Gener udenfor lejemålet

Gener udenfor lejemålet

Picture of Luna Bock

Luna Bock

Senior Legal Advisor

Mange lejere forespørger ofte, hvad de kan gøre, hvis de oplever gener, der ligger udenfor lejemålet. Hvem er ansvarlig for det? Hvad kan man gøre ved det? Denne artikel vil gøre dig klogere på, hvad du netop skal gøre i sådanne situationer.

 

Hvis du oplever gener udenfor lejemålet, er det en god idé at starte med at kigge på din lejekontrakt og vedligeholdelsespligten. Der kan også være svar at finde i en husorden, hvis du har fået udleveret sådan en. Artiklen her giver dig svar på de mest spurgte spørgsmål i forhold til gener udenfor lejemålet. 

Hvad er en husorden?

En husorden beskriver ordensforskrifterne for en given ejendom. Såfremt, at der er beboer-repræsentation i ejendommen, kan lejerne vedtage disse ordenregler, og ellers har udlejer mulighed for ensidigt at lave en husorden til ejendommen.

Husordenen er ofte udleveret sammen med lejekontrakten.

Det er blandt andet i husordenen, at udlejer kan pålægge lejer at overholde et regelsæt for ejendommen. Det kan eksempelvis være krav til husdyr, fjernelse af ukrudt eller regler for parkering. Det er derfor vigtigt at læse husordenen igennem for at sikre, at du selv overholder de gældende regler for lejemålet.

Reglerne i husordenen har til formål at sikre, at der holdes god ro og orden i ejendommen. Bemærk, at lejekontrakten altid har første rang i forhold til husordenen. Dog er husordenen gældende, så lejeren skal også rette sig efter den. Du skal derfor være opmærksom på, at lejelovens regler om god orden og skik altid gør sig gældende, uanset om de er vedtaget i husordenen eller ej.

Bliv juridisk sikret i dit lejeforhold fra 79 kroner.

Er du bange for at blive snydt i dit lejeforhold eller er du allerede blevet det?

I DIGURA kan du blive medlem af vores medlemsklub, hvor du kan få hjælp til din situation og opnå tryghed og opbakning fra 79 kroner om måneden.

Udvendig vedligeholdelse

Vi oplever, at lejere kontakter os, fordi udendørsarealerne ikke altid bliver vedligeholdt. Det kan blandt andet være kosmetisk vedligeholdelse som fjernelse af ukrudt og overfyldte skraldespande, men det kan også være udendørs lamper, som er gået i stykker eller udvendige trapper som ikke bliver ryddet for sne.

Som udgangspunkt påhviler både den indvendige og udvendige vedligeholdelsespligt udlejer. Der gælder dog den lille undtagelse hertil, nemlig at lejeren er pålagt vedligeholdelse og fornøden fornyelse af låse og nøgler i lejemålet.

Såfremt lejer er pålagt den indvendige vedligeholdelsespligt af lejemålet, vil det fremgå af lejekontrakten eller andre dokumenter i henhold til lejekontrakten. Er du i tvivl om det, så kontakt en juridisk rådgiver, der kan give dig et svar på det. Ved kontraktindgåelsen kan udlejer yderligere pålægge lejeren vedligeholdelsespligten for andre forhold ved det lejede, hvilket vil følge af slutningen af lejekontrakten.

Læs også: Vedligeholdelse: Hvilket ansvar kan udlejer pålægge lejer? 

Det kommer bag på mange lejere, hvad den udvendige vedligeholdelse dækker over. Den udvendige vedligeholdelsespligt dækker over elementer udenfor – det er altså alt, som ikke er kategoriseret under den indvendige vedligeholdelsespligt eller udvidelsen af den. Det er derfor udlejers ejendom, som den udvendige vedligeholdelsespligt strækker sig over.

Hvorfor skal man vælge DIGURA?

Vi hjælper hundredvis af lejere hver måned, både via vores medlemsløsning og vores sagsbehandling. Når vi fører sagerne, så har vi opnået en gevinst for lejeren i over 90 % af tilfældene. Vi er her for at hjælpe dig, som potentielt bliver snydt af din udlejer og som faktisk gerne vil beholde dine egne penge. 

Udlejer har den udvendige vedligeholdelsespligt

Som tidligerenævnt har udlejer som udgangspunkt altid den udvendige vedligeholdelsespligt for lejemålet. Det betyder, at udlejer er forpligtet til at vedligeholde ejendommen – herunder udendørsarealerne.

Oplever du gener udenfor lejemålet såsom at hundegården ikke er vedligeholdt, skraldespandende er overfyldte, der er ukrudt på hele grunden, udendørslamperne er sprunget eller at der står motorcykler i cykelgården? Så er udlejer forpligtet til at rode bod på problematikkerne. 

Hundegård

Har du en hundegård tilknyttet lejemålet, som en del af udendørsarealerne, så er udlejer forpligtet til at vedligeholde hundegården. Hvis hundegården ikke bliver vedligeholdt, har du mulighed for at kontakte udlejer og huske ham på, at han har vedligeholdelsespligten og derfor skal vedligeholde hundegården. Vær dog opmærksom på, at det godt kan aftales særskilt i lejekontrakten, husorden eller andre steder, at du er ansvarlig for det udvendige område.

Det er som udgangspunkt tilladt at holde dyr i lejemålet, hvis det er godkendt af udlejer. Lejer skal i så fald overholde god skik og orden, hvilket betyder, at dyrene ikke må være til gene for øvrige beboere i lejemålene. God skik og orden tilsidesættes, hvis dyret bliver til gene for naboerne. Det kan eksempelvis være hvis det larmer eller lugter meget. Du er som ejer af husdyret ansvarlig for, at dit husdyr ikke er til gene for dine naboer.

Så længe husdyrene ikke er til gene for de øvrige beboere, er de tilladt i lejemålet. Oplever du, at dyr i din ejendom er til gene for dig, skal du kontakte din udlejer. Udlejer er forpligtet til at sørge for god skik og orden i lejemålet, og udlejer skal derfor sikre sig, at dyrene ikke er til gene for de øvrige beboere i ejendommen.

Oplever udlejer, at der er mange gener med husdyr, har han mulighed for at ændre på reglerne fremadrettet. Udlejer kan foretage ændringer i nye kontrakter til lejemålet og ændre husordenen med husdyrsreglementet, men det kan ikke ske med tilbagevirkende kraft, hvilket betyder, at det ikke kan have betydning for de husdyr, som du har fået inden ændringerne.

Overfyldte skraldespande

En af generne udenfor lejemålet du også kan opleve, er en overfyldt skraldespand. Det er udlejers ansvar at sørge for, at skraldespandene tømmes. Du skal derfor kontakte din udlejer, hvis du oplever, at skraldespandende er overfyldte. Igen skal du være opmærksom på, om der er  særskilte aftaler i dokumenterne til lejemålet. 

Lamperne på udendørsarealerne er sprunget

Hvis lamperne på udendørsarealerne er sprunget til dig og det er til gene for dig, skal du kontakte din udlejer. Udlejer skal herefter udbedre manglen. Det er ikke udlejers vedligeholdelsespligt  der er i spil, men i stedet udlejers pligt til at erstatte ting, der bliver ødelagt og som er en mangel på ejendommen.

Ukrudt på fællesarealerne

Oplever du, at der er meget ukrudt på fællesarealerne, er udlejer forpligtet til at fjerne det som en del af sin vedligeholdelsespligt. Det samme gælder for særskilte aftaler på området.

Hvis du oplever, at der er mangler på ejendommen, skal du kontakte din udlejer for at få udbedret manglerne. Udlejer skal herefter foretage udbedringerne. Hvis det ikke sker på trods af at udlejer har vedligeholdelsespligten, så er du altid meget velkommen til at kontakte os, hvorefter vi vil hjælpe dig videre igennem juridisk rådgivning. Vi har også mulighed for at kontakte udlejer eller indbringe sagen for Huslejenævnet, som kan give en frist for udbedring.

Læs også: Min nabo er generende – hvad gør jeg ved nabogener?

Støj fra byggeri udenfor lejemålet

Lejeloven har ikke brugbare regler om støj og gener for arbejde udenfor det enkelte lejemål, hvilket især kan forekomme i storbyerne. Her vil miljø-lovgivningen gøre sig gældende, hvor der er opsat regelsæt for støjgrænser, hvilket kan variere i kommunerne.

Hvis du oplever, at der er meget støj fra byggeri udenfor lejemålet, skal du rette henvendelse til kommunen. Hvis det er støjende udover de almindelige grænser, er der mulighed for, at du kan søge kompensation i form af nedsat husleje i støjperioden. Det er dog sjældent, at det er en mangel for lejemålet, at der er larm fra byggeri, og kompensation af huslejen sker derfor kun i sjældne tilfælde. Det skal nemlig vises, at støjen er en væsentlig mangel til lejemålet og at der derfor er tale om en forringelse af lejemålet. Vi vil selvfølgelig meget gerne vurdere, hvorvidt der kan være tale om en huslejenedsættelse i forbindelse med støj fra byggeri. I nogle tilfælde er det indskrevet i lejekontrakten i nybyggerier, at man må tolerere støj i en given periode. Læs derfor din lejekontrakt omhyggeligt eller få en juridisk rådgiver hertil.

Få juridisk hjælp, så du undgår at blive snydt

Emnet med gener udenfor lejemålet kan være meget kompliceret som lejer. Overstående skal ses som en generel vejledning og ikke som decideret juridisk rådgivning. Vi anbefaler derfor altid, at du tager fat i os, således du kan få den rette og nødvendige rådgivning, som passer konkret til din sag.  

Det kan både være gener udenfor lejemålet, som i dette tilfælde, men det kan også være alt fra fraflytningssynet til den økonomiske rapport. Vi ser desværre mange lejere, som bliver snydt i disse tilfælde. Det er ofte rigtig mange penge, du som lejer går glip af, alt fra nogle tusind kroner til 30-40.000 kroner. Tænk hvad du ellers kunne bruge disse penge til? 

Lad os hjælpe dig

Ved DIGURA kan du altid få fat på os, du har din egen sagsbehandler og bedst af alt: Du betaler kun, hvis vi vinder din sag. Det er derfor risikofrit for dig, at vi hjælper dig. 

Vi har opnået et fordelsagtig resultat for lejere i over 90 % af alle sager, som vi har haft behandlet. Vi har 9,4 i score på Trustpilot, 5 stjerner på Facebook og vi har hjulpet mere end 5000 lejere. Og vi vil rigtig gerne hjælpe dig også. 

Er du i tvivl om noget i artiklen, så sidder vores team klar til at hjælpe dig i chatten. Den kan du finde nederst i højre hjørne.  

Hvis du har brug for juridisk hjælp, så kan du får testet din sag nedenfor. Det er gratis og vores dygtige juridiske team vil lave en uforpligtende vurdering af sagen.  

Del indlægget​

Vil du have vurderet din sag gratis?

Det tager kun 2 minutter at indgive sagen og herefter vurderer vi din problemstilling
helt gratis. Du har endda svar inden 24 timer!

Gør som
+6000 andre​

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de bedste tips og tricks direkte i indbakken

Det Store Fællesskab for Lejere