5 råd om efterregning​

Har du fået en efterregning fra din udlejer?
Du kan her få 5 råd om efterregning, og hvordan du bedst reagerer på en efterregning fra din udlejer.

1. Hvad skyldes efterregningen?​

Hvis du modtager en efterregning, er det vigtigt, at du som det første overvejer, hvad denne regning skyldes. Din udlejer har kun krav på efterbetaling, hvis hans afregning med forsyningsselskabet er større end det a-conto bidrag, som du har erlagt. Se derfor på dit forbrug og din månedlige a-contobetalinger, og vurder om disse matcher hinanden. 

Læs også: 10 ting hvor din udlejer måske snyder dig 

2. Har din udlejer overhovedet krav på en efterregning?​

Du har ifølge lejeloven krav på, at der skal være installeret selvstændige målere til hhv. vand og el, hvis udlejer skal have ret til at opkræve a-conto betalinger. Har udlejer forsømt denne opgave, har han hverken krav på, at du som lejer skal betale et månedligt a-conto bidrag, og ligeledes har han derfor ikke krav på en efterbetaling.

3. Har din udlejer overholdt klagevejledningen i forbrugsregnskabet?​

Der gælder et konkret formkrav til udlejer om, at han i forbrugsregnskabet skal inkludere en mulighed for at gøre indsigelse mod forbrugsregnskabet. Forsømmer udlejer at tilføre lejers mulighed for at gøre indsigelse, mister han retten til at opkræve en efterregning. Ifølge lejeloven skal udlejer i forbrugsregnskabet tydeligt informere lejer om muligheden for at gøre indsigelse imod forbrugsregnskabet.

Læs mere: Forbrugsregnskab

4. Udlejer tog ikke klagen videre til Huslejenævnet

Har du klaget over forbrugsregnskabet, uden at udlejer har foretaget sig noget?

Efter lejelovens regler er udlejer forpligtet til at indsende sagen for huslejenævnet indenfor 6 uger efter udløbet af din frist på 6 uger for at gøre indsigelse mod forbrugsregnskab. Hvis udlejer ikke indsender sagen for huslejenævnet inden udløbet af denne frist, mister udlejer retten til at opkræve sin efterregning. Husk at din indsigelse mod forbrugsregnskabet skal indeholde en begrundelse.

5. Er forbrugsregnskabet kommet til tiden?​

Sidste råd om efterregning omhandler fristerne i forhold til forbrugsregnskabet. Lejeloven sætter nemlig strenge formkrav til bl.a., hvornår du som lejer senest skal have modtaget forbrugsregnskabet. Din udlejer skal sende dette indenfor 4 måneder efter regnskabsårets afslutning, eller kan fremvise, at han afventer sit forsyningsselskab. Hvis udlejer ikke overholder fristerne, har udlejer ikke ret til at kræve efterbetaling af dig som lejer.

DEL INDLÆGGET

Få adgang til hemmeligt indhold

Tilmeld dig nyhedsbrevet som 1.000+ andre lejere og få gratis råd og vejledning til dit lejeforhold direkte til din mail. 

Luk menu