Tillægsydelser – Bliver du snydt af din udlejer?

DIGURAs artikel om tillægsydelser

Tillægsydelser er en meget normal ting for udlejer at foretage i forbindelse med et lejeforhold. Spørgsmålet er dog, om udlejere har adgang til at kræve alle disse tillægsydelser? Læs mere om dette her. 

Bliver du snydt ved tillægsydelser?​

Din lejekontrakt kan indeholde bestemmelser, der efter lejeloven ikke lovligt kan aftales i en lejekontrakt. Dette kan resultere i, at du som lejer ender med at betale for tillægsydelser, som udlejer ikke er berettiget til at kræve betaling for – og derfor i sidste ende bliver snydt ved betaling af tillægsydelser. Dette er et almindeligt problem for lejere landet over. Dette betyder dog ikke, at pengene er tabt, idet du som lejer har ret til at kræve tilbagebetaling, hvis du er blevet snydt ved tillægsydelser.

Læs mere: 10 ting hvor din udlejer måske snyder dig

Hvad er lovligt?

Lejeloven er til for at beskytte lejeren, og sikre at du blandt andet ikke bliver snydt ved tillægsydelser. Den indeholder derved en række regler, der ikke kan fraviges ved aftale. Der bliver ikke taget direkte stilling til tillægsydelser i lejeloven. Dette betyder dog ikke, at området ikke er reguleret. Det er et krav, at det udtrykkeligt fremgår af loven, at det er tilladt for udlejeren at kræve betaling for den konkrete ydelse. Lovhjemlen til den specifikke ydelse kan fremgå af forskellige bestemmelser, såsom beboerrepræsentationsbekendtgørelsen f.eks. Der er også flere eksempler på domme, hvor domstolen tager stilling til, hvad en udlejer lovligt kan opkræve.

Man kan som lejer være af den opfattelse, at udlejer lovligt kan kræve tillægsgebyr for diverse service, såfremt dette fremgår af lejekontrakten. Dette er ikke tilfældet, og derfor bliver mange lejere snydt ved tillægsydelser.

Udlejere må kræve tillægsgebyr for følgende:

 • Varme
 • Vand
 • El
 • Internet
 • Kabel-tv
 • Køling

Ved særskilt opkrævning af tillæg for vand eller køling, er det endvidere et krav, at der er opsat individuel måler ved lejemålet.

I forbindelse med regnskabet for vand, skal du være opmærksom på, at det er lovligt for udlejeren at kræve betaling for kloak- og vandafledningsafgift. Kollegier har ofte oprettet beboerrepræsentation. Det er ligeledes lovligt for udlejer at kræve kontingent for denne. Dette gør sig gældende for alle ejendomme og ikke kun kollegier. Hvis din udlejer opkræver gebyr for andre ydelser, er dette ulovligt, uafhængigt af hvad, der er aftalt i lejekontrakten.

Læs mere: Tillægsydelser – bliver du snydt af din udlejer? 

Hvad er ikke lovligt?

Der er flere eksempler på ulovlige tillægsgebyr, hvor lejere bliver snydt ved tillægsydelser. Hvis det fremgår af din lejekontrakts § 11, vil dette være ugyldigt. De mest almindelige former for tillægsydelser er:

 • Administration
 • Forsikring
 • Fast beløb for vaskeri
 • Hækkeklipning
 • Renovation
 • Snerydning
 • Trappevask
 • Viceværtservice
 • Vinduespolering

Hvis du har betalt for ulovlige tillægsydelser, har du mulighed for at kræve beløbet tilbagebetalt af udlejeren. Du kan kræve tilbagebetaling op til 3 år efter, at tillægsydelsen er betalt. Dit krav er altså forældet efter 3 år. Derfor er det vigtigt, at du som lejer kræver tilbagebetaling, så snart du bliver opmærksom på en ugyldig tillægsydelse. 

Hvis du gør krav på tilbagebetaling, kan det resultere i, at din udlejer hæver din husleje med tilsvarende til gebyret for tillægsydelserne. Udlejerens ret til at hæve huslejen er også reguleret. Der findes særlige regler for huslejestigning, som udlejeren skal overholde.

Vil du have testet din sag gratis?

Det tager kun 5 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
med udgangspunkt i 4.500 afgørelser og gældende lov. Du har endda svar samme dag.

DEL INDLÆGGET

Luk menu

Vil du ikke gerne undgå at blive snydt eller få kompensation som du er berettiget til?

Gør ligesom 1000 andre lejere og tilmeld dig vores nyhedsbrev – Det kan potentielt spare dig for mange tusinde af kroner. Vi vil give dig gratis råd omkring indflytning, mens du bor til leje og ved din fraflytning.