes hvorfor.

Hvornår kan ophævelse ske?

Udlejers ophævelsesmuligheder
Ophævelse af lejemålet kan bl.a. ske, hvis lejer ikke overholder god skik og orden, og forholdet er så slemt, at lejers fraflytning er nødvendig.

Endvidere kan ophævelse af lejeaftalen ske, såfremt lejer ikke betaler pligtig pengeydelse rettidigt. Dette vil primært være huslejen, men skal der eksempelvis betales a conto, er dette også pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

Hvis lejer ikke vedligeholder det lejede tilstrækkeligt, og det således har karakter af vanrøgt, og lejer ikke bringer det lejede i bedre stand efter udlejers påbud herom, kan udlejer opsige lejer. Som lejer skal du altså sørge for at holde det lejede i god stand under lejeforholdet.

Der findes dog også flere særlige situationer, hvor udlejer kan opsige lejer, men disse tre er de mest almindelige.

Lejers ophævelsesmuligheder
Hvis det ikke er aftalt, hvornår lejer skal overtage lejemålet, og lejemålet endnu ikke er færdigbygget, kan lejer til enhver tid ophæve lejeaftalen.

Hvis den tidligere lejer ikke er fraflyttet på det tidspunkt, hvor den nye lejer skal flytte ind, kan lejer ophæve lejeaftalen, såfremt den gamle lejer ikke uden unødigt ophold, efter at udlejer er informeret om situationen, fraflytter.

Hvis et lejemål er mangelfuldt, og manglen må anses for væsentlig eller udlejeren har handlet svigagtig, kan lejer ophæve lejeaftalen, såfremt manglen ikke afhjælpes inden for rimelig tid.

Hvis brugen af et lejemål er i strid med lovgivning, offentlige forskrifter m.m., og brugen af det lejede således indskrænkes væsentligt, kan lejer ophæve lejeaftalen. Samme gælder hvis udlejer har handlet svigagtigt.

Når lejer skal ophæve en lejeaftale, så anbefaler vi altid at man søger juridisk rådgivning. En ting er, hvad der står i loven, og det lyder simpelt, men der er utrolig mange faktorer, der spiller ind, og derfor bør man altid søge hjælp i disse tilfælde. 

Bliv juridisk sikret i dit lejeforhold fra 49 kroner.

Er du bange for at blive opsagt/ophævet eller du allerede blevet det?

I DIGURA kan du blive medlem af vores medlemsklub, hvor du kan få hjælp til din situation og opnå tryghed og opbakning fra 49 kroner om måneden.

Fordele ved medlemskab

  • Juridisk rådgivning
  • Hjælp til opsigelse og ophævelse
  • Løbende tjek af din lejekontrakt
  • Løbende tjek af din husleje
  • Og meget mere..

Varsel ved ophævelse

Ved ophævelse bringes lejeforholdet til ophør med øjeblikkelig virkning. Der er derfor ikke som sådan et varsel, ligesom ved opsigelse. Vedrørende lejers manglende huslejebetaling gælder dog, at udlejer skal sende et påkrav om den manglende huslejebetaling. Dette påkrav må først sendes 3 hverdage efter seneste betalingsdato for huslejen. Endvidere skal der være forløbet mere end 14 dage fra seneste betalingsdato, før udlejer kan bringe lejeforholdet til ophør.

Ophævelse i praksis

Ved udlejers ophævelse af lejeaftalen, skal udlejer meddele lejer et påkrav om den situation, der kan medføre ophævelse. Dette betyder, at udlejer skal meddele, hvad lejer gør forkert, og såfremt dette ikke ændres, vil lejeaftalen blive ophævet. Lejer får således mulighed for at indrette sig efter udlejers påkrav, før en eventuel ophævelse bliver aktuel.

Få juridisk hjælp, så du undgår at blive snydt

Emnet med opsigelse og ophævelse kan være meget kompliceret som lejer. Overstående skal ses som en generel vejledning og ikke som decideret juridisk rådgivning. Vi anbefaler derfor altid, at du tager fat i os, således du kan få den rette og nødvendige rådgivning, som passer konkret til din sag.  

Det kan både være omkring opsigelse og ophævelse, som i dette tilfælde, men det kan også være alt fra fraflytningssynet til den økonomiske rapport. Vi ser desværre mange lejere, som bliver snydt i disse tilfælde. Det er ofte rigtig mange penge, du som lejer går glip af, alt fra nogle tusind kroner til 30-40.000 kroner. Tænk hvad du ellers kunne bruge disse penge til? 

Lad os hjælpe dig

Ved DIGURA kan du altid få fat på os, du har din egen sagsbehandler og bedst af alt: Du betaler kun, hvis vi vinder din sag. Det er derfor risikofrit for dig, at vi hjælper dig. 

Vi har opnået et fordelsagtig resultat for lejere i over 90 % af alle sager, som vi har haft behandlet. Vi har 9,4 i score på Trustpilot, 5 stjerner på Facebook og vi har hjulpet mere end 5000 lejere. Og vi vil rigtig gerne hjælpe dig også. 

Er du i tvivl om noget i artiklen, så sidder vores team klar til at hjælpe dig i chatten. Den kan du finde nederst i højre hjørne.  

Hvis du har brug for juridisk hjælp, så kan du får testet din sag nedenfor. Det er gratis og vores dygtige juridiske team vil lave en uforpligtende vurdering af sagen.  

Vil du have testet din sag gratis?

Det tager kun 5 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
med udgangspunkt i 4.500 afgørelser og gældende lov. Du har endda svar samme dag.

DEL INDLÆGGET

Del på facebook
Del på google
Del på linkedin
Del på print
Del på email